Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

MOZAIKA

 

 

Brněnský stavební veletrh IBF: desátý ročník

 

   Ve dnech 19. – 23. dubna 2005 hostilo brněnské Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2005, z nichž nás tradičně zajímal ten největší – 10. mezinárodní stavební veletrh IBF. Pořadatelem byla jako obvykle společnost Veletrhy Brno, a.s. A protože letopočet končí tentokrát na lichou číslici, vyznačoval se letošní ročník zvýšeným zájmem vystavovatelů z řad výrobců a dovozců těžební, dopravní a úpravárenské techniky (v sudý rok mají v nedalekém lomu svoje EXPO, pořádané Těžební unií). V této souvislosti jsme zaznamenali rozsáhlé firemní expozice na volných plochách – Phoenix-Zeppelin s.r.o. Modletice, Volvo Stavební stroje Czech s.r.o. Praha, Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o. Popůvky u Brna, Hartl drtiče + třídiče s.r.o. Chrudim, Atlas Copco s.r.o. – divize CMT CE Praha, Renault Trucks ČR s.r.o. Praha a další. Spolu s nimi se na plochách pod širým nebem svezly společnosti Těžební unie Brno, Slezský kámen a.s. Jeseník, Sebald s.r.o. Skalná (mimochodem jedna z nejefektnějších expozic!), Urdiamant s.r.o. Šumperk, Narex Česká Lípa a.s., Abrasiv a.s. Mladá Boleslav, Permon s.r.o. Roztoky u Křivoklátu, Umělý kámen s.r.o. Podolí u Brna a mnohé další.

   Ve vzdušném pavilonu A (konkrétně A2) nalezly útočiště expozice Svazu kameníků a kamenosochařů ČR (Granit Holec s.r.o. Kroměříž, Travertin s.r.o. Stránčice, Kámen Hudčice s.r.o., Kamenolom Javorka s.r.o., Durych Norbert- Bellinzoni Praha), dále Remmers CZ s.r.o. Říčany u Prahy, Schomburg Čechy a Morava s.r.o. Praha… Škoda, že ve svazovém stánku pořadatel zakázal prodej kamenné bižuterie, který přináší alespoň nějaké zisky do svazové pokladny. V pavilonu G1 jsme našli střešní krytiny firem Dektrade a.s. Praha a Richter-Pizarras Vítkov, v pavilonu G2 chemii firem Mapei s.r.o. Olomouc a Wacker-Chemie s.r.o. Praha; v pavilonu V představily svoje novinky společnosti Stone Trade s.r.o. Praha, Eutit s.r.o. Stará Voda, Cidemat Hranice s.r.o., Omya a.s. Vápenná, Technistone a.s. Hradec Králové, Halfen-Deha s.r.o. Rudná a Schlüter-Systems KG – servisní kancelář Praha.

   V rámci IBF se uskutečnila řada akcí – sympozium Mosty 2005, Den ocelových konstrukcí, Soutěž učňů stavebních oborů SUSO, Mezinárodní mistrovství ČR mladých pokrývačů nebo seminář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Ve stánku Těžební unie jsme vyřídili pozdravy od redakční rady časopisu KÁMEN a na oplátku se dozvěděli termín příštího veletrhu EXPO MOKRÁ. Koná se ve dnech 14.-17. června 2006. A příští veletrh IBF? Na ten si udělejte čas 25.-29. dubna 2006.

                                                                                                                                        (ota)

 

Kontakt:

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Tel.: +420 541 151 111

Fax: +420 541 152 889

e-mail: ibf@bvv.cz

www.ibf.cz

 

 

Můj dům, můj hrad v roce 2005

 

   Po několikaleté přestávce jsme znovu zajeli na výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích, kde se Svaz kameníků a kamenosochařů ČR pravidelně zúčastňuje všeobecné stavební výstavy Můj dům, můj hrad. Společnost Výstavy s.r.o. Litoměřice ji letos od 28. dubna do 1. května uspořádala už potřinácté.

   Protože třináctka je nám sympatická a heslo obyvatel Spojeného království můj dům, můj hrad rovněž, nebyl důvod zahálet v Praze. Svaz KaK se opět představil pěknou a působivou expozicí, která mj. představila návštěvníkům spoluvystavovatele PB – SERVIS s.r.o. Praha-Uhříněves, Granit Holec s.r.o. Kroměříž nebo MAN Kamenictví Hořice v Podkrkonoší. V dalších pavilonech a na volných plochách jsme našli mj. Dektrade a.s. Praha, Stavební chemii Slaný a.s. a výrobce umělého kamene Tetram s.r.o. Bakov nad Jizerou a MIJA-MJ s.r.o. Hostomice.

   Na výstavu se přihlásilo 233 vystavovatelů, kteří si pronajali plochu 4011 m². Možná komorní, avšak účinnou. Ostatně – ani dům, ani hrad nemusejí být velké jako Karlštejn nebo Pernštejn.

                                                                                                                                        (blah)

 

Kontakt:

Výstavy, spol. s r.o.

Na Vinici 13, 416 01 Litoměřice

Tel.: +420 416 732 863-5

Fax: +420 416 732 877

e-mail: vystavy@zahrada.cech.cz 

www.zahrada.cech.cz

 

 

 

 

 

Valná hromada Svazu KaK: Šest nepromarněných hodin

 

   Šestihodinový maratón poměrně konstruktivní diskuse nad nahromaděnými problémy přinesla valná hromada Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, kterou do své historické knihovny přijala v sobotu 14. května Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích v Podkrkonoší. Nelze samozřejmě referovat o tak náročném programu bod po bodu, takže jen stručně: Na výzvu předsedajícího Ing. Karla Duška uctili účastníci minutou ticha památku pana Miroslava Smetany z Černé Hory, který na jaře tohoto roku podlehl vážné nemoci. Pan Smetana starší byl přítelem časopis KÁMEN; ještě první číslo tohoto ročníku s ním přineslo úvodní rozhovor, připomínající desáté výročí jeho prosperující firmy Kamenosochařství Smetana s.r.o. Pan Smetana má naštěstí schopné následovníky – syny Michala a Radima. Valná hromada si připomněla i památku pana Vladimíra Vystyda z Kamenictví Obelisk s.r.o. v Praze-Horních Počernicích.

   Valná hromada, řídící se již novými stanovami, pokračovala zprávou o činnosti v roce 2004, kterou přednesl předseda S KaK pan Ing. Jiří Holec. Svaz se vloni zúčastnil šesti výstav a veletrhů, připravil tematický zájezd do Carrary, hořický seminář Technické požadavky na stavební výrobky nebo třeba práci učňů na Soutěži učňů stavebních oborů SUSO při veletrhu FOR ARCH; těsně spolupracoval se Zkušebnou kamene a kameniva v Hořicích, účastnil se práce Rady pro technickou normalizaci, vydával svůj Zpravodaj a cennými informacemi se podílel i na obsahu časopisu KÁMEN. S napětím čekáme na inovované svazové internetové stránky, které představují průlom do dosavadní webové praxe Svazu KaK. O nich informoval Ing. Michal Škopek, který přednesl rovněž zprávu o loňském hospodaření. Této problematice, výběru členských příspěvků, neplatičům, navrhovaným opatřením na zlepšení neutěšeného stavu a především návrhu rozpočtu na rok 2005 věnovali pak účastníci valné hromady podstatnou část jednání. Hovořilo se rovněž o ochranné známce přírodní kámen / natural stone, o níž jsme podrobněji informovali už v minulém čísle, o variantách organizační struktury, uspořádání a sídla svazového sekretariátu, kdy nabídl pomoc jak pan ředitel Ing. Josef Moravec za hořickou školu (technické zázemí, prostory), tak Ing. Petr Bečvář za firmu Kámen Ostroměř s.r.o. (ekonomika, účetnictví, počítačové zpracování dat, internetové bankovnictví).

   Za významnou a vysoce úspěšnou lze považovat březnovou návštěvu více než třiceti delegátů Eurorocu doslova z celého starého kontinentu v hořické škole, která skeptickým návštěvníkům otevřela oči a změnila jejich ležérní netečnost ve zcela nepokryté nadšení nad stodvacetiletou historií českého kamenosochařského a kamenického školství, nad vybavením ústavu i zaujetím, s jakým žáci předváděli hostům svoje umělecké kvality i pracovní nasazení. Za zprostředkování této propagační návštěvy poděkoval ředitel školy všem zástupcům Svazu, kteří se na její přípravě podíleli. Lví podíl měl i v tomto případě Ing. Jiří Holec, který podstatnou část aktivit zástupců Eurorocu na české půdě financoval ze svého, tedy z prostředků firmy Granit Holec, spol. s.r.o. Kroměříž.

   Na valné hromadě udělil Svaz KaK čestné cechovní listy za celoživotní práci v oboru pánům Stanislavu Bibíkovi (1925) ze Zlatých Hor (omluven), Josefu Holancovi (1933) z Dobrušky, Oldřichu Choutkovi (1936) z Hradce Králové, Josefu Špátovi (1939) z Prahy, Kamilu Hromádkovi (1937) z Hořic, Hugovi Maierovi (1939) z Hradce Králové, Ivanu Savinkovi (1938) z Jeseníku (omluven) a akademickému sochaři Janu Trtílkovi (1938) z Prahy. Cechovní listy předali oceněným předseda komise pan Bohumil Chomout a předseda Svazu KaK pan Ing. Jiří Holec.

   V závěru zasedání byl zvolen výbor Svazu a dozorčí rada pro nadcházející tříleté období 2005-2008. Jména uvádíme spolu s funkcemi, o nichž mezi sebou rozhodli členové nového výboru těsně po svém zvolení: Ing. Jiří Holec (předseda), Ing. Karel Dušek (1. místopředseda), Ing. Michal Škopek (2. místopředseda), Ing. Petr Bečvář (3. místopředseda), dále Pavel Foit, Bohumil Chomout, Ing. Zdenek Knedla, Ing. Petr Koláček, Bohumila Krutilová, Bohumil Pánek a Lubomír Prchal. Členy dozorčí rady byli zvoleni Ing. Jan Jeřábek (předseda), Ing. Michael Lažan a Hynek Oberhel.

                                                                                                                                    (blah)

 

Kontakt:

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR

V Jirchářích 2, 110 00 Praha 1

Tel./fax: +420 224 930 986

e-mail: mail@kamenici.cz

www.kamenici.cz

 

 

 

 

Stone+tec 2005: O slavnosti a hostech

 

   Nablýskaný 14. mezinárodní  odborný veletrh přírodního kamene a technologií jeho opracování  Stone+tec 2005 se uskutečnil v norimberském veletržním areálu od 25. do 28. května. Zatímco v halách č. 1, 2, 4, 5 a 9 byl k vidění přírodní kámen pro vnitřní i vnější použití ve všech podobách, druzích i opracováních, prostředky pro jeho zpevnění, ošetření, konzervaci a restaurování, ale také ochranné pomůcky, odborný tisk a prezentace kamenických spolků, svazů a nadací, pak halu č. 3 věnovali pořadatelé už tradičně náhrobkům a funerálnímu příslušenství – a haly č. 6, 7 a 7A technologiím – strojům a nástrojům pro těžbu, opracování, osazování i přepravu kamene, diamantovému nářadí a transportní technice.

   Němci jsou na veletrh jaksepatří hrdí a do výstavních hal proudí zástupy profesionálů i poučených laiků, kterým kámen přirostl k srdci. Jak řekl obchodní ředitel společnosti Norimberské veletrhy Bernd A. Diederichs, v protikladu k mnoha jiným stavebním veletrhům v Evropě má Stone+tec už mnoho let výrazně mezinárodní charakter. Vyplývá to ze skutečnosti, že přírodní kámen je víc než jiné stavební hmoty celosvětově obchodovatelný.

   Přesto počet vystavovatelů na norimberském kamenickém veletrhu ročník od ročníku nepatrně klesá. V roce 2001 se jich přihlásilo 1 251, v roce 2003 už jen 1 172 – a letos 1 057. Zatímco před dvěma lety byl prý hlavním důvodem pokles cestování kvůli tajemné nemoci SARS, důvody letošního úbytku jsou ve hvězdách. Může za to únava z výstav a veletrhů? Menší zájem návštěvníků? Nedostatek peněz? Blbá nálada v Německu? Ať je to jak chce, o veletrhu platí nejspíš to, co o celém německém stavebnictví. Jak sami Němci rádi zdůrazňují, přes veškerou stagnaci posledních let je stavební výroba stále vlajkovou lodí německého hospodářství. Její podíl na celkové výrobě činí v Německu 19 %,  zatímco ve Francii 14,6 %, v Itálii 13,3 %, Velké Británii 13 % a ve Španělsku 11,8 %. To není pro nás pro Čechy jako obchodní partnery zas tak nezajímavá zpráva.

   Koho ovšem nešlo přehlédnout, byli Číňané. Některé z hal norimberského výstaviště působily spíš než evropsky kultivovaný veletrh jako asijsky rozevláté a neklidné tržiště. Nekonečné řady stánků s kamenickým a kamenosochařským sortimentem (v případě hotových výrobků nejednou velmi diskutabilní estetické úrovně) způsobily u někoho úlek, u jiného ironickou poznámku, u třetího pak neskrývané nadšení. První si odnesli znepokojivé existenciální otázky, druzí zdravé pochybnosti o všemocnosti ochranářských opatření Evropské unie, zatímco třetí pádili k autu či autobusu s kamenným zajícem v tašce a sluncem v duši.

   Celkově bylo ze zahraničí zhruba 68 procent vystavujících. Konkrétní čísla jen namátkou: Německo zastupovalo 334 vystavovatelů (minule 391), z Itálie jich bylo 179 (minule 246), ze Španělska jich přijelo 40 (minule 39), z Turecka 52 (minule 43), z Polska 14 (minule 11). A Čína? Byla prakticky všude: vystavujících čínských firem (včetně sdružení) bylo podle katalogu 174, ale protože některá sdružení (CCPIT, East Raise Stone, Huada) měla víc stánků než je prstů na obou rukou, jejich celkový počet se podle našeho odhadu vyšplhal ke dvěma stům.

   Ohlas mezi návštěvníky vzbudila inspirativní Vzorková výstava německých přírodních kamenů, kterou pro svoji expozici v hale č. 1 připravil Svaz německých kameníků. Na dvaceti stolech bylo k vidění 220 vzorků od žuly z Rotenbergu přes vápenec ze Solnhofenu až k pískovci z Friedewaldu. Dobrý nápad, jak zpopularizovat tuzemský přírodní kámen a strčit ho architektům doslova pod nos.

   Pomineme-li některé kolegy, které do Norimberku povolaly mateřské zahraniční firmy (Diamant Boart, Weha, Remmers atd.), reprezentovaly zde Českou republiku čtyři společnosti: Gestra s.r.o. Sedloňov – Deštné v Orlických horách (tento výrobce hydraulických štípaček na kámen se blýskl  i celostránkovým barevným inzerátem ve veletržním katalogu), Euro Masiv s.r.o. Pelhřimov, Kaspe a.s. Pelhřimov a Technistone a.s. Hradec Králové.

   Vyvrcholením veletržního dění bylo udílení dvojích architektonických a profesních cen – Německé ceny přírodního kamene (Der deutsche Naturstein-Preis), udělované Německým svazem kameníků ve spolupráci se Spolkem německých architektů BDA, a rovněž Cena Petra Parléře (Peter-Parler-Preis), udělovaná Německou nadací památkové péče spolu se Spolkovým svazem německých kameníků, kamenosochařů a uměleckých řemeslníků pracujících ve dřevě.

   Je všeobecně známé, že přírodní kámen je v SRN využíván v daleko větší míře než u nás a že fasádami z přírodního kamene se chlubí supermoderní fasády ve sjednoceném Berlíně, stejně jako stovky menších staveb po celé zemi. Rovněž znalosti o kameni, povědomí o něm a jeho obliba mezi německými architekty se nedá srovnat s poměrně tristním vztahem české architektonické obce k tomuto materiálu. Čím to je, nevím. Domnívám se však, že právě Naturstein-Preis je výrazem respektu k přírodnímu materiálu, který sousedům můžeme závidět. Nositeli ceny se v minulých letech stali renomovaní architekti jako Hans Hollein, Josef Paul Kleihues, skupiny Jourdan a Karg+Schwarz, Volker Staab nebo Oswald Mathias Ungers. Cena se uděluje nově realizovaným projektům s ohledem na estetickou působivost, funkčnost, dokonalé technické provedení a zasazení do prostoru. Letos jury udělila dvě první ceny v odlišných kategoriích. V kategorii soukromých objektů z přírodního kamene zvítězil hotel Ritz Carlton a apartmány Tower Berlin architektů z Hilmer&Sattler und Albrecht, Gesellschaft von Architekten mbH, Berlín (materiál Branco Rosal / portugalský vápenec). V kategorii veřejných a kulturních zakázek z přírodního kamene zvítězil architekt I. M. Pei z New Yorku za Německé historické muzeum v Berlíně (materiál Magny Le Louvre / žula). Udělena byla i dvě zvláštní uznání a sedm tzv. pochvalných listů.

   Cena Petra Parléře, udělovaná letos počtvrté, je zaměřená na památkovou péči, respektive na vysoce profesionální a inspirativní práci s přírodním kamenem na objektech památkového charakteru. Ceny jsou spojené s dotací 15 tisíc EUR. Částku 7 500 EUR si ukrojil z tohoto koláče Christoph Mai za rekonstrukci erbu nad vstupním portálem zámku Trautskirchen (1. cena), 5 000 EUR pak Oliver Herzig za restaurátorské práce na kostele johanitů ve Schwäbisch Hall (2. cena). Dotaci 2 500 EUR a 3. cenu si odnesl Harald Eckert za kreativní práci na šesti kamenných prvcích (chrličích) gotického chóru kostela St. Marien-Kirche ve Freyburgu. Zbývá dodat, že slavnostního předávání obou cen se zúčastnil i předseda Svazu kameníků a kamenosochařů ČR Ing. Jiří Holec. Týž muž pak v sobotu 28. května srdnatě hájil naše barvy na zasedání EUROROCu, konaného při příležitosti 14. mezinárodního veletrhu Stone+tec 2005.

                                                                                                                                         (blah)

Kontakt:

NürnbergMesse GmbH, Messezentrum, 90471 Nürnberg

Tel.: +49 (0) 911.86 06-0, fax: +49 (0) 911. 86 06-82 28

e-mail: nuernbergmesse.de, www.stone-tec.com

 

       

 

Zpravodaj STOP: Financování obnovy památek z grantových prostředků

 

   V dubnu vyšel Zpravodaj STOP – časopis Společnosti pro technologie ochrany památek STOP (sv. 7, č. 1, 2005), na který bychom vás rádi upozornili. Jak píše v úvodu Ing. Petr Kotlík, v tomto čísle se vydavatelé pokusili shromáždit informace o domácích i zahraničních zdrojích finančních prostředků, které lze v podmínkách Evropské unie použít na obnovu památek. Vedle grantových programů Ministerstva kultury ČR, zaměřených na havarijní případy i některé další typy škod, o něž je možné každoročně usilovat, píše Petr Kotlík, jsou zde uvedeny i programy dalších tuzemských organizací (nadace apod.), v nichž je možné o finanční pomoc pro záchranu památek žádat. Relativně novým zdrojem směřujícím do oblasti záchrany památkových objektů jsou i programy, které vypisují prakticky všechny krajské úřady.

   Systém žádostí bývá poměrně komplikovaný, ale není to cesta neschůdná, jak dosvědčuje řada úspěšných žadatelů z naší země. Zpravodaj podává přehled českých grantů (33 zdrojů) a přehled zahraničních grantů (12 zdrojů). Nechybějí internetové adresy: jednak ty se souhrnnými informacemi, jednak adresy jednotlivých grantových poskytovatelů.                                     

                                                                                                                                 (red)

 

 

Kontakt:

Společnost pro technologie ochrany památek STOP

Wilsonova 597, 274 01 Slaný

e-mail: stop@mbox.vol.cz

 

 

 

Vzpomínka na ty, kteří už nejsou mezi námi

 

   Během prvních měsíců letošního roku nás opustili dobří přátelé časopisu KÁMEN – pan Miroslav Smetana z Černé Hory a pan Vladimír Vystyd z Prahy.

   Miroslava Smetanu, stojícího v čele kamenosochařství Smetana s.r.o., znaly stovky našich čtenářů z rozhovorů otištěných v loňském a letošním roce, ale především z úspěšných kamenických výstav, které firma pořádá už řadu let na svém pozemku a ve své výrobní hale. Člen výboru Svazu kameníků a kamenosochařů ČR a držitel Cechovního listu číslo 6 léta pracoval v blanenské provozovně výrobního družstva Kamena Brno a od roku 1995 začal (později se svými syny Michalem a Radimem) – samostatně podnikat. Celý život tvrdě pracoval – a když firmu postavil na nohy a přestěhoval ji do nového areálu v průmyslové zóně na okraji Černé Hory, rychle a překvapivě nás opustil.

   Přesně před třemi lety se mohli čtenáři časopisu KÁMEN seznámit s životními názory šéfa Kamenictví Obelisk s.r.o. z Prahy-Horních Počernic Vladimíra Vystyda. Výrazná budova kamenictví v sobě skrývá rozsáhlý provoz, který se specializuje na pomníky a na intenzivní výrobu stavebních prvků – především na menší zakázky, které ještě dovedou poskytovat radost z dobře odvedené práce.

   Vladimír Vystyd miloval pískovec a další přírodní materiály. Rád vzpomínal na složité zakázky (třeba na jednu podle návrhu sochaře Vladimíra Preclíka), které mu, na rozdíl od urňáků s vlnou, jak říkával, přinášely opravdové potěšení a rozkoš z tvorby. I on nečekaně a tragicky odešel, aniž by se s námi stačil rozloučit.

   Po obou Mistrech kamenících zůstává nezacelitelná mezera. Jsme bez nich na tomto světě o něco chudší, o něco zamlklejší – a o něco starší. Čest jejich památce.

                                                                                                                           Jiří Blahota

 

 

 

Netradiční křížová cesta

 

   Mezi Stanovicemi a Novým lesem u Kuksu začali pracovat první čtyři z patnácti sochařů, kteří se podílejí na vzniku novodobé křížové cesty. Projekt sochaře Vladimíra Preclíka, vycházející z dávného přání hraběte Šporka vytvořit v Kuksu symbol usmíření, počítá s patnácti různými pohledy na utrpení, bolest i vzkříšení Ježíše Krista a skrze něho celého lidstva. V tradičním sochařském prostředí, na jehož tváři se nezapomenutelně podepsal Matyáš Bernard Braun, vznikne vlastně nová galerie skulptur pod širým nebem.

   Pískovcové bloky z Podhorního Újezdu zpracovává celé léto čtveřice sochařů – Jan Koblasa, Stanislav Hanzík, Daniel Klose – a rovněž člen redakční rady našeho časopisu Ivan Jilemnický.

                                                                                                                                       (ota)

 

 

Miloslav Chlupáč v Letohrádku královny Anny

 

   Správa Pražského hradu připravila pro Letohrádek královny Anny cyklus výstav, mapujících tvorbu výrazných osobností českého figurativního sochařství 20. století. Jako první zde do 9. října vystavuje Miloslav Chlupáč. Autor dobře známý našim čtenářům, pětaosmdesátiletý nestor českých sochařů pracujících v přírodním kameni, se v letohrádku představuje průřezem sochařské tvorby od 50. let minulého století do současnosti, který je doplněn ukázkami umělcovy malby a řadou kreseb souvisejících s prací v kameni.

   Po uzavření vysokých škol nacisty se Miloslav Chlupáč vyučil kamenosochařskému řemeslu a po válce pokračoval v ateliéru Josefa Wagnera na pražské UMPRUM. Spolu s Vladimírem Preclíkem stál u zrodu legendárních hořických sympozií a sám se zúčastnil předlouhé řady sochařských sympozií v Evropě i daleké Asii. Ostatně vzpomínky na jeho sochařskou práci v Číně jste si mohli přečíst i v časopisu KÁMEN.

   Expozice není jen školou bravurního plastického projevu, ale i pečlivého povrchového opracování a koneckonců i široké škály přírodních materiálů – od travertinu přes vápenec a mramor až po pískovec.

                                                                                                                                       (blah)

 

------------------

starší mozaiky

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007