Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

OBSAH 1/2007

 

ING. ZDENĚK TOMEK – STAVEBNÍ FIRMA OLOMOUC (sponzor tohoto čísla

   časopisu KÁMEN): Kamenická výroba s puncem exkluzivity…………………………….1

Ivan Jilemnický, Z galerie kamenných děl (26): Žulová kostka cukru………………………6

Zdeněk Salzmann, O kamenu jako slovu (2)…………………………………………………7

Jaromír Kamarád, Průmysl kamene a odborné školství v Žulové…………………………..9

Václav Rybařík, Pískovcové lomy na Hořicku na počátku 40. let 19. století………………15

Blanka Šreinová – Petr Šída – Vladimír Šrein – Martin Šťastný, Neolitičtí kameníci

   v podhůří Jizerských hor………………………………………………………………….21

KÁMEN ENGINEERING s.r.o.: Vracejí důvěru architektů v přírodní kámen……………28

Petr Štěpán, Hory, skály, kameny………………………………………………………….34

Ochranná známka Přírodní kámen…………………………………………………………36

SLEZSKÝ KÁMEN a.s.: Úspěšné dokončení ozdravného procesu……………………….38

VIVA spol. s r.o.: Kamenické práce s dlouhou tradicí a vysokou profesionalitou………...43

ROMAN KOTRÁŠ, ZPRACOVÁNÍ KAMENE: Spokojených zákazníků přibývá………47

KAMENICKÝ ZÁVOD OLDŘICH SVOBODA NÁSTUPCI s.r.o.: Pro dobrý pocit

   našich zákazníků………………………………………………………………………….51

MONAK a COMFORT GRANIT: Pestrá nabídka, těsná kooperace………………………55

TĚŽBA A ÚPRAVA SUROVIN – LADISLAV PELLER: Opuka ze Džbánu:

   Co bude dál?……………………………………………………………………………...59

JOSEF HOLANEC – KAMENOSOCHAŘSTVÍ: Nejlepší reklamou je naše práce………63

Karol Bayer – Pavel Šťastný, Obnova kamenného pláště katedrály sv. Petra a Pavla

   v Brně (2) – aplikace některých přípravků firmy REMMERS…………………………...68

Nabídka oborů Kamenosochařského střediska v Lipnici nad Sázavou…………………….73

Jiří Blahota, 110 let firem PODZIMEK, Přírodní hry ve výrobních areálech –

   s prof. K. Gebauerem o spolupráci s firmami Podzimek………………………………...75

PŘEČETLI JSME: Marek Chvátal, Úvod do systematické mineralogie (ota)…………….80

Jiří Blahota, Jubilant Vratislav Ludvík…………………………………………………….81

Historie kamenického provozu v Ostroměři / Za Františkem Budinským (red)…………...85

Jiří Blahota, Odlitky modelů soch Václava Levého se vrátily do hořické školy…………..86

Výběr z výstav a veletrhů v roce 2007……………………………………………………..89

MOZAIKA: Czech Stone Cluster založen (blah), Geologická expozice u Lužnice

   (Hana Randová), FOR ARCH 2006 (ota), Tisková zpráva společnosti Slezský

   kámen, Svátky evropské památkové péče v Lipsku (Jiří Blahota), Sklo – kámen

   – keramika 2006 (red), Sanace a rekonstrukce staveb 2006 (red), 100 let Riegrova

obelisku (vybral L. Číp), 16. mezinárodní veletrh KAMIEN (Blanka Šreinová)……….93

Nabídka inzerce v časopise KÁMEN…………………………………………………...106

Autoři příspěvků v čísle 1/2007………………………………………………………...107

Zusammenfassung Nr. 1/2007………………………………………………………….109

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007