Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

MOZAIKA

Druhá část mozaiky zde

3/2003

IBF BRNO 2003

Rizika a šance stavebnictví po vstupu do EU

 

   Osmý ročník mezinárodního stavebního veletrhu IBF se uskutečnil od 13. do 17. dubna v areálu brněnského výstaviště. Stavební veletrhy (včetně souběžných SHK a URBIS) obsadily tentokrát rekordní výstavní plochu 67 480 m², prezentovalo se 1 340 firem z 20 zemí. Nezávislé odborné informace poskytovalo bezplatné Stavební poradenské centrum. V úloze poradců zde byli k dispozici odborníci vybraní Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), podporu poskytl Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a VUT Brno.

   Doprovodnému veletržnímu programu kralovalo Evropské stavební fórum Brno 2003, věnované tématu EU – riziko, nebo šance pro české stavebnictví? Jeho aktéři se shodli, že nelze očekávat výrazný nárůst zakázek v zahraničí, ale na druhé straně by měl být vstup do EU provázen přílivem investic a tedy i růstem poptávek po stavebních pracích. Není vhodné vydávat se na cizí trhy, pokud firma nemá dostatečně silnou pozici ve vlastní zemi, upozornil prezident Evropské federace stavebního průmyslu FIEC Wilhelm Küchler. Je možné, že díky růstu poptávky bude za pár let zedník v Praze placen lépe než v Německu, dodal na adresu očekávaného objemového růstu domácího trhu.

   Jak uvedl prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Milan Veverka, svaz v příštích deseti letech počítá s celkovou investiční poptávkou přesahující 3 biliony. Znamená to šanci na roční růsty ve výši 3-7 % ve stálých cenách. Na druhé straně bude rizikem konkurence stavebních firem z dalších zemí, především Slovenska, Polska a Maďarska, uvedl Milan Veverka. Upozornil rovněž na nedostatky v oblasti bezpečnosti práce a v legislativě. Jestliže ČR za šest let přijala zhruba 1 100 norem, do následujících dvou let jich zbývá ještě 1 280. Podle slov představitele Evropské komise Heinze Zourka může vstup do EU přinést komparativní výhody všem aktérům stavebního trhu; dalším přínosem je možnost čerpání ze strukturálních fondů a podpora informační výměny, což povede k rozvoji inovací. Domnívám se, že výhody daleko přesahují rizika, řekl Zourek.

   Vedle expozice Svazu kameníků a kamenosochařů ČR byly v Brně k vidění i samostatné výstavní stánky a zaplněné plochy firem Kámen Engineering s.r.o. Hradec Králové, Stone Trade s.r.o. Praha, Slezský kámen a.s. Jeseník, Halfen-Emeris s.r.o. Rudná, Schlüter-Systems KG Iserlohn, Granit Lipnice s.r.o. Dolní Město, Man Kamenictví Hořice v Podkrkonoší, Vymyslicky s.r.o. Brno, Phoenix-Zepelin s.r.o. Modletice, Atlas Copco s.r.o. Praha, Austro Diesel Bohemia s.r.o. Brno, Hartl drtiče+třídiče s.r.o. Chrudim, Abrasiv a.s. Mladá Boleslav, BTA diamantová technika Brno, Kámen Brno s.r.o., Urdiamant s.r.o. Šumperk, Umělý kámen s.r.o. Podolí, OMYA a.s. Vápenná, Azzurri Uherské Hradiště, Richter-Pizzaras Vítkov, Remmers CZ s.r.o. Praha a Schomburg Čechy a Morava s.r.o. Praha.

                                                                                                                                 (ota)

 

Kontakt:

Veletrhy Brno a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Tel.: +420 541 152 888

Fax: +420 541 152 889

e-mail: ibf@bvv.cz

www.ibf.cz

 

 

 

 

KÁMEN A ŽIVOT

 

   Ozdobou jarní sezóny se stala výstava kamene, výrobků, strojů, nářadí a technologií Kámen a život, kterou k 10. výročí svého založení uspořádalo Společenstvo kamenosochařů Hradec Králové. Expozice, uspořádaná od 24. do 26. dubna 2003 ve Výstavní hale Českého svazu chovatelů v Hradci Králové-Plačicích, si kladla za cíl představit neopakovatelnou krásu kamene jako nedílnou součást života a díky minimálním nákladům umožnit předvedení umu českých kameníků – i těch nejmenších firem.

   Mohu konstatovat, že vytčené krédo se podařilo naplnit. S kladným hodnocením návštěvníků, které jsem zaznamenal na mnoha stranách, se setkala především skutečnost, že se podařilo shromáždit výrobce a zpracovatele kamenického a kamenosochařského sortimentu, zatímco ostatní výstavy jsou často spíše přehlídkou prodejců kamenického nářadí, nástrojů, strojů a pomůcek. Odborným garantem výstavy byla firma Kámen Engineering s.r.o., kterou jsme podrobně představili v letošním prvním čísle, spolupořadatelem se stal Královéhradecký kraj.

   V rozměrné výstavní hale jsme si v souvislosti s předchozími řádky všimli především stánků firem Gramar s.r.o. Brno, ART STONE Hromádka Kamil & syn Hořice v Podkrkonoší, Kamenosochařství Mertlík Hradec Králové, Kamenosochařství Holanec Opočno, Kamenosochařství Kubala Opočno, Metal Granit s.r.o. Letovice, Man Kamenictví Hořice v Podkrkonoší nebo Kaluma s.r.o. České Budějovice. V zahajovacím projevu připomněl předseda Společenstva kamenosochařů H. K. pan Miroslav Metrlík úlohu kamene v historii i současnosti; člen Společenstva pan Aleš Zlatohlávek projevil pak notnou dávku optimismu v otázce připravenosti českých kameníků a kamenosochařů na vstup do EU.

                                                                                                                                           (blah)

 

Kontakt:

Miroslav Mertlík                                                               Aleš Zlatohlávek

Zeyerova 758                                                                      Kamenoprůmysl H.K.

500 02 Hradec Králové                                                      503 12 Stežery

Tel.: 495 522 954                                                                Tel.: 495 453 800-1, 603 243 580

 

 

 

 

SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB

Chystá se 25. konference WTA CZ a Fakulty stavební VUT v Brně

 

   Ve dnech 4. a 5. listopadu 2003 se v aule FAST VUT v Brně uskuteční konference věnovaná obnově a rekonstrukci stavebních památek, stejně jako strategii sanace staveb po povodních. Sama konference má dlouhou tradici a je vždy setkáním špičkových odborníků. V centru jejich pozornosti je citlivý přístup k obnově a rekonstrukci staveb, respektující uměnovědná hlediska i požadavky památkové péče při volbě vhodných technologických postupů a materiálů.

   Na programu je 1/ rehabilitace památkových objektů, 2/ strategie sanace staveb po povodních a 3/ progresivní trendy v sanacích staveb (sanace dřeva, povrchové úpravy, sanace kamene, sanace zdiva, sanace betonových konstrukcí, fyzikálně-chemické vlastnosti, statika a dynamika staveb).

                                                                                                                                          (red)

 

Kontakt:

Ing. Jan Vaněrek                                              Ing. Miroslav Havel (608 245 569)

VUT v Brně, Fakulta stavební                        WTA CZ

Veveří 95, 662 37 Brno                                     Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Tel.: 541 147 501, 541 147 514                         Tel.: 221 082 397

Fax: 541 147 502                                               Fax: 222 222 155

e-mail: 2350@fce.vutbr.cz                               e-mail: wta@wta.cz 

www.fce.vutbr.cz/wta                                       www.wta.cz    

 

 

 

Valná hromada Svazu K + K se sešla v Hořicích

 

   Nabitý program měla svazová valná hromada, která se sešla 17. května v prostorách hořické SPŠ kamenické a sochařské. Začněme tím nejdůležitějším; došlo nejen k obměně členů výboru, ale i předsedy Svazu kameníků a kamenosochařů ČR (dále Svazu K + K). Stal se jím Ing. Jiří Holec, místopředsedy pak Ing. Karel Dušek, Ing. Ivan Remenec, Ing. Michal Škopek a Bohumil Chomout. Dalšími členy výboru (v abecedním pořadí) jsou RNDr. Otakar Dubec, Ing. Petr Koláček, Bohumila Krutilová a Bohumil Pánek.

   Jak vyplynulo ze Zprávy o činnosti za rok 2002, kterou připravili (každý za svůj svěřený úsek) členové dosavadního výboru Ing. P. Kolařík, B. Chomout, Ing. J. Holec, Ing. K. Dušek, B. Pánek, Ing. P. Koláček, B. Krutilová a Ing. J. Pažout, Svaz K + K měl k 17. květnu 136 řádných a 23 přispívajících členů. Prioritami jeho činnosti je podpora odborného školství, systematická a důraznější prezentace českého kamenoprůmyslu, dokončení procesu sladění našich norem s evropskými a účast na vybraných výstavách a veletrzích. Nesporným vyvrcholením dosavadní činnosti se bezpochyby stalo přijetí Svazu K + K do Eurorocu, které se uskutečnilo o pár dnů později na zasedání této evropské organizace v Norimberku při příležitosti veletrhu Stone + tec. Stojí za zaznamenání, že ČR je první a zatím jedinou postkomunistickou zemí, jejíž profesní organizace se stala členem Eurorocu.

   Jako další pozitivum lze hodnotit spolupráci tří pracovních skupin českých firem (členů Svazu K + K) se Zkušebnou kamene a kameniva v Hořicích, která poskytuje zúčastněným subjektům mnohé výhody v souvislosti s tzv. prohlášením o shodě podle Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a navazujících předpisů – nebo skutečnost, že na mnohých sponzorských akcích, především v souvislosti se soutěžemi učňů, projevují profesní solidaritu i nečlenové, resp. bývalí členové Svazu.

   Na květnové valné hromadě, které se mimochodem zúčastnil i nadmíru vzácný host – dvaaosmdesátiletý kmotr Holeček, nestor firmy Holec, byly již tradičně předány nové cechovní listy. Řádný cechovní list č. 6 byl udělen Kamenosochařství Smetana s.r.o.; čestné cechovní listy pak obdrželi doc. Bohumil Teplý z Olomouce – člen redakční rady časopisu KÁMEN, Vladimír Pospíšil z Kamenného Přívozu, Josef Mates z Hořic a Zdeněk Matuška, akad. sochař Čestmír Mudruňka, Ing. Hynek Čep a Ing. Jiří Souček z Prahy. Všem novým držitelům cechovních listů Svazu K + K srdečně blahopřejeme.

                                                                                                                                   (blah)

 

Kontakt:

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR

V Jirchářích 2, 110 00 Praha 1

Tel./fax: 224 930 986

e-mail: mail@kamenici.cz  

www.kamenici.cz  

 

 Starší mozaika 2/03

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007