Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

Sumář 2/2003

  

Václav Hausdorf – Jiří Blahota, Specialista na pomníky

Kamenictví Václava Hausdorfa se dlouhá léta specializuje na náhrobní pomníky a stalo se v tomto směru respektovanou firmou, která spolupracuje s německými, ale i rakouskými, švédskými, nizozemskými a slovenskými partnery. Kamenictví věnuje značnou pozornost obměně technologického parku za nejmodernější absolutní špičku v oboru, zabývá se i optimalizací nákladů v oblasti dopravy, energie i lidského potenciálu. Pomníky a hrobky z kamenictví Václava Hausdorfa najdete rozesety na hřbitovech po celé republice, ale i v zahraničí. Zdá se, že Václav Hausdorf je na vstup republiky do Evropské unie dobře připraven.

 

Renata Horná, Těžené a importované mramory v České republice

Autorka se zabývá srovnáním fyzikálně-mechanických vlastností českých mramorů s importovanými. V současnosti se jedná prakticky o pouhé tři české mramory – sněžníkovský, lipovský a supíkovický. Jak vyplývá z rozboru, z hlediska kvality (tedy pevnosti, objemové hmotnosti, nasákavosti, odolnosti vůči mrazu apod.) patří všechny tři české mramory ke špičkovým mramorům nabízeným na našem trhu.

 

Zdeněk Salzmann, Kamenné zdi na americkém venkově

Autor se zabývá zdmi, které se v Nové Anglii a v jižních oblastech USA táhnou v délce mnoha kilometrů podél vedlejších silnic. Najdeme je ovšem i v severozápadní Anglii nebo v jižním Skotsku. Některé z těch amerických stojí už přes 200 let, jsou rovné jako podle pravítka a jsou stavěny na sucho, bez malty. Mezery mezi kameny spodní vrstvy zdi jsou vyplněny kamínky, které umožňují odvodňování zdi.

 

Dobrava Moldanová, Jan Morávek a jeho posázavské romány

Jan Morávek (1888-1958) byl populární autor románů, situovaných do okolí řeky Sázavy, kde se narodil. Vychází z dobré znalosti prostředí i specifických způsobů obživy v tomto kraji. Jeho vrcholným dílem je románová trilogie Plavci na Sázavě, Divočina a Skalní plemeno, která vznikla v 1. polovině 30. let. Autor v ní popsal svébytný, v té době už mizející svět vorařů, lesníků a dělníků v kamenolomech. Jeho díla mají výrazně romantizující fabuli, akcentují milostný příběh, hrdiny jsou silní a nezávislí muži, které drsný způsob života inspiruje.

 

Oldřich Kašpar, Kamenné nástroje a ozdoby antilských Taínů

Po kamenných zbraních amerických indiánů a kamenné architektuře předkolumbovského Mexika zaměřuje autor tentokrát pozornost na předhispánskou karibskou oblast. Taínové byli představiteli mírumilovné zemědělské civilizace, kteří obývali Hispaniolu, Portoriko, Velké Antily a Bahamy, a to včetně Kuby a Jamajky. Na Malých Antilách se usadili pouze na několika severních ostrovech. Autor si podrobně všímá taínských nástrojů z kamene – seker, nožů, drtičů, hmoždířů, paliček, ale také korálků a drobných kamenných idolů – bůžků.

 

 Petr Kotlík, Výzkum interakce opuky se stavebními pojivy

Autor referuje o výzkumném projektu, jehož cílem je studium chování opuky v kontaktu s vybranými stavebními pojivy – vzdušným vápnem a vápnem s hydraulickými aditivy. Projekt, který iniciovala Společnost pro technologie ochrany památek (STOP), zahrnuje výzkum chemicko-technologický, fyzikální i petrografický. Na řešení se podílejí vysoké školy, pracovníci Národních památkových ústavů, petrografové, restaurátoři kamene, kameníci i vybrané stavební firmy.

 

Jiří Slouka, Malé putování po pražských sochách

Člen redakční rady časopisu KÁMEN je autorem recenze knihy Evy Hrubešové a Josefa Hrubeše Pražské sochy a pomníky (Praha 2002). Přehledná kniha není komplexní monografií a je určena spíše laické veřejnosti. Ani tato skutečnost by však neměla opravňovat autory k vynechání jakýchkoliv odkazů a citací, o rejstřících a seznamu použité literatury ani nemluvě.

 

Václav Vachuška, Informační kamenický systém 1000stones

Internetové stránky www.1000stones.cz  (alternativně www.1000stones.com) nabízejí všem uživatelům prozatím nejkoncentrovanější informační kamenický systém. Je otevřený všem a jeho účastníci se současně podílejí na jeho zdokonalování. Jeho základním pilířem je soubor nabídek a poptávek z oblasti těžby, zpracování, aplikace a obchodování s přírodním kamenem.

 

Václav Rybařík, Zavedení daně z lámání kamene na Petříně

V archivu strahovských premonstrátů ve Státním ústředním archivu v Praze se zachoval vzácný rukopis s českým překladem latinsky psané listiny krále Vladislava II. z roku 1515. Král jím zavádí clo, v našem pojetí daň z lámání kamene na Petříně k náhradě škod, které v té souvislosti klášteru vznikají.

 

 Další články v obsahu

 

Starší sumáře zde

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007