Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

KAMENNÁ ROZHLEDNA BRDO – CHŘIBY

Lokace: Chřiby, vrchol Brdo, 586,7 m n.m.

Autor: Mg.A. Svatopluk Sládeček                                                                               

Spolupráce: Mg.A. Bohuslav Stránský, Studio New Work: Ing. arch. Hana Maršíková, Ing. arch. Daniela Babíčková, Ing. arch. Pavel Míček, Ing. Martin Nedbálek                

Stavebník: Sdružení pro podporu místních iniciativ Chřiby, obec Kostelany                   

Náklady: 5 000 000,-Kč                                                                                                            

Zastavěná plocha: 45,6 m²                                                                                                     

Obestavěný prostor: 974,0 m³                                                                                                   

Hlavní dodavatel: Staveko, s.r.o., stavební a obchodní společnost Uherské Hradiště                      

Rok zpracování projektu: 2001                                                                                                      

Rok realizace stavby: 2002-2004                                                                                              

Ocenění: Čestné uznání v soutěži GRAND PRIX 2005, kategorie Krajinářská architektura a zahradní tvorba

Horské pásmo Chřiby je nejvyšší a nejčlenitější území Středomoravských Karpat, které odděluje severně položené roviny Hané od jižních rovin Slovácka. Je to vesměs zalesněná vrchovina o ploše 335 km², tvořená dvěma rovnoběžnými hřbety ve směru od jihozápadu k severovýchodu. Ve střední části severozápadního hřbetu se nachází nejvyšší bod Chřibů – Brdo (586,7 m n.m.). Na něm je situována novostavba turistické rozhledny. Po stránce geologické jsou Chřiby součástí flyšového pásma Karpatské soustavy, tvořené usazeninami třetihorního stáří, zejména jílovci, pískovci a slepenci.

Historie                                                                                                                                            

Základem jména kopce je staré nářeční slovo brd s významem zalesněná vyvýšenina, obvykle se skalnatým vrcholem. Původní význam staročeského slova brdo byl mečík, součást tkalcovského stavu, který byl později metaforicky přenesen na výše uvedený význam.

V jihovýchodním svahu jsou dobře patrné zbytky valového opevnění haštalské lužické kultury protáhlého tvaru, z konce doby bronzové a starší doby železné. Přerušení valu na východní straně pravděpodobně lokalizuje původní vstupní bránu. Plocha tohoto horského hradiště  je odhadovaná na 4,5 ha.

Brdo je již dlouho vyhledávaným turistickým cílem. Dříve tu stávala dřevěná rozhledna, stržená v 70. letech minulého století pro špatný statický stav. Cílem Sdružení obcí bylo postavit rozhlednu trvalou a z místních dostupných zdrojů.

Popis stavby                                                                                                                             

Rozhledna je z kamenného zdiva mírně ustupujícího směrem k vrcholu. Stupňovité zužování věže je dáno ubýváním statického zatížení. Věž tak zároveň působí vyšší než je ve skutečnosti.  Tvar věže vychází z vlastností kamene a jeho využití tradičním způsobem – bez podpůrných ocelových konstrukcí.  

Celková výška rozhledny je 23,9 m. Půdorysný tvar je rovnoramenný trojúhelník se zaoblenými rohy, rozšiřující se ve směru hřbetu masívu. Vstup do věže je řešen vnějším dřevěným schodištěm, vedoucím do prvního nadzemního podlaží. Přízemí je využito jako technické zázemí. V nitru kamenné rozhledny je dubové schodiště s velkými podestami a okny s výhledem do krajiny. Na vrcholu věže je krytá vyhlídka, prosklená do všech stran. Při vhodném počasí lze polovinu skleněných ploch otevřít. Krov rozhledny je dřevěný, ukotvený ke ztužujícímu věnci na kamenném zdivu. Věž je zastřešená plochou střechou s krytinou z měděného plechu.

Konstrukce, materiál                                                                                                                                  

Kamenná konstrukce těla rozhledny měla být podle návrhu statika z lomového kamene – pískovce – na cementovou maltu MC5. Ve skutečnosti je nosná stěna postavená ze dvou kamenných zdí o tloušťce cca 250 mm, které jsou spojené betonovým jádrem. Věž je tedy kamenná v exteriéru i interiéru. V každém patře je stavba ztužená železobetonovým věncem, skrytým ve zdivu. Tloušťka zdiva se směrem k vrcholu ve třech stupních zužuje (1000, 800, 600 mm).

Použitý kámen, šedý pískovec, byl přivezen z lomu u obce Žlutava, která leží při severním úpatí masívu Chřibů. Trámové stropy, schodiště i rámy oken jsou z dubového dřeva. Cílem při realizaci rozhledny bylo využití materiálů z místně dostupných zdrojů – proto místní kámen i dřevo. Při návrhu stavby byl kladen důraz na využití všech vlastností použitých materiálů a na jednoduchost řešení, protože bylo zřejmé, že vzhledem ke špatné dostupnosti vrcholu Brdo zůstane každá chyba neopravená.

                                                                                                                                      (nw)                                                                

                                                                                                               

Kontakt:

Studio Net Work, Vranovská 102, 614 00 Brno                                                                                                                                        

Tel.: +420 545 575 755, e-mail: studio@newwork.cz                                                                                                                             

www.newwork.cz  

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007