Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

OBSAH 2/2005

 

Představuje se sponzor čísla – firma  REMMERS CZ, s.r.o.: Projev zakladatele

   společnosti  Bernharda Remmerse………………………………………………………1

   Éra Bernharda Remmerse – éra péče o památky………………………………………...2

   Braniborská brána – zpráva o restaurátorských pracích…………………………………5

Ivan Jilemnický, Z galerie kamenných děl (21): Můj sv. Jan Nepomucký……………….10

Filip Suchomel, Kaze je vítr………………………………………………………………11

Jiří Slouka, Záhadné objekty pražského Vyšehradu………………………………………15

Oldřich Kašpar, Augustiniánské a františkánské kláštery ve středním Mexiku

   v 16. století………………………………………………………………………………23

(blah), Most mezi Západem a Východem – norimberský veletrh za dveřmi……………...31

RICHARD RUDOVSKÝ: Restaurátorovo desatero………………………………………34

SEVERE spol. s r.o.: Úspěšná roční bilance……………………………………………..39

ZEPTALI JSME SE Ing. Jiřího Holce na ochrannou známku PŘÍRODNÍ KÁMEN……42

PHOENIX-ZEPELLIN spol. s r.o.: Kolové nakladače Caterpillar a manipulace

   s bloky kamene…………………………………………………………………………44

Magdalena Juříková, Sochař a kámen: Ellen Jilemnická (12. díl galerie současných

   českých sochařů, zabývajících se prací do kamene…………………………………….46

LEVEL´92: Záruka kvalitních dodávek pro všechny typy staveb………………………..48

MEDIGRAN s.r.o.: Žula z pěti lomů……………………………………………………..51

POPR spol. s r.o.: Suverénní postavení na trhu stavebních prací…………………………55

WEHA CZ s.r.o. představuje svoji nabídku………………………………………………60

MULTI GRANIT s.r.o.: Kvalitní žulové desky za zajímavé ceny………………………..63

EUTIT s.r.o.: Čedičové dlažby pro veřejný i soukromý sektor…………………………...67

Václav Rybařík, Ještě jednou k náhrobku Antonína Dvořáka na Vyšehradě……………..71

Blanka Šreinová – Lukáš Gavenda – Vladimír Šrein – Martin Šťastný, Identifikace

   mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních

   kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří………………………………………………..75

Josef Bohuslav Vašek, 55 let od maturity…………………………………………………83

Miloš Nádherný, Technické požadavky na náhrobky z přírodního kamene (KÁMEN

   INFORMUJE)…………………………………………………………………………..84

Ceník inzerce a objednávkový list………………………………………………………...86

MOZAIKA: Tisková oprava (Jiří Blahota), Tři sta třiatřicet stříbrných střech (blah),

   Pragointerier-New Design 2005 (red), Schůze výboru S KaK: Ochranná známka

   „Přírodní kámen“ (ota), Veletrh Renova 2005 v Olomouci (Bohumil Teplý),

   MAGMA 2005 (Jiří Slouka), Osmá výstava u Smetanů (blah)………………………..87

Autoři příspěvků v čísle 2/2005…………………………………………………………..95

Zusammenfassung Nr. 2/2005……………………………………………………………97

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007