Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

MOZAIKA

 

2/2004

Chvála kamene

 

Obyčejný kámen – tvrdý i měkčí, různobarevný, sedimentární, vyvřelý i metamorfovaný, jen ruce kameníka a kamenosochaře do něj vlévají život./ Kámen oživuje, když se těží, láme, řeže, ručně opracovává, brousí a leští./ Tvořivé ruce kamenosochaře ukládají do kamene trvalý tvar člověka, přírody, kultury, prostředí i fantazie./ Těžký, odolný kámen těžím, lámu, prýskám, špicuji, lemuji a pemrluji. Jiný zas zubákuji, šalíruji a zdobím rustikou./ Některý lze leštit, jiný ne. Všude se s ním setkáváš, každý den. Chodíš po schodech, po dlažbě z kostek i dlaždic, jezdíš po něm. Komunikace lemují obrubníky, na nádraží perony./ Potkáváš jeho zrcadlovou naleštěnou barevnou krásu a nenapodobitelný fládr – dekor obchodních domů, bank, najdeš ho v metru, hotelích, pasážích, restaurantech i divadlech, ale i v kuchyních a koupelnách./ Historie nám svěřuje svoje dědictví hradů a zámků, výtvarná díla osobností i duch kostelů, kapliček, portálů, vznosných chrámů, sloupů, památníků i hřbitovů./ Pro laika je kámen většinou studený, kameníka však hřeje. Cítí v něm těžkou, namáhavou práci, pot, jeho mozolnaté popraskané ruce jsou přítelem kamene./ Stejně tak palice, krendle, klín, sedák, pajsr, kladivo, krepna, ale i hák a lano s kladkou. Kameník dává kameni život a ten zpětně kameníka odměňuje trvalou hodnotou minulých i budoucích staletí./ Stálý zápas člověka s kamenem doprovázejí otřesy, ničivý prach, jakoby se jeden bránil a chránil, zatímco druhý se chránit musí, protože dýchá.

(Úryvek z delšího textu).                                                                           Bohumil Chomout 

 

 

 

Střechy Praha 2004

 

Šestá specializovaná výstava Střechy Praha 2004 se pod sloganem vše pro stavbu a renovaci střech uskutečnila ve dnech 29. – 31. ledna 2004. Zvýrazněnými tématy akce na Výstavišti v Praze-Holešovicích stala mechanizace a vybavení pro řemeslníky, stejně jako stavebnictví a Evropská unie. Výstavní přehlídky se zúčastnily i firmy MB Real s.r.o. Újezd u Brna, Stone Trade s.r.o. Praha a Richter-Pizarras Vítkov.

Jak vyplývá ze závěrečné zprávy, letos se výstavy zúčastnilo 182 vystavovatelů, z toho 17 zahraničních (SR, Německo, Rakousko, Polsko, Itálie, Dánsko, Švédsko), výstavní plocha měřila 4 200 m² a výstavu zhlédlo 12 800 návštěvníků. Sedmý ročník se koná od 27. do 29. ledna 2005.

                                                                                                                                      (red)

 

Kontakt:

Střechy Praha s.r.o.

Na Valentince 1, 150 00 Praha 5                                                     e-mail:  strechy@strechy-praha.cz

Tel.: 257 312 432, fax: 257 315 077                                                 www.strechy-praha.cz

 

 

 

Veletržní palác Praha 18. – 21. února: OFFICE & LIFE 2004

 

Nový projekt samostatné výběrové výstavy specializované na kancelářský nábytek, vybavení a doplňky, potřeby, služby a řešení, nazvaný Office & Life 2004, se setkal s mimořádným zájmem odborné i laické veřejnosti. Ukázalo se, že organizační vydělení z komplexu výběrových výstav art & interior bylo oprávněné a založilo – doufejme – novou tradici. Jde o další z řady výběrových projektů, pořádaných společností AC EXPO s.r.o., v tomto případě ve spolupráci s Expand Media s.r.o.

Mezi 32 vystavovateli od Activy spol. s r.o. přes Ranný Architects po Vitra Concept s.r.o. nás zaujala slovenská společnost Vital, a.s., výrobce rozměrného konferenčního stolu v kombinaci masivního mramorového soklu s horní deskou ze silného tvrzeného skla. Firma ze Žiliny, která našla odvahu zařadit přírodní kámen mezi tradiční nábytkářské materiály pro kancelář – kov, nerez ocel, dřevo a sklo – patří mezi vyhledávané výrobce a odborníky v oblasti zařizování interiérů. Vital, a.s. disponuje kompletní technologií, potřebnou k výrobě nábytku především z dýhovaných a melaminovaných dřevotřískových desek a z dřevěného masivu, ale především v bankovním a hotelovém vybavení s úspěchem používá i jiné materiály včetně kamene. Firma poskytuje svoje služby na Slovensku, v ČR, ale i ve Francii, Německu, Švýcarsku, Irsku nebo Nizozemí.

                                                                                                                                       (ota)

 

Kontakt:

AC EXPO s.r.o. , Veletržní palác                                              VITAL, a.s.

Dukelských hrdinů 47, 170 17 Praha 7                                     Dolní Rudiny 1, 010 91 Žilina, SR                            

Tel.: +420 224 301 517, fax: +420 224 301 184                         Tel.: +421 41/7649 375, fax: +421 41/7632 895

e-mail: doubrava@acexpo.cz                                                     e-mail: vital@vital.sk

www.acexpo.cz, www.officelife.cz                                             www.vital.sk   

 

 

Text k foto:

 

Konferenční stůl v kombinaci přírodní kámen – sklo od firmy Vital, a.s. Repro archiv - přetištěno se souhlasem výrobce.

 

 

Kameníci na Pragointeriéru

 

11. mezinárodní veletrh nábytku, podlahovin, bytového textilu, svítidel a doplňků Pragointerier – New Design uspořádala Incheba Praha, spol. s r.o. na Výstavišti v Praze-Holešovicích ve dnech 19. – 22. února 2004. Veletrhu se zúčastnily společnosti Top Granite s.r.o. Újezd-Luštěnice, Stone Trade s.r.o. Praha, Mineral Metal Praha, Umělý kámen spol. s r.o. Podolí u Brna – a samozřejmě také Svaz kameníků a kamenosochařů ČR se svými spoluvystavovateli. Mezi doprovodnými výstavami nás zaujaly přehlídky Deset ročníků Grand Prix Obce architektů a 6. Salon Obce architektů.

                                                                                                                                     (red)

 

Kontakt:

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR                                  Incheba Praha, spol. s r.o.

V Jirchářích 2, 110 00 Praha 1                                              Výstaviště Praha čp. 67, 170 90 Praha 7

Tel.: +420 224 930 986                                                            Tel.: +420 220 103 111

Fax: +420 224 930 986                                                             Fax: +420 233 379 450

e-mail: mail@kamenici.cz                                                       e-mail: info@incheba.cz

www.kamenici.cz                                                                     www.incheba.cz, www.pragointerier.cz  

 

 

Na téma ceníku kamenických prací

 

Kamenická firma Top Granite s.r.o. v Újezdě u Luštěnic na Mladoboleslavsku (viz např. KÁMEN  6, 2000, č. 1, s. 40-41) hostila 23. února jednu z pravidelných veřejných schůzí výboru Svazu kameníků a kamenosochařů ČR. Především druhý bod programu – ceník doporučených cen kamenických prací – přilákal pozornost časopisu KÁMEN. Jak vyplývá z předložené zprávy pana Ing. Michaela Lažana, existují zhruba čtyři důvody, proč je takový ceník potřebný: a/ ceník by měl být jedním z argumentů kameníků při vyjednávání, když je kupec nebo investor nutí do neúnosných podmínek, b/ ceník by zvýšil schopnost kameníků kalkulovat výslednou cenu, c/ přivedl by odběratele, architekty a investory k reálným cenám a vědomí souvislostí, d/ ceník by přirozeně navázal na existující oceňovací systémy.

Jak vyplynulo z vystoupení pana Ing. Karla Duška, jako optimální varianta dalšího postupu se jeví spolupráce při úpravách a doplňcích struktury ceníku ÚRS, jehož standardní klasifikace poskytuje dobrý základ pro další práci. Z mnoha důvodů (včetně strategických) se tato forma jeví výhodnější než samostatný postup Svazu K + K. Nově utvořená pracovní skupina předních odborníků z oblasti kamenoprůmyslu, členů i nečlenů svazu, bude při práci využívat i další dnes existující ceníky z dob minulých (družstevní ceník, sazebník montážních prací, velkoobchodní ceník, soubor základních výkonových norem využívajících tzv. článkovací systém).

Členové výboru Svazu K + K ocenili úroveň kamenického provozu Top Granite s.r.o., který si před zahájením jednání se zájmem prohlédli. Provoz byl totiž od doby naší poslední návštěvy podstatně rozšířen a vybaven špičkovými stroji na opracování kamene. S těmito novinkami a novými možnostmi firmy Top Granite s.r.o. vás seznámíme v nejbližší době.

                                                                                                                                         (blah)

 

Kontakt:

 

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR                                       Top Granite s.r.o.

V Jirchářích 2, 110 00 Praha 1                                                  Újezd 66, 294 42 Luštěnice

Tel./fax: +420 224 930 986                                                          Tel.: +420 326 357 290, fax: +420 326 357 281

e-mail: mail@kamenici.cz                                                          e-mail: topgranite@volny.cz 

www.kamenici.cz                                                                         www.topgranite.cz 

 

 

 

Popisek k foto:

 

V únoru se výbor Svazu kameníků a kamenosochařů ČR sešel v elegantní zasedací místnosti společnosti Top Granite s.r.o. v Újezdě u Luštěnic. Foto J. Blahota.

 

 

 

Stavební a technický veletrh v Olomouci

 

Pod názvy Stavotech a Renova 2004 jej ve dnech 26. – 28. února uspořádala v pavilonech A a E výstaviště Flora firma Omnis Olomouc a.s. Akce se zúčastnilo víc než sto firem z celé republiky, převahu tvořily firmy moravské, především z olomouckého kraje.

Tématem byly veškeré oblasti stavebnictví – stavební technika, konstrukční prvky, materiály, moderní vytápění a instalace, zařízení bytů od nábytku po svítidla… K tomu nářadí, servisní a montážní služby, chemie, úprava fasád až ke stavbám na klíč a k problémům konzervačním a restauračním, pracovním pomůckám či pracovním oděvům. V pavilonu E a před ním se odehrávala výstava bazénů a saun.

Ve dnech výstavy se konaly přednášky k problémům stavebním, ekonomickým a právním. Několik firem předvedlo své postupy při sanaci a vysoušení staveb (např. firma Hydropol Holešov, HW-PANTY s.r.o. Ostrovačice, Aquasaning Opava). Firma Omya a.s. Vápenná představila široký sortiment teracových dlažeb, Acidotechna spol. s r.o. Přerov izolace, podlahové systémy a výrobky z taveného čediče, Stomix Olomouc s.r.o. omítkoviny a zateplovací systémy, nářadí Ing. Dalibor Ištvánek z Břestu nebo Milwaukee Praha… Kameníci, zastoupení např. firmou Kámen Morava s.r.o. Olomouc, mohli využít nabídek půjčoven lešení a stavebních strojů.

Ústřední pracoviště Národního památkového ústavu předvedlo svůj vydavatelský program – vedle časopisu Zprávy památkové péče řadu publikací z oboru restaurování.

                                                                                                                 Bohumil Teplý

 

Kontakt:

Omnis Olomouc, a.s.

Kosmonautů 8, 772 11 Olomouc

Tel./fax: 585 220 866, mobil: 608 963 159

e-mail: omnis@omnis.cz, www.omnis.cz

 

---------------------------------

starší mozaiky

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007