Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

Sumář 2/2006

 

Eva Petrová, Zdeněk Šimek – sochař spjatý s kamenem

Známá historička umění a členka redakční rady časopisu KÁMEN se zabývá dílem českého sochaře Zdeňka Šimka (1927-1970), kterého láska k přírodě a respekt k živlům přivedly nejdříve ke dřevu a později ke kameni. Sochař, rodák z jižních Čech, vytvořil za svůj život mnoho kamenných skulptur a zúčastnil se mnoha mezinárodních sympozií v kameni, na nichž mu vyhovovala metoda přímého tvoření „taille directe“. Zemřel předčasně na plicní nemoc, kterou mu způsobila jeho láska – práce v přírodním kameni. 

 

Michal Hejna, Červený lom u Suchomast

Červený lom leží 6 km jižně od Berouna na ložisku devonského vápence. Přestože je v něm dnes těžba dočasně zastavena, lze ho spolu s lomem Na Cikánce považovat za jeden z nejstarších činných lomů v Českém krasu. O těžbě zdejšího červeného mramoru se zmiňuje v roce 1685 český historik Bohuslav Balbín, další zmínky o něm pocházejí z roku 1828 (Ponfikl, Steimitz: Vollständige Umriss einer Statist). Autor článku se zabývá proměnami technologie těžby a osudy lomu ve 20. století.

 

Václav Rybařík, Kámen v pražské architektuře a plastice meziválečného období (1)

 Pražská architektura prošla ve více než tisícileté historii města bohatým a různorodým vývojem, který se projevil i v rozsahu využití přírodního kamene. Autor již věnoval na stránkách tohoto časopisu pozornost poslední třetině 19. století (KÁMEN  4, č. 1, s. 9-16) a počátku 20. století (KÁMEN 7, č. 1, s. 75-80). Nyní se zabývá mimořádně významným obdobím mezi oběma světovými válkami.

 

Jiří Slouka, Nové poznatky o některých českých menhirech

Menhiry v Čechách pravděpodobně nijak nesouvisejí s megalitickou kulturou západní Evropy. Na základě studia dvanácti objektů bylo zjištěno, že je lze zařadit minimálně do dvou skupin podle výběru materiálu, opracování a dovozu na různou vzdálenost. Jsou tedy zřejmě i různého stáří. Objekty z velmi pevných hornin, hrubě opracované či zcela neopracované, snad vztyčili Keltové. Menší pískovcové menhiry, výrazněji opracované, avšak zhotovené z méně pečlivě vybraného materiálu, se zatím nedají historicky zařadit, ale s největší pravděpodobností jsou mladší.

 

Kamenolom Javorka s.r.o.,  Klastr v oboru zpracování kamene

Série článků se týká produktu Kamenolomu Javorka s.r.o., kterým je pozoruhodný červený pískovec se specifickými vlastnostmi, ale především Prvním workshopem v oboru zpracování kamene, který se zabýval přípravou nadregionálního klastru v oblasti zpracování kamene. Evropská komise definovala klastry jako skupiny nezávislých firem a přidružených institucí, které spolupracují, jsou místně koncentrované a specializované v konkrétním průmyslovém odvětví. Workshop vedl koordinátor projektu Ing. František Žoček z Kamenolomu Javorka s.r.o.

 

IMESTA, spol. s r.o., Servisní pomoc zákazníkovi je samozřejmostí

Mgr. Jiří Samec, technický ředitel rodinné firmy, která se zabývá výrobou, prodejem a servisem výrobků stavební chemie, hovoří tentokrát o vylepšeném přípravku Antigraffiti Special, o nezbytném provádění zkušebních ploch před aplikací a o injektážních metodách, které chrání drobné kamenné památky před vzlínající vlhkostí. Rozhovor se týká i krémových hydroizolací a nabídky aplikační techniky od spolupracující německé firmy Dittmann z Oranienburgu.

 

Kámen Hudčice s.r.o., Zvýšení kapacity a spolehlivosti výroby

Tradiční kamenický provoz v Hudčicích, který býval chloubou československého kamenoprůmyslu, měl v posledních letech problémy. Na podzim 2004 jej koupila pražská společnost Omnipol, a.s. a Kámen Hudčice s.r.o. se stal její dceřinnou společností. Za nového výkonného ředitele firmy Ing. Václava Sláničky se už realizovala řada investičních záměrů – společnost zakoupila novou lanovou pilu, obměnila zhruba polovinu zaměstnanců z celkového počtu 80, podrtila odvalový kámen v lomu a vybetonovala tam plochy pro uskladnění kostek. Mimochodem 80% těchto kostek a mozaiky ze známé hudčické žuly vyváží firma do Německa.

 

Oldřich Kašpar, Zprávy o využívání kamene indiánskými etniky provincie Sinaloa v jezuitském dokumentu ze 17. století

Článek vznikl na základě autorova studia fondů Generálního národního archivu v Mexiku, kde mimo jiné nalezl anonymní rukopis z roku 1601 Relace z provincie naší Paní ze Sinaloi (Relación de la provincia nuestra Señora de Sinaloa). Jeden z prvních jezuitských misionářů v této mexické oblasti popisuje cestu obyvatelstva do lůna křesťanství. V té souvislosti si všímá i zvyků, nářadí, zbraní a stavitelského umění domorodého indiánského obyvatelstva, které nezřídka využívalo místní přírodní kámen.

  

Jiří Blahota, Strašidla z Bomarza (2)

Podle plánů architekta Pirra Ligoria vznikl v letech 1552-1580 v malém italském městečku Bomarzo severně od Říma obdivuhodný komplex 32 kamenných soch a objektů, nazývaný Park monster, Sídlo zázraků nebo Posvátný les. Jeho duchovním otcem byl princ Pierfrancesco Orsini, zvaný Vicino. Parkový komplex po jeho smrti chátral. O jeho obnovu se po 400 letech zasloužila rodina Bettini. V druhé části přinášíme informaci o druhu použitého kamene a reprodukujeme s laskavým svolením rodiny Bettini kresby některých vybraných skulptur.

 -----

starší sumáře

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007