Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

MOZAIKA 2/2006

 

SEDM DIVŮ NA DRUHÝ POKUS

 

      Našla se už dlouhá řada nadšenců, kterým nevyhovoval tradiční výčet sedmi divů světa. Vždyť z nich za dlouhý čas zbyly jen pyramidy v Gíze, zatímco kolos rhodský, mauzoleum v Halikarnássu, visuté zahrady Semíramidiny, Artemidin chrám v Efesu, maják na ostrově Faru i socha Dia v Olympii padly za oběť krutým živlům a nenechavým lidem.

   Aktivita jednoho z nadšenců se teď přece jen ujala. Švýcarský filmař a cestovatel Bernard Weber vyprovokoval na přelomu tisíciletí celosvětovou kampaň za jmenování nových sedmi divů světa. Právě letos se o nich má rozhodnout mezi 21 vybranými kandidáty.

   Internetového hlasování se zúčastnilo zhruba 20 milionů lidí. Nechyběly nacionalistické vášně, vypjatý patriotismus, drobné podvůdky i úsměvné snahy o manipulaci s výsledky. Objevily se i objektivní potíže, třeba když z lidnaté Číny pocházelo v jedné chvíli hlasování plných 45 procent hlasů. Nakonec však byla sestavena důvěryhodná porota z architektů světového jména a dalších významných osobností pod taktovkou Federika Mayora, známého z předchozího působení v UNESCO. Právě ta vybrala 21 finalistů ze 77 nejvolenějších kandidátů.

   Nemusí nás mrzet, že se na vybraném seznamu neobjevilo nic z naší země. Vždyť nechybí jen Karlův most v Praze, ale i Golden Gate Bridge v San Francisku, Empire State Building v New Yorku, tunel pod La Manche, pařížský chrám Notre-Dame – či palác Potála v Lhase.

   Jedenadvacet finalistů nese následující (abecedně seřazená) jména: komplex Akropolis (Řecko), pevnost Alhambra (Španělsko), palác Angkor Vat (Kambodža), Eiffelova věž (Francie), bývalý chrám, později mešita Hagia Sofia (Turecko), centrum mayské kultury Chichén Itzá (Mexiko), římské Koloseum (Itálie), buddhistický chrám Kjómizu (Japonsko), pevnost Kreml (Rusko), incké město Machu Picchu (Peru), Opera v Sydney (Austrálie), Petra, město vytesané do skal (Jordánsko), pyramidy v Gíze (druhá nominace pro velký úspěch – Egypt), socha Krista Spasitele nad Rio de Janeirem (Brazílie), Socha Svobody (USA), sochy Moai na Velikonočních ostrovech (Chile), megalitická stavba Stonehenge (Velká Británie), mauzoleum Tádž Mahál (Indie), město Tuaregů Timbuktu (Mali), Velká čínská zeď (Čína) a zámek Neuschwanstein (Německo).

   Všimněte si, prosím, že většina finalistů se při svém zrození neobešla bez přírodního kamene – a že o některých z nich (např. o Angkor Vat, Machu Picchu, Stonegenge) už časopis KÁMEN psal. O dalších – především o sedmi vybraných vítězích, kteří nejsou v této chvíli známi – samozřejmě ještě napíšeme.

                                                                                                                                       (ota)

    

STŘECHA JE KORUNOU DOMU

 

   Zvýšené požadavky na současné bydlení si vynutily náročnější přístup k řešení střešních plášťů. Zájem o pokrývačské a klempířské práce, o nejrůznější střešní krytiny a izolace, široký sortiment střešních oken a montáž doplňkových prvků dosvědčuje stále oblíbenější a navštěvovanější výstava Střechy Praha, jejíž 8. ročník se uskutečnil od 26. do 28. ledna 2006 na Výstavišti Praha-Holešovice. Pořadatelem byla už tradičně společnost Střechy Praha s.r.o.

   Rozhodujícími tématy 8. ročníku se staly okruhy Střecha jako součást energetického konceptu budovy, Nízkoenergetické stavění a Solární energie. Součástí programu byla jako obvykle odborná výstava Úspory energií a obnovitelné zdroje (spolupořadatel Energy Centre České Budějovice). Odborným garantem výstavy a jedním z vystavovatelů, jehož stánek jsme navštívili, byl Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Již jsme o něm psali1, ale nebude na škodu připomenout si jeho působení v českém stavebnictví podrobněji.

 

Jistota nad hlavou

 

   Cech vznikl v roce 1995 a jeho stanovy zdůrazňují, že každý jeho člen se bude při své činnosti řídit profesní zdatností a zásadami etiky v podnikání. Vždyť střecha nad hlavou neznamená jen konstrukci, ale také podmínku pro bydlení rodiny a tím pádem jednu ze základních životních jistot. Cech je členem mezinárodní federace pokrývačů IFD a od roku 2001 i členem Hospodářské komory ČR (HK ČR). Ve stejném roce byla Cechu udělena Akademií řemesel HK ČR autorizace v oborech klempíř, pokrývač a tesař. Cechu je tak umožněno připomínkování zákonů a jejich novelizace, stejně jako příprava osnov a učebních textů pro celoživotní vzdělávání. Cech rovněž působí ve sdružení Stavebnictví a služby pro stavebnictví a ve Svazu drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví ČR. Před časem jsme se už zmínili o postupném vydávání vícedílné odborné publikace Pravidla pro pokrývání a provádění střech, což je rovněž výsledek usilování Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. O nevšedním přístupu jeho členům k otázkám profesní dráhy svědčí i pravidelná fotografická soutěž Střecha a detail. Její výsledky se setkávají se značným zájmem odborné i laické veřejnosti.

 

Přirozená elegance břidlicových střech

  

   Na výstavě Střechy Praha 2006 nás samozřejmě nejvíc zajímaly stánky, nabízející střešní krytiny z přírodní břidlice. Tradičním vystavovatelem je Richter-Pizarras z Vítkova, který je po celou dobu své existence výhradním zástupcem firmy Pizarras Samaca S.A.. Od ní k nám dováží neopracovanou břidlici v bločcích a zde ji zpracovává na vysoce kvalitní krytinové šablony. Firma spolupracuje s mnoha tuzemskými pokrývačskými firmami – právě jejich prostřednictvím jste se s nimi setkali i na stránkách našeho časopisu.2

   Druhým vystavovatelem byla firma Vrňata Jiří – Pokrývačství, klempířství z Říčan u Prahy. Jako jediná na veletrhu nabízela praktickou ukázku pokrývačského řemesla a obléhal ji proto od rána do večera dav návštěvníků. Zakládající člen Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR má za sebou dlouholetou praxi v oboru a vedle kompletního řešení krovů a střešních plášťů poskytuje bezplatnou poradenskou činnost. Její pracovníci pokládají všechny druhy taškových a prejzových krytin, přírodní břidlici, ale dovedou si poradit i se šindeli. Mimochodem: právě na praktických ukázkách jsme se mohli přesvědčit, jak se dá se šablonami z přírodní břidlice pracovat; zkušený pokrývač jim může vnutit prakticky jakýkoliv tvar, vyžaduje-li to estetika střešního pláště. Jiným, našim čtenářům dobře známým vystavovatelem, byla firma MB Real, s.r.o. z Újezdu u Brna.

 

Zlatá taška 2006

 

   Ze šesti exponátů, přihlášených do soutěže Zlatá taška 2006 o nejlepší exponát výstavy, nás zaujal výrobek firmy APM Product Management GmbH, se kterým přišla společnost Marley ČR s.r.o. Jedná se o lehkou břidlici NATURAFLEX® - střešní krytinu z drcené břidlice, spojené s plastovou složkou do kompozitní směsi.

   A ještě něco: 8. ročník navštívilo 13 tisíc zájemců, zúčastnil se jej rekordní počet vystavujících firem – 196, z toho 20 zahraničních. 9. ročník specializované výstavy Střechy Praha se uskuteční ve dnech 25. – 27. ledna 2007.

                                                                                                                                        (ota)

 

Poznámky:

1Viz PARIO s.r.o.: Břidlice je mercedes mezi krytinami. In: KÁMEN 9, 2003, č. 2, s. 66-70.

2Např. HATLE-UNIKLEMP: Břidlice je věčná. In: KÁMEN 11, 2005, č. 1, s. 56-58.                                                                                                                               

     

Kontakt:

Střechy Praha s.r.o.                                                          Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 13                           Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10

Tel.: +420 296 397 306, fax: +420 296 397 307               Tel.: +420 271 751 143, fax: +420 267 219 237

e-mail: jrehorova@strechy-praha.cz                              e-mail: cech.kpt@worldonline.cz

www.strechy-praha.cz                                                      www.cech-kpt.cz

 

Richter – Pizarras                                                           Vrňata Jiří – Pokrývačství, klempířství

Krátká 603, 749 01 Vítkov                                              Tulipánová 100, 252 43 Průhonice

Tel.: +420 556 300 937, fax: +420 556 315 239              Tel./fax: +420 267 750 534, mobil: 602 810 757

e-mail: info@richter-piz.cz                                             e-mail: jvrnata@iol.cz

www.richter-piz.cz                                                           www.jvrnata.cz   

 

 

 

KLADY A ZÁPORY JEDNÉ ENCYKLOPEDIE

 

   S mnoha chybami a nedostatky se před časem objevila na trhu publikace Pavla Vlčka a kolektivu: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách (Academia, Praha 2004, 763 s.). Se zpožděním vás chceme seznámit s její existencí, nedostatky, ale i nesporným významem pro okruh zainteresovaných čtenářů.

   V první řadě je škoda, že kolektiv interních a externích autorů Ústavu dějin umění Akademie věd ČR se omezil na osoby, jejichž datum narození nepřesahuje rok 1900. Historik architektury Zdeněk Lukeš pak v Lidových novinách upozornil na řadu faktografických chyb, záměn a nepřesností, které zbytečně snižují hodnotu potřebné encyklopedie1. Té nepřidá ani absence ilustrací, což je věc téměř nepochopitelná.

   Kladem je naopak samotný vydavatelský počin, protože vydání knihy s nepřeberným množstvím údajů částečně napravilo katastrofální nedostatek informací o všech těch, kteří se kdy podíleli na českém stavebnictví2, architekty počínaje – a kameníky konče. Anebo naopak: kameníky počínaje – a architekty konče.

                                                                                                                                       (red)

 

Poznámky:

1 Zdeněk Lukeš – 2005: Užitečné – po přepracování. In: Lidové noviny, 13.1., s. 25.

2 Navzdory názvu knihy jsou v ní zastoupeny i osobnosti Moravy a Slezska.

 

 

 

OD VYHŘÍVANÉ ŽULY K OHEBNÉMU PÍSKOVCI

 

   Únorový PRAGOINTERIER-NEW DESIGN 2006, který ve dnech 2.-5.2 uspořádala na Výstavišti Praha-Holešovice společnost INCHEBA Praha, spol. s r.o., se zaměřil na bytový a hotelový interiér, zatímco samostatná prezentace kancelářského nábytku se uskutečnila o týden později. K 14. mezinárodnímu veletrhu nábytku, podlahovin, bytového textilu, svítidel  a doplňků byla naopak přiřazena 7. mezinárodní kontraktační a prodejní výstava Okna-dveře-schody, kterou z dřívějška pamatujeme jako samostatnou akci. Souběžně probíhala i výstava Bydlení 2006 (připravila ji společnost M.I.P. Group, a.s. Praha). Jedním z mediálních partnerů komplexu veletrhu a výstav byl i časopis KÁMEN.

   Letošního veletrhu se zúčastnilo 435 vystavovatelů ze šesti zemí a mezi odbornými spolupracovníky Incheby Praha byl kromě Design centra ČR, Obce architektů, Státního fondu rozvoje bydlení a mnoha dalších institucí, svazů, cechů, asociací a společenstev také Svaz kameníků a kamenosochařů ČR (S KaK ČR). Na dotazy zde odpovídali Lidmila Čtrnáctá (S KaK ČR), Ing. Jiří Holec (předseda S KaK ČR a představitel firmy Granit Holec, spol. s r.o., budící pozornost vyhřívanými kuchyňskými deskami ze žuly, dále Daniel Pochman, obchodní ředitel firmy PB SERVIS s.r.o. Praha s nabídkou dovážených štípaných břidlic a kvarcitů a Jiří Vysoudil (HOKR spol. s r.o. Pardubice) s nabídkou dovážených formátovaných desek ze žuly, mramoru, pískovce i bazaltu, stejně jako prvků stavebních, hřbitovních, zahradních a dekoračních. Svazový výstavní stánek v Křižíkově pavilonu D fungoval jako součást veletržního poradenského a konzultačního centra. Norbert Durych z firmy Přírodní kámen, spol. s r.o. připravil v rámci poradenského centra dva půlhodinové živé bloky Jak na to s odborníkem, zabývající se čištěním a údržbou přírodního kamene (v pátek 3. 2. a v sobotu 4. 2. 2006, Křižíkův pavilon C). Ve stejném pavilonu jsme narazili i na stánek Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů, o kterém informujeme v jiném článku MOZAIKY.

   Jako obvykle budil pozornost návštěvníků elegantní sortiment firmy STONE TRADE s.r.o. Praha – široká škála pískovců, břidlic, kvarcitů a vápenců pro dlažby, obklady i střechy; společnost ji nedávno rozšířila o tzv. Basalt design – dlaždice z taveného čediče, vyráběné firmou EUTIT s.r.o. Stará Voda. Ve výstavní hale A před průčelím Münzbergrova a Fantova Průmyslového paláce vystavovala ještě firma KAMMA – Peter Habina, zabývající se dovozem a prodejem andezitů, břidlic a pískovců.

   V expozici Cechu obkladačů ČR (Křižíkův pavilon C) nás zaujala firma SOPRO CZ s.r.o. Praha, nabízející prostředky k pokládání, spárování a ochraně přírodního kamene z produkce mateřské firmy SOPRO Bauchemie GmbH (malty, pojiva, spárovací tmely, penetrace, hydroizolační stěrky, čisticí prostředky apod.).

   Třešničkou na dortu, jejíž význam určí čas, byla žhavá novinka vystavená firmou YTTERSTONE – Ing. Tomáš Procházka z Ivančic. Jedná se o flexibilní, chcete-li ohebný pískovec pro interiér i exteriér. Ptáte se, o co se jedná? Budeme citovat z tiskové zprávy, kterou k veletrhu vydala společnost Incheba Praha s.r.o.: „S ohebným pískovcem, prvním a dosud jediným na světovém trhu, přichází do Prahy firma Ytterstone, která tento jedinečný materiál vyvinula. Oč jde? Výzkumníkům se podařilo speciálním postupem oddělit od kamenného bloku pískovce pláty o síle 3 mm a přenést je na nosné tkaniny. Ty pískovce zpevňují, zaručují jeho stabilitu a hlavně umožňují jeho ohebnost. Tepelnou aplikací se takto získaný pískovec přizpůsobí beze spár obloukům, rohům, koulím, prohlubeninám… Jeho použití končí tam, kde končí fantazie jeho uživatele, tvrdí odborníci z firmy Ytterstone. Tedy v obytných prostorách i obchodních prostorách – v chodbách, schodištích, koupelnách, terasách a zejména v exteriéru – na fasádách domů, vstupních portálech. Je velmi vhodný i na budovy v historických centrech a památkových zónách. Pro externí podmínky je pro povrch určena speciální impregnace, která jej dlouho ochrání před negativními vlivy, například před grafitti… V roce 2004 výrobek získal Grand Prix na veletrhu vynálezů v Ženevě.“ Tolik citace. Příbuzný veletrh PRAGOINTERIER-LIVING&BUILDING FAIR 2006 se koná od 7. do 10. září.

                                                                                                                                        (blah)

 

Kontakt:

Incheba Praha, spol. s r.o.

Areál Výstaviště Praha, 170 90 Praha 7

Tel.: +420 220 103 480, fax: 1420 233 371 517

e-mail: m.wohlrabova@incheba.cz

www.incheba.cz, www.pragointerier.cz    

 

NOVÝ DOMOV VERSUS DŮM ROKU

 

   Do soutěže Nový domov 2005, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj (loni poprvé s Českou komorou architektů), se přihlásilo 35 soutěžících týmů a ceny se udělovaly ve čtyřech kategoriích – 1/ novostavba rodinného domu, 2/ novostavba bytového domu, 3/ rekonstrukce bytového domu, 4/ byty v domech zvláštního určení.

   Soutěž přináší všeobecnou kultivaci v poněkud divoké a nepřehledné oblasti, kde doposud žijeme v přesvědčení, že dobrý barák si navrhnu a postavím sám, a když tak mi pomůže brácha, řečeno slovy předsedy poroty architekta Pavla Rady1. Může nás těšit, že u oceněných domů byl hned ve dvou případech použit přírodní kámen.

   Venkovský dům Ing. arch. Pavla Mudříka na Šumavě (návrh č. 42, 1. kategorie) předvádí  dokonalou symbiózu dvou přírodních materiálů – kamene a dřeva; stěny domu jsou obložené pískovcovými haklíky, které na části budovy střídá horizontální šupinový obklad modřínovými prkny. Třetím prvkem je ocel, užitá na okenicích, průvlacích, sloupech a schodištích. Rekonstrukce domu od Ing. arch. Lucie Kavánové (návrh č. 1, 3. kategorie), a sice Kotrčova mlýna v Dobré Vodě Lipnické u Dolního Města, využívá okolní stavební materiál – lipnickou žulu. Původně nízký objekt byl zvýšen nově vybudovanými kamennými štíty. Podle vyjádření poroty teď dům výškou, sklonem střech i použitým materiálem naprosto harmonizuje s okolní krajinou.

   Zdá se, že se blýská na časy a že i domácí architekti umějí nabídnout individuálním stavebníkům projekty na evropské úrovni. Brácha z bonmotu architekta Pavla Rady pak zákonitě ostrouhá a nám se naskytne zase o trochu oduševnělejší pohled na českou, moravskou či slezskou vesnici.

P.S.: V březnu se v denním tisku2 objevily výsledky ankety Dům roku 2006. Čtenáři časopisu Můj dům, který anketu pravidelně vyhlašuje, se tentokrát v řadě případů shodli s odbornou porotou. Je potěšitelné, že vkus široké veřejnosti se odklonil od podnikatelského baroka k lehkým, neokázalým a funkčním stavbám. V obou kategoriích (typové domy a individuální domy) však zvítězily na celé čáře domy ze dřeva, betonu a zdiva Porotherm. Přírodní kámen se neobjevil ani u jednoho projektu, nepočítáme-li kameny na skalce nebo štěrk kolem zahradního rybníčku.

                                                                                                                                      (ota)

 

Poznámka:

1 Viz: Králová, Silvie – 2005: Nový domov 2005. In: Lidové noviny, 15. 11., příloha Bydlení, 

   s. I.

2 Viz: Králová Silvie – 2006: Podnikatelskému baroku odzvonilo. In: Lidové noviny, 7. 3.,

   příloha Bydlení, s. I-III. 

 

 

MANAŽEŘI Z CARRARY NAVŠTÍVILI ČR

 

   Generální ředitel mezinárodních veletrhů v Carraře pan Paris Mazzanti a jeho náměstek pro mezinárodní vztahy arch. Cesare Tazzini přijali v pátek 24. února pozvání Svazu kameníků a kamenosochařů ČR a využili zasedání jeho výboru v síni pražské firmy Delpra, spol. s r.o., aby představili letošní 27. ročník mezinárodního veletrhu mramoru, strojů a služeb CarraraMarmotec 2006 (31. 5. – 5. 6.) a pozvali členy českého S KaK na jeho prohlídku. Hosty přivítal a pozvání s díky přijal předseda S KaK ČR Ing. Jiří Holec. Součástí autobusového zájezdu pro členy Svazu bude prohlídka veletrhu, návštěva lomu na mramor a prezentace nových materiálů a technologií.

   Poté co přibyla nová krytá výstavní plocha (pavilon E), disponuje Carrara 35 tisíci m² krytých prostor a 20 tisíci m² venkovní výstavní plochy, určené především pro prezentaci materiálu ve formě bloků a deskoviny. Kryté haly nabídnou návštěvníkovi rovněž přírodní kámen, ale také nové technologie, nástroje na opracování kamene a brusivo. Nárůst počtu vystavovatelů a rozšíření výstavní plochy signalizují, že veletrh v Carraře roste a sílí, což byl hlavní vzkaz pánů Mazzantiho a Tazziniho české odborné veřejnosti.

                                                                                                                                        (ota)

 

Kontakt:

Carrarafiere, Viale Galileo Galilei, 133-54036 Marina di Carrara

Tel.: +390 585 787 963, fax: +390 585 787 602

e-mail: info@carrarafiere.com, www.carrarafiere.com

 

 

 

KARL PRANTL: TICHO

 

   České muzeum výtvarných umění v Praze ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem připravilo výstavu dvou významných rakouských umělců – malířky Uty Peyer a sochaře Karla Prantla, legendy evropského sochařství 2. poloviny 20. století. Čtyři roky po velké výstavě v Domě u Černé Matky Boží nám České muzeum výtvarných umění dalo ve dnech 16. 2.-26.3. 2006 možnost nového setkání s dílem tohoto umělce. Kolekce deseti skulptur z bílého mramoru (většinou z lokality Gummer severně od Villachu, Korutany), které autor zvolil pro citlivou a výmluvnou prezentaci v románském sklepení výstavních prostor muzea v Husově ulici, potvrzují jeho pokoru a lásku k ušlechtilému přírodnímu kameni. Způsob jeho opracování nás přímo vybízí, abychom se ho dotkli, ucítili jeho chlad nebo teplo, abychom hmatem odhalili drobné nepravidelnosti na jeho zdánlivě hladkém povrchu a jednoduchém tvaru. Skulptura stále zůstává tím určitým, konkrétním kamenem a my jsme vybídnuti, abychom byli účastni jeho skrytého života, neboť autor kámen ponechává být sebou samým. Nejednou jeho část zůstává neopracovaná a sochař pouze odkrývá v něm utajenou žílu; jindy jen na několika místech jakoby v tichém rozhovoru s kamenem se objeví růženec kamenných perel, žlábek, vyleštěná plocha, ukazující skrytou tvář jeho struktury. Zatímco nepravidelné tmavé čočky a miniaturní vrásy (amfibolitu?) vytvářejí v mramoru zajímavý a krásný dekor a současně vypovídají o dávné geologické minulosti.

   Mlhavá křehkost bílých objektů prozařuje sugestivní atmosféru románských prostor a vyvolává pocit vybízející k meditaci.

                                                                                                                                     (db)

 

Kontakt:

České muzeum výtvarných umění

Husova 19-21, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 222 220 810, fax: +420 222 221 190

www.cmvu.cz

 

 

BŘIDLICOVÉ STŘECHY: ODLOŽENO NA NEURČITO

 

   Laskavý čtenář jistě pochopí, že při současném chaosu na Ministerstvu kultury ČR (a  prostřednictvím ministra Jandáka i v památkové péči) je víc než rozumné odložit plánovaný článek o krytinách z přírodní břidlice na domech a dalších spíše drobnějších památkových objektech. Aby článek splnil svůj účel, měly v něm dostat slovo všechny zainteresované subjekty – vlastníci památkově chráněných objektů, Česká komora architektů, zástupci místní samosprávy a krajských orgánů, odborníci ze špičkových pokrývačských firem, a také pracovníci památkové péče (Národního památkového ústavu, respektive jeho územních odborných pracovišť), kteří dnes ale mají úplně jiné starosti. Jak upozorňuje ministrem Jandákem odvolaný předseda vědecké rady Ministerstva kultury ČR prof. Mojmír Horyna, ministerstvo za Jandákova působení už stačilo (mimo jiné) zrušit či omezit „programy poskytování finanční podpory na obnovu kulturních památek (podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.). Tento velmi dobře propracovaný a po řadu let odpovědně připravovaný systém finanční podpory státu na záchranu památek sice trvale trpěl nedostatkem prostředků, nicméně byl vlastníky i samosprávou chápán jako projev zájmu státu a měl nemalé motivační dopady“ (Horyna, Mojmír: 2006 – Jak mne Jandák odvolával. In: Lidové noviny, 7. 3., s. 11).

   Laskavému čtenáři se omlouváme a památkové péči, z níž někteří z nás vzešli, držíme palce. A vy, břidlicové střechy vlasti naší milé? Nashledanou v lepších časech!

                                                                                                                            Jiří Blahota

 

 

NĚMÍ SVĚDKOVÉ VLÁDY LUCEMBURKŮ

 

   Národní muzeum v Praze, které oslavuje 100 let od otevření první expozice Lapidária na holešovickém Výstavišti, mělo dobrý nápad. Uspořádalo komorní, ale přitažlivou výstavu Němí svědkové vlády Lucemburků – gotická plastika z Lapidária NM v Praze (otevřená od 16. února do 30. září 2006). Výstava je doprovodnou akcí mezinárodního projektu Karel IV., císař z Boží milosti, kultura a umění za vlády posledních Lucemburků 1347-1437, který je k vidění na Pražském hradě.

   Pro mnohého návštěvníka jsou objevná i sochařská díla ze stále expozice, natož nově identifikovaná díla z depozitářů, z nichž jedno – raně gotickou hlavu ženy na konzole z kostela Panny Marie v cisterciáckém klášteře na Zbraslavi – přinášíme na fotografii. Klášter založil v roce 1292 král Václav II., který zde byl později pohřben.

 

Nejen němí svědkové

 

   Slavnostní vernisáž oživilo vystoupení souboru starého tance Regii Caroli Regis (Dvořané krále Karla), který se specializuje na taneční tvorbu doby lucemburské. Ještě zajímavější byla ukázka kopírování sochy pomocí tečkovacího stroje. Pantograf mistrně ovládali akademičtí sochaři Tomáš a Jakub Raflovi, kteří každému zájemci rádi vysvětlili podrobnosti. K vidění byla socha sv. Víta, patrona Karlova mostu, jejíž kopie se stane už brzy součástí obnovené výzdoby Staroměstské mostecké věže. O tom všem a mnohém jiném jsme se dozvěděli z úvodních projevů, které pronesli generální ředitel NM v Praze PhDr. Michal Lukeš a kurátorka Lapidária a současné výstavy PhDr. Dana Stehlíková. Vedle výše zmíněných sochařů se na přípravě výstav v Lapidáriu, na Hradě i v New Yorku podílel i také akademický sochař Petr Váňa, který měl na starosti přepravu rozměrných skulptur, dále společnost Gemma Art, která umožnila restaurátorskou ukázku, a rovněž společnost Granit Lipnice s.r.o.

   Stojí za zaznamenání, že kolektiv Petra Váni se podílel i na stěhování, instalaci a restaurování barokní kašny se sousoším Vzkříšení Krista, kterou vytvořil sochař Jan Michal Brüderle v roce 1739. Pískovcový kolos o výšce 5 metrů a váze 30 tun pochází z nádvoří Lorety v Praze, kde jej Petr Váňa nahradil kopií.

 

Cesta kamene z lomu do huti

 

   Jak nás při vernisáži informoval ředitel firmy Granit Lipnice s.r.o. Dipl. Ing. Zdeněk Knedla, šestitunový blok božanovského pískovce, který firma vytěžila ve svém lomu, převezla do Prahy a umístila před vchodem těsně před vernisáží výstavy, je sponzorským darem firmy Lapidáriu NM v Praze. Měl by mimo jiné upozornit na vynikající vlastnosti prezentovaného přírodního kamene. Vždyť Granit Lipnice s.r.o. je hlavním dodavatelem pískovce pro kopie historických soch a objektů; svědčí o tom nedávná dodávka kamene na kopie osmi monumentálních skulptur Parléřovské huti, které budou (jak už jsme uvedli) brzy osazeny na východní průčelí Staroměstské mostecké věže Karlova mostu v Praze. Blok kamene současně reprezentoval odvěkou cestu kamene z lomu do sochařské huti.

 

Svědkové minulosti na současném nosiči

 

   Souběžně s vernisáží se uskutečnila prezentace interaktivního CD ROM s kompletním fotografickým průvodcem po expozici Lapidária. Připravilo jej a vydalo Národní muzeum ve spolupráci s firmou DigArt a s finanční podporou Poštovní spořitelny, a.s. Obsahuje tisíc barevných fotografií všech vystavených exponátů od Andreje Šumbery spolu s texty v české, německé a anglické verzi od Dany Stehlíkové. Najdete na něm i plánky všech osmi výstavních sálů a historické fotografie Josefa Sudka a dalších umělců.

   O pražském Lapidáriu dodnes málokdo ví. A přitom je mu už sto let a od expozice moderního a současného umění Národní galerie ve Veletržním paláci je to k němu jen pár kroků. Zajděte si tam někdy. Nebudete litovat.                                                               (blah)

 

Kontakt:

Lapidárium NM v Praze

Výstaviště Praha-Holešovice

Kurátorka: PhDr. Dana Stehlíková

Tel.: +420 224 497 365, mob.: +420 723 799 285

 

----------

starší mozaiky

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007