Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

MOZAIKA 1/2012

 

 

ZA JIŘÍM MRÁZKEM

 

Jiří Mrázek zemřel 13. července 2011. Podlehl zákeřné nemoci ve věku nedožitých 75 let. Profesně šel ve šlépějích svého otce. Ten absolvoval tříletou kamenickou školu ve Frýdberku (dnešní Žulová), pracoval u sochaře Obetha a u firmy J. a K. Jašek jako správce lomů v Žulové a ve Švihově.

   Jiří absolvoval kamenickou školu v Hořicích v roce 1955 a celý život pracoval v kamenoprůmyslu jako technik, nejdéle jako vedoucí technického rozvoje u Českomoravského průmyslu kamene Hradec Králové. Své odborné znalosti a zkušenosti plně uplatnil při budování kamenického muzea ve Skutči, otevřeného v roce 2009. Byl dlouholetým členem Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, kde jeden čas působil jako člen dozorčí rady.

   Jiří, byl jsi uznávaným odborníkem a dobrým kamarádem.

                                                                                                                                       (mai)

 

STAVEBNÍ VELETRH FOR ARCH 2011

 

Společnost ABF, a.s. uspořádala ve dnech 21.-25. září 22. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2011. Stejně jako účast firem se zaměřením na přírodní a umělý kámen nás zajímaly i výsledky 15. ročníku soutěže, známé jako Soutěžní přehlídka řemesel SUSO, jejíž kamenickou a kamenosochařskou sekci připravuje ve spolupráci s ABF, a.s. Svaz kameníků a kamenosochařů ČR (S KaK).

Firem jako šafránu

   Firem kolem kamene nebylo na veletrhu moc, ale jejich expozice většinou stály zato. K tradičnímu vystavovateli Kámen Engineering s.r.o. Hradec Králové se tentokrát přidružil Kamenolom Javorka, s.r.o. Lázně Bělohrad se sousedním stánkem družstva Czech Stone Cluster Lázně Bělohrad, dále Kámen Becke Moravia, s.r.o. Jeseník, Přírodní kámen – Miroslav Drozd Veselí nad Moravou, Vladimír Skalský – Kamenictví Holice, Top Granite s.r.o. Luštěnice, Richter-Pizarras Vítkov, Wild Stone Trading s.r.o. Slaný a Technistone, a.s. Hradec Králové.

Výsledky soutěžních klání

   Mezi zajímavé expozice lze zařadit i výstavu Stavba roku 2011 – prezentaci přihlášených staveb a jejich úspěchů v celostátní soutěži – a hlavně výstavu Young Architect Award 2011, mapující soutěž pro mladé a začínající architekty. Tentokrát byl tématem veřejný prostor sídel, přihlášeno bylo 128 prací, z toho 28 ze zahraničí.

   Ještě mladší naděje se zúčastnily 15. soutěžní přehlídky řemesel SUSO. Jak jsme se už zmínili, její kamenický a kamenosochařský segment tradičně připravuje S KaK. Z hořické kamenické a sochařské školy obsadil 1. místo Matěj Bílek, druhý byl Josef Knap. Z Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá n. Sázavou zvítězil Pavel Rujbr, za ním se umístil Lukáš Sedláček.

   Příští FOR ARCH se uskuteční od 19. do 23. září 2012.

                                                                                                                                 (blah)

Kontakt: 

ABF, a.s. Mimoňská 645, 190 00 Praha 9 

Tel.: +420 222 891 130, fax: +420 222 891 198

e-mail: forarch@abf.cz, veletrhy@abf.cz

www.forarch.cz, www.abf.cz

 

MLADÍ SOCHAŘI ZLATÉ ULIČCE

 

Správa Pražského hradu spolu se Svazem kameníků a kamenosochařů ČR (S KaK), SPŠ kamenickou a sochařskou v Hořicích a Akademií-VOŠ, Gymn. a SOŠUP ve Světlé nad  Sázavou uspořádaly ve dnech 19.-23. září 2011 druhý ročník sochařského sympozia na Pražském hradě. Slavnostní vernisáže výstavy výsledků sympozia v Míčovně Pražského hradu 23. září se zúčastnila manželka prezidenta republiky paní Livia Klausová, která nad sympoziem předtím převzala záštitu, předseda S KaK Bohumil Pánek, ředitelé obou škol Ing. Josef Moravec a Ing. Jindřich Vodička a další hosté.

   Na výstavě bylo k vidění sedm skulptur mladých sochařů, tentokrát z hořického pískovce (před dvěma lety se studenti potýkali se sliveneckým mramorem). Zlatá ulička, opředená od dob Rudolfa II. mnoha mýty a pověstmi, inspirovala mladé tvůrce víc než dostatečně, jak vyplývá i z názvů prací. Jako první se umístil Matouš Háša z Hořic se sochou Magistr Kelly, druhý byl Kryštof Karen ze Světlé s dílem Zajatý šlechtic – a třetí Jiří Pechlát z Hořic se skulpturou Vězeň. I další názvy svědčí o inspirativním tématu druhého hradního sympozia: Alchymista, Kartářka, Hospodský…

   Zatímco paní Livia Klausová ve svém pozdravu zdůraznila rozsáhlost a nepřetržitost kamenických, kamenosochařských a restaurátorských prací na Pražském hradě, k nimž přispěla i obě uskutečněná sympozia, předseda S KaK Bohumil Pánek vyzdvihl jejich význam v době, kdy zájem o řemesla upadá a mladé lidi je třeba znovu k podobným aktivitám přivést.

   Hosté vernisáže si pak díky pochopení Správy Pražského hradu prohlédli nedávno rekonstruovanou Zlatou uličku na vlastní oči, navíc s podrobným odborným výkladem.

                                                                                                                                   (blah)

Kontakt: 

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR

E. Krásnohorské 7, 110 00 Praha 1  

Tel./fax: +420 224 930 986 

e-mail: mail@kamenici.cz 

www.kamenici.cz

 

 MEZI STARÝM A NOVÝM MĚSTEM

 

Tradiční vycházka České geologické služby – odboru krystalinika a České geologické společnosti, kterou opět připravil a řídil Ing. Václav Rybařík, vedla tentokrát k několika objektům na rozhraní Starého a Nového města pražského. Konala se 6. října za téměř letního počasí.

   Jednou z největších zajímavostí na kostele sv. Jiljí, u něhož vycházka začínala, je jižní gotický portál převážně z pískovce, který byl od barokizace chrámu v 18. století až do jeho rekonstrukce v roce 1968 skryt očím veřejnosti. Bez zajímavosti není ani nezvyklé užití diabasu ve spodních článcích portálu. Kalamity přitahující tzv. Wimmerova kašna, v současnosti v rekonstrukci a proto zakrytá látkou, byla další zastávkou. Tentokrát (v březnu 2011) ji poškodil syn bývalého primátora Béma.

   Kostel sv. Martina ve zdi byl postaven v letech 1178-87 a zhruba po půli století byla k jeho jižní zdi přistavěna městská hradba (odtud název). Kostel nese stopy dvou gotických přestaveb a jedné barokní přístavby (portál). Účastníkům vycházky se podařilo díky shodě okolností zhlédnout nejen pozoruhodný interiér kostela, ale i základy původní stavby tři metry pod současnou úrovní podlahy.

   Dva paláce ležící nedaleko od sebe pocházejí téměř ze stejné doby, ale architektonicky se sobě vůbec nepodobají. Palác Škodových závodů (dnes magistrát) navrhl arch. P. Janák ve stylu pozdního kubismu (1925-26). Obklady z růžového ryolitu, prvky z tiské žuly i vnitřní výzdobu převážně z travertinu provedla plzeňská firma Jana Cingroše. Palác Adria architektů J. Zascheho a P. Janáka (1923-24) má rondokubistickou fasádu, obklad z žuly a pískovce, sochařskou výzdobu (O. Gutfreund, B. Kafka, K. Dvořák) z vápence Pučišče (ostrov Brač).

   Zajímavostí nedalekého pomníku Josefa Jungmanna je až filigránsky vyzdobený jeho podstavec (arch. A. Barvitius 1878), zhotovený bavorskou firmou E. Ackermanna. Desky a římsy podstavce jsou vyrobené z bavorských i jiných evropských žul a syenitů. V areálu kostela P. Marie Sněžné stojí zase za pozornost zbytky nejstarší části kostela s křemencovým zdivem, viděné průhledem branky bývalého hřbitova; odlitek v tympanonu této branky, nahrazující vzácný pískovcový reliéf Nejsvětější Trojice a Korunování P. Marie z let 1347-49, naopak není z těch, kterými se restaurátoři mohou chlubit.

   Z 13. a 15. století pocházejí odkryté zbytky opukového můstku a břidlicového obkladu opěrné zdi příkopu staroměstského opevnění ve stanici trasy A metra Můstek. O mnoho let mladší je budova Městské spořitelny pražské ve stylu vlašské renesance z let 1891-94 (architekti A. Wiehl a O. Polívka). Průčelí včetně architektonických a sochařských prvků je z hořického pískovce (Reimanův lom, firma J. Víšek), interiérová výzdoba od firmy Šalda je zase sbírkou českých mramorů – suchomastského, sliveneckého, koněpruského, kosořského a skoupského. Doplňuje je štěkeňská a železnobrodská žula.

   Před Karolinem je už téměř 40 let k vidění fontána z vápenické žuly (arch. J. Fragner) se třemi lvy z prachatického dioritu (ak. sochař S. Hanzík). Jednou z majestátních budov v ulici Na Příkopě je Průmyslová banka z r. 1930 s různě opracovanými obklady přízemí a mezaninu z boháčského pískovce (J. Víšek) a vnitřními kamenickými pracemi ze železnobrodské, míšeňské a nečínské žuly, dále z dioritu a ze sliveneckého a suchomastského mramoru.

                                                                                                                                      (ota)

Kontakt: 

Česká geologická služba – krystalinika 

RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová 

mobil: +420 723 014 880 

e-mail: barbora.schulmannova@geology.cz 

 

STONEHENGE JAKO INSPIRACE

 

Top Expo, spol. s r.o. v čele s ředitelkou Ing. Miloslavou Veselou uspořádala 11. října 2011 sedmý ročník mezinárodní konference Výškové budovy Evropy se zaměřením na Facility management – Inteligenci výškových budov. Posluchači se sešli s přednášejícími zvučných jmen v Konferenčním centru City Tower Pankrác – přesněji řečeno v 29. patře této nejvyšší budovy v Praze, která z výšky 109 m poskytuje unikátní pohled na metropoli od soutoku Berounky s Vltavou po Pražský hrad – a od Barrandova po žižkovský Vítkov.

   Tematika konference byla tentokrát jakémukoliv užití přírodního a umělého kamene vzdálená ( i když třeba v interiéru City Tower je kámen samozřejmě použit), přesto se jedno unikátní kamenné dílo objevilo hned v přednášce Ing. arch. Evy Jiřičné Žít nad mraky. O legendární prehistorické kamenné stavbě Stonehenge v jižní Anglii, o které jsme několikrát psali, se architektka zmínila jako o materiálové složce nevšedních rozměrů, nad níž se klene obloha jako složka intelektuální. Když kameny značných rozměrů chceme zdvihnout, pak je také můžeme zdvihnout a dílo se podaří, uvedla.

   O odvaze překonat při konstrukci výškových staveb zavedené stereotypy svědčí ostatně současná neoficiální soutěž o nejvyšší budovu, která nabyla celosvětového měřítka. Mimochodem – víte, že za výškovou budovu se oficiálně uznává ta, která má minimálně 52 nadzemních podlaží? Z mnoha přednesených příspěvků vyberme aspoň některé. Už zmíněná Ing. arch. Eva Jiřičná hovořila mj. o situaci v Londýně, kde po jejím příchodu do Anglie v roce 1968 bylo výškových budov jen minimálně, zatímco dnes je situace diametrálně odlišná. Výškové budovy je třeba respektovat, ne proti nim bezhlavě bojovat. Dodejme, že jiná věc je jejich vhodné umístění mimo historická jádra měst a pohledové horizonty – viz současný spor o zástavbu Pankráce.

   V prvním bloku, který moderoval prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., prorektor pro výstavbu a investiční činnost ČVUT Praha, promluvil dále Ing. arch. Jiří Boudník, který byl mj. přímým svědkem teroristického útoku 11. září v New Yorku. Zabýval se psychologickými a bezpečnostními aspekty výškových budov spíše rezidenčního, tedy bytového typu. Mrakodrap není pro každého; na psychiku jeho obyvatel má vliv jak spokojenost, tak podvědomý strach z kriminality a terorismu. Vliv hrají i hrozby možného pádu z okna, ohně, zemětřesení, infekcí, ale třeba i drobných mentálních poruch dětských obyvatel výškových obydlí.

   Doc. Ing. arch. Václav Aulický, proděkan pro výstavbu FA ČVUT, seznámil konferenci s peripetiemi výstavby Pankráce, dnes už pověstné oblasti několika výškových budov, které se říká pražský Manhattan, případně – podle pěti ohraničujících ulic – Pentagon. Bez všech diskusí je třeba uznat, že zásah amerického architekta Richarda Meiera do tváře bývalé budovy Čs. rozhlasu, která do roku 1995 vypadala proti dnešnímu stavu jako ošklivé kačátko, je pozitivní, stejně jako je pozitivní jeho autorství (spolu s designérem Johnem Eislerem) celého masterplanu zástavby pankrácké pláně, dnes bohužel u ledu.

   Téměř mysticky vyzněly některé přednášky, týkající se facility managementu výškových budov v hlavním bloku, kterému předsedal Ing. Ondřej Štrup, prezident IFMA CZ, a především blok Smart Cities/Chytrá města – města pro život, který moderoval Ing. Roman Portužák, ředitel odboru elektroenergetiky MPO. Zde došlo mj. na téma Inteligence inteligentních budov z úst Ing. arch. Michala Postráneckého z ateliéru M.A.A.D., který se nadhozenými vizemi budoucnosti výškových budov a jejich učení evoluční cestou dostal až na samé pomezí reality a fantazie.

   Na závěr konference představila ředitelka TOP EXPO CZ  Ing. Miloslava Veselá nový ročník celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt 2010, která pomáhá propagovat nízkoenergetické a pasivní stavby.

                                                                                                                                   (blah)

Kontakt:

TOP EXPO CZ 

Belgická 38, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 222 222 936, +420 725 405 055 

e-mail: sekretariat@top-expo.cz

www.top-expo.cz                                                                                                           

 

                                                                                                                

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@volny.cz, © Kámen 2001 - 2012