Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

MOZAIKA

Druhá část mozaiky zde

1/2003

POVODNĚ 2002

 

   Záměr Společnosti pro technologie ochrany památek (STOP), a sice informovat ve 3. čísle Zpravodaje STOP o obnově barokního komplexu Lorety v Rumburku, vzal za své ve chvíli ničivých povodní a především v době odstraňování škod, které napáchaly. Mimořádné číslo Zpravodaje STOP pod titulem Povodně 2002 je proto kompletně věnováno právě této nanejvýš aktuální tematice.

   Z článků upozorňujeme na Několik poznámek k vysoušení zdiva jako následků povodně autorů Pavla Fáry, Petra Kotlíka a Viktora Heidingsfelda, na stať Petra Kotlíka Nejdůležitější kroky při sanaci vodou zaplaveného objektu, která byla neocenitelná v prvních týdnech po záplavách, na článek Povodně z pohledu současné památkové praxe od Igora Krčmáře, dále na Několik poznatků z letošních povodní, které shromáždil Jan Vinař, na materiál Jaroslava Solaře Sanace zděných objektů po povodni – a na tři články Pavla Fáry ze společnosti CUBUS s.r.o.: Sanační omítky (ve spolupráci s Viktorem Heidingsfeldem), Technické možnosti ochrany zdiva před vzlínající vlhkostí a Opravy omítaných fasád.

   Firemní stránky zpravodaje pak obsahují nabídky dodavatelů a výrobců materiálů a technologií, cíleně zaměřené na sanace škod, a sice společností AQUA obnova staveb s.r.o., BAUMIT spol. s r.o., BAYOSAN ČR spol. s r.o., REMMERS CZ s.r.o., Stavební chemie Slaný a.s., Schomburg Čechy a Morava s.r.o., Schwenk – omítkové a maltové směsi, Vědecko-technická společnost pro sanace staveb a péče o památky, Paulín CZ s.r.o., Josef Frydrych-metoda mikrovlnného ozařování, Ing. Ladislav Janča - torbo® a Ambiente spol. s r.o.

   Stojí za zmínku, že všechny výtisky povodňového vydání Zpravodaje STOP byly poskytovány zdarma všem, kterým mohly pomoci – hejtmanům postižených krajů, okresním úřadům, památkovým ústavům, institucím i konkrétním obcím. Zájemci mohou tuto publikaci, pokud ještě není zcela rozebraná, získat na adresách členů STOP, uvedených v rubrice Kontakt.                                                                                                           (ota)

 

Kontakt:

 

STOP – Ing. Olga Kotlíková                                                           AQUA obnova staveb s.r.o.

Wilsonova 597, P.O.Box 101,                                                          ing.arch. Jan Bárta

274 01 Slaný                                                                                      Grafická 12, 150 00 Praha 5

Tel.: 724/029 206                                                                               Tel.: 257 312 636, 257 310 271

e-mail: stop@mbox.vol.cz                                                                e-mail: aquabarta@iol.cz

www.vol.cz/wstop                                                                              www.aquabarta.cz

 

IMESTA s.r.o.                                                                                   Stavební chemie Slaný a.s.                                                                                                                         

Mgr. Jiří Samec                                                                                 Ing. Michael Koudelka

Dřevčice 9, 471 41 Dubá u České Lípy                                            U ploché dráhy 294, 274 01 Slaný

Tel.: 487 870 354 (419)                                                                      Tel.: 312 500 062-5, 312 527 005

e-mail: imesta@iol.cz                                                                        e-mail: sch@stavebni-chemie.cz

www.imesta-sro.cz                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Schomburg Čechy a Morava s.r.o.                                                   Vysoká škola chemicko-technologická

Ing. Zdeněk Černý                                                                             Ing. Jaroslava Langpaulová

Na Univerzitním statku 2, 108 00 Praha 10                                    Technická 5, 166 28 Praha 6

Tel.: 274 781 381-2, fax: 267 312 819                                               Tel.: 224 351 111

e-mail: schomburg@schomburg.cz

 

 

 

 

 

Poděkování Zdeňka Ptáčníka

 

   Loňské ničivé povodně postihly rovněž Zdeňka Ptáčníka a jeho firmu STONE SERVIS, umístěnou v nejvíce zasažené pražské čtvrti Karlín. Známý dodavatel kamenického nářadí a přítel našeho časopisu přišel v srpnových dnech prakticky o všechno, a to nejen v prodejně, ale i ve svém nedalekém bytě.

   Okamžitě se však našla řada lidí, ochotných pomoci. Pan Zdeněk Ptáčník se na nás obrátil s prosbou o otištění slov díků všem, kteří v těžké chvíli dokázali zapomenout na vlastní starosti a poskytli svému kolegovi pomocnou ruku. Zdeněk Ptáčník děkuje jmenovitě:

      -     panu Bohumilu Pánkovi z Kamenosochařství Pánek za očištění interiéru a exteriéru

            prodejny tlakovou vodou, provedené zdarma

-         Kovářství Neumann za odstěhování skladu zdarma

-         paní Lence Durychové ze zastoupení firmy Bellinzoni za dodání zboží s dlouhodobou splatností a se slevou, stejně jako za nabídku na ubytování

-         panu Miloši Nádhernému ze zastoupení firmy AKEMI za dodání zboží zdarma

-         panu Jaroslavu Pangrácovi z firmy Grac za dodání zboží s dlouhodobou splatností

-         a se slevou

-         Kamenictví Řezníček za nabídku na využití provozovny zdarma

-         paní Kateřině Vystydové z Kamenictví Obelisk za nabídku na bezplatné využívání prodejny na Vinohradské třídě jako prodejny STONE SERVISU

-         paní Lidmile Čtrnácté ze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR za velkou pomoc při propagaci firmy

-         firmě Huddy Diamonds za dodání zboží s dlouhodobou splatností a se slevou

-         firmě IMESTA  za dodání zboží s dlouhodobou splatností a se slevou

-         panu Domeckému z firmy Nářadí Děčín za nabídku zboží s dlouhodobou splatností

-         a se slevou.

   K poděkování se připojuje i redakce časopisu KÁMEN.

                                                                                                                       Jiří Blahota

                                                                                                             

 

 

 

 

FOR ARCH 2002

 

   Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2002, pořádaný ABF, a.s. v Pražském výstavním areálu, se konal ve dnech 10. – 14. září již potřinácté. Expozice více než tisíce vystavovatelů z 12 zemí si zachovaly tradiční charakter všeobecné stavební nabídky, řada firem se však přizpůsobila hlavnímu tématu veletrhu, kterým byla technická infrastruktura od krajiny k bytu. Na předchozí vlnu ničivých povodní reagovalo nejen ABF, a.s. ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, Svazem podnikatelů v oboru technických zařízení budov, Českým svazem inženýrů a Českou komorou autorizovaných inženýrů pohotovým zřízením poradenských center Čelíme následkům povodní  v halách 2 a 4, ale zcela neformálně i řada dalších firem, které nabídly své služby, ačkoliv původně neměly třeba ani v úmyslu na veletrhu vystavovat. Jiné patří k tradičním vystavovatelům, podařilo se jim však strefit se do aktuálních potřeb. To je případ firmy Coming Plus, a.s. Praha, představující na veletrhu syntetické materiály právě tak jako přírodní žulu z Pavlova, která obdržela jedno z čestných uznání v soutěži o Grand Prix FOR ARCH 2002 za uzavírací epoxidový nátěr COM 3PV, aplikovatelný i na vlhký (tedy nevysušený) betonový podklad.

   Na slavnostním večeru v Jízdárně Pražského hradu byly vyhlášeny výsledky 10. ročníku soutěže Stavba roku 2002. Z 15 nominovaných staveb porota v čele s ing.arch. Radomírou Sedlákovou, CSc. ocenila pět následujících: rekonstrukci a dostavbu morálně dosloužilých panelových domů v Hradci Králové, elegantní bazén v Děčíně, Domov důchodců v Hradci Králové se zřetelem na krajinné úpravy areálu, rekonstrukci zdevastovaného kina v Praze 1 na nové divadlo MINOR  především pro dětské diváky – a konečně administrativní budovu hlavní správy ČEZ, a.s. v Praze 4. Z dalších staveb nominovaných na titul Stavba roku 2002 jsou z našeho odborného hlediska zajímavé přinejmenším dvě: parterové úpravy náměstí TGM v Přerově včetně kašny dostaly Cenu poroty za výraznou kultivaci středu města (dodavatel SATES MORAVA s.r.o.), silniční okruh označovaný jako stavba 517 mezi Řepy a letištěm Praha-Ruzyně obdržel internetovou Cenu veřejnosti; jedním z dodavatelů byla společnost Max Bögl + Josef Krýsl, stavební firma, výroba prefabrikátů a kamenolomy Plzeň-Dobřany, k.s. se sídlem v Sušici.

   Mezinárodní finále 6. ročníku Soutěže učňů stavebních oborů, pořádané ABF, a.s. pod záštitou MPO ČR, MŠMT ČR a Hospodářské komory ČR, soustředilo soutežící v oborech zedník, obkladač, truhlář, montér suchých konstrukcí – a rovněž kameník-kamenosochař. V tomto oboru zvítězil Radek Bláha ze SPŠ kamenické a sochařské a SOU kamenického v Hořicích. 

   Autor tohoto článku měl čest předat na slavnostním večeru v letňanském veletržním areálu ceny a čestná uznání ve veřejné neanonymní soutěži Zlatá pečeť veletrhu FOR ARCH 2002. V kategorii odborných publikací z oblasti urbanismu, architektury, interiéru a umění dostala Zlatou pečeť kniha Obecní dům hlavního města Prahy autorů V. Jiráska, V. Šedého (fotografie) a V. Mikuleho (text), vydavatel Obecní dům, v kategorii odborných publikací z oblasti výstavby a stavební praxe pak titul A. Bradáče a J. Fialy (vydavatel Linde) Věcná břemena od A do Z. Čestných uznání v 1. kategorii se dostalo monografiím Jana Kotěry (vydavatel Obecní dům) a Josipa Plečnika (vydavatel ERA GROUP), v 2. kategorii pak publikacím Zahradní architektura – tvorba zahrad a parků a Město a povodeň – strategie rozvoje měst po povodních (oboje ERA GROUP). Konečně Zlatou pečeť nejprodávanější publikace na veletrhu obdrželo nakladatelství REBO za sérii příruček Udělej si sám.

   Expozice a vystavovatelé z okruhu našeho zájmu se soustředili především do haly č. 2, pár jsme jich však našli i v hale č. 1, zatímco volnou výstavní plochu před vstupní halou využila pro instalaci své potékací stěny a divoké dlažby z královédvorského pískovce firma KOKAM H+H s.r.o. Kocbeře. Ve dvojce jste se mohli setkat s expozicí Svazu kameníků a kamenosochařů ČR (spoluvystavovatelé Kámen Hudčice s.r.o., Delpra s.r.o. Praha, Granit Holec s.r.o. Kroměříž – Praha a MAN Kamenictví Hořice), ale také s výstavními stánky firem Kámen Engineering s.r.o. Hradec Králové, Agroplast a.s. Liberec, Česká žula s.r.o. Strakonice, Granit Lipnice s.r.o. Dolní Město, Imesta s.r.o. Dřevčice, Ligranit a.s. Liberec, Schlüter-Systems CZ Praha, Top Granite s.r.o. Luštěnice, Stone Trade s.r.o. Praha, Stone Craft s.r.o. Vyškov, Stavební chemie Slaný a.s., Kámen Zbraslav s.r.o. nebo Grefi s.r.o. Praha. V hale č. 1 jsme našli stánky společností MAPEI s.r.o. Olomouc, COMING Plus a.s. Praha, Boehmische Werkstein s.r.o. Cerhovice a Richter-Pizarras Vítkov.

   Některé z výše uvedených firem jsme představili v minulých ročnících, o dalších naleznete podrobnější informace v tomto a příštích číslech.

                                                                                                                              Jiří Blahota

 

Kontakt:

 

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR                                                         ABF, a.s.

V Jirchářích 2, 110 00 Praha 1                                                                     Václavské nám 29, 111 21 Praha 1                                                                    

Tel.: 224 930 986, fax: 224 930 986                                                               Tel.: 222 891 130, fax: 222 891 199

e-mail: mail@kamenici.cz                                                                              e-mail: forarch@abf.cz

www.kamenici.cz                                                                                             www.forarch.cz

 

 

 

 

 

 

KAMENÍCI V KOZÁROVICÍCH

 

   Obec Kozárovice, ležící západně od hráze Orlické nádrže, je už více než sto let známá těžbou kvalitní žuly, kterou najdeme na stavbách ve Vídni stejně jako v Hamburku, v Lipsku nebo Drážďanech. Všimnout si jí můžete na nádvoří schwarzenberského hradu Orlík, na zámku Colloredo-Mansfeldů v Dobříši, ale také na vltavském nábřeží nebo na Palackého mostě v Praze. A samotné Kozárovice byly založeny v roce 1152 (!) a v loňském roce tedy oslavily úctyhodných 850 let svého trvání.

   Právě tady se 20. září uskutečnilo oficiální otevřené zasedání předsednictva Svazu českých kameníků a kamenosochařů ČR, které mezi sebou přivítalo čestné hosty-seniory, mj. Bohumila Březnického, bývalého generálního ředitele Čs. kamenoprůmyslu, Petra Ťahana, mj. bývalého ředitele Kamenoprůmyslu Skuteč a bývalého předsedy představenstva Těžební unie Brno, Stanislava Kase, který před důchodem působil na významných postech hlavně v Příbrami a Hudčicích, Bohumila Hejnu, který zasvětil život kameni v Požárech a posléze v Liberci a další; přítomni byli i předseda Obvodního báňského úřadu v Příbrami Ing. Miroslav Šťastný, ředitel Průmyslu kamene a.s. Příbram Ing. Michael Lažan nebo starosta Kozárovic Jaroslav Čarek.

   Petr Ťahan (nar. 1933) a Stanislav Kas (1936) převzali v Kozárovicích z rukou předsedy Svazu Ing. Pavla Kolaříka a člena výboru Bohumila Chomouta čestné cechovní listy, zatímco čtyři další osobnosti obdržely toto ocenění již na valné hromadě v Hořicích (Jaroslav Tesařík – 1923, akad. sochař Vladislav Gajda – 1925, Miroslav Mertlík – 1927 a Milada Kašparová – 1939).

                                                                                                                                              (ota)

 

 

Kontakt:

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR

V Jirchářích 2, 110 00 Praha 1

Tel.: 224 930 986

e-mail: mail@kamenici.cz

www.kamenici.cz    

 

 

 

 

 

 

 

Proti ohrožení zdraví a života: INTERPROTEC 2002

 

Rozhodli jsme se, že navážeme na články Martina Ludvíka¹ a Petra Ťahana² a věnujeme čas od času prostor ochraně zdraví při práci. Výsledkem naší snahy je prezentace ochranných pomůcek firmy 3M Česko, spol. s r.o. na jiném místě tohoto čísla a rovněž tento krátký referát o 6. mezinárodním veletrhu prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC 2002, který se konal v Brně od 22. do 25. října minulého roku spolu s mezinárodními veletrhy požární techniky, bezpečnostní techniky a čtveřicí tzv. technologických veletrhů (řemesel, textilní techniky, svařování a slévárenství).

   rizikových částic nás ohrožuje při práci s kamenem především prach, vznikající při dělení a opracování pevného materiálu. Nová evropská norma EN 149:2001 zjednodušila výběr filtračních polomasek proti částicím na jedno použití, vystavila je však současně povinnosti projít zkouškou filtrů s parafínovým olejem. Mnoho filtračních polomasek od různých výrobců je teď proto silnějších, aby dostály požadavkům uvedené zkoušky, těžko se v nich dýchá a špatně sedí. Za zmínku proto stojí inovace společnosti 3M, která polomasky vybavila tenkým médiem elektrostatického filtru, nazvaným 3MTM  Advanced Electred. Tento lehčí a tenčí materiál má menší dýchací odpor a minimalizuje hromadění tepla a vlhkosti.

   Při práci s kamenem se rovněž potýkáme s vysokou hladinou hluku, které lze čelit mušlovými chrániči sluchu. Na veletrhu jich byla vidět celá řada, včetně výrobku firmy 3M, označeného 3M 1445. Systém má nastavitelné napětí s 20% rozpětím mezi maximem a minimem, dvoubodový upínací mechanismus a dvojvrstvé vstřikované tlumicí vložky, které zajišťují spolehlivou ochranu sluchového ústrojí. Další novinky se týkaly zátkových chráničů sluchu s páskem a rovněž filtračních prostředků s pomocnou ventilací, připojených k přilbě.

   Stánek firmy 3M Česko spol. s r.o. byl příslovečnou vlajkovou lodí veletržní expozice v pavilónu A2 brněnského Výstaviště. Jeho rozloha ostatně odpovídala postavení společnosti na českém trhu i bohaté historii mateřské firmy z USA, známé již v roce 1900 jako Minnesota Mining and Manufacturing Company, tedy 3M Comp. Nejen americké firmy ovšem mají bohatou a zajímavou historii… Platí to i o výrobci ochranné, pracovní, bezpečnostní a speciální obuvi SAM spol. s r.o. Sezemice, výhradním distributorovi bezpečnostní obuvi zn. Impact v ČR. Její historie sahá do roku 1937. Na zdejší kolekci ruční dámské obuvi pracovali jako designéři umělci zvučných jmen – Karel Svolinský, Cyril Bouda nebo Vojtěch Sedláček, mezi zákazníky patřila i paní Hana Benešová.

   Ochranu nohou představily v Brně i firmy PRABOS a.s. Slavičín (tradice výroby od r. 1861!), Snaha obuvnické výrobní družstvo Mnichovice, VECRA spol. s r.o. Skuteč,  WINTOPERK CZ s.r.o. Polná a mnohé jiné; ochranu rukou uvedla např. firma MIRO Ladislav Koumar, Borová, výrobce pletených pracovních rukavic, ochranu očí např. společnost OKULA Nýrsko a.s., ochranu těla třeba OTAVAN Třeboň a.s. Účelem všech těchto pomůcek je omezit riziko poškození zdraví na minimum. To není malý úkol už vzhledem k tomu, že za období 1991-2000 bylo v ČR evidováno 1 088 763 pracovních úrazů. Z údajů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce rovněž vyplývá, že jen v roce 2000 dosáhly ztráty z pracovních úrazů a nemocí 22,5 mld Kč, přičemž 18,1 mld Kč zaplatili zaměstnavatelé.                                                                                                          

                                                                                                                                        (blah)

 

Literatura:

 

Ludvík, M.: 2000 – Některé bezpečnostní aspekty při ruční práci s kamenem. In: KÁMEN 6, č. 2, s. 11-13.

Ťahan, P.: 2002 – Nová metoda likvidace prašnosti v oboru průmyslu kamene. In: KÁMEN 8, č.2, s. 17-18.

 

 

 

Kontakt:

 

Veletrhy Brno a.s.                                  3M Česko, spol. s r.o.                           CZECH PROTECT

Výstaviště 1, 647 00 Brno                      Vyskočilova 1, 140 00 Praha 4             Sdružení českých výrobců

Tel.: 541 151 111, fax: 541 153 054      Tel.: 261 380 400, fax: 261 380 110      a distributorů OOPP

e-mail: interprotec@bvv.cz                   e-mail: innovation.cz@mmm.com      Podskalská 24, 128 00 Praha 2                                                            

www.bvv.cz                                              www.3M.cz                                           Tel.: 224 921 617

 

 

 

 

Ceny B. Remmerse, sympozium Barva v památkové péči

a lipský veletrh DENKMAL 2002

 

   Předposlední říjnový den byla v Lipsku v rámci veletrhu památkové péče DENKMAL 2002 již podruhé udělena Cena Bernharda Remmerse za vynikající výkony v oblasti stavební památkové péče. Udílení cen i následující mezinárodní sympozium bylo plně ve znamení polských odborníků. Cenu získali restaurátoři Malgorzata a Slawomir Musielovi z Thornu za práci na hradě Malbork a na Královském zámku ve Varšavě. Zvláštní cenu obdržel Aleksander Piotrowski z Krzeszowic za práci na novobarokním paláci I. K. Poznanského v Lodži.

 

Sympozium o barvě v památkové péči

   Objekty, jež poctila péče oceněných restaurátorů, jakoby předznamenaly odpolední sympozium. Bohatě a sytě barevné fasády (třeba červená a okrová v případě Královského zámku ve Varšavě) ladily s vyzněním pracovního setkání, věnovaného barvě v památkové péči a pořádaného IBB (Institut für handwerkliche Bauwerkserhaltung und Baudenkmalpflege gemeinnützige GmbH, člen skupiny Remmers). Otázka barvy není ostatně jednoznačná, mají na ni odlišné názory celé národy a populace, o památkářích nemluvě, navíc se mění s dobou, jak upozornil prof. Dr. Gottfried Kiesow, předseda správní rady nadace Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Názory na barevné anebo naopak přísně nebarevné fasády byly zcela odlišné v gotice, renesanci, baroku, romantismu, secesi, v době nové věcnosti a Bauhausu… V 19. století se omítka otloukala na holý kámen a ve 20. století se zase pracně doplňovala. Předpokladem věrohodné rekonstrukce je ovšem dokonalá dokumentace na základě konkrétních nálezů, nikoliv pouhá analogie.

   Dr. Roman Kozlowski, chemik z Polské akademie věd v Krakově, se podělil o zkušenosti s užíváním barev v polské památkové péči. Zmínil např. užití Funcosil® Historic Lasur na radnici v Poznani (viz KÁMEN 7, 2001, č. 3, s. 54-59) nebo Funcosil® Kalk-Farbsystem na přírodní kámen, což je novinka na základě vysoce dispergovaného vápna, o níž bude řeč vzápětí.

   Nejzajímavější z hlediska nového pohledu firmy Remmers na užití vápenných barev bylo totiž vystoupení Dr. Georga Hilberta, vedoucího oddělení péče o památky firmy Remmers, v referátu nazvaném Technologie funkce barevných systémů. Ze tří těchto systémů – vápenných, silikonových a silikátových – se firma nyní zaměřuje především na první z nich; nejde však o klasické vápenné barvy pastelových barev s krátkou životností, vysokou nasákavostí, náročností na zpracování a citlivostí vůči zvětrávání, nýbrž o dispergovaný hydrát bílého vápna, který se vyznačuje lepší zpracovatelností, zvýšenou přilnavostí k podkladu, větší pojivostí s pigmentem, umožňující plné barevné tóny. Odkážeme-li případné zájemce o silikonové a silikátové barvy firmy Remmers na seznam literatury na konci tohoto článku, můžeme si dovolit shrnout: Převratným momentem v sortimentu i filozofii firmy Remmers jsou vápenné barvy, které můžeme podle stupně naředění rozdělit na nátěry, šlemy a stěrky, a to stěrky jemné a hrubé (doplňkem jsou tónovací pasty), a dále pak malta Funcosil® Historic Kalkspatzenmörtel. Jedná se o přírodní omítku, určenou k restaurování, opravám a doplňování historických omítek a ke spárování kamenného (např. hradebního) zdiva. Její součástí jsou vápenné čočky, které zůstávají v maltě i po aplikaci a mastí ji po několik dalších let. Až do třetiny obsahu ji lze míchat s místními písky a drtěmi, které jí dodají nezbytný regionální vzhled.

 

Veletrh DENKMAL 2002

   V termínu od 30. října do 2. listopadu se ho na novém lipském výstavišti zúčastnilo přes 400 vystavovatelů – restaurátorských a stavebních firem, výrobců stavebních směsí a stavební chemie, sdružení, institucí, památkových ústavů apod. Je poněkud zarážející, že od nás se veletrhu zúčastnily tři firmy (Gema Art Group a.s. Praha, Rex s.r.o. Brno a Milan Valášek Pardubice), zatímco z Polska jich bylo 25 a z Ruské federace 21; na druhé straně je pravda, že z Nizozemí přijeli rovněž tři zástupci, z Rakouska a Maďarska po dvou a ze Slovenska či Švýcarska po jednom…

   Na veletrhu je tradičně k vidění spousta atraktivní živé práce, stejně jako jsou ukázkami s možností praktického vyzkoušení bohatě zastoupeny novinky v oboru. Platí to v plné míře i o elegantním stánku firmy Remmers Baustofftechnik GmbH, která nás na veletrh pozvala a která živou prací i vzorky představila jak vápenné barvy, o nichž píšeme výše, tak konzervování přírodního kamene stavebnicovým systémem Funcosil® KSE; o něm jsme psali v několika minulých číslech časopisu KÁMEN (viz literatura).

 

Literatura:

Ochrana a opravy fasád z přírodního kamene (výběr z produktů firmy Remmers). In: KÁMEN 

   6, 2000, č.1, s.36.

Cílená konzervace přírodního kamene: Stavebnicový systém Funcosil®KSE – pružné

   zpevnění na bázi esterů kyseliny křemičité. In: KÁMEN 6, 2000, č.2, s.46-52.

Hilbert, G.: 2000 - Cílená konzervace přírodního kamene: Historie vývoje stavebnicového

   systému Funcosil®KSE. In: KÁMEN 6, č.3, s.50-54.

Janning, F.: 2001 – Inovace v impregnační technice: Ochrana fasády hydrofobním krémem.

   In: KÁMEN 7, č.2, s.50-54.

Hilbert, G.: 2001 – Ochranná lazura přírodního kamene v systému Funcosil® (souvislosti

   mezi recepturou a stavebně fyzikálními vlastnostmi). In: KÁMEN 7, č.3, s.54-59.

Stanev, S. – Rudovský, R.: 2002 – Cílená konzervace přírodního kamene v systému

   Funcosil® (příklady z praxe). In: KÁMEN 8, č.1, s.51-55.

Stanev, S.: 2002 – Infúzní clona ve zdivu z opuky. In: KÁMEN 8, č.2, s.34-36.

Stanev, S.: 2002 – Problémově orientované restaurování přírodního kamene speciální

   restaurátorskou maltou Funcosil®. In: KÁMEN 8, č.3, s.50-52.

 

 

 

 

 

 

AKEMI – CHEMIE PRO KÁMEN

 

   Německá firma AKEMI a dovozce jejích výrobků Miloš Nádherný, obchodně technické služby a práce kamenické uspořádali ve spolupráci se SPŠ kamenickou a sochařskou 7. listopadu školení o sortimentu firmy, nově zaváděných výrobcích a jejich využití v kamenické praxi.

   Bohatě navštívený seminář v knihovně hořické školy, jehož se zúčastnily zhruba tři desítky zástupců dvaceti firem, vedli aplikační technik firmy Horst Parlau, který se věnoval tmelům a lepidlům – a obchodní zástupce Winfried Weiss, zabývající se prostředky na čištění a ošetřování kamene. Firma, založená roku 1932 v Drážďanech a působící od roku 1946 v Norimberku, má 60 zaměstnanců a dodává výrobky do 70 zemí. V oblasti lepidel a tmelů tvoří její sortiment tři základní typy – dvousložkové akrylátové (Marmorkitt Super na uzavírání trhlin v kameni), dvousložkové polyesterové (např. Marmorkitt 1000 Universal na tmelení menších otvorů na vodorovných plochách), epoxidové (např. AKEPOX 2000 – transparentní tekuté lepidlo na kámen, které snáší mírnou vlhkost lepeného materiálu). Chyby v dávkování a míchání dnes vylučují kartuše s mísicí jehlou, které spoří čas a zvyšují produktivitu práce.

   Prostředky na ošetření kamene AKEMI lze rozdělit na čisticí (čistič kamene, odstraňovač cementových nánosů, odstraňovač graffiti, odstraňovač zeleně atd.), impregnační (hydrofobní i oleofobní – antigraffiti, antifleck, impregnace na kámen) a na uzavírače povrchu kamene (jednosložkový bezbarvý akrylátový nátěr). Firma nabízí i ošetřovací prostředky na kámen (např. mléko či politura), barvy na písmo, spárovací pružné a těsnicí tmely i brusné kartáče na kámen.

   Nestačí dodat výrobek z kamene; je třeba jej chemicky ošetřit a zároveň zákazníkovi dodat náležité informace, které mu umožní, aby se vyvaroval chyb při užívání a ošetřování a udržel dílo z přírodního kamene v odpovídajícím stavu, zdůraznil dovozce sortimentu AKEMI pan Miloš Nádherný.

   Součástí školení byla praktická ukázka ošetření kamene v dílnách hořické školy.

                                                                                                                                (blah)

 

Kontakt:

Miloš Nádherný

obch.technické služby a práce kamenické

Písečná 15/445, 182 00 Praha 8

Tel./fax: 284 685 439, mob. 602 647 621

  

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007