Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

     

Redakce

Vydává nakladatelství a vydavatelství OTA SERVIS ve spolupráci se Svazem kameníků a kamenosochařů ČR.
Redakce, administrace a příjem inzerce :
OTA SERVIS - PhDr. Jiří Blahota, Lešetínská 24, 143 00, Praha 4, Tel. 244401611, 606528436
Šéfredaktor: Jiří Blahota
Redakční rada:
Těžba a zpracování kamene: Norbert Durych, Miroslav Matějovský, Bohumil Pánek ml. (odpovědný redaktor), Josef Stehlík, Petr Ťahan
Geologie a petrografie : Jiří Slouka, Blanka Šreinová, Jan Zavřel (odpovědný redaktor)
Restaurování a chemická ochrana kamene : Petr Kotlík (odpovědný redaktor), Miloš Nádherný, Miloš Suchomel, Bohumil Teplý
Kulturní historie a dějiny umění : Eva Petrová, Oldřich Kašpar, Ján Stempel, Jiří Traxler (odpovědný redaktor)
Redakce spolupracuje s Verband Shweizerischer Bildhauer- und Steinmetzmeister, časopisem Stein a Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou v Hořicích v Podkrkonoší.
Tisk a distribuce : Nová tiskárna Pelhřimov s.r.o., Hodějovická 1787, 393 01 Pelhřimov, tel. 565332338, 565332290.
Časopis je k dostání ve specializovaných prodejnách odborného tisku a je rovněž rozšiřován prodejní sítí ABF, a.s..
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p., ředitelstvím odštěpného závodu Jižní Čechy v Českých Budějovicích, j.zn. : P - 1133/98 ze dne 25. března 1998.
Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR 6839.
ISSN 1210-9452
Časopis vychází 3× ročně (leden, květen, září), cena jednoho výtisku 75 Kč, roční předplatné 195 Kč.
Návrh obálky a výtvarná spolupráce : Ivan Jilemnický
Webdesign : Martin Blahota

 

 

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@volny.cz, © Kámen 2001 - 2011