Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

OBSAH 1/2005

Miroslav Smetana – Jiří Blahota, KAMENOSOCHAŘSTVÍ SMETANA s.r.o.: 

Deset úspěšných let (představuje se jubilant a sponzor čísla)………………………….1 

Václav Rybařík, Z minulosti pražských lomů (4)………………………………………...5

Jiří Slouka – Zdenek Hanzl, Od horniny k soše…………………………………………12

Zdeněk Regner, MAGMA – obnovený kamenický veletrh……………………………..14

Ivan Jilemnický, Z galerie kamenných děl (20): Senatus a Praesidium…………………16

Bedřich Kocman, Kameny mluví………………………………………………………..17

Petr Martinec – Martin Vavro, Zelené pískovce východních Čech a jejich využití

   jako stavebního a sochařského kamene……………………………………………….20

Miroslava Gregerová – Pavel Pospíšil, Petrografické a mineralogicko-geochemické

   zhodnocení stavebních materiálů historických stavebních konstrukcí………………..26

ROBINIA GROUP: Kámen a voda……………………………………………………..34

Nový IVECO Trakker – nová nabídka stavebních vozidel……………………………..39

KASPE a.s. – KM KÁMEN a.s. – KÁMEN SERVIS: Pelhřimovský trojlístek

   pro kamenickou obec…………………………………………………………………...44

KAMENOSOCHAŘSTVÍ-RESTAURÁTORSTVÍ PÁNEK: Byl to dobrý rok…………47

GRANIT LIPNICE s.r.o.: Žuly a pískovce máme dnes dostatek………………………...51

HATLE-UNIKLEMP: Břidlice je věčná…………………………………………………56

CIDEMAT HRANICE, s.r.o.: Mistři teracové dlažby…………………………………...59

Stefan Stanev, REMMERS CZ, s.r.o.: Gloriet zámku v Děčíně, Trojský zámek

   v Praze. Technologické aspekty obnovy teras………………………………………….63

QUARELLA CZ, s.r.o.: Hledáme volné kamenické kapacity…………………………...67

VLADIMÍR BARTÁK – VODNÍ KRÁLOVSTVÍ: V každém kameni najdete

   kus krásy, historie a síly………………………………………………………………..71

Libor Včeliš – Jiří Blahota: V teracu mne to táhne k historickým vzorům……………...75

RV TRADING, spol. s r.o.: Terče a podložky pro suché kladení dlažby

   na izolované terasy, střechy a netuhé povrchy…………………………………………78

Výběr z veletrhů a výstav v roce 2005…………………………………………………...80

Magdalena Juříková, Sochař a kámen: David Svoboda (11. díl galerie

   současných českých sochařů, zabývajících se prací do kamene)………………………82

MOZAIKA: Vrátil jsem se ke kameni (Jiří Blahota), FOR ARCH 2004: Veletrhy

   žijí dál (ota), Světlá nad Sázavou: Sklo a kámen (ota), Praha-Klánovice:

   Mimořádná valná hromada (red), DENKMAL LIPSKO 2004: Vítejte ve světě

   památek (blah), MARMOMACC 2004: Člověk a přírodní kámen (P.R.),

   Kolokvium o oravské kamenné plastice na slovensko-polském pomezí (Jiří Langer),

   Žulový monolit v Olomouci (Bohumil Teplý), Bělidlo: Galerie, kavárna, internet

   (Jiří Blahota), Těžební unie členem EUROMINES a na nové adrese (red),

   VENIA 2004: Pro věci vzdálené a blízké (blah)……………………………………….85

Objednávkový list a ceník inzerce………………………………………………………102

Autoři příspěvků v čísle 1/2005…………………………………………………………103

Zusammenfassung Nr. 1/2005…………………………………………………………..105

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007