Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

OBSAH 2/2011

 

 

SEVERE spol. s r.o.: V Praze i v Olomouci v prověřené kvalitě……………………1

Ivan Jilemnický, Z galerie kamenných děl (39): Socha nad Nezabudicemi…………4

ARCHIV: Emil Edgar, Vznik průmyslu kamene na Světelsko-Lipnicku…………...5

Antonín Přichystal, K problematice raně středověkých inauguračních kamenů…….9

Zdeněk Salzmann, Užívání kamene v českých zemích……………………………..14

Václav Rybařík, Kamenná sochařská díla Stanislava a Vojty Suchardových………15

Hynek Gloser, O šutrácích a kantorech z let 1946-1950 (1)………………………...2

Petr Pauliš, Nejkrásnější pyrity světa………………………………………………25

CZECH STONE CLUSTER, družstvo: Pozvánka na odborný seminář Kámen v architektuře………………………………34

Pozvánka na výstavu Kámen a zeleň v architektuře………………………………...35

Stone+tec Norimberk: Veletrh s jedinečnou atmosférou…………………………....36

ROMAN PAPÍK – PROFI-AQUARIUM: Přírodní kámen vyžaduje cit a pokoru....38

PROFI KÁMEN: Dovedeme uspokojit i náročného zákazníka……………………..43

NANOBALA s.r.o.: Nanotechnologie v impregnaci kamene a stavebních minerálních materiálů……………………………47

Alexander Hejl, Stavba pomníků pro padlé čsl. vojáky na území Ruska……………53

Petr Štěpán, Kámen: ne mrtvý, ale symbol života…………………………………..62

Václav Rybařík, List kamenického cechu Starého města Pražského Kutnohorským z roku 1489……………………………………………………64

Drahomíra Březinová – Barbora Dudíková Schulmannová, Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově (6)…….66

PŘEČETLI JSME: Jiří Slouka, Pavel Kroupa: Kameny krve a víry (1), Zdeňka Petáková, Petr Rajlich: Český kráter………70

Jiří Traxler, Písně kamenné města aneb Jak si pražský lid zpíval o Praze (1)……...72

JEŠTĚ JEDNOU KE KARLOVU MOSTU: Václav Rybařík, Oprava Karlova mostu: Pohled z opačné strany, ASORKD: Stanovisko k promlčení správního deliktu ve věci znehodnocení NKP Karlův most………………………………….79

MOZAIKA: Stopy času v díle Bohumila Teplého (blah), Kameníci v dívčí škole (ota), K poctě Anežky České (Jiří Blahota), Kámen v architektuře (red), Přišlo jaro: For Garden a For Greenery (ota), Olomoucké baroko (Bohumil Teplý)…….85

Ceník inzerce, objednávkový list……………………………………………………93

Autoři příspěvků v čísle 2/2011……………………………………………………..94

Zusammenfassung Nr. 2/2011……………………………………………………….96