Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

Sumář 1/2006

 

KÁMEN OSTROMĚŘ, s.r.o., Být krok před konkurencí

Lom v Podhorním Újezdě u Hořic, který vlastní firma Kámen Ostroměř, s.r.o., je největším pískovcovým lomem v ČR. Firma tam ročně vytěží 2500 m³ často značně rozměrných bloků. 80 % z tohoto množství zpracovává vlastními silami ve špičkově vybavené provozovně v Ostroměři, zbytek je určen dalším odběratelům, především kamenosochařům. Materiál známý jako hořický pískovec je mezi sochaři velmi oblíbený, neboť se dobře opracovává a „drží hranu“. Firma ovšem zpracovává i další pískovce, především německé z oblasti Pirny a červený pískovec zvaný Mainzsandstein. Kámen Ostroměř, s.r.o. sponzoruje dvě odborná školská zařízení a desítky sochařských sympozií po celé republice.

 

Zdenek Hanzl, Variabilní složky etiologických pověstí o monolitických kamenných křížích (2)

V pokračování příspěvku z minulého čísla časopisu KÁMEN autor sleduje závislost tradovaných příběhů na znameních, která jsou vyryta nebo vytesána do těchto kamenných památek. Sleduje rovněž závislost příběhů na jejich formálních dispozicích a na počtu, v jakém se vyskytují na jednom místě nebo v určité oblasti. Upozorňuje také na vyprávění, ve kterých jsou tyto památky spojovány s jiným kamenným objektem (boží muka, socha světce). V závěru uvádí tři příklady vlivu pověstí o kamenných křížích, křížových kamenech a kruhových stélách na praktické jednání jednotlivce, respektive venkovské komunity (společenství).

 

Václav Rybařík, Čertův sloup na Vyšehradě – pověsti, dohady, fakta

Potřetí v sedmi letech se časopis KÁMEN zabývá záhadným kamenným objektem na pražském Vyšehradě. Je složený ze tří granodioritových sloupů a je známý pod jménem Čertův sloup. Současný, zatím nejobsáhlejší článek člena naší redakční rady V. Rybaříka nejdřív rekapituluje a kriticky hodnotí dříve publikované poznatky. Potom se podrobněji zabývá tajemným nápisem na jednom ze sloupů a vyvrací pověst, že sloupy mohly být na Vyšehrad vystřeleny při jeho obléhání v roce 1420. Článek obsahuje podrobný soupis veškeré dostupné české i německé literatury k tomuto tématu.

 

Petr Pauliš, Za larvikitem do jižního Norska

Larvikit je syenitová hornina, která dostala název podle města Larvik v jižním Norsku, na západní straně Oslofjordu. Larvikit u nás známe pod obchodními názvy Blue Pearl a Labrador. Z geologického hlediska jsou larvikity spolu s dalšími vyvřelými horninami vázány na rift (příkop) Oslo, který vznikl v permu asi před 280-230 milióny let. Oblast těžby larvikitu je jednou z nejvýznamnějších mineralogických oblastí Norska i celé Evropy. Je tam  zaznamenáno a popsáno asi 180 různých minerálů. Také za nimi se vypravil do jižního Norska náš autor.

 

Josef Pažout – Josef Moravec, Vzpomínka na akademického sochaře Jana Wagnera

Bývalý a současný ředitel kamenicko-sochařské školy v Hořicích vzpomínají na akademického sochaře Jana Wagnera, který jako profesor výtvarného oddělení školy působil v letech 1971-1974 a 1993-2004. Jan Wagner se podílel na vzniku Nadace Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, založené ve prospěch žáků a k podpoře publikační činnosti v oboru zpracování kamene. Usiloval rovněž, bohužel neúspěšně, o přeměnu školy ve vysokou školu bakalářského typu. Zemřel v létě roku 2005.

 

KAMENICTVÍ JOSEF ČERVENEC, Pomník právě teď a právě tady

Kamenictví Josefa Července v těsné blízkosti krematoria v Praze-Strašnicích patří ke stálicím na českém pomníkářském nebi. Rozhovor s majitelem se však netýká jen pomníků, pohřební kultury a hřbitovní architektury. Pan Červenec se zabývá i otázkou levného dovozu čínského kamene i hotových výrobků a budoucností oboru. Přírodní kámen má podle něj zajištěnou budoucnost především při výrobě stavebních prvků, při opravách a rekonstrukcích památek a v zahradní architektuře. U hrobových pomníků bude záležet především na etické úrovni finálního prodeje – na osobním kontaktu se zákazníkem v příjemném prostředí a s možností klidného výběru.

 

Bohumila Tinzová, Odborná kamenická škola v Supíkovicích 1885-1945

Autorka se podrobně zabývá historií a odkazem Zemské odborné školy pro mramorový průmysl, které byla zřízena Slezským zemským výborem v Opavě v září 1885. Patřila tedy k našim nejstarším kamenickým školám a vychovala řadu předních odborníků i umělců. První ředitel školy Eduard Zelenka, který ve funkci působil až do roku 1917, vychoval například významné sochaře Josefa Obetha a Engelberta Kapse. Od roku 1910  škola nesla název Císařsko-královská odborná škola pro zpracování kamene a po roce 1918 název Státní odborná škola pro zpracování kamene. Školské zařízení bylo zrušeno v roce 1945. Článek doplňují medailony dvou významných osobností spjatých se životem školy – sochařů Paula Stadlera a už jmenovaného Engelberta Kapse.

 

KÁMEN INFORMUJE, Seminář o prokazování shody výrobků z přírodního a umělého kamene

Seminář připravil Svaz kameníků a kamenosochařů ČR pod odbornou garancí Zkušebny kamene a kameniva, s.r.o. Týkal se všech zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a technických předpisů, které jsou relevantní při posuzování shody výrobků. Článek obsahuje soupis všech platných norem, které upravují základní i speciální zkušební metody kamene, stejně jako neharmonizované a harmonizované normy pro výrobky z přírodního i umělého kamene. Závěr tvoří rekapitulace technických návodů v tomto oboru.

 

Jiří Blahota, Strašidla z Bomarza

Podle plánů architekta Pirra Ligoria vznikl v letech 1552-1580 v malém italském městečku Bomarzo severně od Říma obdivuhodný komplex 32 kamenných soch a objektů, nazývaný Park monster, Sídlo zázraků nebo Posvátný les. Jeho duchovním otcem byl princ Pierfrancesco Orsini, zvaný Vicino. Parkový komplex po jeho smrti chátral. O jeho obnovu se po 400 letech zasloužila rodina Bettini. Dnes je park přístupný denně od 8 hodin do setmění.

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007