Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

MOZAIKA 3/2011

 

 

STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2011

 

Pečlivě připravené Stavební veletrhy Brno 2011 v čele s 16. mezinárodním stavebním veletrhem ibf se tentokrát konaly ve dnech 12.-16. dubna 2011. Letošní sudý ročník představil celou plejádu výrobců stavebních strojů, věnoval se energeticky úspornému stavění a dalším atraktivním tématům, ale nás samozřejmě nejvíc zajímaly subjekty, které představily návštěvníkům novinky z našeho oboru.

   Do Brna dorazil Svaz kameníků a kamenosochařů ČR, firmy Granit Lipnice s.r.o., Kámen Engineering s.r.o., Přírodní kámen Miroslav Drozd, Richter-Pizarras, Halfen-Deha, s.r.o., Cidemat Hranice, s.r.o., Schlüter-Systems KG, Sebald s.r.o., Kámen Becke Moravia, s.r.o., Wild Stone Trading s.r.o. a ještě některé další. Jako vždy fungovalo Stavební poradenské centrum, které obhospodařovalo Informační centrum ČKAIT s.r.o. spolu s Fakultou stavební ČVUT Praha.

   Příští Stavební veletrhy Brno se konají od 24. do 28. dubna 2012.

                                                                                                                                      (blah)

Kontakt:    

www.stavebniveletrhybrno.cz

 

 OD STAROMĚSTSKÉ RADNICE K PRAŠNÉ BRÁNĚ

 

Tradiční vycházka České geologické služby – odboru krystalinika a České geologické společnosti, vedená Ing. Václavem Rybaříkem a uskutečněná 11. května, byla tentokrát vymezená dvěma nepřehlédnutelnými pražskými dominantami – Staroměstskou radnicí a Prašnou bránou.

   Staroměstská radnice je vlastně komplex čtyř domů, postupně zakupovaných od roku 1338. Z jejího „kamenného“ interiéru jsme viděli např. přízemní dlažby ze suchomastského mramoru a schodiště s podestami a soklíky z kopaninské opuky (úpravy P. Janáka z let 1936-37), nejkrásnější pražský pozdně renesanční portál ze sliveneckého mramoru s nápisem Senatus, dříve v majetku Viničního úřadu a teprve v r. 1855 osazený na radnici, jeho protějšek – portál s nápisem Praesidium, resp. kopii toho bývalého, kterou v l. 1947-54 zhotovila sochařská a kamenická škola v Hořicích jako náhradu původního, zničeného válečným požárem v r. 1945 (slivenecký mramor a mramor z Pučišče na ostrově Brač).

   Kolem téměř 70 m vysoké radniční věže (1338-64) se účastníci vycházky přesunuli k místu bývalého Mariánského sloupu (postaveného r. 1650 na paměť uhájení Starého Města před Švédy a strženého vandaly 3. 11. 1918), na místo bývalé Krocínovy kašny, k Husovu pomníku L. Šalouna a k domu U kamenného zvonu, aby pak zamířili do kostela P. Marie před Týnem, jednoho z nejvýznamnějších v metropoli. Z exteriéru připomeňme jen pětidílný reliéf s výjevy z Kristova ukřižování v tympanonu severního portálu (dnes kopie z kopaninské opuky) – nebo vnitřní skvosty – třeba sousoší sv. Cyrila a Metoděje od E. Maxe z l. 1842-45 z kararského mramoru a renesanční epitaf Tychona de Brahe (1601, slivenecký mramor, hrob zakryt deskou z peceradského gabra).

   Dalšími zastávkami Ing. Rybaříka a jeho posluchačů byla bazilika sv. Jakuba Staršího při klášteře minoritů, barokní z l. 1689-1702 – a o dvě stě let mladší Obecní dům (1905-11) s dvěma impozantními podpěrnými sloupy z broušené nečínské žuly, které vyrobila známá kamenická firma Ludvík Šalda. Na konci cesty čekala na zájemce Prašná brána, založená v r. 1475 na místě starší brány zvané Horská nebo Odraná. Její novogotická úprava J. Mockerem je z l. 1875-76, dalších oprav se dočkala v l. 1960-63 a 1992-93.

                                                                                                                                           (blah)

Kontakt:

Česká geologická služba – krystalinika

RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová       

mobil: +420 723 014 880

e-mail: barbora.schulmannova@geology.cz

 

VALNÁ HROMADA V HOŘICÍCH

 

Jedenadvacátá valná hromada Svazu kameníků a kamenosochařů ČR (S KaK), z toho sedmá volební, se konala 14. května v hořické kamenické a sochařské škole za předsednictví Ing. Karla Duška.

   V době od poslední valné hromady uspořádal svaz zájezd do Carrary, podílel se na přípravě výstavy KÁMEN HOŘICE 2010, na stavebním veletrhu FOR ARCH měl jako obvykle patronát nad kamenickou a kamenosochařskou sekcí soutěže mladých SUSO a prostřednictvím Ing. Jiřího Holce se aktivně zúčastňoval práce EUROROCu. V souvislosti s těmito jednáními není bez zajímavosti, že přírodní kámen získává v poslední době původní prestiž jako materiál, který při výrobě, umístění i likvidaci vykazuje daleko menší hodnoty CO2 než konkurenční beton, keramika, sklo nebo ocel. Také proto by se měl ve větší míře vrátit na fasády, dlažby i další veřejná místa.

   Z dalších akcí svazu jmenujme říjnovou prohlídku historických objektů Pražského hradu, organizovanou restaurátorem Bohumilem Pánkem. Jedním z cílů, které si valná hromada vytyčila, je další snaha o záchranu tradičních kamenických norem, které jsou jednou ze zbraní proti nekvalitním dovozovým materiálům, rozšiřovaným některými obchodními firmami.

   Tradičním bodem valné hromady bylo udělení čestných cechovních listů na základě rozhodnutí příslušné komise v čele s jejím předsedou Bohumilem Chomoutem. Za celoživotní práci v kamenosochařství obdržel list náš kolega Ivan Jilemnický (1944), za celoživotní práci v kamenoprůmyslu a věrnost oboru Bohumil Drábek (1943), Miroslav Kranda (1944), Blanka Součková (1945, na valné hromadě nepřítomná) a Vladimír Švec (1944). Blahopřejeme.

   Na závěr se uskutečnily volby nového výboru S KaK. Byli zvoleni Norbert Durych, Ing. Karel Dušek, Ing. Jiří Holec, Václav Chlupsa, Bohumil Chomout, Ing. Zdeněk Knedla, Bohumil Pánek, Jan Slosiarik a Erik Tichý. Do dozorčí rady byli zvoleni Ing. Josef Bartoš, Ing. Jan Jeřábek a Ing. František Žoček. Předsedou Svazu kameníků a kamenosochařů ČR se stal Bohumil Pánek, předsedou dozorčí rady Ing. Jan Jeřábek.

                                                                                                                                          (ota)

Kontakt:     

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR 

E. Krásnohorské 7, 110 00 Praha 1 

e-mail: mail@kamenici.cz  

Tel./fax: +420 224 930 986  

www.kamenici.cz 

 

K POCTĚ ANEŽKY PŘEMYSLOVNY

 

V minulém čísle časopisu KÁMEN jste mohli posoudit alespoň některé klauzurní práce v hlíně, kterými SPŠ kamenická a sochařská v Hořicích (SPŠKS) v čele s ředitelem Ing. Josefem Moravcem uctila 800. výročí narození české světice, na jejíž památku se letošní rok stal Rokem sv. Anežky. Duchovním otcem aktivit mladých sochařů je prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., katolický spisovatel, bohemista, lingvista – a bývalý ministr školství.

   Od doby klauzurních prací se události daly do pohybu. 28. května se ve východočeské Myštěvsi konalo odhalení a posvěcení sochy sv. Anežky Přemyslovny na pozemku prof. Piťhy. Pískovcovou sochu při silnici z Nového Bydžova do Hořic posvětil Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český spolu s dalšími církevními hodnostáři. Autorkou působivého díla je Alena Kubcová (1989), studentka kamenosochařské tvorby na SPŠKS v Hořicích. Dodejme, že v rámci slavnostního odpoledne byla ještě na myštěveském zámečku odhalena pamětní deska kardinála Josefa Berana a tří biskupů, kteří byli v těchto prostorách internováni komunistickým režimem v 50. letech 20. století. Autorkou portrétní desky je akad. sochařka Dagmar Štěpánková-Černá (1953), která na hořické škole učí mj. i výše uvedenou autorku zdařilé sochy A. Kubcovou.

   Jedním z vrcholů letošního jubilea bylo pak sochařské sympozium, uspořádané hořickou školou ve dnech 6.-17. června 2011. Zúčastnili se ho nejen tamní studenti, ale i jejich kolegové ze SSUPŠ Zámeček v Plzni a SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Sympozium ukázalo, že počet soch vysekaných do kamene k poctě Anežky Přemyslovny bude vyšší, než se původně předpokládalo, navíc některé sochy vznikají přímo na místech, kde budou (nebo v této chvíli už byly) odhaleny. V areálu hořické školy v rámci sympozia na sochách sv. Anežky pracovali Jindřich Skokan (spolupráce Petr Pospíšil), Radek Mrština (spolupráce David Ulrych), Kateřina Bůžková (spolupráce Jiří Pechlát), Iva Fialová (spolupráce Matouš Háša) – všichni z Hořic, a také Jan Dominik Kudla (Č. Krumlov) a Josef Fryauf (Zámeček Plzeň).

   Těsně po uzávěrce jsme zaznamenali, že 21. července byla odhalena a arcibiskupem Dominikem Dukou posvěcena socha sv. Anežky v sídle Senátu ve Valdštejnském paláci v Praze. Další sochy budou odhaleny na podzim hned na několika dalších místech republiky. Na závěr připomeňme sponzory; bloky kamene dodaly nebo zajistily firmy Kámen Ostroměř s.r.o., Kámen Engineering s.r.o., Kamenolom Javorka s.r.o., Jež-Kamenické práce spol. s r.o. a Kooperativa pojišťovna a.s., chemii na kámen firma Přírodní kámen s.r.o., desky z geopolymeru Česká rozvojová agentura Praha a finance na neinvestiční výdaje Královéhradecký kraj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

                                                                                                                              (blah)

Kontakt:    

SPŠ kamenická a sochařská 

Husova 675, 508 01 Hořice    

Tel.: +420 493 623 226  

e-mail: info@spsks.cz 

 

SHOWROOM PŘÍRODNÍHO KAMENE

 

Mladá Boleslav má od 31. května jeden z nejmodernějších a největších showroomů přírodního kamene v republice. Na ploše 750 m² se návštěvníkům nabízí možnost prohlédnout si a „osahat“ 120 vzorků interiérových formátovaných dlažeb a obkladů z přírodního kamene přímo na podlaze a stěnách. Jedinečný showroom otevřela společnost Fortel Design s.r.o.

   V jedné z místností je v efektním podsvícení prezentován onyx v různých barevných variacích, v jiných nechybí doplňkový sortiment pro náročnější klienty – umyvadla, vany a fontány z přírodního kamene, mozaiky z nejrůznějších materiálů atd. Fortel Design s.r.o. má nabízené zboží v evropských skladech, takže je k dispozici téměř okamžitě, případně je schopná dodat je ve velmi krátké lhůtě.

   Na vernisáži budila pozornost i exkluzivní pohovka Future Systems Sofa od architekta Jana Kaplického, která se v té době začala vyrábět a poprvé byla k zhlédnutí právě v Mladé Boleslavi.

                                                                                                                              (blah)

Kontakt:    

FORTEL DESIGN s.r.o.  

Radlická 1c, 150 00 Praha 5 

Tel.: +420 773 273 273 

e-mail: info@forteldesign.cz

 

showroom: 

U Stadionu 1230, 293 01 Mladá Boleslav

Gabriela Hejmová, tel.: +420 773 696 699

www.kameny.eu, www.mozaiky.eu

 

 

KÁMEN V ARCHITEKTUŘE

 

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR, Obec architektů a Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví byli pořadateli odborného celodenního semináře Kámen v architektuře, který se uskutečnil 8. června v sídle nadace v Praze 1, Václavské nám. 31. Seminář si dal za cíl naučit jeho účastníky vnímat kámen jako nedílnou součást architektury při tvorbě veřejného prostoru a byl určen pro zástupce měst a obcí, architekty, zahradní architekty, projektanty, kameníky, studenty a odbornou veřejnost. Odbornými garanty akce byli Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR – Rady výstavby a Ing. Karel Dušek, místopředseda Svazu kameníků a kamenosochařů ČR.

Odborný seminář

   Na semináři, jehož sponzorem byla firma Bohumil Pánek – Kamenosochařství-restaurátorství a jedním z mediálních partnerů časopis KÁMEN, zazněla řada zajímavých příspěvků. Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., zdůraznil v úvodu význam města, jeho veřejného i soukromého prostoru – a také kamene jako historického nositele naší kultury. Náměstkyně ministra kultury PhDr. Anna Matoušková se zabývala výchovou veřejnosti k péči o životní prostředí a z jejích úst zaznělo mimo jiné i ocenění významu našeho časopisu KÁMEN. Ing. arch. Martin Smrž se zabýval moderním užitím kamene v architektuře parteru měst v souvislosti s dopravními systémy, mj. úpravou Riegrova náměstí v Hradci Králové (realizace Kámen Engineering s.r.o.).

   Mgr. Petr Měchura z odboru památkové péče Pražského hradu seznámil posluchače s tamními nejdůležitějšími rekonstrukcemi, opravami a restaurátorskými zásahy – katedrálou sv. Víta počínaje a třeba sanací kamenných prvků terasy Královského letohrádku konče. Ing. Karel Dušek z firmy Kámen Engineering s.r.o. přispěl k programu semináře fundovanou přednáškou, v níž shrnul zásady navrhování konstrukcí z kamene. Právě jeho vystoupení bylo podle našeho názoru klíčové pro přítomné architekty, protože snad pomohlo překonat apriorní nedůvěru části architektonické obce k přírodnímu kameni. Ing. Petr Ištvánek z firmy Grano Skuteč s.r.o. se zabýval fenoménem kamene ve městě s přihlédnutím k dlažebním prvkům a dláždění vůbec, což odpovídá zaměření skutečské firmy. Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., si jako téma svého vystoupení vybral obvodové pláště budov z kamene z hlediska stavební fyziky, zatímco doc. Ing. Karel Lorenz se věnoval vlastnostem kamene z hlediska statického posouzení včetně výčtu příslušných norem. RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová seznámila přítomné s internetovou databází dekoračních a stavebních kamenů České geologické služby. Ředitel SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích Ing. Josef Moravec zaujal přednáškou o historii, ale především současnosti odborného školství, konkrétně hořické školy s dlouhou tradicí a současnými převratnými technologickými novinkami. Norbert Durych z firmy Přírodní kámen s.r.o. uzavřel seminář přednáškou o ochraně přírodního kamene a zásadách aplikace hydrofobizačních a zpevňovacích prostředků.

Soutěžní přehlídka

   Pod totožným názvem Kámen v architektuře byla v sídle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství otevřena v den konání semináře, tedy 8. června, výstava mapující výsledky soutěžní přehlídky staveb realizovaných s použitím přírodního kamene. Při té příležitosti byly slavnostně vyhlášeny výsledky a vítězům předány ceny. Soutěž vyhlásila Obec architektů za spoluúčasti Svazu kameníků a kamenosochařů ČR a výše zmíněné nadace.

   Hodnocena byla nejen architektura, ale i vhodnost použitého kamene pro daný objekt, jeho druh, technické podmínky jeho použití a jeho výtvarně estetické ztvárnění. Porota v čele s Ing. arch. Janem Melicharem posoudila 12 realizací a rozhodla se udělit jednu hlavní cenu a dvě čestná uznání. Hlavní cenu udělila dvěma příbuzným řešením jednoho veřejného městského prostoru jedním kolektivem autorů – akad. arch. Karlem Lapkou a Ing. akad. arch. Kateřinou Vávrovou. Obě práce – promenáda na břehu Otavy v Písku a lokalita Bakaláře v Písku – spojuje snaha co nejlépe využít kamenný materiál a naplno rozvinout vysoce kvalitní kamenické řemeslo.

   Dvě čestná uznání bez rozlišení pořadí pak obdržel polyfunkční dům River Diamond Praha (Šafer Hájek Architekti spol. s r.o. – přírodní kámen jako určující výtvarný prvek fasády) – a most přes Berounku v Praze-Lahovicích autorů Ing. V. Macha, Ing. L. Zemka a Ing. arch. V. Torkoviakové – VPÚ DECO Praha a.s. (pilíře obložené šedomodrou požárskou žulou).

   P.S.: Další den, 9. června, se na stejném místě uskutečnila konference Green City-Home City (Zelené město k bydlení).

                                                                                                                                        (ota)

Kontakt:  

Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví   

Mgr. Daniela Pavlíčková  

Tel.: +420 224 229 617  

e-mail: pavlickova@abf-nadace.cz 

 

 60 LET KAMENICKÉHO ŠKOLSTVÍ V LIPNICI NAD SÁZAVOU

 

Areál v Lipnici nad Sázavou byl v pátek 24. června 2011 svědkem společenského setkání absolventů kamenického učiliště a všech přátel tohoto tradičního oborového zařízení. Pořadatelem setkání byla Akademie-VOŠ, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou.

   Jak zdůraznil ve svém projevu ředitel školy Ing. Jindřich Vodička, kamenické školství v Lipnici prošlo za deset let od posledního podobného setkání (viz KÁMEN 7, 2001, č. 3, s. 93-94) zásadní změnou. K tradičnímu učebnímu oboru kameník přibyly obory restaurování a výtvarné zpracování kamene, kamenosochařství, umělecké kovářství a výtvarné zpracování kovů. Škola dosáhla několika mezinárodních ocenění svých žáků a realizovala několik soch a památníků, např. v Třebíči, Čáslavi a Světlé nad Sázavou. Naději vzbuzuje nová informace, že tradiční obor kameník se Kraj Vysočina rozhodl zařadit mezi stipendijně podporované obory.

   Časopis KÁMEN se setkal nejen s ředitelem školy Ing. Jindřichem Vodičkou, ale i s bývalými učiteli odborných předmětů pány Hilario Košťálem a Miroslavem Kubíčkem, vedoucím KS Lipnice nad Sázavou panem Boleslavem Dlouhým a dalšími zástupci kamenické obce i pedagogického sboru školy.

   Vrcholem naší účasti na oslavách byla návštěva 4. ročníku kamenosochařského sympozia Sekání na hradě Lipnice 2011, které se tradičně odbývalo na hradním nádvoří. Letošní téma organizátoři pojmenovali slovy Ve víru času, tradičními kameny byly žula a pískovec. Vedle „domácích“ studentů se sympozia zúčastnili studenti ze Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově a z Akademie výtvarných umění v Praze. Sponzorsky sympozium zajistily firmy Kámen Engineering s.r.o. Hradec Králové, Kámen Ostroměř s.r.o., Granit Lipnice s.r.o. Nové Město a Silnice Čáslav-Holding a.s. – lom Markovice.

                                                                                                                                       (blah)

Kontakt:       

Boleslav Dlouhý, vedoucí KS Lipnice n.S.     

Tel./fax: +420 569 486 184, mobil: +420 602 802 594 

e-mail: dlouhy@kamenosocharilipnice.cz

 

 CESTA MRAMORU POPÁTÉ

 

Je to rok, co se v Dobřichovicích otevřela další část chodníku se sochami ze 4. ročníku sochařského sympozia Cesta mramoru, a už je tady 5. ročník.

   Od poloviny července do poloviny srpna pracovali na nových dílech sochaři Ivan Jilemnický, Monika Immrová, Michal Šarše a Štěpán Málek.  Na louce pod dobřichovickým zámkem směrem po proudu občas rozvodněné Berounky tak bylo celý měsíc slyšet zvuky pneumatických kladiv, vrtaček a kamenického nářadí, jímž se sochaři potýkali s rozměrnými bloky kamene, aby jim předali kus své duše.

   Hlavním organizátorem bylo opět Sdružení sympozia Cesta mramoru v čele s akad. sochařem Petrem Váňou, generálními partnery Město Dobřichovice a čtenářům KAMENE dobře známá firma Mramor Dobřichovice a.s., která sochařům dodala kámen.

   Slavnostní vernisáž se konala 14. srpna 2011, příští roku budou sochy přemístěny na chodník lemující cestu z Dobřichovic do Karlíku.

                                                                                                                                 (blah)

Kontakt: 

www.symposium.fabian.cz

 

VERONSKÝ MARMOMACC JE TADY

 

Veletrh přírodního kamene, technologií a designu Marmomacc se letos koná o měsíc dřív – od 21. do 24. září 2011. Ten letošní hostí víc než 1500 vystavovatelů z 56 zemí světa. Odhadovaných 56 tisíc odborníků se setká na výstavní ploše o rozloze 77 782 m².

   Velkou pozornost patrně vyvolá sekce Marmomacc – Setkání s designem, která letos nese téma Měnící se duch. Setkají se tu tradičně největší společnosti pracující s přírodním kamenem s vynikajícími designéry z celého světa. Událostí se bezesporu stane i 12. udělení ceny International Award Architecture of Stone, o níž jsme vás informovali již v minulých letech.

                                                                                                                                   (red)

Kontakt:

Omnimedia s.r.o., Jeseniova 51, 130 00 Praha 3 

Pavlína Perlíková , tel.: +420 724 120 015

www.marmomacc.com

 

 

     

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@volny.cz, © Kámen 2001 - 2011