Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

OBSAH 1/2010

 

KÁMEN OSTROMĚŘ, s.r.o.: Hořický pískovec zůstává, zpracování se mění……...1

Ivan Jilemnický, Z galerie kamenných děl (35): Z Paříže až do Hořic……………….6

Václav Rybařík, Hořický pískovec z Podhorního Újezdu.…………………………...7

Jiří Soukup, Vyučil jsem se v žule, pracoval v pískovci……………………………..15

Jiří Slouka, Záhady chrámů v Angkoru……………………………………………...19

Bohumil Pánek, Sanace kamenných prvků terasy Královského letohrádku v Praze…25

STEHLIK ATELIER FÜR STEIN, BASILEJ: Sto roků firmy Stehlík……………...29

František Žoček, Kamenický klastr pokračuje v činnosti…………………………....34

NATRIX, a.s.: Kamenolom Bzová: Nejlepší pískovec na Moravě…………………..38

WEISS spol. s r.o.: Čedič z lomu Soutěsky: Kámen s velkým „K“………………….42

UNIMAN Engliš, s.r.o.: Dáváme podobu myšlenkám……………………………….47

red, Granit spojuje Evropu…………………………………………………………...51

EUROPEAN SERVICE s.r.o. / ZAHRADY SNŮ: Kámen v zahradě nemusí být nedostižným luxusem……………………………………………………………….53 

SEVERE spol. s r.o.: Hala u Olomouce a umělý kámen Silestone…………………..56

REMMERS CZ s.r.o.: Produkty firmy Remmers na stránkách KAMENE…………..60

STONE CONNECTION CZECH s.r.o.: Jsme součástí celosvětového uskupení firem………………………………………………………………………………...64

red, Knížka o ušlechtilých kamenech se slevou……………………………………...69

AQUA obnova staveb s.r.o.: Vakuová konsolidace sochařských artefaktů………….70

Drahomíra Březinová – Barbora Dudíková Schulmannová, Umělecky cenné

   hrobky na Novém židovském hřbitově (2)…………………………………………75

Jiří Slouka, Rudolf Zemek: Neznámé menhiry v Čechách a na Moravě…………….78

Jaroslav Fieger – Marek Chvátal – Martin Vlček – Jiří Blahota, Kamenické muzeum ve Světlé nad Sázavou……………………………………………………80 

Blanka Šreinová, Příběh planety Země: Desková tektonika aneb Země v pohybu….86

blah,  Symbol české státnosti………………………………………………………...89

GALERIE: Sochařský park na hořickém Gothardu (1)……………………………...90

ARCHIV: Listujeme časopisem Kámen z let 1929-1930……………………………93

MOZAIKA: Osmdesátiny Miloše Suchomela (Jiří Blahota), FOR ARCH 2009:

   Rekordní účast (blah), Příběh planety Země (blah), Strojírny Podzimek Třešť:

   Setkání v Cihelně (blah), Za poklady hradních zahrad (Jiří Blahota),

   Sympozium ve sliveneckém mramoru (red), Dvaatřicítka v Bruselu (red),

   Z výboru Svazu kameníků a kamenosochařů ČR (ota), Bellinzoni: Přichází

   Mister Brill (blah)………………………………………………………………….97

Výběr z výstav a veletrhů…………………………………………………………..106

Ceník inzerce……………………………………………………………………….109

Autoři příspěvků v čísle 1/2010…………………………………………………….110

Zusammenfassung Nr. 1/2010……………………………………………………….112

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007