Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

MOZAIKA 3/2007

 

STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2007

 

   Pod mottem Stavte s perspektivou se na brněnském Výstavišti pořádaly ve dnech 17. – 21. dubna Stavební veletrhy Brno 2007, z nichž nás především zajímal 12. mezinárodní stavební veletrh ibf. Zvýrazněnými tématy byly tentokrát opravy bytového fondu a tzv. zelená energie. Ze zahraničí byly nejsilněji zastoupené německé firmy, podporované oficiálně svými vládními orgány stejně jako v případě Španělska a Číny (proč to jenom u nás jde tak ztuha?). Veletrhů se zúčastnilo 26 zemí. Z přidružených soutěží nás nejvíc zaujalo Mezinárodní mistrovství ČR mladých klempířů, pokrývačů a tesařů a Mistrovství ČR v podlahářských pracích na rok 2007.

   Z doprovodných programů nám byla blízká ouvertura veletrhů na téma Pivovar – fenomén české kulturní krajiny, setkání na téma komplexního řešení moderních koupelen a jejich vybavení, tiskovka Design schodiště 2007 a 12. mezinárodní sympozium Mosty 2007.

   V pavilonu A1 našli návštěvníci stánek firmy  Kámen Engineering s.r.o. Hradec Králové (kompletní dodávky kamenických výrobků a prací), firmy Antolini Luigi & C. S.p.A. z italského Pontonu (výroba a vývoz žul a mramorů z celého světa) a Silikátového svazu (sdružení subjektů zabývajících se geologickým průzkumem, těžbou silikátových surovin apod.). V sousedním pavilonu A2 jsme zastihli expozici Svazu kameníků a kamenosochařů ČR a jeho spoluvystavovatelů, v nedalekém pavilonu B  zase vystavovaly firmy Richter-Pizarras Vítkov (střešní krytina, obklady a dlažby z břidlice) a Dektrade a.s. Praha (mj. střešní krytina z břidlice). V pavilonu D jste mohli narazit na dodavatele přírodního kamene Dekstone Praha (součást Dektrade a.s.), firmu Topstone s.r.o. Halenkov, která upravuje betonové podklady směsí přírodního kamene a pryskyřice, společnost Cidemat Hranice, s.r.o. (výroba teracových dlažeb), firmu Eutit s.r.o. ze Staré Vody u Mariánských Lázní (dlažby z taveného čediče), společnost Omya a.s. Vápenná (dlažby, schodovky a soklíky z teraca), firmu Schlüter-Systems KG (profily pro obklady a dlažby) – a konečně firmu Stone Trade s.r.o. Praha-Hloubětín (dlažby, obklady a střechy z přírodního kamene, břidlice, pískovce, kvarcity, vápence a čedičové dlažby Basalt Design). Brněnský pavilon V hostil firmy Tekaz s.r.o. Cheb (přírodní štěrkopísky aj.), Slezský kámen a.s. Jeseník (člen skupiny Geofin, producent stavebního, průmyslového a interiérového přírodního kamene), Halfen-Deha, s.r.o. Rudná (kotvení fasád) a Max Bögl a Josef Krýsl, stavební a lomařská společnost, k.s. (těžba a zpracování trachytu) a ČKAIT, s.r.o. Praha.

   Na volných plochách vystavovaly firmy Granit Lipnice s.r.o. Dolní Město (těžba a zpracování českých žul a pískovců), Sebald s.r.o. Skalná (brusné kotouče, výrobky a služby pro průmysl kamene), Atlas Copco s.r.o. Praha (kompresory, generátory), Renault Trucks ČR s.r.o. (nákladní a užitková vozidla), Pressbet s.r.o. Mlázovice (krby z umělého kamene), Umělý kámen, s.r.o. Podolí u Brna, Hartl drtiče + třídiče s.r.o. Chrudim – a rovněž Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR Praha. Ve Stavebním centru Eden 3000 se představila kamenictví Man Hořice a Karel Severa Pelhřimov.

   Příští Stavební veletrhy Brno se uskuteční od 22. do 26. dubna 2008.

                                                                                                                                       (blah)

 

Kontakt:

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Tel.: +420 541 151 111, fax: +420 541 153 070

e-mail: info@bvv.cz, www.bvv.cz    

 

 

DÁVNÉ OSLAVY U STONEHENGE

 

   Potvrzení rozšířené domněnky, že naši předkové nebyli žádní suchaři a dovedli se pěkně odvázat, přinesly archeologické výzkumy v Durrington Walls nedaleko proslulé kamenné svatyně Stonehenge. I po čtyřech tisíciletích od svého vzniku vzbuzuje mohutný a rozlehlý komplex megalitů v jihoanglické nížině směs údivu, nadšení a bázně. Výjimečné stavitelské umění neolitických obyvatel Velké Británie je dodnes předmětem nekonečných dohadů, smělých hypotéz i systematického bádání.

   Stonehenge1 vznikl na přelomu neolitu a starší doby bronzové, tedy od konce 3. tisíciletí do poloviny 2. tisíciletí př. Kr. Dnes jej tvoří 90 velkých kamenů (megalitů), dalších 50 kamenů se během let rozpadlo. Stavebním materiálem byl jednak kámen z 200 km vzdáleného pohoří Prescelly (Preseli) v západním Walesu, dopravený na místo nejspíš po vodě, jednak téměř místní kámen z 30 km vzdáleného lomu v Marlborough Downs nedaleko Avebury, přemístěný po kládách nebo na smyku. Odborníci odhadují, že k vztyčení kamenných pilířů a vyzvednutí překladů bylo zapotřebí až tisíce lidí a že finální fáze stavby zabrala až dva miliony hodin práce.2

   Nejnovější archeologické vykopávky v Durrington Walls potvrdily starší domněnku, že lokalita nebyla osídlena trvale, protože se nenašly žádné nástroje na zpracování obilí, nýbrž jen nárazově – pravděpodobně k bujarým oslavám zimního slunovratu. Jedlíci odhazovali kosti jen napůl obrané, uvedl v rozhovoru pro BBC Mike Parker Pearson ze sheffieldské univerzity, který současně charakterizoval základy osmi dřevěných domků, objevené při vykopávkách. Ty vedl tým britských archeologů a skupina vědců pracujících pro americkou National Geographic Society. Domky měly čtvercovou základnu 4,6 x 4,6 m a byly obklopeny dalšími, pravděpodobně rovněž zastavěnými parcelami. Nárazově zde mohlo pobývat až několik set lidí, nejvíce v celé Británii. V centru obydlí byla ohniště, kolem nich se našly zbytky postelí a jednoduchých skříní.3

   Ukazuje se, že kamenný komplex Stonehenge nebyl zdaleka tak izolovaný, jak se původně zdálo. Na pověstmi opředené Sallisburské pláni bylo aspoň jednou za rok pořádně živo.

                                                                                                                                          (ota)

 

Literatura, prameny a poznámky:

1 O Stonehenge jsme psali i v našem časopise (viz Záveský, Jiří – 2001: Některá tajemství

   Stonehenge. In: KÁMEN 7, č. 1, s. 85-88). 

2  Grimbly, Shona a kol. – 2004: Encyklopedie starověkých civilizací, s. 52-59. Praha.  

3   Veinert, Luděk – 2007: Objeveno „Letovisko Stonehenge“. In: Lidové noviny, 1.2., s. 14.

 

 

 

GEOPOLYMERY PRO 21. STOLETÍ

 

   V atriu rektorátu Vysokého učení technického v Brně se 24. dubna konala přednáška Geopolymery – pokročilé materiály pro 21. století. Prof. Joseph Davidovits z Francie referoval o svých objevech a přínosech v této oblasti. Zaměřil se zejména na chemickou problematiku a terminologii. Přednášce předcházela tisková konference, která se mj. týkala aplikací geopolymerních materiálů. Na přednášku navázal prof. Jiří Brandštetr z chemické fakulty VUT Brno informací o využití druhotných surovin (elektrárenských popílků, vysokopecních strusek apod.) a o současném stavu výroby a aplikací polymerů v Evropě.

   Jedná se o využití odpadních látek (druhotných surovin), navíc při velmi nízké energetické náročnosti. Jako aktivátory se k těmto mletým produktům přidávají alkalické (sodné a draselné) sloučeniny, které způsobují tuhnutí a tvrdnutí. V podstatě jde o přípravu analogů přírodních materiálů – zeolitů. Jak je nyní prokázané, z geopolymerů byla připravená část obrovských bloků při výstavbě některých egyptských pyramid, a to dusáním aglomerovaného materiálu do dřevěných forem přímo na místě. Vzhledem ke hmotnosti přes 30 tun totiž nebylo možné je transportovat. Dávno zapomenutá technologie se začala postupně znovu formovat před 60 lety na kyjevské stavební vysoké škole (tzv. struskoalkalické betony) a před více než 30 lety se výzkum ujal na mezinárodním vědeckém poli. Hlavním aktérem se stal právě prof. Davidovits, působící v Institutu geopolymerů ve francouzském Sant Quentinu; právě on výstižný název geopolymery zavedl a uspořádal na jejich téma tři vědecké konference (1989, 1998, 2005), které podstatně přispěly k rozšíření informací o perspektivních materiálech.

   Název geopolymery je třeba vysvětlit, byť zjednodušeně. Jedná se o řadu materiálů. Alternativou dnešního betonu z portlandského cementu je reaglomerovaný kámen, imitující přírodní materiály. Hlavními surovinami je vhodné kamenivo (např. drcený vápenec a písek), kaolin, roztok hydroxidu sodného a voda ve stanovených poměrech a za nezvýšené teploty. Lze připravit směsi, které ztuhnou během půl hodiny. Geopolymery mají významné vlastnosti, jak vyplývá z výčtu aplikací: náhrada betonu, stabilizace nebezpečných a radioaktivních odpadů a jejich bezpečné ukládání, antikorozní, tepelná a chemická ochrana kovových konstrukcí a zvýšení jejich mechanické odolnosti, nanokompozitní materiály s vynikajícími mechanickými vlastnostmi, reaglomerovaný kámen, používaný při obnově památek, na uměleckých dílech nebo v medicíně.

   V USA byl speciální, rychle tuhnoucí geopolymerový cement požitý k obnově letištní ranveje. Hodinu po aplikaci byla plocha pochozí, za čtyři hodiny se po ní mohlo projet auto, za šest hodin přistát letoun. Od let 1985-1986 začaly být geopolymery využívány americkou armádou. Vlastnosti, výroba a využití těchto materiálů jsou shrnuty v monografii, uvedené níže. Zmíněna je i literatura, týkající se staroegyptské problematiky. Kompletace technologické linky probíhá ve Zbůchu u Plzně. Základní surovinou se stane tamní odpadní lupek z dřívější těžby černého uhlí. Prof. Josepf Davidovits bude o geopolymerech přednášet na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně od zimního semestru 2007/2008.

                                                                                                                       Bohumil Teplý

                                                                                             Konzultace prof. Jiří Brandštetr 

 

Literatura a poznámky:

Shi, C. – Krivenko, P. V. – Royová, D. M.: 2006 – Alkaline Cements and Concrete. Taylor & 

   Francis.

Davidovits, J.: 2006 – Nové dějiny pyramid. Fontána Olomouc 2006.

Informace o geopolymerech: www.geopolymer.org, www.geopolymere.com, 

   www.geopolymer.eu   

Informace o Zbůchu: ivo.vanek@geopolymer.eu , tel.: Ivo Vaněk +420 602 725 033

 

 

 

HOŘICE PŘIVÍTALY VALNOU HROMADU S KaK ČR

 

   Jarním sluncem zalité Hořice se staly hostitelem valné hromady Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala v sobotu 19. května v knihovně Střední průmyslové školy kamenické a sochařské.

   Mezi nejzajímavější probírané okruhy patřila úspěšná účast Svazu na výstavách a veletrzích i spolupráce na Soutěži učňů stavebních oborů SUSO (s ABF, a.s.), problematika systému řízení výroby a směrnic EU, týkajících se stavebních výrobků (v podání Bohumily Krutilové), záležitosti Eurorocu – především jednotně prosazované ochranné známky Přírodní kámen v referátu předsedy S KaK Ing. Jiřího Holce, problémy odborného školství, které přiblížil Bohumil Chomout, ale především ředitelé obou odborných škol – Ing. Josef Moravec z Hořic a Ing. Jindřich Vodička ze Světlé nad Sázavou, a rovněž hodnocení situace v těžebních organizacích ve světle nových zákonných opatření v příspěvku Dipl. Ing. Zdeňka Knedly.

   Ing. Karel Dušek, pověřený řízením valné hromady, se ve svém příspěvku zaměřil na technické poradenství, stejně jako na problematiku nedbale provedených fasád z přírodního kamene. Ve spolupráci s časopisem KÁMEN bude S KaK věnovat ještě větší pozornost propagaci přírodního kamene a jeho ochranné známky v odborných časopisech zaměřených na architekturu a stavebnictví. Kvůli zvýšení operativnosti se jeden měsíc bude setkávat jen užší vedení Svazu (předseda a dva místopředsedové), následující měsíc pak celý výbor. Semináře k aktuálním tématům, plánované zhruba 4 x ročně, budou otevřeny i pro nečleny Svazu.

   Na základě rozhodnutí komise jmenované výborem Svazu ve složení Miloš Nádherný, Bohumil Pánek, Petr Ťahan, Ladislav Číp, Norbert Durych a předseda komise Bohumil Chomout byly na závěr valné hromady uděleny tyto čestné cechovní listy:

č. 68: Za celoživotní práci v kamenoprůmyslu a věrnost oboru Antonínu Gutovi (nar. 1934),

č. 69: Za celoživotní kamenosochařskou a výtvarnou práci akad. sochaři Jaroslavu Antoňovi  (nar. 1935),

č. 70: Za celoživotní práci v kamenoprůmyslu a věrnost oboru: Jiřímu Krpálkovi (nar. 1941),

č. 71: Za odbornou výuku a výchovu absolventů pro kamenoprůmysl, za celoživotní práci v kamenoprůmyslu a        věrnost oboru Ing. Erikovi Tichému (nar. 1940).

   Pozvání k převzetí dříve udělených čestných cechovních listů obdrželi pánové Jan Pokorný a Stanislav Bibík.

                                                                                                                                          (blah)

 

Kontakt:

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR

E. Kkrásnohorské 7, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 930 986

e-mail: mail@kamenici.cz

www.kamenici.cz

 

 

VELETRHY PRO RODINU A VOLNÝ ČAS

 

   Pod zastřešujícím názvem FOR FAMILY uspořádala společnost ABF, a.s. ve dnech 24. – 27. května 2007 v Pražském veletržním areálu čtveřici veletrhů, z nichž už tradiční je 14. veletrh bydlení, nábytku, vybavení interiérů a renovací FOR HABITAT a benjamínkem naopak 1. veletrh zahradní architektury, nábytku a techniky FOR GARDEN.

   Snad proto, že o výstavních možnostech, především o těch, které poskytuje nový zahradnický veletrh, se ještě málo ví, se kámen z veletržních expozic nějak vytratil. Narazili jsme na něj pouze jako na doplňkový materiál (například k vystavené gumové membráně Firestone Pond LinerTM, která se používá při stavbě zahradních a dekoračních jezírek, koupacích rybníčků apod.).

   Víc kamene snad zase až příště.                                                                                 (red)

 

Kontakt:

ABF, a.s.

PaedDr. Jitka Mravinacová,  vedoucí PR

Mimoňská 645, 190 00 Praha 9 – Prosek

Tel.: +420 225 291 138, mobil: +420 777 579 656

Fax: +420 225 291 199, e-mail: mravinacova@abf.cz

www.abf.cz

 

 

MUZEUM KARLOVA MOSTU

 

   První významnou akcí související s oslavami 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu v Praze se stalo otevření Muzea Karlova mostu v pátek 15. června 2007. S prvním nápadem údajně přišli ing. arch. Ondřej Ševců z Národního památkového ústavu a nadšenec pro starou Prahu Zdeněk Bergman, vystudovaný národohospodář, který si říká pražský převozník. Právě on se spolu s historiky Michalem Cihlou, Michalem Panáčkem a týmem převážně mladých nadšenců ujal realizace. Záštitu nad projektem převzal primátor Prahy Pavel Bém, zápůjčky poskytly Národní muzeum, Národní technické muzeum, Muzeum hl. m. Prahy, Správa Pražského hradu – a především Řád křižovníků s červenou hvězdou, v jehož klášteře poblíž Karlova (a předtím Juditina) mostu na staroměstské straně Vltavy je muzeum umístěné.

   Je to logické spojení, vždyť právě Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou u paty pražského mostu (Ordo militaris Crucigerorum cum rubea stella in pede pontis Pragensis), který si vznikl ze špitálního bratrstva založeného sv. Anežkou Přemyslovnou (1233), byl spjatý s pražským mostním objektem od samého začátku. Právě on měl už od Václava II. a poté od Lucemburků privilegium vybírat na mostě clo a mýtné, ale rovněž povinnost o most pečovat.

   Muzeum Karlova mostu ukazuje hned v několika sálech původního křižovnického špitálu a v podzemí kostela sv. Františka Serafinského mostní stavitelství a vše, co s ním souvisí. Návštěvník uvidí mj. původní nástroje na opracování kamene, rekonstrukce starých   stavebních strojů a řadu modelů, přibližujících nejrůznější historické situace – brody přes Vltavu kolem roku 1000, první dřevěný most, první kamenný most Juditin a přirozeně i Pražský most, později zvaný Karlův.

   Pro trochu poučené návštěvníky je asi nejatraktivnější odkryté podzemí v místech nároží křižovnického špitálu, předvádějící románské zdivo prvního pilíře Juditina mostu z velkých pískovcových kvádrů o rozměrech až 130 x 30 cm, stejně jako přizděný klenební pás, vynášející raně středověké zdivo podélné stěny křižovnického špitálu. Pěkné je setkání s odlitky soch ze Staroměstské mostecké věže, které jsou pořízené z forem se zachovalou povrchovou modelací (19. století) a které jsme doposud mohli vidět v Lapidáriu NM.

   Odborníky i poučené laiky bezesporu zaujme i ukázka petrografie kamenů Karlova mostu, kterou pro muzeum připravil člen redakční rady časopisu KÁMEN Ing. Václav Rybařík; představuje pískovce božanovský, libnavský, žehrovický a hořický. Stejně atraktivní jsou i vedle vystavené zbytky čedičové dlažby Juditina mostu, pocházející z doby opravy mostní konstrukce po povodni roku 1272. Nalezli je na dně Vltavy u malostranského břehu docela nedávno – v roce 2005.

   Ne snad z kamenického, ale z architektonického a umělecko-historického hlediska je zajímavá i barokní přestavba kostela sv. Františka Serafinského od Jeana Baptisty Matheye (1630-1695), jehož podzemní partie jsou součástí muzejní prohlídky. Tady můžeme vidět třeba krápníkovou jeskyni – grottu s duchovní a řádovou symbolikou z roku 1683. Právě v těchto místech jsou ukryté základy původního gotického kostelíku, jehož základní kámen (již při existenci řádu křižovníků) položila roku 1252 sv. Anežka Přemyslovna.

   Dodejme, že jeden sál muzea je vyhrazen pro příležitostné výstavy a v době zahájení hostil výstavu fotografií Martina Frouze. Muzeum by se mělo stát i místem sympozií, přednášek a vzdělávacích cyklů, spojených s vydáváním odborných sborníků. To je zvlášť cenné, nemá-li se z muzea stát pouhá turistická atrakce. Jako všechno v dosahu Karlova mostu se ani nové muzeum, které zažilo zatěžkávací zkoušku hned při Muzejní noci z 16. na 17. června, neubránilo jisté teatrálnosti. Budiž však zdůrazněno, že seriozní pohled převažuje a že jsou zde k vidění nevšední a někdy i zcela unikátní exponáty, zatímco banalit je opravdu poskrovnu.

                                                                                                                                    (blah)

 

Kontakt:

Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

www.muzeumkarlovamostu.cz

Olga Šámalová, mob.: +420 603 914 710

e-mail: olga.samalova@centrumcz 

 

 

Stone+tec 2007: PŘÍRODNÍ KÁMEN Z CELÉHO SVĚTA

 

   Řada čtenářů časopisu KÁMEN se spolu s námi zúčastnila 15. mezinárodního veletrhu přírodního kamene a jeho zpracování  Stone+tec 2007, který se od 6. do 9. června konal v německém Norimberku. K bohaté účasti českých hostů tentokrát snad přispěly – vedle nevelké vzdálenosti mezi ČR a veletržním městem na řece Pegnitz –  i volné vstupenky, které jsme vyprodukovali společně s veletržní správou NürnbergMesse GmbH.

   Veletrh slavnostně zahájil Joachim Grüter, prezident Německého svazu kameníků. Mezi tisícem vystavovatelů z celého světa se rozhodně neztratily české firmy, které si proto zaslouží vyjmenovat na čestném místě našeho referátu. V hale č. 5, vyhrazené přírodnímu kameni pro použití v interiéru, exteriéru a na fasádách, se představila firma Stone of India, exportní odnož společnosti Stone Trade s.r.o. Praha, o jejíž nabídce dlaždic z taveného čediče píšeme na prvních stránkách tohoto čísla (Basalt Design). V halách 6, 7 a 7A, zasvěcených technice, jste mohli narazit na výstavní stánky společností, nabízejících kamenické stroje. Jednalo se o Euro Masiv s.r.o. Pelhřimov, firmu Gestra s.r.o. Sedloňov/Deštné v Orlických horách a Kaspe a.s. Pelhřimov. Prezentaci dvou naposled jmenovaných naleznete rovněž na stránkách tohoto čísla časopisu KÁMEN. Pětici vystavujících z ČR uzavírala ambiciózní firma Pilana Tools Saw Bodies spol. s r.o. ze Zborovic (řezné kotouče). Víc našich firem do Norimberku nedorazilo, ale zaplaťpánbůh za ně. Slovák byl jeden, Rusové dva, Poláků 13, Španělů 30, Indů 33, Číňanů 151, Italů 170 a Němců 332.

   V rámci Dne řemesla (7. června) byly uděleny Ceny Petra Parléře za vynikající památkářské výkony kamenického řemesla v Evropě. Obdrželi je Christian Späte (1. cena + 7 500 eur) a Marcus Golter (2. cena + 7 500 eur); mimořádnou cenu za skulptury dostal  Manfred Kühn s kolektivem; oceněni byli i Bernd Dirks, Armin Hellstern, Ulrich Nüthen, Hartmut Schmid, Frank Schuster a Margarete Späte. V rámci Dne architektury (8. června) byla na fóru architektů udělena 13. Německá cena za přírodní kámen, dotovaná částkou 30 000 eur. Cenu si odnesl Architektonický ateliér Kleihues + Kleihues z německé metropole za přestavbu obchodního domu Galeria Kaufhof  na berlínském Alexanderplatzu, který se teď chlubí novou fasádou ze světlého travertinu.

   Z doprovodných programů vybíráme namátkou seminář Pokládáme přírodní kámen na téma kamenné dlažby  – nebo sympozium Přírodní kámen, který připravila Akademie Bernharda Remmerse na pátek 8. června. Týkal se restaurování přírodního kamene a vystoupili tam i vám známí odborníci a autoři článků, které jste měli možnost číst – Dr. Georg Hilbert, Dr. Markus Boos, Dipl. Ing. Thomas Lohmann a další.

   Norimberskou inspirací nám mohou být nové trendy v oblasti hřbitovní tvorby (speciální přehlídka Dílna budoucnosti na téma náhrobky), úzké propojení přírodního kamene se soudobou architekturou (speciální prezentace Architektura z přírodního kamene – Made in Germany) a důsledné prosazování ochranné známky PŘÍRODNÍ KÁMEN mnoha desítkami německých kamenických firem. Ve všech třech oblastech máme značné rezervy.

   À propos: příští Stone+tec se koná už od 20. do 23. května 2009. Bude to vůbec tak brzo na koupání? Vždyť hned vedle veletržního areálu je báječné koupaliště.

                                                                                                                              Jiří Blahota

 

Kontakt:

NürnbergMesse GmbH                                          Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Messezentrum                                                          Naděžda Lichte

90471 Nürnberg, Deutschland                               Oficiální zastoupení NürnbergMesse GmbH v ČR

Tel.: +49(0) 911.8606-4969                                     Tel.: +420 221 490 310

e-mail: besucherinfo@nuernbergmesse.de           e-mail: messe1@dtihk.cz

www.stone-tec.com                   

 

 

  

MEZINÁRODNÍ ROK PLANETY ZEMĚ

   Rok 2008 byl na základě spojené iniciativy Mezinárodní unie geologických věd IUGS a organizace UNESCO vyhlášen Valným shromážděním OSN Mezinárodním rokem planety Země (dále jen Rok Země). Iniciativa je svým rozsahem zcela mimořádná pro oblast věd o Zemi a jejím cílem je připomenout a přiblížit opomíjený význam geověd pro celosvětový rozvoj, omezení přírodních rizik, bezpečnou a šetrnou výstavbu i optimální využívání přírodních zdrojů. Nedílnou součástí Roku Země je práce s veřejností i zvýšení respektu k neživé přírodě a jejím estetickým kvalitám.

   IUGS schválila strukturu pro koordinaci odborné a osvětové složky Roku Země, vrcholícího 33. Mezinárodním geologickým kongresem Oslo 2008; současně byl navržen optimální postup pro implementaci Roku Země na národních úrovních. Výsledkem jednání ČNGK a zástupců geovědních organizací je shoda na společném postupu, vytvoření koordinační skupiny Roku Země v ČR a souhlas s využitím informační struktury České geologické služby pro přípravu Roku Země. Přítomní se shodli na potřebě využít zejména podprogram zaměřený na popularizaci geověd a jejich přiblížení veřejnosti na několika úrovních.

   Prací v koordinační skupině Roku Země v ČR jsou pověřeni Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. (ČNGK, ČGS Praha), Ing. Jaroslav Aichler, CSc. (ČGS Jeseník, IAGOD), RNDr. Radek Mikuláš (GIÚ AV ČR), RNDr. Jan Zedník (GfÚ AV ČR, Rada pro popularizaci vědy AV ČR), RNDr. Martin Ivanov (MU Brno, ČGSp), Doc. RNDr. Miroslava Blažková (UJEP) a Prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc. (VŠB Ostrava).

   Skupina bude postupně doplněná o zástupce dalších organizací; její průběžné složení je uveřejněné na webové stránce www.rokplanetyzeme.cz. Na této stránce jsou rovněž uvedené informace o postupu přípravy, o koordinaci Roku Země a o jednotlivých iniciativách IUGS, organizační pokyny, a především podmínky pro vytvoření národního programu a pro zapojení do mezinárodních projektů v rámci Roku Země.

   Formulace českého národního programu Mezinárodního roku planety země probíhá za multilaterálního jednání státních, akademických, soukromých a mediálních organizací během roku 2007 tak, aby mohly být jednotlivé kroky včas začleněny do plánů, rozpočtů a programů zúčastněných organizací a soustředěny základní finanční prostředky. Časový rámec není striktně limitující a řada aktivit bude přesahovat do dalších let.

   Velmi přivítáme jakoukoliv iniciativu, která podpoří myšlenku geovědního Mezinárodního roku planety Země a jeho cíle. Pokud se chcete zapojit do přípravy, informujte se prosím o jejím aktuálním stavu na uvedené webové stránce a kontaktujte Mgr. V. Štědrou, Ing. J. Aichlera z ČGS nebo další členy přípravné skupiny.

   Těšíme se na spolupráci. Za přípravnou skupinu Roku Země její koordinátorka

                                                                                                                       Veronika Štědrá

 

Kontakt:

Mgr. Veronika Štědrá, PhD.                               Tel.: +420 257 089 510, mobil: +420 602 110 258

Česká geologická služba                                       e-mail: stedra@cgu.cz

Klárov 3, 118 21 Praha 1                                      www.rokplanetyzeme.cz

 

                                                 

HOŘICKÉ STUDENTSKÉ SYMPOZIUM: DIALOG TVARŮ

 

   Maratón studentských kamenosochařských sympozií, které jsou typické pro závěr každého školního roku, odstartovala pod mottem Dialog tvarů Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích. Spolupořadateli sympozia, konaného ve dnech 11. – 22. června 2007, byly Město Hořice a firma Kámen Ostroměř s.r.o., která studentům sponzorsky poskytla hořický pískovec.

   Čtvrtého ročníku se zúčastnilo deset studentů, z toho tři dívky a sedm chlapců z následujících škol: SPŠKS Hořice, Épitöipari és Díszítömüvészeti Szakképzö Iskola Tatabánya/Maďarsko, SPŠ Spišská Nová Ves/Slovensko, SUPŠ sv. Anežky České Český Krumlov, SUPŠ Uherské Hradiště, Sächsische Steinmetzschule – Fachoberschule Gestaltung/Německo a Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou.

   Rozměry studentům poskytnutých pískovcových polotovarů se pohybovaly v hranicích 500 x 600 x 800 mm a vyhodnocení sochařských prací provedli zástupci sponzorských firem, Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, zástupci AVU, VŠUP a zúčastněných škol.

   Paralelně se sochařským sympoziem v Hořicích probíhalo podobné tvůrčí setkání v Chrudimi, rovněž pořádané Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou Hořice. Do hořického pískovce zde na téma Senioři – mládí – moudrost sekali žáci pod vedením akademického sochaře Michala Moravce. Organizátoři spolu se studenty sochy slavnostně odhalili 27. června.

                                                                                                                                    (blah)

 

Kontakt:

SPŠ kamenická a sochařská                                  Fax: +420 493 623 177

Husova 675, 508 01 Hořice                                    e-mail: info@spsks.cz

Tel.: +420 493 623 226                                           www.spsks.cz

 

 

 

POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ Z KAMENE

 

   Svaz kameníků a kamenosochařů ČR uspořádal 27. června odborný seminář Posuzování shody výrobků z přírodního kamene podle evropských norem. Soudě podle počtu účastníků, kteří se onu červnovou středu sjeli do sálu restaurace v Lukavci u Hořic, byla to trefa do černého. Dodejme, že odborným garantem byla Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. Hořice, přednášejícím pan Karel Krutil.

   V úvodní části týkající se technických předpisů probral lektor všechny relevantní zákony, nařízení a vyhlášky, vztahující se k posuzování shody (Zákon č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., č. 179/1997 Sb., č. 190/2002 Sb., Vyhláška č. 307/2002 Sb. a další).

   V kapitole o samotném posuzování shody výrobků z kamene si seminaristé zopakovali výše uvedená nařízení vlády, týkající se jednotlivých výrobků a dílčích postupů posuzování. Poté probrali pokyny pro Systém řízení výroby, stejně jako všechny neharmonizované a harmonizované normy pro výrobky z přírodního i umělého kamene.Všechny potřebné předpisy si lze stáhnout z webových stránek www.sbcr.cz a www.unmz.cz.

   Závěr úspěšného semináře vyplnila prezentace německé firmy DASYS Computer GmbH, týkající se specializovaného software DIECAD firmy Ditrich ke konstrukci schodišť, podlah, fasád a kuchyňských desek (viz také KÁMEN 10, 2004, č. 1, s. 59-61).

                                                                                                                                       (ota)

 

Kontakt:

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR                                Tel./fax: +420 224 930 986

El. Krásnohorské 7, 110 00 Praha 1                                      e-mail: mail@kamenici.cz

www.kamenici.cz  

 

 

DRUHÉ SEKÁNÍ NA LIPNICI: VE VÍRU ČASU

 

   Mezinárodní sympozium Sekání na hradě Lipnice se uskutečnilo již podruhé, tentokrát od 25. do 30. června 2007. Hradní nádvoří se zaplnilo odhodlanými mladými lidmi ze čtyř zemí, kteří se necelý týden potýkali s bloky hořického pískovce a lipnické žuly, aby jim vtiskli svou sochařskou myšlenku. Sympozia se zúčastnili studenti kamenosochařských škol a učilišť z Hořic, Světlé nad Sázavou/Lipnice, slovenských Levic, maďarského Gödu a polské Sandomierze.

   Na téma Ve víru času pracovalo ve stínu Velké věže a zříceniny Trčkovského paláce na rozlehlém hradním nádvoří osm studentů z výše uvedených školských zařízení, doprovázených pedagogickými pracovníky a akademickou sochařkou Jitkou Trčkovou  z Prahy, která byla přizvaná jako host.

   V druhé polovině sympozia, přesněji ve čtvrtek 28. června, se na hradě uskutečnilo slavnostní setkání, kterého se zúčastnili ředitel Akademie-VOŠ, Gymnázia a SOŠUP Světlá n. Sáz. Ing. Jindřich Vodička, ředitel SPŠKS Hořice Ing. Josef Moravec, ředitel společnosti Granit Lipnice s.r.o. Dipl. Ing. Zdeněk Knedla, ředitel společnosti Kámen Engineering s.r.o. Ing. Karel Dušek, zástupce firmy Kamenoprůmysl s.r.o. Hradec Králové pan Aleš Zlatohlávek, člen výboru Svazu kameníků a kamenosochařů ČR pan Bohumil Chomout, šéfredaktor časopisu KÁMEN PhDr. Jiří Blahota a další hosté. Sympoziem je provedli zástupci lipnického Kamenosochařského střediska pánové Miroslav Kubíček a Boleslav Dlouhý.

   Vydařené sekání zakončil páteční společenský večer v romantických hradních prostorách.

                                                                                                                                  (red)

 

Kontakt:

Akademie-VOŠ, Gymn. a SOŠUP                                           Tel.: +420 569 452 441                      

Sázavská 547, 582 91 Světlá n. Sáz.                                  e-mail: škola@vossvetla.cz  

 

 

TAJEMSTVÍ PERUÁNSKÉ POUŠTĚ

 

   Pověstmi opředené zříceniny kamenných staveb v Chankillu v nehostinné krajině při pobřeží jihoamerického státu Peru jsou zase o něco méně tajemné. Zasloužili se o to archeologové, kteří už půldruhého století bádají nad tím, čemu mohly záhadné stavby starých obyvatel Peru sloužit. Jejich účel se nedávno podařilo odhalit archeologovi Ivánu Ghezzimu a archeoastronomovi  Clive Rugglesovi v časopise Science.

   Řada třinácti kamenných věží nedaleko zbytků opevněného chrámu, kterému se říká Norelco podle oblíbeného holicího strojku firmy Phillips, byla podle vědců sluneční observatoří, která určovala dobu setby. Její stáří spadá do 3. stol. př. Kr.,  kdy Peru zažívalo společenské a politické otřesy, doprovázené zánikem některých opevněných komplexů a vznikem jiných. Věže se poměrně dobře zachovaly do dnešních časů. Jsou vysoké 2-6 metrů a na horní plošinu každé z nich vedou dvě vnitřní úzká schodiště.

   Při pohledu od západu a východu plnila řada věží roli observatoře s děleným horizontem. Za zimního a letního slunovratu na jejích koncích vycházelo a zapadalo Slunce, pečlivě sledované místními kněžími. Ti měli pro ten účel zbudovaná dvě pozorovací místa, vzdálená 235 metrů od řady věží. Další zříceniny v okolí si vědci vysvětlují jako shromaždiště zástupů starých obyvatel Peru při příležitosti slunovratů, náboženských slavností a rituálních obřadů.

                                                                                                                                    (ota)

 

Prameny:

Urban, Z.: 2007 – Peru má své Stonehenge. In: LN, 2. 3., s. 14.

Grimbly, Shona a kol.: 2004 – Encyklopedie starověkých civilizací. Praha.

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007