Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

MOZAIKA 2/2008

NÁŠ PRŮZKUM: O SOCHAŘSKÉ REPRODUKCI

   V roce 1973 vydalo Státní pedagogické nakladatelství v Praze poprvé knihu O sochařské reprodukci. Jejím autorem je doc. Mgr. Bohumil Teplý, sochař, medailér, restaurátor, autor odborných publikací a člen redakční rady časopisu KÁMEN.

   Kniha vyšla ve čtyřech českých, dvou slovenských a dvou německých vydáních. Dnes ji lze se štěstím získat v antikvariátech, jinak si ji zájemci xeroxují. Uvažuje se ovšem o její reedici v nakladatelství GRADA, a to s malými aktuálními dodatky.

   Pro nezasvěcené: Kniha pojednává o technikách měření při tesání sochařských děl do kamene, zejména o práci podle přípravných modelů. Tyto znalosti mají zůstat uchovány v situaci individuálních stylů a jejich proměnách v čase. Nepochybně se bez nich neobejde zhotovování kopií ohrožených kamenných památek.                     

   Redakce časopisu KÁMEN teď chce zmapovat zájem odborné veřejnosti o uvedenou publikaci. Považujete-li se za potenciálního zájemce o tuto knihu, dejte nám vědět prostřednictvím záznamového zařízení na naší pevné telefonní lince, SMS zprávy na mobilu, e-mailové pošty nebo poštovní zásilky (všechna spojení najdete v tiráži na poslední stránce). Váš hlas budeme považovat pouze za orientační – neznamená tedy závaznou objednávku.

   Z přijatých ohlasů vylosujeme jednoho výherce, který od nás dostane uhrazené předplatné časopisu KÁMEN na rok 2009. Uzávěrka je 30. června, výsledek průzkumu a jméno vylosovaného výherce uveřejníme v zářijovém čísle 3/2008.

                                                                                                                            Redakce

 

MARIE ŠEBOROVÁ V GALERII ATRIUM

   Hezky zčerstva rozjela výstavní sezónu po Novém roce sochařka Marie Šeborová, kterou znáte i ze stránek našeho časopisu (viz KÁMEN 11, 2005, č. 3, s. 30-31). Spolu s malířkou Barborou Mališovou vystavovala od 8. ledna do 8. února v galerii Atrium v Praze na Žižkově.

   Mé kamenné figurální skulptury jsou syntézou mých myšlenek, nápadů, pocitů, dosavadních zkušeností i nových technických možností. Každý kamenný blok má svá skrytá tajemství a svou přirozenou krásu. I proto je pro mne tvorba kamenné sochy vždy velkým dobrodružstvím a výzvou k hledání nové formy, tvaru, textury, technologie. Hledání rovnováhy mezi možnostmi, které daný materiál nabízí a novými inspiračními impulsy je pro mne důležitým faktorem v procesu vzniku nové sochy, říká Marie Šeborová.

   Pro ty, kteří nečetli výše zmíněné číslo časopisu KÁMEN, alespoň připomeňme, že budoucí sochařka se narodila roku 1966 v Kroměříži, vystudovala AVU v Praze a poté se zúčastnila dlouhé řady kamenosochařských sympozií i sochařských a medailérských výstav. Jak připomněl na výstavě soubor černobílých fotografií, její realizace najdete na mnoha místech ČR i v zahraničí, její sochy jsou rovněž součástí několika veřejných i soukromých sbírek. Jako jedna z mála českých sochařek, které našly odvahu potýkat se s tvrdým a houževnatým přírodním kamenem, má Marie Šeborová naše sympatie a obdiv.

                                                                                                                                   (blah)

 

STŘECHY PRAHA 2008

   Jubilejní 10. ročník mezinárodního veletrhu Střechy Praha (pravidelně pořádá společnost Střechy Praha s.r.o.), konaný pod tradičním heslem Vše pro stavbu a renovaci střech, se tentokrát termínově sjednotil se souborem specializovaných výstav Pragobuilding 2008 (připravila Incheba Praha, spol. s r.o.).

   Od 24. do 26. ledna měli návštěvníci Výstaviště Praha-Holešovice možnost projít hned sedm expozic, připočteme-li i 4. ročník specializované výstavy Úspory energií a obnovitelné zdroje. Ale zpět ke Střechám, které pravidelně sledujeme kvůli krytině z přírodní břidlice. I tentokrát se představila firma RICHTER-Pizarras Vítkov-Praha, která se zabývá výrobou střešní krytiny, obkladů a dlažeb z přírodní břidlice a je v tomto ohledu lídrem na českém trhu. Léta usilujeme o její představení našim čtenářům, bohužel zatím neúspěšně. Protože byla v nedávné minulosti pověřena dodávkami při rekonstrukcích rozměrných střešních plášťů na významných památkových objektech, což je jistě velmi zajímavé, věříme, že se nám její prezentaci podaří v dohledné době uskutečnit.

   Přírodní břidlici (konkrétně DEKSLATE® ) propaguje svou prací i firma Střechy Vrňata & Žáčik s.r.o. Průhonice (dříve Vrňata Jiří – pokrývačství a klempířství). Také ona má za sebou dodávky a speciální pokládky břidlicových krytin, nemluvě o pálených, šindelových, prejzových a dalších. Tolik alespoň o dvou vystavovatelích, kteří z našeho pohledu patřili (a nejen letos) k těm nejzajímavějším.

                                                                                                                                        (ota)

Kontakt:  Střechy Praha s.r.o.                                                                                                                    

Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 13                                                                                                                       

Ing. H. Bromová, manažerka: tel.: +420 296 397 305, 606 635 230 

e-mail: hbromova@strechy-praha.cz 

www.strechy-praha.cz, www.strechujem.cz     

 

LIPNICKÉ STŘEDISKO VYSEKÁ SOCHU LEGIONÁŘE

   Socha legionáře plk. Josefa Jiřího Švece bude z rozhodnutí Krajského úřadu Vysočina, který je zadavatelem jejího zhotovení, stát v Březinových sadech v Třebíči. Její model vytvořil akad. sochař Otakar Marcin, pedagog kamenosochařského střediska v Lipnici nad Sázavou, odloučeného pracoviště Akademie – VOŠ, Gymnázia a SOŠUP Světlá nad Sázavou.

   Podle třetinového modelu, odlitého do sádry, čtyři žáci pod vedením akad. sochaře Otakara Marcina a učitele Jiřího Tymla vysekají z hořického pískovce kopii sochy v mírně nadživotní velikosti (včetně proporčně upraveného soklu). Stanoviště sochy vybírali spolu se zástupci kraje a města i představitelé Čs. obce legionářské. Socha bude umístěna na oválné travnaté ploše zhruba 10 metrů severně od areálu sokolského stadionu a haly Leopolda Pokorného. Slavnostní odhalení je plánované na 25. října letošního roku. Na samostatném objektu v její blízkosti bude vytesán nápis Svobody zaslouží si a bude svoboden ne ten, kdo ji dobyl, nýbrž kdo si ji dovede uhájit.

   Dodejme, že J. J. Švec se narodil 19. července. 1883 v Čenkově u Třeště. Po krátkém pobytu v Praze nastoupil na učitelské místo v Třebíči. Jako cvičitel Sokola se roku 1911 vydal do Ruska, kde ho zastihla první světová válka. Byl mezi prvními dobrovolníky, kteří se přihlásili do vznikajícího československého zahraničního vojska v Rusku. Zde se díky své odvaze a morálním hodnotám vypracoval na plukovníka a velitele I. střeleckého pluku. 25. října 1918 spáchal sebevraždu. Vyčerpaní legionáři totiž odmítli pokračovat v bojích a pro plukovníka Švece, jehož jediným cílem bylo dojít se svými legiemi do osvobozené vlasti, to byla smrtelná urážka jeho cti. 28. října 1918 byl slavnostně pohřben v Čeljabinsku.

                                                        Boleslav Dlouhý, vedoucí KSS Lipnice nad Sázavou

 

FOR FAMILY 2008

   Z několika veletrhů pro bydlení, rodinu a volný čas, sdružených pod souhrnným názvem FOR FAMILY 2008, které v Pražském veletržním areálu uspořádala od 6. do 9. března ABF, a.s., nás zaujaly dva – tradiční FOR HABITAT (15. ročník veletrhu bydlení, nábytku, interiérů a bazénů) a novější FOR GARDEN (2. ročník veletrhu zahradní architektury, nábytku a techniky).

   Pohříchu na veletrhu FOR HABITAT jsme duše spřízněné s kamenem letos nenalezli. Vynahradil nám to veletrh FOR GARDEN, kde vystavovala mj. firma KH STONE, s.r.o. z Nových Dvorů u Kutné Hory, s jejímž sortimentem oblázků, specificky zabarvených valounů, anglické kamenné dlažby a oblázkových mozaik podle starých italských vzorů jsme vás seznámili vloni (viz KÁMEN 13, 2007, č. 2, s. 72-75).

   Jinou firmou, dotýkající se svým zaměřením našeho oboru, bylo PROFI-AQUARIUM Romana Papíka z Dříteče, které se věnuje realizacím zahradních jezírek a vytváření vyvážených ekosystémů z přírodních materiálů – pískovce, valounů, štěrků, kořenů a rostlin.

                                                                                                                               (blah)

Kontakt:  ABF, a.s.                                                                                                                                                         

Ing. arch. Maria Wohlrabová                                                                                                                                       

Tel.: +420 225 291 244                                                                                                                                                         

e-mail: wohlrabova@abf.cz                                                                                                                                

www.abf.cz

 

ROK ARCHITEKTA JOSEFA HLÁVKY

   11. března 2008 jsme si připomněli 100. výročí úmrtí architekta, stavitele a mecenáše Josefa Hlávky, které UNESCO vyhlásilo za své kulturní jubileum. Hlávka se narodil 15. února 1831 v Přešticích, vystudoval Akademii výtvarných umění ve Vídni – a protože se potom ještě vyučil zedníkem, pracoval v kanceláři stavitele Šebka. 

   Tady se zúčastnil přestavby vídeňského centra, obkrouženého pověstnou Ringstraße. Kancelář později převzal, ve Vídni dobyl mnoha úspěchů a obdržel řadu vyznamenání. Podepsal se ale také na hlavním městě Království českého. Podle jeho návrhů vznikla mj. Zemská porodnice na Karlově a blok nadačních domů na Novém Městě pražském.

   Na svůj zámek v Lužanech u Přeštic, kam se usídlil, když ze zdravotních důvodů přesídlil do Čech, zval nejlepší české skladatele, spisovatele, básníky, malíře i sochaře, založil Českou akademii pro vědy, slovesnost a umění – i známou Hlávkovu kolej pro nemajetné studenty. Stál u zrodu nejstarší české nadace, která přežila oba totalitní režimy a funguje dodnes – Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových (1904).

                                                                                                                                    (ota)

Kontakt:                                                                                                                                                                 

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“                                                                                               

Vodičkova 17, 110 00 Praha 1                                                                                                                                       

Tel.: +420 224 947 691, fax: +420 224 947 690

e-mail: josefhlavka@volny.cz                                                                                                                

www.hlavkovanadace.cz

 

BURKHARDT: TECHNIKA A TRENDY V OPRACOVÁNÍ KAMENE

   Skončeme tím, čím jsme na první straně tohoto čísla začali – firmou Burkhardt GmbH, jejím strojírenským sortimentem a 3. ročníkem technických dní v Bayreuthu, které společnost uspořádala 28. a 29. března 2008.

   Někteří z českých kameníků bayreuthskou firmu, ležící překvapivě blízko historického centra městečka proslulého Wagnerovou hudbou, už navštívili. Pro ostatní aspoň pár slov. Výstava zastřešující firmy BURKHARDT umožnila zhlédnout produkci hned čtyř renomovaných značek – HENSEL, CARL MAYER, SCHLATTER a ARBES. K vidění byly moderní, vysoce výkonné stroje na opracování kamene od dělení bloků až ke konečnému opracování povrchových ploch.

   Největší pozornost odborníků vzbudila předváděcí akce na CNC obráběcím centru 595 ve tří- či pětiosém provedení, použitelném pro automatickou výrobu širokého sortimentu výrobků od kuchyňských desek po pomníky (CAD/CAM řešení ve 2D a 3D, zásobníky až pro 96 nástrojů). Ve velké tovární hale pak z mnoha předváděných strojů zaujaly návštěvníky především dvě automatické linky na opracování hran KSA 579 (prodané do Velké Británie) a poloautomatická pila CSA 598 (prodaná na Ukrajinu).

   Partnery výstavy byly tentokrát firmy ABRESSA, DIABŰ, HEGLMEIER & PARTNER, HUMMEL, SEKON, SYSTRAPLAN, TYROLIT, WIHOFSKY a DIETRICH, které představily široké spektrum doplňků od softwaru po diamantové nástroje. Dodejme, že firma Burkhardt GmbH má v plánu proniknout výrazněji na náš trh. Podrobnosti najdete v úvodním tiskovém materiálu tohoto čísla časopisu KÁMEN.

                                                                                                                                    (blah)

Kontakt:                                                                                                                                       

Burkhardt GmbH                                                                                                                                     

Rathenaustraße 47, D-95444 Bayreuth                                             

www.burkhardt-bayreuth.de  

Tel.: +49 (0) 921 508 – 222, Fax: +49 (0) 921 508-220                      

e-mail: info@burkhardt-bayreuth.de

 

JIŘÍ KAČER: JÁDRA

V Českém muzeu výtvarných umění v Praze vystavoval od 19. března do 11. května sochař Jiří Kačer, proslulý zálibou v přírodním kameni. Představili jsme ho hned v úvodu našeho cyklu o současných českých sochařích, zabývajících se prací do kamene (autorka seriálu Magdalena Juříková, KÁMEN 7, 2001, č. 3, s. 42-43).

   Sochař tentokrát vystavoval v rámci volného cyklu Alternativy a můžeme říci, že v rámci tohoto cyklu patřila jeho výstava k nejzajímavějším. Jádra/Cores pocházejí z geologických vrtů a nesou stopy jen minimálních sochařových zásahů. Přes všechnu jednoduchost a prozaičnost vystavených víceméně industriálních kamenných objektů působily ve správném nasvícení a na pozadí opukových stěn románského sklepa jako zjevení. Jak totiž uvedl kurátor výstavy Ivan Neumann, snad ani sám autor neví zcela jistě, který vryp, náznak tvaru, lesklá plocha je z jeho ruky, která z dopuštění přírody a která je stopou stroje, jenž toto kamenné jádro vyrval zemi. To tajemství, pokračuje Neumann, skrytost původu i důvodu kamenných prvků je vzrušující jak pro autora, tak pro pozorovatele. Dodejme pro odborníky, že na výstavě mohli narazit na jádra jihoafrické žuly Impala, české žuly z lomu Velenovy a lipovského mramoru ze severní Moravy.

   Jiří Kačer (1952) vystudoval Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích a v roce 1975 nastoupil na pražskou AVU. Tady absolvoval ve škole restaurování kamenných plastik a sochařské reprodukce u Antonína Nykla. Byl spoluzakladatelem pověstných neoficiálních sochařských sympozií v opukovém lomu v Přední Kopanině. Během své další profesionální kariéry se Jiří Kačer zúčastnil mnoha dalších sochařských sympozií u nás i v zahraničí (z jednoho, pořádaného roku 2001 v jihošvédském Gerlesborgu, přinesl časopis KÁMEN reportáž), stejně jako předvedl své souznění s přírodním kamenem na mnoha samostatných i skupinových výstavách.

   Zakončeme slovy Magdaleny Juříkové, které před sedmi lety uveřejnila na našich stránkách (viz výše): Jiří Kačer dnes patří k nejcitlivějším umělcům svého druhu, respektujícím povahu všech typů kamene, s kterými se má možnost setkat. Protože je zároveň profesí restaurátor, dokáže o kameni přemýšlet hned z několika perspektiv a je ve svém oboru jedním z nejzkušenějších a nejerudovanějších znalců, který kamenné skulptuře vrací původní lesk a slávu a přitom ji neochudí o patinu věků. Zdá se mi, že není třeba něco dodávat.

                                                                                                                          Jiří Blahota

Kontakt:                                                                                                                                                                        

České muzeum výtvarných umění                                                                                                                         

Husova 19-21, 110 00 Praha 1 – Staré Město                                                                                                              

Tel.: +420 222 220 218, fax: +420 222 221 190                                                                                                        

www.cmvu.cz

  

ODEŠEL KMOTR HOLEČEK

   Jak jsme se dozvěděli po uzávěrce a těsně před odevzdáním čísla do tisku, v sobotu 29. března 2008 zemřel ve věku nedožitých 87 let nestor českých kameníků pan Jan Holeček, kterému celé generace neřekly jinak než Kmotr Holeček. Jeho rodina, přátelé, známí a spolupracovníci se s ním rozloučili ve čtvrtek 3. dubna.

   Jan Holeček nastoupil do firmy Ing. Petr Holec, a.s.-Kamenoprůmysl Kroměříž brzy po válce, v roce 1946. Tehdy mu bylo pětadvacet let. Brzy přišlo bohužel znárodnění, ale Jan Holeček v kroměřížském závodě zůstal a přežil postupně všechny změny názvu i vedení – a do důchodu odcházel přesně v den svých šedesátin v roce 1981. U zahrádkaření a dalších zájmů ale dlouho nevydržel. V roce 1995 zaklepal tehdejší čtyřiasedmdesátník na dveře již restituované firmy Granit Holec spol. s r.o. a svými cennými zkušenostmi a životním elánem pomáhal firmě dalších sedm roků – až do svých jedenaosmdesáti let.

   Ještě před pár lety jsme s Kmotrem Holečkem hovořili na valné hromadě Svazu kameníků a kamenosochařů v Hořicích a spřádali plány na delší povídání pro časopis KÁMEN. Už k němu nedojde. Odešel, ale jeho obraz vynikajícího odborníka a vstřícného člověka budeme mít dál před očima. Čest jeho památce.    

                                                                                                                                Redakce

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007