Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

MOZAIKA

 2. část mozaiky

  

Tři sta třiatřicet stříbrných střech

 

   Sedmý ročník specializované výstavy STŘECHY PRAHA 2005, který od 27. do 29. ledna uspořádala na Výstavišti v Praze-Holešovicích stejnojmenná společnost (Střechy Praha s.r.o.), se setkal s mimořádným zájmem odborné i laické veřejnosti a potvrdil prvenství této akce mezi republikovými výstavami v oboru střech. Náplň charakterizovaná sloganem vše pro stavbu a renovaci střech byla letos rozšířena o téma střechy a životní prostředí, což dosvědčila třeba doprovodná výstava Úspory energií a obnovitelné zdroje (pořadatelem bylo v tomto případě Energy Centre České Budějovice).

   Nás přirozeně zajímaly střešní krytiny z přírodních materiálů, které nabídly výstavní stánky firem Richer-Pizarras Vítkov, MB Real, s.r.o. Újezd u Brna a rovněž Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme KG Mayen/Německo. O posledně jmenované firmě jsme několikrát referovali v souvislosti s její účastí na norimberských kamenických veletrzích Stone+tec a stojí za zaznamenání, že tentokrát se tradiční německý výrobce břidlice pro střechy a fasády rozhodl pro cestu za českým spotřebitelem v duchu sentence o hoře a Mohamedovi.

   Další zajímavostí byla nabídka firmy Dektrade a.s. Praha. Že kromě jiných krytin nabízí pokrývačskou břidlici, pracuje na její renesanci v českých zemích, podílí se v té souvislosti na vydávání odborné literatury a organizuje (ve spolupráci s Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR) pokrývačskou školu zaměřenou na pokládku břidlice, je všeobecně známé. Firma však v poslední době nabízí i široké spektrum dovozového přírodního kamene pod registrovanou značkou DEKSTONE® pro desky, obklady, dlažby a další stavební prvky.

   Výstavy se zúčastnilo 196 vystavovatelů, z toho 20 zahraničních (ze Slovenska, Německa, Rakouska, Itálie, Francie a Ruska). Osmý ročník se uskuteční na pražském Výstavišti ve dnech 26. – 28. ledna 2006.

                                                                                                                                    (blah)

 

Kontakt:

Střechy Praha s.r.o.

Na Valentince 1, 150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 312 432, fax: +420 257 312 435

e-mail: info@strechy-praha.cz

www.strechy-praha.cz

  

Pragointerier – New Design 2005

 

   Průmyslový palác Výstaviště v Praze-Holešovicích přivítal 13. mezinárodní veletrh nábytku, podlahovin, bytového textilu, svítidel a doplňků Pragointerier-New Design 2005. Ve dnech 3.-6. února jej uspořádala Incheba Praha spol. s r.o. Úspěšné akce se zúčastnilo 480 vystavovatelů ze sedmi zemí; mezi nejzajímavější doprovodné akce patřil Salon Obce architektů, pozornost návštěvníků budilo i poradenské centrum, které ve spolupráci s odbornými cechy, svazy a asociacemi nabídlo návštěvníkům informace o nejvhodnějších variantách úprav interiéru obydlí i exteriéru zahrad.

   Mezi vystavovateli se rozhodně neztratily firmy Granit Holec, spol. s r.o. Kroměříž, Stone Trade s.r.o. Praha, Top Granite s.r.o. Luštěnice; ani na letošní přehlídce nemohl chybět tradiční vystavovatel – Svaz kameníků a kamenosochařů ČR.

   Nejbližší příbuznou akcí stejného pořadatele je podzimní 14. mezinárodní veletrh interiérů a bydlení Pragointerier-Living Fair, připravovaný pro stejné prostory na dny 8.-11. září 2005.

 

Kontakt:

Incheba Praha spol. s r.o.

Výstaviště Praha 67, 170 90 Praha 7

Tel.: +420 220 103 480, mob.: +420 603 205 197

Fax: +420 233 371 517

www.incheba.cz

e-mail: m.wohlrabova@incheba.cz

 

Schůze výboru S KaK: Ochranná známka PŘÍRODNÍ KÁMEN

 

   Výbor Svazu kameníků a kamenosochařů ČR se 25. února zabýval na své schůzi v klánovické restauraci Beseda přípravou valné hromady (sobota 14. 5. v hořické škole), přípravou svazových webových stránek v rámci služeb poskytovaných Svazem KaK za úplatu, o nichž jsme referovali minule (viz KÁMEN 11, 2005, č. 1, s. 91-92) – a také jednáním hořické Střední průmyslové školy kamenické a sochařské s Národním ústavem odborného vzdělávání o katalogu tzv. typových pozic, na nichž závisí udržení dosavadních učebních oborů.

   Poměrně značná část jednání byla věnovaná ochranné známce NATURAL STONE / PŘÍRODNÍ KÁMEN, kterou obhospodařuje Evropská federace přírodního kamene Euroroc, respektive jednotlivé národní svazy, v našem případě Svaz kameníků a kamenosochařů ČR. Pronajmout si ji k označení svých výrobků může za určitou finanční částku jakákoliv kamenická a kamenosochařská firma, která je členem Svazu kameníků a kamenosochařů ČR. Podrobnosti najdete na straně     tohoto čísla.

                                                                                                                                           (ota)

 

Kontakt:

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR

V Jirchářích 2, 110 00 Praha 1

Tel./fax: +420 224 930 986

e-mail: mail@kamenici.cz

www.kamenici.cz   

 

VELETRH RENOVA 2005 V OLOMOUCI

 

   Osmý ročník národního veletrhu Renova 2005 se konal ve dnech 17. – 19. března na výstavišti Flora Olomouc. Jako obvykle byl specializován na památkovou péči a na obnovu historických sídel v celém rozsahu. Tomu odpovídalo i široké spektrum vystavujících: průzkum a projektování staveb, prezentace, financování; stavební firmy; řemesla související se stavbami a jejich detaily (stolaři, kováři, skláři apod.); renovace dveří, schodišť, hydroizolace, zateplování atd.

   Organizátor veletrhu představuje v jednotlivých ročnících specifika památkové péče. Pro rok 2005 se stalo ústředním téma Vojenské památky, jemuž byly věnovány seminář a rozsáhlá expozice. Pro zajímavost uvedu obsah semináře: Obnova národní kulturní památky v Terezíně; Litomyšl – oprava renesančního bastionu; Objekty bývalé bastionové a fortové pevnosti v Olomouci; Aplikace památkového zákona při rekonstrukci historických vojenských objektů v Olomouci; Nové využití fortu číslo XIII v Olomouci-Nové ulici a problémy s jeho obnovou; Pevnost Olomouc jako produkt vojenského stavitelství. Expozice dokumentovala slovem, fotografiemi, historickými plány a mapami, kresbami a obrazy vývoj olomouckého pevnostního systému. Zajímavé byly i architektonické studie, věnované úpravám Dolního náměstí v Olomouci – památkové zóny.

   Na výstavišti Flora se souběžně uskutečnil stavební a technický veletrh Stavotech 2005 s vyhlášením vítězů čtyř kategorií soutěže Stavba roku Olomouckého kraje. Oceněn byl např. obytný dům ve Šternberku.

   Připravuje se Renova Olomouc 2006 v pavilonu A výstaviště Flora. Již nyní se začínají podávat přihlášky k účasti. Technické a organizační informace vám poskytnou na následující adrese.

                                                                                                                       Bohumil Teplý

 

Kontakt:

Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

P.O.BOX 46, Wolkerova 17, 771 11 Olomouc

Tel.: +420 585 726 111, 585 411 275, fax: +420 585 413 370

e-mail: info@flora-ol.cz, www.flora-ol.cz

------------------

2. část mozaiky

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007