Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

OBSAH 2/2010

 

GRANIT LIPNICE s.r.o.: Naše kvalitní pískovce chceme uplatňovat

   především doma……………………………………………………………………1

Ivan Jilemnický, Z galerie kamenných děl (36): Otec a syn = filatelie………………6

Jiří Blahota, Díky, pane profesore…………………………………………………...7

Alois Jilemnický, Co kronikáři nezapsali……………………………………………..9

Eva Pulkrtová, Z průzkum jesenických hřbitovů……………………………………11

Václav Rybařík, Nová sochařská díla z prachatického dioritu………………………17

Jiří Slouka, Megality v díle Mikoláše Alše………………………………………….22

Výstava KÁMEN HOŘICE 2010…………………………………………………..28

MRAMOR SLIVENEC, a.s.: Za návrat sliveneckého mramoru, historického

   kamene českých a moravských zemí………………………………………………30

KAMENOSOCHAŘSTVÍ-RESTAURÁTORSTVÍ BOHUMIL PÁNEK:

   Konzervace a restaurování renesančních povrchů Sněmovny Starého

   královského paláce………………………………………………………………....35

KAMENICKÝ ZÁVOD OLDŘICH SVOBODA NÁSTUPCI s.r.o.: Chceme,

   aby zákazník utratil své peníze dobře……………………………………………...39

KASPE a.s.: Produkce po tříleté vývojové etapě…………………………………….42

KÁMEN DONÁT: Barevně i tvarově atraktivní kameny z celého světa……………48

WILD STONE® trading s.r.o.: Krása a výjimečnost kamenných obkladů………….51

Anna Štěpánková, Využívání zdrojů nerostných surovin…………………………….55

LUČEBNÍ ZÁVODY a.s. KOLÍN: Tradiční výrobce stavební silikonové chemie….56

VELETRH EXPO MOKRÁ 2010…………………………………………………...60

Zdeněk Salzmann, Kámen ve slovních spojeních…………………………………….62

POWERSCREEN ČR s.r.o.: Jednička na trhu drtičů a třídičů……………………….64

STATICAL s.r.o.: Vysokopevnostní táhla pro opravy a vyztužování zdiva…………67

METAL GRANIT spol. s r.o: Dáváme přednost kvalitě, nápaditosti

   a spolehlivému servisu………………………………………………………………72

 Jiří Traxler, A my páni kameníci……………………………………………………..78

GALERIE: Sochařský park na hořickém Gothardu (2)……………………………….86

Petr Pauliš, Za minerály do New Yorku………………………………………………89

Václav Rybařík, Artikule pro zednické a kamenické tovaryše Starého Města

   pražského z roku 1686……………………………………………………………….93

Drahomíra Březinová – Barbora Dudíková Schulmannová, Umělecky cenné

   hrobky na Novém židovském hřbitově (3)…………………………………………..96

Jan Zavřel, PŘEČETLI JSME: Přichystal, Antonín: Kamenné suroviny

   v pravěku východní části střední Evropy…………………………………………….99

Blanka Šreinová, Příběh planety Země: Horninotvorný cyklus aneb Horniny

   na kolotoči…………………………………………………………………………..100

MOZAIKA: Za Vratislavem Ludvíkem (Jiří Blahota), 60 let od maturity

   (Josef Bohuslav Vašek), Pragointerier New Design 2010 (ota), For Garden

   2010: Kámen, voda, zeleň (ota), Nové národní kulturní památky (blah)…………..103

Ceník inzerce………………………………………………………………………….109

Autoři příspěvků v čísle 2/2010………………………………………………………110

Zusammenfassung Nr. 2/2010………………………………………………………....112

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007