Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

MOZAIKA 3/2008

PATNÁCT LET SPOLEČENSTVA KAMENOSOCHAŘŮ

   Málokdy o něm píšeme, ale to neznamená, že neexistuje a nevyvíjí zajímavou a záslužnou činnost: Společenstvo kamenosochařů, které si letos připomíná 15. výročí založení.

   Společenstvo až na výjimky pokrývá východočeskou oblast (tedy současný Královéhradecký a Pardubický kraj), bylo založeno v Hradci Králové a jeho aktuální adresu najdete na konci tohoto příspěvku. Podle speciálního vydání Zpravodaje Společenstva kamenosochařů k 15. jubileu, který naší redakci na hořické výstavě předali pánové Miroslav Mertlík a Ing. František Žoček (minulý a současný předseda), má dnes Společenstvo 28 individuálních a kolektivních členů.

   Podle navrženého Etického kodexu se člen Společenstva snaží neustále vzdělávat v oboru a udržovat svoje odborné znalosti na co nejlepší úrovni s cílem poskytovat kvalitní odbornou práci a služby. Hlásí se k zásadám etiky podnikání, stanoveným v Etickém kodexu Svazu kameníků a kamenosochařů ČR.

   Redakce časopisu KÁMEN přeje Společenstvu kamenosochařů hodně zdaru do dalších let činnosti.                                                                                                                         (blah)                                                                                                        

Kontakt:                                                                                                                                    

Společenstvo kamenosochařů                                                                                                                                          

Horní Nová Ves 108, 507 81 Lázně Bělohrad                                                                                                                  

e-mail: frantisekzocek@worldonline.cz

 

650 LET MĚSTA ŽULOVÁ

   Město Žulová leží v západní části českého Slezska nedaleko hranic s Polskem, poblíž Jeseníku. Je jedním z nejmenších měst v ČR. Statut města jí byl přisouzen celkem třikrát.

   První písemné zmínky o Žulové (do roku 1948 Friedebergu), jsou známy z listiny o nabytí hradu a panství Friedeberg biskupem Prezlawem von Pogarell, datované 26. července 1358. Listiny o udělení městských práv se v průběhu třicetileté války ztratily a městské privilegium bylo po mnoha žádostech obnoveno až dekretem rakouského císaře Františka I. z 12. ledna 1793. Do třetice byl status města obnoven předsedou Poslanecké sněmovny ČR Ing. Miroslavem Vlčkem 10. října 2006.

   O Žulové se dá hovořit jako o centru, ba i kolébce slezského kamenoprůmyslu. Koncem 19. století zde mělo sídlo několik velkých kamenických firem (Hermann Franke, bratři Jan a Karel Jaškové, Ing. Petr Holec) a další velké firmy zde měly své provozovny (Albert Förster, Gustav Franke, H. Kulka, Josef Palouš). Také proto právě zde, v centru těžby a zpracování žuly, vznikla 16. října 1886 tříletá Zemská odborná škola pro žulový průmysl. Slezské závody na těžbu a zpracování kamene byly počátkem 20. století nejlépe vybavené, zaměstnávaly devět tisíc dělníků a vyvážela své výrobky do celého světa. Kamenická škola zanikla k 30. červnu 1998 a nyní je v ní umístěn Výchovný ústav. V Žulové má však sídlo jedna z největších firem v republice, zabývající se zateplovacím systémem budov – Stomix s.r.o. Žulová.

   V sobotu 26. července se uskutečnily na Mariánském náměstí oslavy 650 let města Žulová.

                                                                                          Jaromír Kamarád – Karel Heide

Kontakt:                                                                                                                                                                                   

Obec Žulová                                                                                                                                                                     

Hlavní 36, 790 65 Žulová                                                                                                                                 

www.sweb.cz/heide

  

STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2008

   Brněnské Výstaviště přivítalo ve dnech 22.-26. dubna Stavební veletrhy Brno 2008, z nichž nás přirozeně nejvíc zajímal 13. mezinárodní stavební veletrh ibf. Pořadatelem byla společnost Veletrhy Brno, a.s., spolupořadateli Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

   V pavilonu A1 jsme zastihli zástupce firmy KÁMEN ENGINEERING s.r.o. Hradec Králové a představitele SILIKÁTOVÉHO SVAZU, v pavilonu A2 pak byla k vidění expozice SVAZU KAMENÍKŮ A KAMENOSOCHAŘŮ ČR, firmy GRANIT HOLEC s.r.o. Praha-Kroměříž a dodavatele přírodního kamene z celého světa DEKSTONE Praha. V pavilonu B se představily firmy SLEZSKÝ KÁMEN a.s. Jeseník, PRAŽSKÝ KAMENOSERVIS s.r.o. Praha, TEKAZ s.r.o. Cheb a HALFEN-DEHA, s.r.o. Rudná. Pavilon D poskytl prostor prezentaci firem STONE TRADE s.r.o. Praha, STONE CRAFT s.r.o. Vyškov, SCHLŰTER-SYSTEMS KG Iserlohn/Něm., EUTIT s.r.o. Stará Voda, CIDEMAT Hranice s.r.o., VASPO – Fr. Ježík Trenčanská Turná/SR a WILD STONE TRADING s.r.o. Slaný. V pavilonu G jste mohli vidět specialistu na břidlici RICHTER-PIZARRAS Vítkov.

   Ve stavebním centru Eden zakotvily firmy OHEBNÝ PÍSKOVEC – Ing. Tomáš Procházka Ivančice a KAMENICTVÍ SEVERA Pelhřimov, na volné ploše potom firmy GRANIT LIPNICE s.r.o. Dolní Město, KÁMEN BECKE MORAVIA, s.r.o. Bruntál – a především dlouhá řada výrobců, dovozců, prodejců a pronajimatelů těžké techniky pro těžbu, přepravu a úpravu přírodních materiálů – např. ATLAS COPCO s.r.o. Praha, HARTL drtiče + třídiče s.r.o. Chrudim, LIEBHERR – stavební stroje CZ s.r.o. Popůvky u Brna, POWERSCREEN ČR, s.r.o. Pardubice, RESTA s.r.o. Přerov, CASETEC, s.r.o. Hustopeče, PHOENIX-ZEPPELIN, spol. s r.o. Modletice, TŘÍDIČ s.r.o. Šternberk a některé další.

   Možná vás už nyní bude zajímat, že příští Stavební veletrhy Brno se budou konat od 21. do 25. dubna 2009.                                                                                                                  (ota)

Kontakt:                                                                                                                                                                                         

Veletrhy Brno, a.s.                                                                                                                                                    

Výstaviště 1, 647 00 Brno                                                                                                                                                    

Tel.: +420 541 152 888, fax: +420 541 152 889                                                                                                                                          

e-mail: ibf@bvv.cz,  www.ibf.cz

     

 

VALNÁ HROMADA SVAZU KAMENÍKŮ

   Bohatě navštívená valná hromada Svazu kameníků a kamenosochařů ČR (S KaK) se tentokrát konala 17. května 2008 v salonku restaurace v Ládví v Praze 8. Předseda svazu Ing. Jiří Holec přednesl v úvodu zprávu o činnosti v roce 2007 a poté referoval o aktivitách evropské organizace kameníků EUROROC. Je pozitivní, že invaze čínských kamenů na náš trh slábne a že ochranná známka PŘÍRODNÍ KÁMEN se dostává víc a víc do povědomí odborné i laické veřejnosti.

   Na valné hromadě byl zvolen nový výbor S KaK ve složení Ing. Pavel Barták, RNDr. Otakar Dubec, Ing. Karel Dušek, Ing. Jiří Holec, Jaroslav Holler, Ing. Jana Hörbová, Bohumil Chomout, Ing. Zdeněk Knedla, Bohumila Krutilová, Bohumil Pánek, Dominik Pochman. Předsedou se stal opět Ing. Jiří Holec, 1. místopředsedou Ing. Karel Dušek a 2. místopředsedou Ing. Pavel Barták. Vedením dozorčí rady ve složení Ing. Josef Bartoš, Ing. Jan Jeřábek a Ing. František Žoček byl pověřen Ing. Jan Jeřábek.

   Vedle účasti na výstavách a veletrzích chystá svaz mj. semináře z oblasti technické normalizace, dokončen bude rovněž filmový dokument o českém přírodním kameni. Poprvé v historii se svaz aktivně zúčastnil veletrhu v italské Carraře, když ve svém stánku předvedl um studentů obou našich kamenosochařských škol, aby rozptýlil nedůvěru ze strany starých členských zemí EU, především mladé generace, která veletrh v Carraře hojně navštěvuje, jak zdůraznil Ing. Karel Dušek. Ředitel SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích Ing. Josef Moravec poděkoval svazu za finanční a ideovou pomoc při tvorbě učebnic, konstatoval ovšem stávající krizi technických oborů, resp. jejich malou obsazenost. Bohumil Chomout upřesnil, že po 18 letech trvání svazu je dnes jeho členy 150 jednotlivců a 50 firem.

   Milým bodem programu je pokaždé předání cechovních listů Svazu KaK. Profesionální cechovní list č. 11 získala firma HAUSDORF GRANIT s.r.o. Nové Jirny, držiteli čestných cechovních listů č. 72-78 za celoživotní práci v kamenoprůmyslu a věrnost oboru se stali Josef Dušek (1931), Josef Žatečka (1925), Oldřich Procházka (1928), Ludvík Pulkrábek (1941), Jaroslav Tázler (1941), Jan Wallstein (1942) a Ferdinand Bartoš (1942).

                                                                                                                                    (blah)

Kontakt:                                                                                                                                                

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR                                                                                                                                   

El. Krásnohorské 7, 110 00 Praha 1                                                                                                                                 

Tel.: +420 224 930 986                                                                                                                                                                               

e-mail: mail@kamenici.cz                                                                                                                                              

www.kamenici.cz

 

 

KAMENNÉ PAMÁTKY VYŠEHRADU

   Česká geologická služba, odbor krystalinika, uspořádala 28. května vycházku s výkladem o kamenných objektech v areálu NKP Vyšehrad, kterou připravil a vedl Ing. Václav Rybařík.¹ Partnerem v průvodcovství mu byl PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc. z Archeologického ústavu AV; tento muž se víc než 40 let věnuje výzkumu uvedené lokality a je dnes patrně nejzasvěcenějším odborníkem na královský Vyšehrad.

   Vycházka začala u barokní Táborské brány, na jejíž stavbu byl použitý mj. žehrovický pískovec. Z něho byla postavená i Leopoldova brána, mladší a výstavnější sestra brány Táborské. Dalším zastavením byla románská rotunda sv. Martina, postavená z opukových a částečně i pískovcových kvádříků, opravovaná a obnovovaná v letech 1878-1880, 1917 a 1969-70. Především první z uvedených oprav přinesla nové prvky z hořického a žehrovického pískovce i ze sliveneckého mramoru. Účastníci vycházky si pak prohlédli kamennou stélu v sousedství rotundy, označovanou někdy jako menhir, kamennou kašnu v Karlachových sadech, pomník probošta Karlacha (Pavel Malovaný, Bojanovský pískovec, 2003), sochu sv. Jana Nepomuckého (1895) z hořického pískovce, z povzdálí pak Cihelnou bránu s pískovcovým ostěním, pilíři a římsami. Kolem zbytku kamenného klekátka vycházka dospěla k jednomu ze svých vrcholů – k záhadnému Čertovu sloupu v jihozápadním rohu Karlachových sadů. Pověsti i fakta o tomto objektu shrnul nedávno Ing. V. Rybařík² na stránkách časopisu KÁMEN, předtím o něm psal PhDr. J. Slouka³ a jiní.

   Po prohlídce skvělých Myslbekových sousoší Slavoje a Záboje a Šárky a Ctirada, které z hořického pískovce vysekal sochař Čeněk Vosmík, se stal dalším zastavením interiér kolegiátního kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla, tvořený ze značné části z hořického pískovce, červeného a šedého sliveneckého mramoru, z dovezené Carrary a dalších tuzemských i cizozemských kamenů. Kolem dalšího záhadného kamenného objektu naproti chrámu, který je podle jedněch (Rybařík 2008) podstavcem někdejšího kovového křížku, podle druhých (Slouka 2005) částí původně zasazeného menhiru, dospěla jarní exkurze na Vyšehradský hřbitov a ke Slavínu, hromadné hrobce významných českých osobností českého národa na východním okraji hřbitova.

   Podzimní vycházku po kamenných památkách plánují Česká geologická služba a Ing. V. Rybařík na Pražský hrad.                                                                                              (blah)

Poznámky:                                                                                                                                                         ¹ Rybařík, V. – 2008: Kamenné památky královského Vyšehradu. In: KÁMEN  14, č. 2, s. 11-21.                                                                                                                                                                  ² Rybařík, V. – 2006: Čertův sloup na Vyšehradě – pověsti, dohady, fakta. In: KÁMEN 12, č. 1, s. 17-25.                                                                                                                                                     ³ Slouka, J. – 2005: Záhadné objekty pražského Vyšehradu. In: KÁMEN 11, č. 2, s. 15-22.

Kontakt:                                                                                                                                                                         

RNDr. Barbora Schulmannová                                                                                                                                    

Česká geologická služba                                                                                                                                               

Klárov 3, 118 21 Praha 1                                                                                                                                                  

 Tel.: +420 257 089 411                                                                                                                                                              

e-mail: barbora.schulmannova@geology.cz                                                                                                       

www.geology.cz   

 

 

ČESKÁ STAVEBNÍ AKADEMIE

   Časopis KÁMEN se zúčastnil první větší akce Pražského centra informací a vzdělávání České stavební akademie při Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství ABF. Účastníky panelové diskuse Stavební výzkum a průmyslová praxe přivítal zrekonstruovaný prostor na Václavském náměstí 31 dne 5. června t.r.

   Před 40 lety vzniklo Čs. středisko výstavby a architektury, transformované v roce 1990 do Nadace ABF, která funguje dodnes. 13. března 2006 pak vznikla Česká stavební akademie Praha – Brno – Ostrava, jejímž cílem je celoživotní vzdělávání stavebních odborníků. Panelové diskuse, o které je řeč, se zúčastnili prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., děkan Stavební fakulty ČVUT Praha, prof. Ing. Petr Moos, CSc., děkan dopravní fakulty ČVUT Praha, Ing. Jiří Studnička z Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, Ing. Leoš Vrzalík ze společnosti SKANSKA CS, a.s., Ing. Pavel Štěpán, zastupující ČSSI a ČKAIT, Ing. Miroslav Mašek, CSc. ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Ing. Václav Knor z ministerstva průmyslu a obchodu ČR a další hosté.

   Diskutující se víceméně shodli, že stát, který je z celé poloviny investorem ve stavebnictví, by se měl intenzivněji starat o výzkum a vývoj. Samotné stavební firmy nemají z několika důvodů o výzkum zájem. Často jsou pouhými dcerami zahraničních společností a o výzkum se jedná někde jinde, navíc stavební sektor ve srovnání s telekomunikacemi, automobilovým průmyslem nebo elektrotechnikou se kvůli velké konkurenci pohybuje v nízkých ziskových maržích a na výzkum a vývoj nemá ani pomyšlení. Jestli něco stavební firmy zajímá, tak jsou to stavební procesy, protože stavební hmoty a stavební stroje zkoumají jejich výrobci. Peníze přes to všechno jsou, ale nejsou efektivně využívány. Jednu z cest nabízí technologická platforma v rámci EU.

   Diskutující odborníci se shodli, že by se působení České stavební akademie nemělo tříštit s propracovaným vzdělávacím systémem ČKAIT – České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ale že by spíš měla zastřešovat veškeré vzdělávací aktivity ve stavebnictví.                                                                                                                       (ota)

Kontakt:                                                                                                                                            

Česká stavební akademie                                                                                                                                               

Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1                                                                                                                                    

Tel. : +420 224 225 001                                                                                                                                                          

e-mail: sura@abf-nadace.cz                                                                                                                                                    

www.stavebniakademie.cz

 

EXPO MOKRÁ 2008

   Mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví se konal již posedmé, z toho potřetí v impozantním exteriéru velkolomu Mokrá u Brna, patřícího společnosti Českomoravský cement a.s. Časopis KÁMEN se veletržního dění zúčastňuje pravidelně od roku 2000, tentokrát byl jedním z deseti hlavních mediálních partnerů EXPO MOKRÁ 2008. Pečlivé přípravy a organizace veletrhu se tradičně ujala Těžební unie Brno, oborové zájmové sdružení těžebních a příbuzných organizací, působící v ČR od roku 1990.

   Rozsáhlé a tematicky bohaté akce, které tentokrát přálo i počasí, se zúčastnilo 137 tuzemských i zahraničních firem, které samozřejmě není možné všechny vyjmenovat. Takže jen namátkou: návštěvníci z řad odborné veřejnosti se mohli seznámit se širokým spektrem strojů CAT pro těžbu nerostných surovin, nabízených tradičně firmou Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. Modletice ke koupi i k pronájmu, viděli nejnovější stroje na štípání kamene firmy Gestra CZ, s.r.o. Deštné /Dobruška, nabídku technologických linek a pásových dopravníků firmy Strojírny Podzimek, s.r.o. Třešť, nebo třídicí a drticí stroje od firmy Powerscreen ČR Pardubice. Tradičními vystavovateli v Mokré jsou i společnosti PSP Engineering a.s. Přerov, Hartl drtiče + třídiče s.r.o. Chrudim, Atlas Copco s.r.o., divize CMT CE Praha – nebo Blatenské strojírny s.r.o. Blatná.

   Letošní veletrh EXPO MOKRÁ se konal ve dnech 10.-12. června 2008; na shledanou s těžební a úpravnickou technikou se můžeme těšit zase v červnu 2010.                        (blah)

Kontakt:                                                                                                                                                                             

Těžební unie                                                                                                                                                                  

Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno-Lesná                                                                                                                                                         

Tel.: +420 545 193 411, fax: +420 545 211 014                                                                                                                       

e-mail: unie@tezebni-unie.cz

 

OZVĚNA HLASU ŽULOVÉ

   Před dvěma lety jsme si na našich stránkách (viz Jaromír Kamarád, Průmysl kamene a odborné školství v Žulové, in: KÁMEN 13, č. 1, s. 9-14) připomněli dvě významná výročí – 170 let kamenoprůmyslu na Jesenicku a 120 let odborného kamenického a kamenosochařského školství v Žulové, teď si připomínáme 650 let města Žulová a 100 let Frankeho vily. Péčí autora článku a přítele časopisu KÁMEN pana Jaromíra Kamaráda, bývalého starosty obce Žulová, se nám teď dostala do rukou v počtu několika desítek exemplářů brožurka, kterou před dvěma lety obec Žulová pod jeho patronátem vydala.

   Šestatřicetistránkové číslo 2 Hlasu Žulové z června 2006 je celé věnované kamenictví a kamenickému školství na Jesenicku a je nabité důležitými informacemi. Vedle faktografických údajů o slezském kamenoprůmyslu a škole (později učilišti) v Žulové tady najdete reprodukce vzácných archivních fotografií i cenné seznamy absolventů školy od roku 1949 až do zániku kamenické školy v roce 1998. Jsou zde i vzpomínky některých aktérů (Alois Barták, Hugo Maier, Jan Trtílek, Kamil Hromádka aj.).

   Díky panu Kamarádovi, se kterým jsme se sešli na vernisáži výstavy jednoho z absolventů Žulové pana Kamila Hromádky, má dnes naše redakce k dispozici čtyřicet exemplářů výše uvedené brožury, které případným zájemcům zdarma pošle. Ozvěte se poštou, telefonem nebo e-mailem.                                                                                                              (red)

 

KÁMEN HOŘICE 2008

   Každý sudý rok koncem jara míří kroky všech pravověrných kameníků do Hořic. I když tam třeba ani nevystavují, musejí omrknout výstavní stánky konkurence, seznámit se s technologickými novinkami na domácím trhu, posoudit nové druhy přírodním kamenů, které se objevily v prodeji (tak jako letos třeba anröchtský glaukonitový vápenec) – a především si potřást rukama a poplácat po zádech se všemi bývalými spolužáky, kolegy, přáteli a kamarády, kterých se zde na jednom čtverečním metru vyskytuje několikrát víc než kde jinde. Taková je mezinárodní výstava kamene, kamenických výrobků, strojů, nářadí a technologií KÁMEN HOŘICE 2008, pořádaná už pošesté, tentokrát ve dnech 12.-14. června 2008.

Kámen ve všech podobách a pádech                                                                                                 Měli bychom uvést hned na začátku, že úspěšnou výstavu uspořádala ve svém areálu Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v čele s ředitelem Ing. Josefem Moravcem, odborným garantem byl Svaz kameníků a kamenosochařů ČR a jeho předseda Ing. Jiří Holec – a spolupořadatel Město Hořice, které své spolupořadatelství stvrdilo přítomností starosty města pana Ivana Doležala na všech důležitějších akcích a setkáních. Osobní záštitu nad akcí převzali Mgr. Ondřej Liška, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, MVDr. Jiří Liška, místopředseda Senátu ČR a Ing. Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje, oba osobně přítomní na zahájení, a konečně prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., předseda Českého báňského úřadu v Praze.

   Jmenovat všechny zúčastněné firmy a instituce, kterých se sešlo 45, není v krátké informaci reálné. Zmiňme se aspoň o některých: novinky ze světa techniky, strojů a nářadí přinesly např. firmy WEHA CZ s.r.o. Pelhřimov, BOUDA Commercio Unhošť, DIA-NA HK s.r.o. Hradec Králové, EURO MASIV s.r.o. Pelhřimov, TEJRAL Praha, UNIMAN ENGLIŠ s.r.o. Rovečné, V. Radoň a spol., strojírna Velim,  DBCZ a.s. Praha, FLADA s.r.o. Skalná, HUDDY DIAMONDS s.r.o. Praha, Ing. Zdeněk Stuna-GOLEM Hradec Králové, Vaňkát CZ, s.r.o. Praha, ale také třeba BURKHARDT GmbH Bayreuth/Německo, o jehož produkci jsme informovali v minulém čísle. Chemii na kámen představily mj. firmy AQUA obnova staveb s.r.o. Praha, IMESTA spol. s r.o. Dubá, PŘÍRODNÍ KÁMEN s.r.o. Praha nebo SOPRO CZ s.r.o. Praha. Kamenické výrobky předvedly společnosti DEKSTONE s.r.o. Praha, GRANIT LIPNICE s.r.o. Dolní Město, GRANO SKUTEČ spol. s r.o., KÁMEN ENGINEERING s.r.o. Hradec Králové, KÁMEN OSTROMĚŘ s.r.o., KAMENOPRŮMYSL PLZEŇ s.r.o., METAL GRANIT s.r.o. Letovice – nebo třeba kamenická dílna Markovice, působící pod hlavičkou SILNICE ČÁSLAV-HOLDING a.s.

Planeta Země mocná i zranitelná                                                                                                                            Do Hořic doputovala i pilotní akce Roku planety Země v ČR¹ - putovní národní geovědní výstava Planeta Země mocná i zranitelná, ukazující svět  neživé přírody, který rámuje a podmiňuje vývoj života na Zemi. Autorkou námětu a libreta je Mgr. Veronika Štědrá Ph.D. a přípravná skupina Roku planety Země, na realizaci se podílely i SPŠ kamenická a sochařská Hořice, Geopark Český ráj a J. Sekyra. Podporu poskytla mj. Česká geologická služba, mezi uvedenými sponzory je i Kámen Ostroměř s.r.o. Výstava zajímavých exponátů ze světa neživé přírody byla v hořické škole otevřená až do 30. června 2008. Pak nastoupila další cestu po České republice.

Nejen výstavou živ jest člověk                                                                                                      Červnová výstava v Hořicích má na sebe tradičně nabaleny další bohulibé akce. Vedle dlouhé řady srazů absolventů hořické školy po x letech budilo pozornost slavnostní zahájení ve školní knihovně s mnoha VIP hosty, společenský večer pro vystavovatele, tradiční kamenická zábava v hořické restauraci Bystřice, aukce žákovských výrobků z přírodního kamene, ale také profesionální pracovní setkání – valná hromada Společenstva kamenosochařů (o něm jinde)  nebo výbor Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, který se sešel v Hořicích měsíc po pražské valné hromadě (také o ní se dočtete na jiném místě Mozaiky).

   Výstava KÁMEN HOŘICE 2008 skončila. Ať žije výstava KÁMEN HOŘICE 2010.

                                                                                                                                         (blah)

Poznámka:                                                                                                                                                 ¹ Štědrá, Veronika – 2008: Mezinárodní rok planety Země. In: KÁMEN 14, č. 1, s. 20-30.

Kontakt:

SPŠ kamenická a sochařská           Svaz kameníků a kamenosochařů ČR       Česká geologická služba  

Husova 75, 508 01 Hořice               El. Krásnohorské 7, 110 00 Praha 1           Klárov 3, 118 21 Praha 1  

Tel.: +420 493 623 226                    Tel.: +420 224 930 986                                  Tel.: +420 257 089 411                   

Fax: +420 493 623 177                    e-mail: mail@kamenici.cz                            Fax: +420 257 531 376                       

e-mail:  info@spsks.cz                    www.kamenici.cz                                           e-mail: secretar@geology.cz www.spsks.cz                                                                                                              www.geology.cz 

 

VÝSTAVA K NAROZENINÁM

   Dlouho připravovaná výstava k 70. narozeninám známé hořické osobnosti Kamila Hromádky, kamenosochaře a dlouholetého pedagoga na Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích, byla kvůli pracovnímu zaneprázdnění nakonec slavnostně zahájená až v sobotu 14. června, v den oslavencových 71. narozenin.

   Značné množství přítomných hostů vernisáže, mezi nimiž nechyběli návštěvníci právě probíhající výstavy Kámen Hořice 2008, kolegové, přátelé a známí, měli tak jedinečnou příležitost prohlédnout si celý komplex výtvarného díla pana Kamila Hromádky st., ale i jeho nadaných potomků – dcery a syna, kteří pokračují v otcových stopách.

   Sochařské portréty, objekty z přírodního kamene, akvarely, malby – to vše bylo k vidění, s vkusem a mírou nainstalované přímo v show roomu firmy ART STONE – Kamil Hromádka & syn. K výstavě i k narozeninám panu Hromádkovi srdečně blahopřejeme.

                                                                                                                                       (ota)

Kontakt:                                                                                                                                                   

ART STONE – Kamil Hromádka & syn                                                                                                                    

Alšova 1514, 508 01 Hořice                                               

Tel./fax: +420 493 621 935,  mob. +420 603 582 302                                                                                           

e-mail: hromadka@artstone.cz                                        

www.artstone.cz

 

100 LET FRANKEHO VILY V ŽULOVÉ

   V roce 1908, před sto lety, byla postavena a zprovozněna vila Hermanna Frankeho, největšího podnikatele průmyslu kamene ve Slezsku před druhou světovou válkou. Hermann Franke (1836-1920) ji podle písemností, které se při opravě našly, používal pro reprezentační a kancelářské účely, ale i k bydlení celé rodiny.

   Vila stojí na okraji města Žulová, poblíž nádraží u silnice Jeseník –  Lipová Lázně –  Javorník, na odbočce do Černé Vody. Po osídlení pohraničí zde byly bez velkých úprav zřízeny tři bytové jednotky a v přízemí lékárna, později prodejna elektro. Objekt chátral a na konec připadl do správy města Žulová. Město nemělo na zachování a obnovu tohoto architektonického skvostu finanční prostředky a proto hledalo nejlepší možné řešení k jeho záchraně.

   Nakonec byl těsnou většinou odsouhlasen prodej budovy místní prosperující firmě Stomix s.r.o. Žulová, zabývající se výrobou zateplovacích systémů fasád. Firma dala při koupi příslib zachování původního rázu objektu a splnila jej v plném rozsahu. Při opravách čerpala z dobových fotografií – a tak i některé nepříliš zdařilé úpravy byly navráceny do původního stavu. Přesně po sto letech, 21. května 2008, byla budova slavnostně otevřena. Navštívíte-li někdy Jesenicko, pokochejte se pohledem na krásný objekt. Zalahodí oku kameníka, architekta, ale i každého, kdo má rád krásné a vkusné věci, poznamenané minulostí.

                                                                                           Jaromír Kamarád – Karel Heide

  

VELETRH BAUMA CHINA 2008

   Národní stavební centrum oznamuje, že má ještě volná místa na zahraniční exkurzi do Číny, která se uskuteční ve dnech 25.-30. listopadu 2008. Účastníci mj. navštíví mezinárodní stavební veletrh Bauma China 2008 v Šanghaji.

   Součástí exkurze nebude jen návštěva veletrhu, ale i organizované prohlídky nejzajímavějších pamětihodností Šanghaje. Na každý den je připravený zajímavý program za účasti odborného průvodce. Cesta je určená pro ředitele, manažery, vedoucí pracovníky českých stavebních firem, jejich doprovod a jimi pozvané obchodní partnery. Podrobnosti o veletrhu najdete na www.bauma-china.com.

Kontakt:                                                                                                                                                                        

Národní stavební centrum                                                                                                                                           

Tel.: +420 541 159 485                                                                                                                           

www.stavebnicentrum.cz   

IVAN JILEMNICKÝ JAKO HOST

   „Ať se roztočí básnická i malířská střelka naráz všemi směry větrné růžice!“, apelují na uměnímilovnou veřejnost ve svém manifestu Kompresionisté, kteří na svou výstavu v Palácových zahradách pod Pražským hradem přizvali jako hosta sochaře Ivana Jilemnického, člena redakční rady časopisu KÁMEN.

   Sochař je vyslyšel – a my měli příležitost v expozici vidět hned tři jeho objekty – pískovcové sochy Zahrada VII a Léto – a dřevěnou sochu s názvem Krajina. Jilemnického dílo bylo přijato veřejností  i ostatními vystavujícími víc než příznivě, přesto (anebo právě proto), že kompresionismus je neohraničené hnutí reagující citlivě, nejasně a s nepochopením na současný multimediální svět, ve kterém se překrývá pro jedince už nezpracovatelné množství dat a informací ze všech oborů, tvořících v každé lidské individualitě nutně naprosto jiný celek, jak říká historička umění PhDr. Claudine Končinská.

   Připomeňme pro pořádek, že vystavujícími kompresionisty tentokrát byli Josef Achrer (1951), Lubomír Macháň (1952), Jiří Holek (1953) a Jiří Peca (1952), a že Ivan Jilemnický (1944) jim svými skulpturami zdatně sekundoval.                                (ota)

Kontakt:                                                                                                                                                                           

Ivan Jilemnický                                                                                

Jiří Peca                                                                                                                                       

Nad Olšinami 29, 100 00 Praha 10                                                

Jungmannovo nám. 4, 110 00 Praha 1                                                                

Tel.: +420 274 819 700                                                                     

Tel.: +420 224 236 060   

 

 

 

POZVÁNKA NA KONFERENCI

   Organizátoři a programový výbor zvou všechny zájemce na první mezinárodní konferenci Využívání zdrojů nerostných surovin, na jejíž přípravě se podílel i klastr v oboru zpracování přírodního kamene Czech Stone Cluster, družstvo v čele s Ing. Františkem Žočkem.

   Konference se koná od 1. do 3. října v hotelu Marlene, Veľká Rača, Oščadnica, Slovensko a bude se zabývat problematikou využívání zdrojů stavebních nerostných surovin, uhelných, rudných a jiných surovin, novou legislativou EU a ochranou životního prostředí při využívání nerostných surovin. Umožní výměnu informací předních odborníků, přizvaných expertů, zástupců vědy, výzkumu i praxe. Konference je organizovaná pod záštitou rektora VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc. a děkana HGF VŠB-TU prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc. a je pořádaná ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava, Technickou univerzitou v Košicích – fakultou BERG  a polskou vysokou školou Politechnika Śląska Gliwice.

   Setkání se uskuteční v malebném prostředí Kysuckých Beskyd (www.marlene.sk) a je naplánované na konec týdne, aby bylo možné využít navazujícího víkendu k rekreaci v  překrásném koutu Slovenska.

Kontakt:                                                                                                                                                                            

Ing. František Žoček                                                                                                                                                      

Czech Stone Cluster, družstvo                                                                                                                                       

Horní Nová Ves 108,  507 81 Lázně Bělohrad                                                                                                                          

e-mail: frantisekzocek@worldline.cz

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007