Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

 MOZAIKA 1/2010

 

OSMDESÁTINY MILOŠE SUCHOMELA

Člen redakční rady časopisu KÁMEN a přispěvatel našeho časopisu prom. hist. Miloš Suchomel oslavil 5. ledna 2010 v plném pracovním nasazení své osmdesátiny.

   Dlouhá léta působil v Národním památkovém ústavu (předtím Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody). V roce 1983 tam byl jmenován vedoucím oddělení architektury a uměleckých děl, v roce 1988 pak samostatným výzkumným pracovníkem. Před patnácti lety odešel do penze, dál však byl v kontaktu s Ústředním pracovištěm NPÚ.

   Narodil se 5. ledna 1930 v Litoměřicích a díky poúnorovým událostem se teprve v roce 1954 dostává na studia dějin umění na Filozofické fakultě UK v Praze. V šedesátých letech pracuje ve Středočeském středisku památkové péče a ochrany přírody, jen v roce 1964 se mu po sedm měsíců dostává možnosti vést Středočeskou galerii. To by však musel preferovat úpadkové režimní umělce, a nikoliv Medka, Malicha, Demartiniho nebo Boudníka, aby tam vydržel déle.

   Kus života zasvětil vzniku Středočeského lapidária v Mnichově Hradišti, poté ho jeho aktivity přivedly do Kuksu a na Vyšehrad, kde navrhl uspořádání vnitřních prostor vyšehradské Gorlice. Nejvíc svých badatelských prací věnoval Matyáši Bernardu Braunovi, sochařské rodině Jelínků a Ignáci Františku Platzerovi. V roce 1997 vytvořil libreto výstavy Josefa Jiřího Jelínka (1697-1776), uspořádané Národní galerií v Praze k 300. výročí sochařova narození. Řadou článků s podobnou tematikou přispěl i do revue KÁMEN.

   Časopis se připojuje ke gratulantům a přeje panu Miloši Suchomelovi hodně zdraví a elánu do dalších let.

                                                                                                                              Jiří Blahota   

 

FOR ARCH 2009: REKORDNÍ ÚČAST

Rekordní účast vystavovatelů na jubilejním 20. mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH (pořádá ABF, a.s.), který se v Pražském veletržním areálu uskutečnil ve dnech 20.-26. září 2009, se odrazila i na rekordním počtu firem tak či onak souvisejících s kamenem. Napočítali jsme 28 expozic, týkajících se přírodního či umělého kamene, jeho opracování a ošetřování. Mezi téměř 950 účastníky veletrhu, vystavujícími na ploše přes 21 tisíc m², se naše kamenné stánky rozhodně neztratily.

   Narazili jsme na tradiční vystavovatele – Svaz kameníků a kamenosochařů ČR, Těžební unii, Kámen Engineering s.r.o. Hradec Králové, Kámen Ostroměř s.r.o., PB-SERVIS s.r.o. Praha-Uhříněves, Kamenolom Javorka s.r.o. Lázně Bělohrad, Granit Holec, spol. s r.o. Kroměříž-Praha, Česká žula s.r.o. Strakonice, Stone Trade s.r.o. Praha, Imesta spol. s r.o. Doksy/Dřevčice, Top Granite s.r.o. Luštěnice, Slezský kámen, a.s. Jeseník, Richter Pizzaras Vítkov, ale i novější ambiciózní firmy BIRO-D s.r.o. České Budějovice, Mastr Stone s.r.o. Valdice, Norman s.r.o. Praha, Stonepanel / Cupamat Brno a další. Umělý kámen nabízely např. firmy Wild Stone s.r.o. Slaný, DominArt, spol. s r.o. Brno, Technistone a.s. Hradec Králové, Magicrete s.r.o. Chrášťany nebo Granilit s.r.o. Kladno.

   Pozornost už tradičně budilo mezinárodní finále již 13. ročníku Soutěže učňů stavebních oborů SUSO; soutěžilo se opět i v oborech kameník a kamenosochař a jedním z odborných garantů soutěže byl proto i Svaz kameníků a kamenosochařů ČR. Význam této akce je obrovský, vždyť jde o to, vrátit řemeslu prestiž v očích nejširší veřejnosti. Soutěž se vyhlašuje pro dvoučlenná družstva žáků SOU, OU, středních odborných škol a integrovaných středních škol. V regionálních kolech SUSO se soutěží v oborech zedník a truhlář, ve finále navíc v oborech montér suchých staveb, obkladač, kameník a kamenosochař.

   Mezi doprovodné akce patřily výstavy Historie, současnost a budoucnost dopravy v Praze a okolí, výstava projektů mezinárodní soutěže Architects Awards ABF 2009 (odborným garantem byla Česká komora architektů) a expozice projektů 16. ročníku soutěže Grand Prix architektů 2009 – Národní cena za architekturu.

   Patrně nedůležitějším z doprovodných programů byla ale konference Křižovatky architektury, která se konala 21. září v pražské výstavní síni Mánes. Zaměřila se na začleňování moderní architektury do historických městských center, zapojení kulturních památek do současného života, na územní plánování a začleňování relaxačních zón do městského parteru. Na jednání vystoupili mj. doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., kurátorka sbírek NG v Praze, Dipl. Ing. Markus Olechowski z Magistrátu města Vídně, PhDr. Michael Zachař z Národního památkového ústavu v Praze a další.

   Pořadatelé veletrhu FOR ARCH už teď zvou zájemce na jeho další ročník; ten jedenadvacátý se uskuteční ve dnech 21.-25. září 2010.

                                                                                                                                     (blah)

Kontakt:                                                                                                                                                                          ABF a.s.                                                                                                                                                                                    Mimoňská 645, 190 00 Praha 9                                                                                                                                       Mgr. Markéta Macounová, ved. produkt. marketingu a PR                                                                                      Tel.: +420 222 891 138                                                                                                                                                          e-mail: macounova@abf.cz                                                                                                                             www.forarch.cz

 

PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ

Země slaví 4 500 000 000 let a tak není divu, že jí Národní muzeum Praha uspořádalo k narozeninám výstavu, a ne ledasjakou. Jedná se o největší výstavní projekt NM loňského a letošního roku. Na jeho přípravě se podílely desítky pracovníků muzea včetně kurátorky petrologických sbírek NM a členky redakční rady časopisu KÁMEN RNDr. Blanky Šreinové. Právě ona přináší článek na jiném místě, takže my se omezíme na několik stručných poznámek.

   Výstava o rozloze 900 m² je instalovaná v muzejních sálech v prvním patře hlavní budovy. Na návštěvníka nečeká nic menšího než vstup do nitra naší planety, prohlídka jejího povrchu z výšky oběžné dráhy, vzrušující setkání se sopečnou činností se všemi vizuálními i zvukovými efekty atd.

   Můžeme sledovat všechna období od vzniku života na Zemi po vrcholný ekosystém spodního paleozoika – korálový útes, dále pak výstup rostlin na souš až po vznik tropického deštného pralesa zabydleného obřími členovci. Jinde na nás čeká kostra dinosaura, ukázky vývoje v druhohorách, třetihorách a čtvrtohorách – a také třeba příklady vlivu člověka na modrou planetu. Na webové adrese www.poprejte.zemi.cz pak můžete zapálit svíčky za každý rok života planety Země na virtuálním narozeninovém dortu.

   Výstava, otevřená 30. září, je přístupná do začátku letních prázdnin 2010.

                                                                                                                                         (blah)

Kontakt: 

www.nm.cz/vystava

www.planeta.zeme.cz 

www.poprejte.zemi.cz

 

STROJÍRNY PODZIMEK TŘEŠŤ: SETKÁNÍ V CIHELNĚ

Strojírny Podzimek, s.r.o. Třešť, osvědčený výrobce technologických linek kamenoprůmyslu, ocelových konstrukcí, pásových dopravníků kameniva, ale také lodí a plavidel, nejsou zdaleka líhní úzce zaměřených a do sebe zahleděných technokratů. Jejich vedení v čele s ředitelem Ing. Jiřím Kotrbou i sami zaměstnanci úzkostlivě dbají na příjemný vzhled firemního areálu – viz úpravy prof. Kurta Gebauera za použití žuly z Panských Dubenek a Mrákotína, o nichž jsme psali před třemi lety (viz KÁMEN 13, 2007, č. 1, s. 74-79), ale i na kulturní požitky pro sebe samé, ale především pro své hosty, kamarády a obyvatele města Třešti. V tom se ostatně Strojírny neliší od dalších subjektů, sdružených v seskupení firem Podzimek.

   A tak se stalo dobrým zvykem, že každý sudý rok se v objektu zdejší bývalé cihelny scházejí špičkoví kumštýři, aby dodali výrobnímu areálu, hostům i městu patřičnou energii. Cihelna tak hostila na minulých setkáních třeba Dana Bártu, Aleše Goldflama, Petra a Matěje Formanovy, Čechomor a mnohé jiné.

   Rovněž loňské, poněkud výjimečné Setkání v Cihelně mělo za cíl napumpovat přítomné hosty energií, a to hned nadvakrát. Uskutečnilo se totiž 3. října (tentokrát výjimečně v lichý rok) u příležitosti slavnostního otevření fotovoltaické elektrárny o výkonu 125 kW, jejíž solární panely jsou umístěny na střechách výrobní haly strojíren i objektu bývalé cihelny. K dobré náladě hostů, mezi nimiž nechyběli zástupci časopisu KÁMEN, přispěly tentokrát koncerty Petra Píši se Zatrestbandem a The BIG 20 Orchestra, Komediograf s Martinem Danielem, Pavlem Liškou, Tomášem Matonohou, Josefem Poláškem a dalšími herci, ale také loutkové pohádky a soutěže pro děti – a samozřejmě i lapání blahodárných slunečních paprsků pro kýžené oživení obřího elektroměru nad pódiem.

   Ale bez legrace: koho zajímá fotovoltaika – ekologická technologie pro výrobu elektrické energie ze slunečního záření (výkon systému, pořizovací cena, výnos i návratnost investice), nechť se obrátí na pana Františka Sedláčka (viz kontakt).

                                                                                                                                       (blah)

Kontakt:                                                                                                                                                                              Strojírny Podzimek, s.r.o.                                           Podzimek a synové s.r.o. / Fotovoltaika:                     Čenkovská 1060, 589 01 Třešť                                   Váňovská 528, 589 01 Třešť                                                         Lucie Svobodová, DiS., asist. ředitele                        František Sedláček                                                                      Tel.: +420 567 234 140                                                 Tel.: +420 567 214 241-4                                                             e-mail: lucie.svobodova@podzimek.cz                       e-mail: sedlacek@podzimek.cz  www.podzimek.cz/machinery                                      www.podzimek.cz       

 

ZA POKLADY HRADNÍCH ZAHRAD

Pátá z úspěšných vycházek, které pořádá Česká geologická služba-odbor krystalinika a pečlivě připravuje spolupracovník časopisu KÁMEN pan Ing. Václav Rybařík, si vzala 7. října 2009 na mušku kamenné památky a objekty v zahradách Pražského hradu.

   Jako první čekala na 65 účastníků komentované prohlídky Královská zahrada, založená v roce 1534 jako renesanční zahradní prostor Ferdinandem I. Habsburským, který dal rovněž překonat oddělení zahrady od Hradu překlenutím Jeleního příkopu Prašným mostem (tehdy kombinace kamene a dřeva, po roce 1770 nahrazená sypaným přemostěním). Na balustrádě nedaleko vchodu najdeme dvě ozdobné skupiny lvů s putti od Matyáše Bernarda Brauna (hloubětínský pískovec, 1730), dál pak raně barokní Herkulovu kašnu Jana Jiřího Bendla (hrubozrnný žehrovický pískovec, 1670), u Míčovny zase sochu M. B. Brauna Noc (pravděpodobně toušeňský pískovec, 1734, výtvarný protějšek Den zničen při ostřelování Hradu Prusy). Vedle Královské zahrady, na samé hraně Jeleního příkopu, je ukotven prakticky neznámý památník 21 obětí Pražského povstání v květnu 1945 ze sliveneckého mramoru.

   Na vzhledu zahrady Na Baště vpravo od Prašného mostu při vstupu do Hradu se v roce 1930 výrazně podepsal slovinský architekt Josip Plečnik, jmenovaný už začátkem 20. let architektem Pražského hradu. Plečnik sympaticky preferoval český kámen, o čemž i zde svědčí zábradlí a sloupky z požárské žuly, doplněné v tomto případě okrasnými prvky z umělého kamene. V těsné blízkosti zahrady, při Matyášově bráně, vybudoval architekt impozantní sloupovou síň s 42 sloupy z nečínské a světlé slezské žuly, což byla ostatně další zastávka říjnové vycházky.

   Nesporným vrcholem každé podobné prohlídky jsou impozantní Jižní zahrady Pražského hradu – Rajská a Na Valech. Hned v Rajské zahradě (vytvořené na navážce  Rudolfem II.) lze obdivovat Plečnikovu branku s nadpražím a balustrádou z boháňského pískovce a sloupem ze železnobrodské žuly, rozměrné schodiště, do výklenku ve zdi umístěnou amforu z královéhradeckého pískovce, ozdobný objekt z tmavého tochovického syenitu a především impozantní dekorativní mísu z bloku mrákotínské žuly, vylomeného v roce 1923 souběžně s prvním mrákotínským monolitem, který se ale – jak známo – při přepravě rozlomil. Plečnikova mísa, osazená v roce 1924, má výšku 1,35 metru a váhu 39,5 tuny; spočívá na disku ze železnobrodské a třech soklech z liberecké žuly.

   Sousední zahradě Na Valech vévodí barokní kašna ze žehrovického pískovce z první poloviny 18. století (vysprávky jsou z božanovského pískovce) – a především Plečnikem radikálně proražené dekorativní schodiště mezi 3. hradním nádvořím a zahradou (1927-1931). Tady vynikají kónické pilíře z prachatického dioritu a obklad ze zlaté kopaninské opuky. Ze stejného kamene je i dekorativní jehlan neboli pyramida, objekt, který byl rekonstruovaný v letech 1990-1991. Do Plečnikových zásahů ale rozhodně nepatří dva raně barokní obelisky, objednané Ferdinandem II. na paměť obou vyhozených místodržících – Jaroslava Bořity z Martinic a Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1618).

   Naopak nedaleká vyhlídka Malý Belveder je výhradně Plečnikovým dílem; použil na ni hned několik druhů přírodních kamenů, zatímco na rozměrném halovém objektu Bellevue (1924-1925) najdeme jen pískovcové hlavice sloupů, zatímco zbytek stavby tvoří zdivo. Zcela kamenná, a sice pískovcová, je naopak nová Herkulova (nebo Samsonova) kašna s raně barokní sochou Herkula ze 17. století a se slovenským znakem na podstavci. Přírodními kameny oplývá i tzv. Moravská bašta, kde mimochodem náš průvodce Ing. Václav Rybařík vycházku zakončil. Rád sem prý chodíval TGM, sedával u zdejšího stolu z nečínské žuly, stíněný sloupy z královédvorského pískovce a kochal se vyhlídkou na Prahu v těsné blízkosti křehce působícího, ale vysoce odolného, 10 metrů vysokého monolitu z mrákotínské žuly, stojícím na neuvěřitelně malém půdorysu 34 x 26,5 cm. Na něm stojí bez problémů dodnes, zatížený masivní jónskou hlavicí z laaského mramoru a odolávající vichrům neklidného 21. století.

                                                                                                                           Jiří Blahota

Kontakt:

Česká geologická služba – odbor krystalinika                                                                                                             RNDr. Barbora Schulmannová                                                                                                                                  Klárov 3, 118 21 Praha 1                                                                                                                                             Tel.: +420 257 089 411                                                                                                                                                               e-mail: barbora.schulmannova@geoelogy.cz                                                                                                 www.geology.cz

 

SYMPOZIUM VE SLIVENECKÉM MRAMORU

Správa Pražského hradu, Odbor památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích a kruh spolupracujících firem v čele s Kamenosochařstvím – restaurátorstvím Bohumil Pánek uspořádaly ve dnech 12. – 16. října první ročník sochařského sympozia Reliéfy a basreliéfy ve sliveneckém mramoru. Záštitu nad akcí převzala paní Livia Klausová a Svaz kameníků a kamenosochařů ČR.

   Tradiční kámen pražských památek a chodníků ožil pod rukama hořických studentů, kteří pět dní sekali kamenná díla na téma Struktura, Medúza a Postava. Vítězem byl vyhlášen Ladislav Ducháček ze 4. ročníku SPŠKS (Postava), ale vyhráli vlastně všichni, kteří se zúčastnili a prali se po celou dobu konání sympozia s mimořádnou nepřízní počasí (šlo o týden, kdy se polovina země pokryla sněhem).

   Výsledky sympozia byly umístěny v arkádách hradní zahrady Na Baště.

                                                                                                                                        (red)

Kontakt:                                                                                                                                                                               Svaz kameníků a kamenosochařů ČR                                                                                                                               E. Krásnohorské 7, 110 00 Praha 1                                                                                                                                  Tel./fax: +420 224 930 986                                                                                                                                                          e-mail: mail@kamenici.cz                                                                                                                            www.kamenici.cz

 

DVAATŘICÍTKA V BRUSELU

Kraj Vysočina, Uměleckoprůmyslová akademie ve Světlé nad Sázavou a České centrum v Bruselu uspořádaly ve dnech 5.-23. října 2009 výstavu 32 – autorské práce studentů a pedagogů Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou.

   Výstava v Českém centru v Bruselu se konala pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka. Na vernisáži vystoupila hudební skupina Draga Banda.

                                                                                                                                        (red)

Kontakt:                                                                                                                                                            Uměleckoprůmyslová akademie                                                                                                                                                             Sázavská 547, 582 91 Světlá n. Sázavou                                                                                                                                 Tel.: +420 569 452 441                                                                                                                                                          e-mail: skola@vossvetla.cz                                                                                                                              www.vossvetla.cz

Z VÝBORU SVAZU KAMENÍKŮ A KAMENOSOCHAŘŮ ČR

Časopis KÁMEN se 19. října zúčastnil jednoho z pravidelných zasedání výboru Svazu kameníků a kamenosochařů ČR (S KaK), aby vás informoval o aktuálním dění na svazové půdě.

   O 1. ročníku sochařského sympozia na Pražském hradě, které pracovalo s atraktivním sliveneckým mramorem, píšeme jinde. Atraktivitu ale nepostrádala ani informace hosta zasedání, předsedy dozorčí rady Obce architektů Ing. arch. Jana Melichara o přípravě soutěžní architektonické přehlídky Kámen v architektuře, kterou chystá Obec architektů ve spolupráci s S KaK. Soutěž, hodnotící zdařilé užití kamene na fasádě, v interiéru i v exteriéru stavebních objektů, by se měla konat každé dva roky; účastní se jí jednotliví architekti, architektonické týmy, studia, eventuálně realizující firmy pracemi, vytvořenými či kolaudovanými v průběhu uplynulých dvou let.

   Obec architektů zajistí organizaci soutěže, ustavení poroty a uspořádání výstavy, která by měla být putovní. Jako vhodná místa k prezentaci se už dnes nabízejí prostory hořické kamenické a sochařské školy při příležitosti konání výstavy Kámen Hořice 2010 (10.-12. června), výstavní síň Magistrátu hl. m. Prahy aj. O soutěžní přehlídce vás budeme podrobněji informovat v příštím čísle.

   Předseda S KaK pan Ing. Jiří Holec informoval o zasedání EUROCu, které se jako obvykle uskutečnilo v souvislosti s mezinárodním veletrhem MARMOMACC VERONA (tentokrát 30. 9. – 3. 10. 2009). Kromě běžných organizačních záležitostí se na zasedání řešila problematika tzv. EPD – Energie pro kompletní produkci, která spočívá v sečtení a porovnání všech nákladů na produkování materiálů, mezi jinými i kamene. Po připočtení nákladů na dopravu se už čínský kámen nejeví ani zdaleka tak cenově zajímavý, jako dřív. Na pořad přišla i pokračující práce na evropských normách, respektive jejich připomínkování, problematika značky CE a jejího zneužívání apod.

   Zprávu dozorčí rady S Kak pak přednesli Ing. Jan Jeřábek a Ing. František Žoček.

                                                                                                                                          (ota)

Kontakt:                                                                                                                                                                                                Svaz kameníků a kamenosochařů ČR                                                                                                                             E. Krásnohorské 7, 110 00 Praha 1                                                                                                                         Tel./fax: +420 224 930 986                                                                                                                                                                      e-mail: mail@kamenici.cz                                                                                                                                 www.kamenici.cz   

 

BELLINZONI: PŘICHÁZÍ MISTER BRILL

Přátelské posezení s panem Dario Rocchetti Bellinzonim, synem majitele stejnojmenné italské firmy, zprostředkoval 29. října pan Norbert Durych a jeho firma Přírodní kámen spol. s r.o., zabývající se broušením, čištěním a renovací dlažeb a schodišť z mramoru, vápence a žuly. Právě Přírodní kámen spol. s r.o. zastupuje firmu Bellinzoni na českém a slovenském trhu. Vedle výměny názorů na praktickou aplikaci prostředků bylo na pořadu dne představení jedné novinky.

   Většina přípravků Bellinzoni byla doposud určena profesionálům; bylo tedy nutné dokonale znát aplikaci nebo raději přenechat provedení specializované firmě. Bellinzoni teď přichází s řadou přípravků, určených pro domácí použití, tedy pro koncové zákazníky. Není bez zajímavosti, že po domovské Itálii je ČR druhou zemí, kde bude tato řada uvedena; také to svědčí o nadstandardních vztazích mezi Přírodním kamenem spol. s r.o. a italským výrobcem.

   Řada výrobků pro širokou veřejnost nese jednoduchý název MISTER BRILL a design obalů umožňuje snadnou orientaci mezi jednotlivými přípravky. Těch je zatím 14, mohou však přibýt další podle specifických přání českých a slovenských zákazníků (zatím jsou k dispozici přípravky na čištění kuchyňských desek, renovaci lesku, odvoskování, ochranu a zpevnění povrchu atd.). Ke všem přípravkům budou dodány české etikety a prospekty, podporu poskytnou internetové stránky.

   A ještě upozornění pro milovníky zvířat: Maskotem řady MISTER BRILL – leštění, čištění a ochrana kamene – je bobr, nikoliv zajíc, jak jsme byli u firmy Bellinzoni doposud zvyklí.

                                                                                                                                            (blah)

Kontakt: 

Přírodní kámen spol. s r.o. 

Norbert Durych

Mlýnská 6, 160 57 Praha 6

Tel.: +420 23 33 43 209, fax: +420 233 313 830

Mobil: +420 603 47 80 55

e-mail: info@bellinzoni.cz

www.bellinzoni.cz

 

 

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007