Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

MOZAIKA 2/2011

 

 

STOPY ČASU V DÍLE BOHUMILA TEPLÉHO

 

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě (a předtím Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) hostila do 8. května výstavu sochaře a medailéra Bohumila Teplého, mj. jednoho ze zakladatelů a členů redakční rady časopisu KÁMEN. Výstavy nesly stejný název jako výjimečná publikace, mapující rozsáhlé a rozmanité dílo Bohumila Teplého: Stopy času. Knížka vyšla vloni a vydalo ji prostějovské nakladatelství Geoda.

   Bohumil Teplý se narodil v Olomouci (1932) a dětství i mládí prožil v Litovli a v nedalekých Nasobůrkách. Po studiu výtvarné výchovy a dějepisu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pár let učil, ale pak, v roce 1957, se rozhodl pro studium na hořické kamenické a sochařské škole (sám tady později jeden čas vyučoval restaurování). Během následující kamenické praxe při rekonstrukci emauzského kláštera v Praze se asi definitivně zrodilo jeho sochařské zaujetí přírodním kamenem. Během neobyčejně plodného uměleckého života vytvořil vedle kamenných soch, památníků a realizací v architektuře nespočet medailí, plaket, insignií, bronzových plastik a reliéfů, avšak kámen zůstal – i podle mínění mnoha odborníků – nejdůležitějším Bohumilovým výrazovým prostředkem a nejužívanějším materiálem. Později ještě vystudoval výtvarnou výchovu u prof. Vladimíra Navrátila na Filozofické fakultě UP v Olomouci a v letech 1963-1978 tam působil jako odborný asistent oboru modelování a kresby; od roku 1978 se už plně věnuje výtvarné tvorbě ve svobodném povolání.

   Připočteme-li jeho bohatou publikační činnost (mj. je autorem dvou základních oborových publikací O sochařské reprodukci a Konzervování a restaurování kamene), další rozmanitou pedagogickou činnost, jeho docenturu na Ostravské univerzitě (1996), a také už zmíněnou aktivní účast na spoluvytváření časopisu KÁMEN od jeho počátků před sedmnácti lety do dnešních dnů, máme před sebou alespoň částečný obraz činorodého člověka s neuvěřitelně širokým, téměř renesančním životním s uměleckým záběrem.

                                                                                                                                     (blah)

 

KAMENÍCI V DÍVČÍ ŠKOLE

 

V zajímavém a nevšedním prostředí se sešel výbor Svazu kameníků a kamenosochařů ČR na své lednové schůzi. Aula Základní školy ve Vodičkově ulici na Novém Městě pražském nebylo pro jednání dne 17. ledna zvolená náhodně.

   Vyhlášená základní škola, plná dětí s výtvarným talentem, uskutečnila v květnu loňského roku na pozvání ředitele Střední průmyslové školy kamenické a sochařské Ing. Josefa Moravce týdenní pracovní návštěvu svých žáků v Hořicích. Její výsledky překvapivě dobré výtvarné úrovně jsou teď vystaveny ve vestibulu pražské školy.

   Té většina Pražanů dodnes říká dívčí škola, i když dívčí školou už dávno není. Její slavnou minulost teď připomíná impozantní novorenesanční fasáda a působivý interiér (arch. Ignác Ullmann 1866-67), ale také hned ve vchodu umístěná busta Járy Cimrmana, který školu údajně navštěvoval coby pilná žákyně.

   Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, jak zní její oficiální název, naplňuje akcemi podobnými té hořické krédo svého školního vzdělávacího programu: Účelem vzdělání není mysl naplnit, ale otevřít ji.

                                                                                                                                         (ota)

 

K POCTĚ ANEŽKY ČESKÉ

 

Sv. Anežka Česká, nejmladší dcera krále Přemysla Otakara I., je považovaná za jednu z nejvýznamnějších žen českého středověku a za průkopnici systematické sociální péče o nemocné a chudé. A protože od narození světice letos uplynulo 800 let, stal se tento rok Rokem sv. Anežky. Dodejme ještě, že o její kanonizaci usilovali už Eliška Přemyslovna, Karel IV. a mnozí další, avšak teprve v roce 1874 byla prohlášená za blahoslavenou. 12. listopadu 1989, necelý týden před začátkem sametové revoluce, ji Jan Pavel II. svatořečil.

   Pokora před jejím odkazem a obdiv k její čistotě, lásce a službě potřebným stály za akcí, pod níž jsou podepsáni především dva hlavní aktéři: prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., český katolický kněz, spisovatel, bohemista a lingvista (v letech 1992-94 ministr školství) – a Ing. Josef Moravec ředitel Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích. Slovo dalo slovo – a po půlroce příprav uctila hořická škola výročí Anežky České opravdu velkorysým způsobem. Mohli se o tom přesvědčit účastníci pracovního setkání 25. ledna. Po úvodním slově v knihovně školy na ně totiž ve školních ateliérech čekalo 23 (!) návrhů v hlíně, které vznikly v rámci klauzurních prací a jako jediné téma – pojednané především figurálně – byl právě život a odkaz sv. Anežky.

   Práce, nejednou velmi slibné úrovně, odrážely čistý a nedeformovaný přístup žáků k tématu, a to bez profesorských korektur. „Překvapilo mě, jak hluboce jste o práci přemýšleli,“ ocenil je prof. Piťha, když každý z nich o ideji svého návrhu promluvil. Obětování se, zavržení světského života, přerod královské dcery v abatyši, odříkání, služba nejpotřebnějším i smutný Anežčin konec – to vše byla témata, která mladí lidé přijali za svá a pokusili se je zhmotnit v poddajné hlíně. Většina návrhů směřuje v myslích žáků k realizaci v pískovci, ale objevily se i úvahy o žule, mramoru, bronzu, ba i dřevě.

   Smyslem lednového pracovního setkání bylo vybrat životaschopné návrhy s ohledem na pozdější umístění realizovaných skulptur, reliéfů a basreliéfů, a to jak v exteriéru, tak v interiéru. To vše ovšem už bude záležet na zájemcích – a také na sponzorech, mezi které patří Ing. Pavel Barták, PhD. z firmy Kámen Ostroměř, s.r.o. nebo Ing. Karel Dušek z firmy Kámen Engineering, spol. s r.o.

   Přejme mladým sochařům, aby zájemců o jejich sochy a objekty k poctě Anežky České bylo co nejvíc. Vždyť Anežka „je pro národ symbolem, který byl málo využit a naštěstí nikdy nebyl zneužit,“ jak řekl na pracovním setkání v hořické sochařské a kamenické škole prof. Petr Piťha.

                                                                                                                         Jiří Blahota

Kontakt: 

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská 

Husova 675, 508 01 Hořice

Tel.: +420 493 623 226

e-mail: info@spsks.cz

 

KÁMEN V ARCHITEKTUŘE

 

Obec architektů, o. s. se spoluúčastí Svazu kameníků a kamenosochařů ČR a Nadací pro rozvoj architektury a stavebnictví vyhlásila 21. února t. r. soutěžní přehlídku realizovaných staveb s užitím přírodního kamene, nazvanou Kámen v architektuře.

   Do soutěže se do 15. dubna přijímala architektonická a výtvarná díla, realizovaná na území ČR s datem dokončení 2005-2010. Soutěž je přístupná českým a zahraničním autorům, realizačním organizacím, investorům a dodavatelům – a jejím předmětem jsou fasády, interiéry a krytiny domů, venkovní prostranství, parkové úpravy, solitéry a pomníky, funerální architektura, ale také výrobky hrubé a čisté kamenické výroby (kostky, mozaiky, dlažby, fontány, lavičky apod.), stejně jako ušlechtilé kamenické výrobky (obklady, dlažby, schodiště, užitkové předměty z kamene apod.).

   Na základě předložené dokumentace posoudí práce pětičlenná porota složená ze zástupců vyhlašovatelů, která udělí hlavní cenu a případné čestná uznání. Slavnostní vyhlášení a předání ceny se uskuteční 8. června 2011 v 17 hodin v sídle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1. Poté bude následovat vernisáž a slavnostní otevření výstavy obeslaných prací.

 Poznámka redakce:                                                                                                                      Redakce časopisu KÁMEN lituje, že navzdory tomu, že se o podobné akci mluví déle než rok, vyhlásila Obec architektů, o. s. soutěžní přehlídku prakticky ze dne na den, a to až 21. února 2011 – a její uzávěrku současně určila na 15. duben téhož roku, tedy necelé dva měsíce po vyhlášení. Vzhledem k tomu, že časopis KÁMEN vychází 15. ledna a pak až 15. května, nemohli jsme nijak ovlivnit informovanost kamenických, kamenosochařských a stavebních firem, které jsou odběrateli našeho periodika a které by možná rády přijaly podobnou výzvu k soutěžnímu klání.

Kontakt:

Obec architektů, o. s. 

Revoluční 23, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 257 535 025

e-mail: obecarch@architekt.cz

 

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR

E. Krásnohorské 7, 110 00 Praha 1

Tel./fax: +420 224 930 986  

e-mail: mail@kamenici.cz

 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Václavské nám. 31, 111 21 Praha 1

Tel.: +420 224 225 001    

e-mail: nadace@abf-nadace.cz

 

 

PŘIŠLO JARO: FOR GARDEN A FOR GREENERY

 

V souboru jarních veletrhů společnosti ABF, a.s., určených bydlení, veřejným prostorám a zeleni, nás zaujaly jen 5. veletrh zahradní architektury, nábytku a techniky FOR GARDEN a 1. veletrh veřejné a městské zeleně, mobiliáře a vybavení FOR GREENERY. Proč? Protože na zbývajících veletrzích FOR HABITAT, FOR FURNITURE a FOR OFFICE jste narazili třeba na dub, buk, břízu, akát nebo ořech, ne však na žulu, rulu, vápenec, břidlici nebo pískovec.

   Do Pražského veletržního areálu v Letňanech dorazily ve dnech 17.-20. března mimo jiných  firmy Kamenolom Javorka s.r.o. Lázně Bělohrad (viz např. KÁMEN 12, 2006, č. 2, s. 1-3), Weiss&Wild s.r.o. Praha (viz KÁMEN 15, 2009, č. 3, s. 34-38), European Service s.r.o. / Zahrady snů Úhy (viz KÁMEN 16, 2010, č. 1, s. 52-55), Garden Stone s.r.o. Louňovice (brzy o firmě přineseme podrobnosti), Kámen Becke Moravia, s.r.o. Jeseník – nebo Ekogreen, s.r.o. Pardubice.

   Vedle poradní služby pro návštěvníky fungovaly některé doprovodné akce, třeba konference Trendy při tvorbě zahrad IV, Když se lidem nelení, tak si hoví v zeleni (?!), expozice a soutěž Exterier Trendy v kategoriích profesionální a studentská práce, a také výstava prací fotosoutěže Zima 2010-2011 v kategorii „zahrada a veřejný prostor“.

                                                                                                                                        (ota)

Kontakt:

ABF, a.s.

For Garden, For Greenery 

Jana Dlouhá

Tel.: +420 739 003 150

e-mail: dlouha@abf.cz

www.forhabitat.cz, www.abf.cz

   

 

OLOMOUCKÉ BAROKO

 

Do 27. března hostilo Muzeum umění Olomouc a Vlastivědné muzeum v Olomouci výstavu Olomoucké baroko, Výtvarná kultura let 1620-1780. Téma bylo značně rozsáhlé a pro mnohé objevné. Důsledky třicetileté války v 17. století byly pro Olomouc doslova zničující, nicméně město se poté nebývalou měrou vzchopilo po stránce architektonické i kulturní.

   Olomouc představovala jedno z nejstarších a nejvýznamnějších královských měst Moravy. Vysokou dvorskou kulturu zastupovali olomoučtí biskupové a arcibiskupové, kteří zde měli svou klíčovou rezidenci s rozsáhlými uměleckými sbírkami. Právě církevní instituce nahrazovaly ztrátu politické prestiže města. Svou roli hrála i přítomnost aristokracie a vojska, zvláště po ustanovení Olomouce pevností – v polovině 18. století jedné z nejmodernějších v Evropě. Své paláce si zde budovaly významné šlechtické rody a Olomouc se alespoň v symbolické rovině snažila zůstat moravskou metropolí, jak dokládají projekty nového orloje, kašen, Čestného sloupu Nejsvětější Trojice a dalších uměleckých realizací.

   Významný výstavní počin, s nímž bylo spojeno 26 doprovodných akcí, měl vyústění ve vydání reprezentativní třísvazkové publikace Olomoucké baroko – proměny ambicí jednoho města. Editory publikace jsou Martin Elbel, Ondřej Jakubec, Marek Perůtka a Marta Perůtková, vydalo ji Muzeum umění Olomouc v letech 2010 a 2011. Publikace je v knižním prodeji (viz kontakt).

                                                                                                                         Bohumil Teplý

 

Prameny:

2010 – Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. Průvodce.

 

Kontakt:

Muzeum umění Olomouc

Denisova 47, 771 11 Olomouc 

www.olmuart.cz (e-shop)