Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

MOZAIKA

 

3/2004

 

Minerál: Svět nerostů a drahých kamenů

    Druhé letošní číslo časopisu Minerál, který vydává brněnské Vydavatelství Dr. M. Bohatý, nabízí opět zajímavé informace ze světa mineralogie. K nejzajímavějším tiskovým materiálům patří reportáž Za vanadinity do marockého Mibladenu od Petra Pauliše, autora známého i čtenářům časopisu KÁMEN – nebo článek Dalibora Velebila z Národního muzea v Praze Síra ze Sicílie, doplněný přehledem sicilských lokalit těžby síry ve třech nejdůležitějších důlních revírech. Za pozornost stojí i portrét geologa Františka Drahného (1879-1964) z pera Martina Bohatého.

   Z informace ostravského přispěvatele časopisu Minerál Jakuba Jiráska vybíráme několik nejdůležitějších internetových stránek s geologickou tematikou:

www.geology.cz - informační portál České geologické služby

www.geofond.cz - Česká geologická služba – Geofond

www.cbusbs.cz - Státní báňská správa ČR

www.natur.cuni.cz/~cgs - Česká geologická společnost

www.igi.vsb.cz - Institut geologického inženýrství, Hornicko-geologická fakulta, VŠB-TU Ostrava

www.prfdec.natur.cuni.cz/ugmnz - Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK Praha

www.cas.cz/cz/3.html - Sekce věd o Zemi AV ČR.

                                                                                                                                   (red)

 

Kontakt:

Minerál – redakce a administrace                                   Tel./fax: 542 211 926

Vydavatelství Dr. M. Bohatý                                            e-mail: mineral.bohaty@atlas.cz

Radnická 7, 602 00 Brno                                                   www.sweb.cz/mineraly 

 

 

 

Stavební veletrhy Brno 2004

 

   20. duben – den zahájení 9. mezinárodního stavebního veletrhu IBF Brno 2004 a jeho souputníků (SHK, URBIS, ELEKTRO, ENVI a NEW SIMET) – se stal současně zahajovacím dnem Evropského stavebního fóra 2004, jedné ze stěžejních akcí doprovodného veletržního programu s podtitulem Vzdělávání a výzkum ve stavitelství v rozšířené EU. Jednalo se především o harmonizaci vzdělávání, o studentských výměnných pobytech a o spojení vzdělávacích a výzkumných programů se stavební praxí.

   Samotný veletrh IBF se zaměřil mj. na obnovu a rekonstrukci stavebních památek, což je tematika značně blízká našim zájmům. Pokud jde o „inspekci“ časopisu KÁMEN, v pavilonu A1 jsme navštívili stánek firmy Quarella CZ s.r.o. Praha, která se zaměřuje na konglomerát mramoru a žuly; v pavilonu A2 jsme našli firmy Remmers CZ s.r.o. Říčany u Prahy (chemie pro kámen), Schomburg Čechy a Morava s.r.o. Praha (sanace vlhkého zdiva), Miroslav Drozd – Přírodní kámen Veselí nad Moravou (firma dodává především deskovinu) – a rovněž expozici Svazu kameníků a kamenosochařů ČR se spoluvystavovateli Granit Holec, spol. s r.o. Kroměříž, Kámen Hudčice s.r.o., Durych Norbert – Přírodní kámen Praha a Kamenolom Javorka s.r.o. – těžba a zpracování červených pískovců.

   Příbuznými expozicemi doslova nabitý byl pavilon V. Tady se představily firmy Kámen Engineering s.r.o. Hradec Králové, Stone Trade s.r.o. Praha, Pražský kamenoservis s.r.o. Praha (spoluvystavovatel Tekaz s.r.o. Cheb), Schlüter-Systems KG Iserlohn – servisní kancelář Praha, Omya a.s. Vápenná (teracová dlažba), Mapei s.r.o. Olomouc (lepidla na obklady), Eutit s.r.o. Stará Voda u Mariánských Lázní (čedičové dlažby) a Halfen-Emeris, spol. s r.o. Rudná (kotvení fasád). Zaujala nás i firma z oblasti aplikované geologie – GEOtest Brno, a.s.

   Na volných plochách a ve Stavebním centru Eden 3000 byly rozesety expozice následujících vystavovatelů (bez nároku na úplný výčet): Slezský kámen, a.s. Jeseník, Granit Lipnice spol. s r.o. Dolní Město, Man-Kamenictví Hořice v P., Boehmische Werkstein spol. s r.o. Cerhovice, Abrasiv, a.s. Mladá Boleslav, Huddy Diamonds s.r.o. Praha, Urdiamant s.r.o. Šumperk, Umělý kámen s.r.o. Podolí, Vymyslicky spol. s r.o. Brno, Permon s.r.o. Roztoky u Křivoklátu a Atlas Copco s.r.o. Praha – divize CMT CE (mj. lomová vrtná technika).

   Úspěchu dosáhla firma Hartl drtiče+třídiče s.r.o. Chrudim, která obdržela Zlatou medaili IBF za mobilní odrazový drtič na pásech Hartl Powercrusher PC 1375 I. Gratulujeme a dodáváme, že porota ocenila nejen nové technické a konstrukční řešení, ale i efektní a kompaktní nový design. Stroj ostatně již v loňském roce dostal prestižní evropskou cenu Red Dot Design Awards.

   10. ročník IBF Brno se koná od 19. do 23. dubna 2005.

                                                                                                                                 (ota)

 

Kontakt:

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno                                                                e-mail: ibf@bvv.cz

Tel.: +420 541 152 888, fax: +420 541 152 889                              www.ibf.cz

 

 

 

EXPO MOKRÁ 2004

 

   Pro účastníky tiskové konference Těžební unie „v přímém přenosu“, pro diváky České televize a čtenáře časopisu KÁMEN v záznamu se uskutečnil clonový odstřel ve vápencovém lomu Mokrá, ve stejném lomu, kde se o pár týdnů později konal 5. Mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví Expo Mokrá 2004.

 

Přes Starobrno do Mokré

 

   Po dobře připravené a solidně obsazené tiskové konferenci Těžební unie (TU) v brněnském hotelu Slovan, kterou shodou okolností moderoval dobrý přítel časopisu KÁMEN  Zbyněk Merunka, se její účastníci pod vedením ředitelky TU Mgr. Mileny Šandové a předsedy představenstva TU Ing. Karla Lorka přesunuli na prohlídku do nerezu oděného pivovaru Starobrno, aby si prohlédli jeho supermoderní provoz, řízený jen několika lidmi, zato mnoha počítači. V přilehlé restauraci Pivovarský dvůr se pak dlouho diskutovalo nejen o připravovaném veletrhu, ale i o všedních problémech těžařů, úpravců i výrobců technologií pro kamenoprůmysl. Následující ráno jsme se stali svědky speciálně připraveného clonového odstřelu v kamenolomu Mokrá, jehož majitelem je Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost. Na bezpečnou vzdálenost několika stovek metrů (samozřejmě že s ochrannými přilbami na hlavách) jsme mohli sledovat zajímavé divadlo, které je ovšem pro těžaře běžným pracovním rituálem. S jeho taji nás seznámil vedoucí lomu pan Milan Beneš. Tehdy – v úterý 20. dubna – byla rozsáhlá vytěžená plocha lomu prázdná. Zaplnila se o čtyřicet dnů později.

 

 

Kamenolom Mokrá, tentokrát naostro

 

   To, co odlišuje EXPO MOKRÁ (předtím EXPO LESNÍ LOM, ještě dříve EXPO CHVALETICE) od klasických, chcete-li statických veletrhů s příbuznou tematikou, je možnost živého předvádění techniky v terénu, které dokonale prověří funkčnost strojů a představí je potenciálním zákazníkům se vším všudy. Jak zdůraznili zástupci Těžební unie s.r.o., dobrovolného sdružení producentů v oblasti těžby a úpravy surovin, existuje jakási nepsaná dohoda, že výrobci stavebních, těžebních a úpravnických strojů se jeden rok zúčastní EXPA, zatímco další (lichý) rok brněnského stavebního veletrhu IBF. Tento postup vyhovuje všem; cyklus obměny strojového parku je přece jen pomalejší než u počítačů.

   Jmenovat některé z vystavujících firem, když jejich počet přesáhl rekordních 140, je zavádějící a trochu nefér. Jisté je, že jsme se setkali s řadou starých známých (Strojírny Podzimek s.r.o. Třešť, Gestra s.r.o. Sedloňov, Blatenské strojírny s.r.o. Blatná, Atlas Copco s.r.o. – divize CMT CE Praha, Hartl drtiče + třídiče s.r.o. Chrudim, Phoenix-Zeppelin s.r.o. Modletice, PSP Engineering a.s. Přerov, Tekaz s.r.o. Cheb, Volvo Stavební stroje Czech s.r.o. Praha), ale i s mnoha dalšími – tradičními i novějšími – firmami. Hostitelské funkce se bez chyby zhostil Českomoravský cement a.s. Beroun, člen Heidelberg Cement Group a majitel vápencového velkolomu Mokrá u Brna, kde se hned na třech etážích představili jednotliví vystavovatelé.

   Veletrh udělal za léta své existence pořádný krok kupředu. Od roku 1995, kdy se představil odborné veřejnosti poprvé (bylo to ve Chvaleticích za lvího podílu tehdejšího předsedy představenstva TU a dosavadního člena redakční rady časopisu KÁMEN  pana Petra Ťahana i současného předsedy představenstva TU pana Ing. Karla Lorka), přes expozice v lokalitě Brno-Lesní lom, jež v současnosti prochází rekultivací, až po nedávné veletržní vystoupení v areálu kamenolomu Mokrá.

   Přejeme Těžební unii s.r.o. hodně zdaru při pořádání dalších veletrhů a při překonávání přírodních překážek, jakou letos byla například plíživá okluzní fronta od jihozápadu, která sebou přinesla vytrvalý déšť především druhý a třetí den veletrhu. Zdař Bůh!

                                                                                                                                  (blah)

 

Kontakt:

Těžební unie s.r.o.

Příkop 15/17, 656 13 Brno

Tel.: +420 545 114 286, 545 114 205

Fax: +420 545 211 014

e-mail: unie@telecom.cz, www.tezebni-unie.cz

 

 

  Firmy z Andalusie

 

   Prezentační seminář stavebních a kamenických firem z Andalusie (jižní Španělsko) uspořádala ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v pražském Domě ABF. V úterý 8. července se představila prostřednictvím agentury na podporu andaluských výrobků Extenda (viz Kontakt) řada firem, z nichž oblasti našich zájmů se dotýkala firma Abrasur – Logística de Abrasivo, s.l. Peligros (Granada), založená roku 1970 a zaměřená na procesy opracování přírodního a umělého kamene, především na výrobu brusiv uznávané kvality. Např. revoluční systém na hlazení teraca, se kterým firma přišla, snižuje podstatně náklady na pracovní síly i energii. Druhou firmou je Pavimentes Jimesa z Maraceny (Granada), výrobce dlaždic ze směsi drcené přírodní žuly, křemene a bílého (portlandského) cementu, které jsou známé pod obchodní značkou Neoloayer. Není bez zajímavosti, že křemen dodává dlaždicím až 7. stupeň tvrdosti.

   Třetí firmou z deseti představovaných, která by vás mohla zajímat, je Marmoles Gutiérrez Mena (MG), která 40 let vyrábí mramorová umyvadla, vaničky a pracovní desky z mramoru. Firma má jak vlastní lomy na mramor několika barevných odstínů, tak továrnu na jeho zpracování. Zabývá se i projektovou činností a integrovanými řešeními z vlastního i cizího  materiálu (Španělsko, Itálie).

                                                                                                                                         (red)

 

Kontakt:

Extenda – Agencia Andaluza de Promoción Exterior                              ABF – Nadace pro rozvoj

Unidad de Promoción de Negocios en República Checa                           architektury a stavitelství

y Eslovaquia, Čermákova 7, 120 00 Praha 2, tel.:                                     ing. arch. Kateřina Králová

222 015 202, fax: 222 015 111, e-mail: chequia@extenda.es,                   Václav. nám. 31, 110 00 Praha 1

www.extenda.es                                                                                             Tel.: 224 228 910, fax: 224 233 136

                                                                                                                         e-mail: kralova@abf.cz

    

 

  

Na kopci v Hrachovci

 

   Za mediální podpory časopisu KÁMEN a za přispění sponzorů (mj. Nové tiskárny Pelhřimov, spol. s r.o. a Kamenosochařství-restaurátorství Bohumil Pánek) se od 1. června do 31. července konala v Botanické zahradě UK v Praze Na Slupi výstava Na kopci v Hrachovci – Setkání se sochami Ivana Jilemnického. Výstavu, nad níž převzal záštitu starosta Městské části Praha 10 Ing. Milan Richter, zahájil teoretik a publicista Ing. Ivo Janoušek, recitací a hudbou přispěl člen Státní opery Praha David Rejchrt.

   Expozicí pod širým nebem vyvrcholily oslavy sochařových šedesátin. Další ukázky z autorova díla viděli návštěvníci Městského muzea v Hořicích a Galerie Navrátil v Praze na Malé Straně. Ke stejné příležitosti vydala Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o., reprezentativní publikaci Na kopci v Hrachovci, obsahující vedle textů PhDr. Jiřího Blahoty, PhDr. Antonína Hartmanna a Ing. Ivo Janouška ještě vzpomínky a úvahy PhDr. Zdenka Hanzla, CSc., Aloise Jilemnického, Mgr. Pavla Rejchrta, Mgr. Pavla Klineckého a RNDr. Jiřího Slouky, stejně jako poezii akademické sochařky Ellen Jilemnické a Mgr. Jaroslava Vanči.

   Význam publikace tkví i v neobyčejně bohatém fotografickém doprovodu, čítajícím víc než 90 černobílých i barevných fotografií autorových prací a rodinných momentek ze života.                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                         (blah)

 

Kontakt:

Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o.

Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov

Tel.: 565 332 290, e-mail: ntp@ntp.cz

 

 

 

 

Sborníček písní o kamenících

 

   V červnu vydaly Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o. a  Etnologický ústav Akademie věd ČR v Praze útlou, 52 stránkovou brožurku, jejíž název – Šutrácká halenka – je nepochybně dostatečně srozumitelný všem absolventům hořické školy a většině kameníků, méně již široké veřejnosti. Jak vyplývá z podtitulu Kámen a kameníci v písních v úpravě pro zpěv s harmonickým doprovodem, jde o oborově zaměřený zpěvník 32 písní, které k vydání připravili Jiří Traxler a Zdenek Hanzl. V úvodu autoři vypočítávají hlavní tematické okruhy písní a druhy příslušného písňového folkloru (zejména písně lidové a pololidové); pozornost věnují také hudební stránce písní, která – jak píší – nemá specifickou podobu a odvíjí se jednak od jejich žánrové příslušnosti, jednak od nápěvového typu odpovídajícího oblasti původu a zápisu. Upozorňují rovněž na to, že řada tzv. kamenických písní vznikla parafrázováním písní věnovaných příbuzným profesím nebo řemeslu obecně, což dokumentují na vybraném příkladu. Z tohoto i dalších důvodů připomínají, že mnohé kamenické písně lze takto nazvat jen s jistou nadsázkou. Přesto zpěvník v ceně 30 Kč určitě nalezne své čtenáře a publikované písničky své provozovatele. Zájemci si ho mohou zakoupit nebo objednat na adrese: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o., Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov, tel.: 565 332 290, e-mail: ntp@ntp.cz.

                                                                                                                                        (ota)

 

 

 

Hořice tři dny Mekkou kameníků

 

   Rozmary červnového počasí včetně hrozivě vypadajících bouřek a přívalových dešťů  nemohly zkazit náladu absolventům hořické školy ani všem příležitostným návštěvníkům, kteří se po tři dny hrnuli do školního areálu na oslavy 120. výročí založení hořické sochařsko-kamenické školy a na 4. mezinárodní výstavu kamene, kamenických výrobků, strojů, nářadí a technologií KÁMEN HOŘICE 2004.

   Třídenní maraton slavnostních akcí, pracovních setkání a přátelských posezení, připravený pracovníky Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích na dny 10.-12. června 2004, odborně garantoval Svaz kameníků a kamenosochařů ČR, spolupořadatelem bylo Město Hořice.

   Příležitostí k mnoha spíše společenským kontaktům se stalo hned slavnostní zahájení výstavy ve školní knihovně, kterého se zúčastnila řada hostů v čele s místopředsedou české vlády panem Petrem Marešem (10. 6. dopoledne). Na společenském večeru s vystavovateli a pozvanými hosty (10. 6. večer) bylo možné navázat a prohloubit i profesní kontakty. My jsme hovořili např. s panem Wolfgangem Thustem, obchodním ředitelem firmy Thust Nattursteine GmbH Balduinstein/Lahn a jedním z představitelů bavorského Svazu kameníků, kteří přijeli na pozvání Svazu K+K ČR.

   Z úst ředitele SPŠKS Ing. Josefa Pažouta si pak účastníci společenského večera vyslechli vyhlášení výsledků výstavní soutěže. Jako nejlepší kamenická expozice byl vyhodnocen stánek firmy Kámen Engineering s.r.o. Hradec Králové, v soutěži o nejlepší strojní expozici byla první firma WEHA CZ  s.r.o. Pelhřimov, druhá skončila společnost Huddy Diamonds s.r.o. Praha.Zatímco mezi strojními exponáty zvítězil ručně vedený stroj na výrobu kuchyňských linek od firmy WEHA CZ s.r.o. (další pořadí nebylo určeno), pořadí vítězných kamenických exponátů bylo následující: 1. pískovcový Strom života Kamenictví MAN Hořice, 2. Onyx Golden Water Kámen Engineering s.r.o. Hradec Králové, 3. pískovcové Šachové figury Granitu Lipnice s.r.o. Dolní Město.

   V pátek odpoledne se konala valná hromada Svazu kameníků a kamenosochařů ČR za předsednictví Ing. Karla Duška. Z bilančního přehledu výroční zprávy, přednesené předsedou Svazu K+K ČR Ing. Jiřím Holcem, vyplynula svazová účast na pěti výstavách a veletrzích, kooperace s ABF na přípravě Měsíce kamene a semináře Kámen pro stavební účely a jeho použití v architektuře, organizace prohlídky veletrhu Stone&tec v Norimberku, vydání užitečné publikace – katalogu Český kámen, organizování soutěže učňů na veletrhu FOR ARCH, nadmíru důležitá normotvorná činnost a spolupráce s kamenickými svazy především okolních zemí v rámci Eurorocku.

   Jak vyplynulo ze setkání s představiteli bavorského Svazu kameníků (viz výše), v Německu panuje značná obava z čínské produkce, jejíž negativní vliv se tam projevuje již dnes. Obě strany konstatovaly nutnost vytvoření obranného valu, který z mnoha důvodů nemůže spočívat v cenové politice, nýbrž jen a jen v oblasti norem, kvalitativních příkazů, pravidel bezpečnosti, v prohlášeních o shodě, v kvalitě vůbec, atd., atd. O tomto problému informovali především Ing. Jiří Holec, Ing. Karel Dušek a paní Bohumila Krutilová.

   Součástí valné hromady bylo udělení cechovních listů a čestných cechovních listů na základě rozhodnutí komise, v níž pod vedením jejího předsedy Bohumila Chomouta zasedli Miloš Nádherný, Bohumil Pánek, Petr Ťahan a Ladislav Číp. Držiteli cechovních listů se stali pánové Zdeněk Skrbek (Kamenické práce Úštěk), Norbert Durych (Přírodní kámen Praha) a Petr Kocourek (Zpracování kamene s.r.o. Zvolenovice).

   Čestný cechovní list za celoživotní kamenosochařskou a výtvarnou práci převzal  akademický sochař Vladimír Preclík (1929), čestné cechovní listy za celoživotní práci v kamenoprůmyslu a věrnost oboru pánové Jindřich Špírek (1936), Jiří Vácha (1930), Miloš Nádherný (1936), Václav Zborník (1936), Antonín Härtl (1937), Josef Hnida (1937), František Poloprutský (1938), Rudolf August (1938) a Bohumil Hejna (1938). Čestný cechovní list za přínos informací z kamenické historie a současnosti obdržel náš časopis KÁMEN prostřednictvím šéfredaktora Jiřího Blahoty.

   Kromě mnoha a mnoha absolventských srazů, které zcela zaplnily všechna hořická restaurační zařízení, se stalo příjemným zpestřením pátečního večera posezení v restauraci Královský Dvůr, které připravil pan Norbert Durych z firmy Přírodní kámen ve spolupráci se zástupcem italské firmy Bellinzoni panem Robertem Vescovem. Zajímavé setkání bylo do jisté míry náhradou za seminář Diamanty a chemie na kámen, který se neuskutečnil kvůli malé účasti zájemců.

   Poslední den oslavy i výstavy – sobota 12. 6. – zahájilo slavnostní shromáždění absolventů školy v hořickém kině; pokračoval vydařeným několikahodinovým koncertem skupiny Rangers-Plavci uprostřed výstavního areálu. Na rozdíl od předchozí noci bylo tentokrát počasí laskavé a usměvavé. Ve 14,00 odstartovala tradiční napínavá aukce žákovských výrobků a úderem devatenácté velká kamenická zábava ke 120. výročí sochařsko-kamenické školy v hořické Koruně.

   Výstavy KÁMEN HOŘICE 2004 se zúčastnilo 47 subjektů včetně Svazu kameníků a kamenosochařů ČR a VOŠ, Gymnázia, SSŠ, SOU a OU kamenického ze Světlé nad Sázavou, respektive Lipnice. Se zájmem návštěvníků výstavy z řad absolventů školy i obyvatel města se setkaly publikace nabízené k prodeji ve školní budově: Erik Tichý/120 let hořické školy pro sochaře a kameníky, Jiří Sehnal/Vůně kamene, Kolektiv autorů pod vedením Zdenka Hanzla/Kámen v rukodělné výrobě českého venkova, Kolektiv autorů/Na kopci v Hrachovci – Setkání se sochami Ivana Jilemnického, Jiří Traxler-Zdenek Hanzl/Šutrácká halenka, poslední čísla časopisu KÁMEN  a další tiskoviny, především z produkce školy.

   Výstava KÁMEN HOŘICE 2004 skončila. Ať žije výstava KÁMEN HOŘICE 2006!

                                                                                                                                  (red)

 

Kontakt:

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR                                    SPŠ kamenická a sochařská, SOU kamenické

V Jirchářích 2, 110 00 Praha 1                                                Husova 675, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Tel./fax: +420 224 930 986                                                       Tel.: +420 493 623 226, fax: +420 493 623 177

e-mail: mail@kamenici.cz                                               e-mail: info@spsks.cz

www.kamenici.cz                                                                       www.spsks.cz

 -----------

starší mozaiky

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007