Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

MOZAIKA 3/2010

KÁMEN NA BRNĚNSKÉM STAVEBNÍM VELETRHU

V absolutní pohodě, bez tahanic, hádek a naschválů, jimiž se vyznačuje současný pražský výstavní život, se odbývaly Stavební veletrhy Brno 2010, pořádané ve dnech 13.-17. dubna společností Veletrhy Brno, a.s. Nás přirozeně zajímal jen jeden z nich – 15. mezinárodní stavební veletrh IBF – a z něj zase jen jediný výsek. Na úvod bychom měli ještě dodat, že spolupořadateli tohoto veletrhu byl Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Přehlídka dekorativních kamenů

   Ze zhruba 25 expozic, které tematicky více či méně souzněly s naším zaměřením, přinesl největší překvapení veletržní stánek Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, na jehož přípravě odvedli největší díl práce místopředseda Svazu KaK Ing. Karel Dušek s kruhem dalších nadšenců. „Poprvé od roku 1989 jsme shromáždili ukázky produkce všech lomů v ČR, které těží dekorativní kameny“, řekl nám v Brně Ing. Dušek. „Je to stánek všech kameníků, nejen členů našeho svazu.“

   A tak mohli návštěvníci stánku vidět očíslované a popsané vzorky desítek těchto kamenů, s kameny související geologickou mapu ČR, ale také popis kamenořezu, informaci o historii Svazu KaK, o technických normách i odborném školství. Obě školy – SPŠ kamenická a sochařská z Hořic a Akademie-VOŠ, Gymn. a SOŠUP ze Světlé nad Sázavou – se navíc představily živou prací svých studentů.

Z pavilonu do pavilonu

   Při cestě rozsáhlým brněnským výstavištěm nás zaujal stánek rakouské firmy Stone4you, e.U. z Hollabrunnu, jejíž dceřiná společnost otevřela nedávno prodejní expozici přírodního kamene ve Znojmě, dále tradiční vystavovatel – firma Kámen Engineering s.r.o. z Hradce Králové, kterou dobře znají naši čtenáři (a kterou vede zmíněný Ing. Karel Dušek), Stone Trade s.r.o. z Prahy, Halfen-Deha, s.r.o. z Rudné, Schlüter-Systems KG z Iserlohnu/DE, Wild Stone trading s.r.o. ze Slaného, Cidemat Hranice, s.r.o., Richter-Pizarras z Vítkova – nebo Wacker-Chemie, s.r.o. z Prahy.

   Neměli bychom zapomenout na volné výstavní plochy pod širým nebem, kde pár měsíců před veletrhem EXPO MOKRÁ 2010 vystavovaly firmy Powescreen ČR, s.r.o. z Pardubic a Hartl drtiče+třídiče s.r.o. z Chrudimi, ale také další, s těžařským průmyslem nesouvisející subjekty (Umělý kámen, s.r.o. z Podolí u Brna, Záhradné centrum z Nitry/SK aj.).

   Kdo došel až do Stavebního centra EDEN, mohl se mimo jiné setkat s prezentací tří firem – Eutit s.r.o. Mariánské Lázně, Bohuslav Man-kamenictví Hořice a Karel Severa-kamenictví Pelhřimov.

   Závěrem: Veletrhy provázely téměř tři desítky doprovodných programů a s velkým zájmem se setkalo Stavební poradenské centrum, poskytující bezplatné informační a poradenské služby. Na shledanou v Brně na 16. ročníku IBF. Koná se od 12. do 16. dubna 2011.

                                                                                                                                         (ota)

Kontakt: 

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno

Tel.: +420 541 152 888

Fax: +420 541 152 889

e-mail: ibf@bvv.cz  

www.ibf.cz

 

 SETKÁNÍ KAMENÍKŮ A PAMÁTKÁŘŮ V KUKSU

Schůzi výboru Svazu kameníků a kamenosochařů ČR 26. dubna v Kuksu předcházela prohlídka současného technického stavu tamních stavebních památek a diskuse s přizvanými odborníky. Jednání se konalo v sále hotelu Šporkův Mlýn ve Stanovicích u Kuksu; zúčastnili se ho kromě členů výboru Svazu KaK v čele s předsedou Ing. Jiřím Holcem také ředitel SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích Ing. Josef Moravec, doc. prof. akad. sochař Petr Siegl, který stojí v čele Ateliéru restaurování sochařských děl AVU v Praze, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) v Josefově Ing. Oldřich Pešek, ředitel Revitalizace Kuks, o.p.s. Mgr. Jiří Skalický, viceprezident Asociace Sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR Ing. Martin J. Kadrman a další.

   V úvodu setkání prošli jeho účastníci trasu od lázní přes Labe, vzhůru strání a ústředním schodištěm na terasu před Hospitalem s alegorickými sochami (v současnosti bohužel výdusky) Matyáše Bernarda Brauna, přes nádvoří s lapidáriem a zdevastovanými budovami špitálu Milosrdných bratří k zahradě s ústřední sochou Velkého křesťanského bojovníka – až po impozantní barokní interiér centrálního špitálního kostela Nejsvětější Trojice, který podle plánů Giovanna Battisty Alliprandiho vybudovali v letech 1707-1717 stavitel Pietro Netola, kameník Pietro della Torre a pár dalších mistrů.

   Důvodem k setkání odborníků se stala chystaná rozsáhlá oprava Šporkova barokního areálu, která by se měla vyvarovat školáckých chyb z rekonstrukce Karlova mostu. Obě lokality (stavby, soubory staveb, chcete-li) jsou vytvořené z mnoha druhů pískovců, pocházejících z dávno zavřených lomů, obě při opravě vyžadují uplatnění a respektování stavebních norem na jedné a památkářských i kamenických aspektů na druhé straně, obě jako sůl potřebují vznik přidružené kamenické hutě s vysokým koeficientem kvalifikované ruční práce a řemeslného umu, nikoliv bezduchou amatérskou fušeřinu, jaké jsme byli svědky při první etapě oprav Karlova mostu (o něm ostatně píšeme na jiném místě).

   Při obnově areálu v Kuksu, mimochodem finančně značně náročné, půjde mimo jiné o obnovu střech, fasád a kamenných prvků na plášti kostela i špitálu, rekonstrukci zahrady a řadu dalších závažných zásahů, v závislosti na financích možná i o nahrazení výdusků sekanými kopiemi z přírodního kamene (což se ovšem zatím jeví jako nereálné). Loni se uskutečnila přípravná fáze prací, a sice kompletní zaměření Hospitalu Kuks geodetickou firmou včetně spárořezu kamene na severní stěně kostela – a také kompletní stavebně historický průzkum. Protože Hospital je národní kulturní památka, práce metodicky řídí a bude řídit ústřední pracoviště NPÚ, další práce má na starosti územní odborné pracoviště NPÚ v Josefově. Zajímavou roli se chystá sehrát i nedávno založená obecně prospěšná společnost Revitalizace Kuks, která má mj. v plánu obnovit zdejší cesty a sady.

   Jak vyplynulo z debaty i ze závěrečného shrnutí místopředsedy Svazu KaK Ing. Karla Duška, státní správa je příliš svázaná předpisy a nařízeními, než aby si mohla dovolit přijmout nabízenou spolupráci s nevýrobními organizacemi typu SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích a AVU v Praze. Jak propojit tyto dvě roviny a využít nabízené pomocné ruky školských zařízení, je otázka, která by se měla vyřešit v zájmu Kuksu co nejdřív. Svaz kameníků může přispět radou nebo koordinací tak jako v případě schůzky ve Šporkově Mlýně.                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                           Jiří Blahota

Kontakt:

 Svaz kameníků a kamenosochařů ČR

E. Krásnohorské 7, 110 00 Praha 1

 Tel./fax: +420 224 930 986 

e-mail: mail@kamenici.cz 

www.kamenici.cz

 

 

KARLŮV MOST: CO BUDE DÁL?

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD), proslulá boji za zastavení devastujících prací na Karlově mostě, uspořádala 3. května v pražském kině MAT tiskovou konferenci s mottem Ve stavebních pracích na Karlově mostě se na nátlak veřejnosti pokračovat nebude. Co dál?

   Tiskovky se zúčastnili doc. prof. Petr Siegl, akad. sochař (Akademie výtvarných umění v Praze), JUDr. Petr Kužvart (právník ASORKD), Pavel P. Ries (prezident ASORKD), Ing. Martin J. Kadrman (viceprezident ASORKD), Oldřich Zajíc (ředitel společnosti SANEP s.r.o. Praha) a RNDr. Jana Ryšlinková, CSc. za opoziční zastupitele pražského magistrátu.

   Jak připomněl Martin J. Kadrman, asociace, která od 1. 10. 2009 usiluje o zastavení stavby a pod svou petici získala jen do konce dubna t. r. 43 000 podpisů, nemá právní páky k samotnému zastavení, ale přesto dosáhla toho, že 2. etapa opravy, která měla začít v červnu, bude o dva roky odložena a zároveň bude vypsáno nové výběrové řízení, tentokrát už – doufejme – nikoliv s charakteristikou Karlova mostu jako „dopravní stavby“, což se stalo v 1. etapě.

   Oldřich Zajíc informoval o petici Za záchranu Karlova mostu, kterou do svého otevřeného panelu SANEP PUBLIC zařadila jeho společnost. Ke konci dubna t. r. o ní hlasovalo 28 990 lidí; s jejím kritickým obsahem souhlasilo 57, 6 % zúčastněných, zatímco 12,5 % nesouhlasilo a 29,9 % „nevědělo“. Nešlo o reprezentativní průzkum, ten se uskuteční později, a to s nezbytným rozdělením na odbornou a laickou veřejnost.

   Prof. Petr Siegl z AVU, mimochodem absolvent hořické sochařské a kamenické školy, vypracoval před časem na žádost ministerstva kultury znalecký posudek, podle něhož při dosavadní problematické opravě došlo k nevratnému poškození mnoha stavebních prvků z přírodního kamene. Jeho druhý posudek z ledna t. r. pro Magistrát města Plzně konstatoval nadbytečnou výměnu kamenů na Karlově mostě, špatně odvedenou práci, nekvalitní ošetření kamenů apod. Po řemeslné stránce konstatoval určité zlepšení, avšak současně podle něj došlo ke statickým změnám; předchozím nevhodným postupem se vytvořil monolit, neboť dilatační spáry neodpovídají statickým poměrům; důsledkem je trhání kamenných bloků.

   V průběhu další debaty prof. Siegl konstatoval, že 15-20 % kamenů v úložišti Na Šutce je zcela v pořádku, dalších 30 % by šlo restaurovat; dosavadní stav zvláště vně mostovky je neuvěřitelný, navíc se na sflikované ploše objevily absurdní úkazy – například neumělé kamenické značky(!); projevují se rovněž negativní stránky industrializace kamenických oprav, kdy ruční práce ustoupila do pozadí. Chyběl zodpovědný památkářský dozor, restaurátor, nebyly vyhotoveny referenční vzorky atd., atd.

   RNDr. Jana Ryšlinková, která se v tomto případě považuje víc za reprezentanta pražské veřejnosti než za politika, má vůči pražskému magistrátu mj. tyto výtky a konstatování: 1/ za to, že předmět oprav byl v zadání nazván „dopravní stavba“ a podle toho se opravoval, nese zodpovědnost primátor, 2/ stejnou zodpovědnost nese za to, že magistrát nereagoval na kritické vyjádření ministerstva kultury, 3/ došlo k selhání odboru vedeného Mgr. J. Kněžínkem, 4/ nejasný zůstává osud 8 milionů korun, které na Karlův most shromáždila před časem česká veřejnost, 5/ magistrát zabránil zvláštnímu zasedání, které se mělo mj. zabývat Karlovým mostem.

   O právních aspektech kauzy hovořil nakonec JUDr. Petr Kužvart. Po prošetřování odpovědnosti za to, co se na Karlově mostě dělo, se jeví jako klíčové dvě postavy – Mgr. Jan Kněžínek jako reprezentant státní správy – a Ing. arch. Ondřej Šefců, bývalý vedoucí oddělení národních kulturních památek v Národním památkovém ústavu, který měl povinnost kontroly a usměrňování prací na Karlově mostě od srpna 2007 do konce roku 2009. Oba selhali.

                                                                                                                                      (blah)

Poznámka redakce:

Na jiném místě tohoto čísla jsme připravili výbor nejzajímavějších dokumentů, týkajících se dosavadní opravy Karlova mostu. Čtenáři si tak bez našeho komentáře, který v tomto případě považujeme za zbytečný, sami udělají úsudek o neuvěřitelných okolnostech této kauzy, kterou už dnes mnozí nazývají naší ostudou evropského formátu.

Kontakt:

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR

Karolíny Světlé 5, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 737 939 104

 www.zachrante-karluv-most.cz

 

VALNÁ HROMADA V LÁDVÍ

Valná hromada Svazu kameníků a kamenosochařů ČR (Svazu KaK) se po několika letech vrátila do salonku restauračního komplexu Ládví v Praze 8. Uskutečnila se v sobotu 15. května 2010 za vedení místopředsedy Svazu KaK Ing. Karla Duška.

   Ve Zprávě o činnosti Svazu KaK v minulém období se jeho předseda Ing. Jiří Holec zaměřil na komentovaný přehled nejdůležitějších počinů. Za zaznamenání jistě stojí účast na mezinárodním kamenickém veletrhu Stone+tec Norimberk 2009 (výstavní stánek i exkurze studentů z Hořic a z Lipnice), Sekání na hradě Lipnice (pořádala Akademie ve Světlé n. Sázavou za asistence Svazu), zářijový seminář Přírodní kámen v technických normách (jeho přípravy se tradičně zhostila Zkušebna kamene a kameniva s.r.o. Hořice), schůze EUROROCu při příležitosti mezinárodního veletrhu kamene v italské Veroně, účast na veletrhu FOR ARCH Praha 2009 a v přidružené Soutěži učňů stavebních oborů SUSO, exkurze do nejzajímavějších prostor Pražského hradu (organizačně připravil Bohumil Pánek z Kamenosochařství-restaurátorství v Říčanech), schůzka v německém Würzburgu, týkající se metodiky provádění zkušebních testů výrobků z přírodního kamene (pořádal EUROROC), další seminář Přírodní kámen v technických normách a také setkání odborníků v Kuksu před chystanou opravou jeho Hospitalu, o němž informujeme na jiném místě.

   Chystají se (a tuto chvíli by již měly být v provozu) nové svazové webové stránky, které mj. umožní reklamní prezentaci jednotlivých firem. O dalších akcích, které se mezitím uskutečnily, např. o výstavě KÁMEN HOŘICE 2010, se dočtete na jiném místě tohoto čísla časopisu KÁMEN.

   Následovala zpráva o hospodaření Svazu KaK za hospodářský rok 2009-2010, kterou přednesl Ing. Petr Bečvář a poté zpráva dozorčí rady z úst Ing. Jana Jeřábka. Bohumil Chomout pak seznámil přítomné se stanoviskem Svazu KaK k problematice opravy Karlova mostu (viz náš samostatně otištěný přehled článků k tomuto tématu). Z následující diskuse vyplynul deklarovaný i faktický význam Svazu KaK pro odborné školství, které svazovou podporu při nejrůznějších jednáních potřebuje a také ji využívá. Tato úloha svazu je dnes klíčová a je třeba ji náležitě ocenit.

   Z návrhu činnosti Svazu na období 2010-2011 (Ing. Jiří Holec) se zmiňme aspoň o zájezdu na Stone+tec 2011 v Norimberku, přípravu obnovy již neplatných atestů ve spolupráci se Zkušebnou kamene a kameniva s.r.o. v Hořicích, o semináři k přepracované normě Navrhování konstrukcí z kamene, o pokračující pomoci oběma školám – a také o spolupráci kameníků s architekty (viz soutěž Kámen v architektuře, o níž jsme vás informovali v čísle 1/2010 na str. 104.

   Svaz kameníků a kamenosochařů ČR udělil v roce 2010 šest čestných cechovních listů za celoživotní práci v kamenoprůmyslu a věrnost oboru, z nichž tři byly předány z rukou Ing. Jiřího Holce a Bohumila Chomouta na místě, zatímco třem dalším, na valné hromadě nepřítomným oceněným je předali na výstavě KÁMEN HOŘICE 2010. Novými držiteli čestných cechovních listů č. 84-89 se stali Petr Brdičko (1935) z Hradce Králové, Lidmila Čtrnáctá (1943) z Hradce Králové (s přihlédnutím k dlouholeté práci ve Svazu KaK), Jan Pátý (1943) ze Znojma, Jaroslav Hála (1943) z Hořic, Josef Tobolka (1945) ze Šluknova – a také celoživotní pracovník v oboru a člen redakční rady časopisu KÁMEN Miroslav Matějovský (1943) z Prahy. Gratulujeme!

   V závěrečné diskusi zaznělo ústy Bohumila Chomouta poděkování časopisu KÁMEN a jeho redakční radě za propagaci oboru ve spolupráci se Svazem KaK. Připomínáme, že časopis je od června 2004 držitelem čestného cechovního listu č. 52 za přínos informací z kamenické historie a současnosti. Předseda Svazu KaK Ing. Jiří Holec uzavřel diskusi vyjádřením svého přesvědčení, že Svaz přes všechny ekonomické problémy neztrácí význam ani oprávnění pokračovat ve své důležité dvacetileté činnosti.

                                                                                                                                    (blah)

Kontakt: 

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR

E. Krásnohorské 7, 110 00 Praha 1

e-mail: mail@kamenici.cz

Tel./fax: +420 224 930 986

www.kamenici.cz

POCTA POŠTOVNÍ ZNÁMCE

O osudech rozměrné pískovcové alegorické sochy Pocta poštovní známce vás v minulém čísle informoval sám autor – sochař Ivan Jilemnický, člen redakční rady časopisu KÁMEN. Zopakujme jen to nejdůležitější a doplňme nová fakta.

   Ivan Jilemnický (1944) vytvořil „největší poštovní známku na světě“ (220 x 150 cm) při příležitost Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1978. Pořadatelé jí však tehdy pohrdli – a tak pozoruhodný pískovcový objekt odpočíval další dlouhá desetiletí na zahradě sochařova ateliéru v rodných Hořicích. Po třiceti letech, na jaře 2008, se Ivan rozhodl věnovat pískovcovou známku hlavnímu městu s přáním, aby byla umístěna v parčíku před budovou Poštovního muzea v Praze 1. Rada hl. m. Prahy dar přijala a svěřila ji do správy Galerie hl. m. Prahy. Galerie byla pověřena osazením objektu do veřejné zeleně před Poštovním muzeem, umístěném v historicky cenné budově tzv. Vávrova mlýna.

   25. května 2010 byla nová veřejná socha odhalena za účasti mnoha desítek obdivovatelů dobrého sochařství i hodnotné známkové tvorby. Česká pošta, s. p. vydala k této příležitosti dopisnici s přítiskem podle návrhu Ivana Jilemnického, který navrhl i příležitostné razítko. O dopisnici, která byla v prodeji v sobotu 29. května, byl stejně velký, ne-li větší zájem jako o předchozí slavnostní odhalení.

   Dodejme, že autorem působivého umístění skulptury kolmo na vstup do muzea je akademický architekt prof. Petr Keil.

                                                                                                                                         (blah)

Kontakt:                                                                                                                                                                         Galerie hl. m. Prahy                                                                                                                                                                     PhDr. Petra Hoftichová                                                                                                                                       www.ghmp.cz, www.citygallery.cz

 

VZPOMÍNKY NA ALOISE JILEMNICKÉHO

Ve středu 26. května 2010 žily východočeské Hořice stým výročím narození oblíbeného pedagoga a regionálního historika, novináře a spisovatele prof. Aloise Jilemnického. Časopis KÁMEN připomněl výročí v minulém čísle, proto jen několik vět, charakterizujících slavnostní chvíle.

   Úderem šestnácté odpolední se v Tylově ulici uskutečnilo slavnostní odhalení pamětní desky na rodinném domě čp. 946. Autorkou návrhu desky je dcera profesora Jilemnického, akademická sochařka Ellen Jilemnická; odhalili ji starosta města pan Ivan Doležal a ředitel SPŠ kamenické a sochařské pan Ing. Josef Moravec.

   Divadelní sál hořické radnice hostil od 19,30 vzpomínkový večer s názvem Díky, pane profesore s prezentací stejnojmenného katalogu. Do něho přispěli svými vzpomínkami desítky těch, kteří s tímto obdivuhodným mužem přišli do styku – jako žáci, přátelé, kolegové atd. Mnozí pamětníci dostali na slavnostním vzpomínkovém večeru slovo; s úspěchem zde vystoupil i hudební spolek Dalibor, v němž si Alois Jilemnický nejednou s chutí zahrál.

   Oslavy připravily společně Město Hořice, Městské muzeum a Dům kultury Koruna.

                                                                                                                                   (ota)

Kontakt: 

Město Hořice 

www.horice.org

 

ÚSPĚŠNÝ VELETRH EXPO MOKRÁ 2010

Ve dnech 22.-24. června se v kamenolomu Mokrá u Brna konal 8. mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví.

   Veletrh se tentokrát uskutečnil v centrální části lomu společnosti Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, a to na ploše 70 000 m². Doprovodný, rozuměj předváděcí program, který pro návštěvníky patří k největším atrakcím, mohl tentokrát využít dalších 10 000 m² nižší etáže.

   V pěkném počasí dorazilo na veletrh víc než 10 tisíc návštěvníků především z řad odborné veřejnosti, aby si prohlédli expozice 129 vystavovatelů. Jmenovat je všechny je nad naše síly – připomeňme alespoň Atlas Copco, s.r.o., Blatenské strojírny Blatná, s.r.o., Gestra CZ s.r.o., Hartl drtiče+třídiče s.r.o., PSP Engineering a.s., Strojírny Podzimek, s.r.o., Powescreen ČR s.r.o. nebo Renomag spol. s r.o.

   Mezi mediálními partnery, kteří přípravy veletrhu podpořili propagací, byl rovněž náš časopis KÁMEN. Veletrh bezchybně připravila – tak jako vždy – Těžební unie.

                                                                                                                                    (blah)

Kontakt: 

Těžební unie 

Slavíčkova 827/1a,  638 00 Brno-Lesná 

e-mail: unie@tezebni-unie.cz

Tel.: +420 545 193 411

www.tezebni-unie.cz

  

NOVÝ GEOLOGICKÝ PARK V PRAZE

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Na Slupi se stala v úterý 22. června letošního roku dějištěm neobvyklé události. Krátce po šestnácté hodině děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., před zraky četných hostí polil lahví tuzemského sektu kvádr ze středočeské žuly s deskou s nápisem Geologický park Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a tím tento park slavnostně otevřel.

   Praha se tak přiřadila k řadě míst v České republice, kde podobné parky již existují. Ten pražský je mezi nimi svým rozsahem pravděpodobně nejmenší, ale pravděpodobně také nejzdařilejší. A to jak svým uspořádáním, tak zaměřením na území převážné části republiky (Český masiv), stejně jako umístěním v mimořádně krásném prostředí Botanické zahrady.

   Na počátku expozice vítá návštěvníka úvodní dvojitý panel, vysvětlující jednak obecné geologické procesy a vznik hornin, jednak geologický vývoj Českého masivu s geologickou mapou České republiky a rozdělením jejího území na základní jednotky. Podle těchto pěti jednotek, tj. saxothuringika, bohemika, moldanubika, moravosilesika a platformího pokryvu, je také vlastní expozice uspořádána.

   V ní je vystaveno celkem 32 různě velkých vzorků (některé i ve více kusech) různých magmatických, metamorfovaných a sedimentárních hornin Českého masivu. U každého z nich je pak panel s petrologickým názvem a lokalitou, geologickou jednotkou, stářím, petrologickou charakteristikou a genezí dotyčného vzorku. V části věnované saxothuringiku jsou vystaveny vzorky ortoruly, svoru a eklogitu z krušnohorského krystalinika, fylitu ze železnobrodského krystalinika a biotitických granitů z krkonošsko-jizerského plutonického komplexu. Bohemikum je reprezentováno vzorky silicitu (buližníku) a gabra z barrandienského proterozoika, slepence z příbramsko-jinecké pánve, křemencem, vápencem a ortocerovým vápencem z pražské pánve a tonalitem z budislavského plutonu. Z moldanubika byly vybrány vzorky pararuly s polohami erlanu a mramoru z českokrumlovské pestré skupiny, granulitu z masivu Blanského lesa, migmatitu z monotonní skupiny, amfibolitu z kutnohorsko-svrateckého krystalinika, serpentinitu, granodioritu středočeského plutonického komplexu, granitu z moldanubického batolitu a melagranitu-durbachitu z třebíčského plutonu. Čtyři vzorky z moravosilesika představují ortorulu a vápenec ze svratecké klenby, granodiorit z brněnského plutonu a kulmský polymiktní slepenec. Konečně z platformího pokryvu jsou vystaveny arkózový a křemenný pískovec z podkrkonošské pánve, opuka z české křídové pánve, permokarbonský ryolit a terciérní bazanit.

   Vzorky jsou vystaveny v hrubě olámaném stavu, některé zčásti vybroušené a vyleštěné, aby tak vynikla jejich struktura a textura. Návštěvník má tak možnost poznat zblízka i důsledky procesů (sedimentace, tavení, deformace, metamorfóza atd.), za nichž horniny vznikaly. Vzorky dodala řada kamenických, lomařských i jiných firem (některé, jako např. společnosti Krákorka, Kamenolomy ČR, Lhoist, Colas CZ a Kámen Zbraslav, i více vzorků), jejichž názvy jsou uvedeny na panelech u jednotlivých vzorků.

   Expozice byla budována od září 2009 širokým kolektivem autorů pod vedením RNDr. Kryštofa Vernera, Ph.D., a Mgr. Lukáše Vondrovice z České geologické služby. Úpravu a instalaci vzorků provedlo kamenictví SEKORES s. r. o. z Prahy 4-Modřan, terénní úpravy pracovníci Botanické zahrady PřF UK.

   Geopark je pěkným a užitečným pomocníkem k objasnění skladby Českého masivu a jeho pokryvu. Tím je současně pomůckou pro studium posluchačů geologických oborů z blízké PřF UK. Její vybudování stálo zajisté velké úsilí, které je nutné jednoznačně ocenit.

   Přesto je nezbytné vyslovit určité výhrady. Ty se týkají v prvé řadě výběru vzorků, které měly nebo mají charakterizovat horninové složení Českého masivu a jeho pokryvu. I když většina z nich byla vybrána s ohledem na rozsah a důležitost jejich zastoupení, některé reprezentují jen malé málo významné prvky (např. budislavský pluton). Na druhé straně zde scházejí známé a v praxi využívané horniny jako je sedlčanská porfyrická žula, šluknovský syenit, slivenecký nebo suchomastský vápenec (mramor), lipovský nebo supíkovický mramor, slezská žula, hořický a kocbeřský křemenný a božanovský arkózový křídový pískovec, těšínský zelený pískovec, kulmská břidlice atd. Zejména to překvapuje u sedimentů rozsáhlé české křídové pánve, z nichž je vystavena jen opuka, ale ani jeden vzorek hojně rozšířených křemenných nebo arkózových pískovců. Pro představu o využití hornin by měly panely obsahovat i technické názvy hornin, pod kterými se využívají ke stavebním aj. účelům. V tomto směru je např. nepříliš logická společná expozice vzorku šedorůžového porfyrického granitu z Ruprechtic („liberecká žula“) s nažloutlým středně zrnitým muskovit-biotitickým granitem z Černé Studnice („železnobrodská žula“).

   A ještě něco: nebylo by vhodnější, kdyby „vývěsní štít“, tj. deska s názvem expozice o našich horninách, byl z naší horniny, např. ze šluknovského syenitu, než z jihoafrického gabra?

     Přes tyto výhrady je možné zřízení a zpřístupnění Geologického parku v Botanické zahradě PřF UK v Praze jedině ocenit a jeho návštěvu doporučit. Lze ji uskutečnit každodenně od 10 do (podle ročního období) 16 až 19.30 hodin a zdarma; samozřejmě ji lze spojit s prohlídkou samotné velmi pěkné Botanické zahrady.

                                                                                                                     Václav Rybařík

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007