Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

MOZAIKA

 

 

STEINEXPO 2005

 

   Ve dnech 7. – 10. září 2005 se v lokalitě Homberg/Niederofleiden (Horní Hesensko, SRN) konal 6. mezinárodní demonstrační veletrh pro průmysl stavebních materiálů SteinExpo 2005. Největší evropský bazaltový kamenolom (v majetku firmy Mitteldeutsche Hartstein-Industrie GmbH) se stal hostitelem staronové akce, která svojí živou demonstrací strojů a zařízení připomíná pravidelné veletrhy EXPO, pořádané Těžební unií. Na EXPO v Mokré u Brna se ostatně sejdeme i letos – ve dnech 14.-17. června 2006.

   Veletrhu SteinExpo 2005, jehož pořadatelem byla společnost Geoplan GmbH, se zúčastnila i Těžební unie Brno s několika spoluvystavovateli v čele s naším dobrým známým – společností Strojírny Podzimek, s.r.o. Třešť. Samostatně vystavovala např. společnost PSP Engineering a.s. Přerov. Pořadatelé se letos intenzivně zaměřili na vystavovatele i návštěvníky z nových zemí EU. Řadu firem obeslali informačními letáky a mimo jiné vydali  brožuru v česko-anglické verzi.

                                                                                                                                      (ota)

 

Kontakt:

Geoplan GmbH                                                                      Zástupce SteinExpo pro ČR:

Josef-Herrmann-Str. 1-3                                                       Helena Kalašová

D-76473 Iffezheim                                                                  Strakatého 11, 636 00 Brno

Tel.: +49(0) 72 29 / 606-29                                                     Tel./fax: +420 548 530 756

Fax: +49(0) 72 29 / 606-39                                                     Mobil: +420 602 519 593

e-mail: info@geoplangmbh.de                                              e-mail: hkalasova@tiscali.cz   

www.steinexpo.de

 

 

 

 

FOR ARCH Praha 2005: Výkladní skříň vašich úspěchů

 

V Praze-Letňanech se od 20. do 24. září 2005 konal 16. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2005, připravený a uspořádaný jako obyčejně společností ABF, a.s. Než se věnujeme obecným aspektům a výsledkům veletržního dění, podívejme se na účast lidí a firem kolem kamene. Ušetříme tím čas a nervy těm, které kámen zajímá především.

   Začněme kamenickými a kamenosochařskými nadějemi, účastníky Soutěže učňů stavebních oborů (SUSO), v našem případě v oborech kameník – kamenosochař. Porota Svazu kameníků a kamenosochařů ČR ve složení…………………..  rozhodla takto: v kategorii kameník zvítězil Ladislav Dalmady z SOU Levice, Slovensko; jako druhý se umístil Daniel Vondrouš z SOU Světlá nad Sázavou – Lipnice. V kategorii kamenosochař zvítězil Josef Čermák ze SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích, na 2. místě skončil Daniel Granát ze Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s.r.o. Plzeň a na 3. místě jeho kolega ze Zámečku Vojtěch Soukup. Vítězům a jejich školnímu zázemí blahopřejeme.

   FOR ARCH je přehlídkou prakticky všech stavebních oblastí a s nimi přímo souvisejících oborů, tedy i těch kolem přírodního a umělého kamene, jejich těžby, respektive výroby, opracování, ochrany, užití ve stavebnictví atd. Expozice Svazu kameníků a kamenosochařů ČR představila i spoluvystavovatele z branže – firmy Granit Holec, spol. s r.o. Kroměříž, Kámen Hudčice s.r.o., Travertin s.r.o. Stránčice a Kamenolom Javorka s.r.o. Horní Nová Ves u Lázní Bělohrad. Samostatně se představily firmy Kámen Engineering s.r.o. Hradec Králové, Kámen Ostroměř s.r.o., Granit Lipnice s.r.o. Dolní Město, Česká žula s.r.o. Strakonice, Top Granite s.r.o. Luštěnice, PB-Servis s.r.o. Praha-Uhříněves, Jež spol. s r.o. Loděnice, Stone Trade s.r.o. Praha, TEKAZ s.r.o. Cheb, Pražský kamenoservis s.r.o., Max Bögl&Josef Krýsl Dobřany, Richter-Pizarras Vítkov, Stone Craft s.r.o. Vyškov, Wild Stone s.r.o. Přišimasy/Slaný, Izomat Káranice, a.s. (v souvislosti s GRAND PRIX se o této firmě dozvíte i v dalších řádcích), JIMI-Myškovský Praha, IMESTA spol.  s r.o. Dřevčice u Dubé a Stavební chemie a.s. Slaný.

   Výkladní skříň vašich úspěchů, jak veletrh při jeho slavnostním zahájení nazvala předsedkyně představenstva a generální ředitelka ABF, a.s. paní Ing. Miloslava Veselá, vystavila v soutěži GRAND PRIX pět vítězných výrobků ze 33 přihlášených. Potěšilo nás ocenění výrobkové řady umyvadel z umělého kamene zn. Mramorit od firmy Izomat Káranice, a.s., stejně jako jedno z deseti čestných uznání GRAND PRIX pro polymerní kámen Corralit, vyvinutý a vyráběný společností MI-POL Group s.r.o. Kladno. Další GRAND PRIX obdržely následující výrobky a firmy: topné těleso COIL MT 2 od firmy MINIB s.r.o. Praha, komínový systém Schiedel Absolut od firmy Schiedel, a.s. Nehvizdy, interiérové stínění (Renata Kurthová/Solarmatic GmbH) a větrací jednotka Duplex 330 EC (Atrea s.r.o. Jablonec n. Nisou).

   A 13. ročník prestižní veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU 2005? Z patnácti nominovaných staveb si odneslo palmu vítězství následujících pět bez určení pořadí: rekonstrukce Pachtova paláce a Jiráskova domu v Praze za citlivě provedenou rekonstrukci historicky nesourodého komplexu (autor Tichý&Kolářová, s.r.o.), národní integrované středisko řízení letového provozu ČR Praha za vytvoření technicky, technologicky a architektonicky ojedinělé stavby (autor Viktor Tuček, Stopro s.r.o.), objekt specializovaných výukových prostor Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně za vytvoření soudobého vysokoškolského souboru (autor Jan Chlup, Atelier Chlup), pavilon interních oborů FN Hradec Králové za všestranně dobře zvládnutou stavbu s novou organizací provozu (autor DOMY spol. s r.o., Ing.arch Jan Topinka, Ing.arch.Michal Juha, Ing.arch.Jan Líman) a rekonstrukce památkového objektu Měšťanské besedy v Plzni za působivou rekonstrukci se zřetelem ke kvalitě restaurátorských prací (autoři: Jan Opl, Jan Soukup). Dodejme, že přírodní kámen se ve značné míře uplatnil u první a poslední oceněné stavby, respektive rekonstrukce.

   Pokud jde o relativní novinku v oceňování, titul DOPRAVNÍ STAVBA ROKU, získaly jej pro rok 2005 z deseti nominovaných ve třech kategoriích (pozemní komunikace, železniční koridory a tunelové stavby) následující stavební realizace: rychlostní komunikace R 48 v úseku Frýdek-Místek – Dobrá (ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s.), tunely Mrázovka Praha 5 (Metrostav a.s.), optimalizace traťového úseku Krasíkov – Česká Třebová (Metroprojekt Praha a.s.) a estakáda nad řekou Bílinou v Ústí nad Labem, Žižkova ul. (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.). Kámen hrál svoji roli přinejmenším v Praze 5 na Mrázovce, na železniční trati u České Třebové a při konečné úpravě ústecké silniční estakády.

   Soutěžní porota za předsednictví vydavatele a šéfredaktora časopisu KÁMEN PhDr. Jiřího Blahoty ocenila ve veřejné neanonymní soutěži ZLATÁ PEČEŤ veletrhu FOR ARCH o nejlepší odbornou publikaci v kategorii publikací z oblasti urbanismu, architektury, interiéru a umění knihu R. Šváchy Česká architektura a její přísnost za záslužné a vůbec první určení

charakteristických rysů složitého fenoménu české architektonické formy v letech 1989-2004. V kategorii publikací z oblasti stavebně právní získala Zlatou pečeť knížka V. Koukalové a kol. Příručka pro přípravu na autorizaci inženýrů a techniků ve výstavbě a pro praxi za ucelené a přehledné zpracování aktuálních témat veřejného i soukromého práva v oblasti investiční výstavby (čestné uznání v této kategorii získala mj. publikace P. Šponara a O. Víchy Zákon o geologických pracích a jeho prováděcí předpisy s komentářem). V oblasti stavebně technické získala Zlatou pečeť publikace J. Bartáka, J. Dvořáka, J. Němečka, M. Salače, L. Šajtara a P. Šourka Tunel Mrázovka za působivé zdokumentování celé šíře technického řešení a průběhu výstavby.

   Veletrh FOR ARCH 2005 se bezesporu vydařil; pokud však jde o stavebnictví jako celek, zakončeme nepříliš optimistickými slovy Ing. Václava Matyáše, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR, vyřčenými před zahájením veletrhu. V rozhovoru pro časopis Stavební listy č. 9, 2005, vyjádřil oprávněnou hrdost na českého inženýra a řemeslníka, zároveň se však zmínil o odvrácené straně evropské mince: …Všechny stavební firmy z okolních států České republiky mohou na našem trhu podnikat a působit bez jakýchkoliv překážek a omezení. Naopak, pro stavební firmy z České republiky platí v důsledku přístupové smlouvy mezi republikou a unií přísná diskriminační opatření, která zejména ze strany Německa a Rakouska vytvářejí velkou nerovnováhu na českém trhu v neprospěch tuzemských stavebních firem a jsou jasným porušením základních principů vyhlašovaných po založení EU. Nejde tedy jen o nerovnoprávné postavení našich firem v zahraničí, ale i doma. Nelíbí se nám, že velké zakázky získávají cizí firmy s pouhými několika zaměstnanci. Nejde jen o zaměstnanost, ale i o ekonomiku.

   17. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2006 se uskuteční ve dnech 19. – 23. září 2006.

                                                                                                                                       (red)

 

Kontakt:

ABF, a.s.

Václavské nám. 29, 111 21 Praha 1

Tel.: +420 222 891 130-2

Fax: +420 222 891 198-9

e-mail: forarch@abf.cz

www.abf.cz, www.forarch.cz, www.suso.cz  

 

 

 

 

KŘIVOKLÁT 2005: Historické omítky

 

   Možnost prodiskutovat obnovu historických omítek v kruhu zainteresovaných odborníků nabídl podzimní seminář Společnosti pro technologie ochrany památek (STOP). Konal se tradičně na Křivoklátě a věnoval se hned několika spolu souvisejícím tematickým okruhům (obnova omítek historických objektů z pohledu památkové péče, kontroverzní téma cement versus hydraulické vápno při obnově omítek a hydraulické vápno kontra vzdušné vápno při sanacích zdiva). Semináře, uspořádaného 29. září 2005, se v roli přednášejících zúčastnili odborníci z ústředního pracoviště Národního památkového ústavu v Praze, Vysokého učení technického v Brně a z firmy Remmers CZ, s.r.o Říčany u Prahy.

   Účastníci semináře měli možnost posoudit výsledky experimentů STOP z poslední doby – zkušebního ošetření omítek novodobými materiály i vápennou vodou (2004), stárnutí vápenných omítek na hradební zdi (1997), úpravy korun zdiva umělým drnováním a využití jílu (2001).

                                                                                                                                     (ota)

 

Kontakt:

Organizační garant semináře:                                                     Garant semináře:

Olga Kotlíková, STOP                                                                  Ondřej Šefců

Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1                                           Národní památkový ústav, ústř. pracoviště

STOP, Wilsonova 597, P.O.Box 101, 274 01 Slaný                     Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1

Tel./fax: +420 312 520 730, +420 724 029 206                             Tel.: +420 257 010 233

e-mail: stop@mbox.vol.cz                                                             e-mail: sefcu@up.npu.cz

www.vol.cz/wstop          

 

 

Pocta botanikům

 

   V jeden příjemný podvečer loňského podzimu, 20. října 2005, byl v Praze odhalen monumentální pískovcový pomník Proslulým českým botanikům, latinsky a v nezkrácené verzi Viris Bohemorum disciplinae botanicae peritissimis. Jak ve svém proslovu zdůraznil ředitel Botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty RNDr. Václav Větvička, univerzita tím vzdala hold všem osobnostem, které v dávné i nedávné minulosti šířily slávu české botaniky. Stalo se tak při příležitosti 230. výročí univerzitní botanické zahrady, která se však původně rozprostírala na druhém břehu Vltavy. Dodnes ji připomíná název jedné z ulic – V Botanice (na smíchovské straně Jiráskova mostu). Botanická zahrada na nynějším překrásném místě – ve slunné stráni Na Slupi mezi ulicemi Benátská a Kateřinská – existuje teprve od roku 1898. Mnohé její dřeviny jsou však daleko starší, protože už dřív se tam rozkládaly šlechtické zahrady.

   Mohutný pylon o výšce ……, symbolizující část pně s kořeny hluboko zapuštěnými v úrodné zemi, vytvořil na sklonku léta a během teplého podzimu 2005 sochař Ivan Jilemnický. Avšak dosti slov. Lepšími průvodci jednotlivými fázemi vzniku a osazení monumentálního díla vám budou připojené fotografie.

                                                                                                                                  (blah)

 

Kontakt:

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Botanická zahrada UK

Na Slupi 16, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 224 918 970

 

 

Zasedání výboru Svazu kameníků v sídle společnosti Kámen Hudčice s.r.o.

 

Dne 24. října 2005 přivítal výkonný ředitel firmy Kámen Hudčice s.r.o. Ing. Václav Slánička členy výboru Svazu kameníků a kamenosochařů ČR na svém dalším výjezdním zasedání. Firma změnila majitele i vedení – a my byli právem zvědavi, jak se změny projevily na chodu firmy.

   Po zasedání výboru, které se zabývalo jednáním Eurorocu na veronském veletrhu a problematikou ochranné známky PŘÍRODNÍ KÁMEN (Ing. Jiří Holec), doporučenými cenami kamenických výrobků (Ing. Michael Lažan), hospodařením Svazu KaK do konce září 2005 (Ing. Petr Bečvář) a schůzkou na Českém báňském úřadu, která měla na programu báňskou legislativu (Ing. Zdenek Knedla), si hosté prohlédli tamní provoz. Množství rozpracovaného materiálu a novinky v technologickém vybavení firmy v nás vzbudily důvěru; v dohledné době se pokusíme informovat o novém rozletu hudčických podrobněji.

                                                                                                                                       (blah)

 

Kontakt:

Kámen Hudčice s.r.o.                                                                         Svaz kameníků a kamenosochařů ČR

Hudčice 74, 262 72 Březnice                                                             V Jirchářích 2, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 318 682 975, fax: +420 318 682 976                                Tel./fax: +420 224 930 986

Mobil: +420 737 554 580                                                                    e-mail: mail@kamenici.cz 

e-mail: hudcice@seznam.cz, http://kamenhudcice.wz.cz               www.kamenici.cz                                                                                                               

 

 

 

OBŘÍ TRPASLÍK ZNOVU NA SCÉNĚ

 

   Podle projektových podkladů, které se nám dostaly do rukou na jednání poradního sboru Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích (5. 10. 2005), se znovu začíná jednat o zbudování obřího trpaslíka podle návrhu prof. akad. sochaře Kurta Gebauera (1941), absolventa hořické školy a profesora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

   Hybatelem a koordinátorem projektu se zdá být Okrášlovací spolek Rašín, zastoupený PhDr. Františkem Kozlem, který chce jako základní partnery přizvat do hry Svaz kameníků a kamenosochařů ČR, SPŠ kamenickou a sochařskou a firmu Kámen Ostroměř s.r.o.

   Projekt počítá s dvěma etapami; během první má být vytvořen třetinový model z pískovcových bloků a představen veřejnosti na výstavě KÁMEN HOŘICE 2006 (a možná i na některém vhodném místě v Hradci Králové). Ve druhé etapě (2006-2007) má být  vytvořeno vlastní dílo na pozemku u silnice č. 35 (E 442) Hradec Králové – Liberec v těsné blízkosti Hořic. Groteskní figura obřího trpaslíka ukazujícího k městu kamene má mít výšku 9,5 m a spodní půdorys 5 x 3,45 m. Má ji tvořit 48 hrubě opracovaných pískovcových bloků sestavených podobně jako kamenné zdivo na vazbu.

   Pokud je nám známo, zatím chybí stavební povolení a souhlas výše jmenovaných partnerů, navržených koordinátorem projektu. Jednotlivé části třetinového modelu by měly být očíslovány a vydraženy na výstavě KÁMEN HOŘICE 2006. Získané prostředky by pak posloužily k realizaci druhé etapy prací. Podobný projekt z roku 1995 neuspěl. Uspěje jeho modifikovaná podoba o desetiletí později?

                                                                                                                                    (ota)

 

Kontakt:

www.kurtgebauer.cz  

---------------

mozaika 3-2005

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007