Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

OBSAH 3/09

 

PB – SERVIS s.r.o.: Více spolupráce, méně soupeření……………………………....1

Ivan Jilemnický, Z galerie kamenných děl (34): Urbánek Kleplovi………………….6

Jiří Blahota, Ve znamení kamene: 125 let hořické školy…………………………...7

Adam Ryška, Pilíře symbolů (úryvek básně)………………………………………....10

Jiří Blahota, Stone+tec 2009: Inspirativní setkání v Norimberku……………………11

Václav Rybařík, Franta Úprka (1868-1929)………………………………………….15

Zdeňka Petáková, Zimbabwské sochy: Vzpomínka na ztracený ráj…………………18

Jiří Blahota, Nerostné suroviny pro Evropu………………………………………….22

Bohumil Pánek, KAMENOSOCHAŘSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ PÁNEK: Restaurování opěrného pilíře č. 13 – 

severní strana katedrály…………..25

WEISS & WILD, s.r.o.: Naší zásadou je přiblížit se co nejvíc přírodě……………...34

STROJÍRNY PODZIMEK, s.r.o.: Míchací zařízení pro výrobu MZK……………...39

CIDEMAT Hranice, s.r.o.: Teracová dlažba pomáhá snížit investiční náklady……..46

REMMERS CZ s.r.o.: Injektáž jako lék na vzlínající vlhkost……………………….51

Jan Zavřel, Bazaltový amfiteátr Stanislava Špouly v pražské zoo………………….57

Zdeněk Salzmann, Z historie slova kámen…………………………………………...60

Václav Rybařík, Kamenná díla sochaře Čeňka Vosmíka…………………………….62

Drahomíra Březinová – Barbora Schulmannová, Umělecky cenné hrobky

   na Novém židovském hřbitově……………………………………………………..68

Petr Pauliš, Portugalská Panasqueira – jeden z posledních činných dolů

   jižní Evropy………………………………………………………………………...71

 GALERIE: Smetanovy sady v Hořicích (ota)……………………………………….74

MOZAIKA:  Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (Bohumil Teplý), Kámen

   v architektuře a stavebnictví (ota), Stavební veletrhy Brno 2009 (blah),

   Kamenná díla a památky Pražského hradu (blah), Za Janem Hubáčkem (Jiří

   Blahota), Ivan Jilemnický: Život? Život! (red), Život a dílo Ondřeje Zahnera

   (Simona Jemelková)………………………………………………………………...77

Pavel Štěpánek, Kámen v totonacké kultuře…………………………………………86

STOJÍ ZA VIDĚNÍ: Hvězda – barokní kaple Panny Marie………………………….88

Ceník inzerce…………………………………………………………………………89

Autoři příspěvků v čísle 3/2009……………………………………………………...90

Zusammenfassung Nr. 3/2009……………………………………………………….92

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007