Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

Sumář 3/2011

 

 

ZELENÉ KOLO, s.r.o., Zahrady barev, vůní, vody a kamene

Společnost z Ústí nad Labem působí na českém trhu od roku 2002 a s úspěchem uspokojuje i nejnáročnější zájemce o zahrady, využívající v dokonalé symbióze kultivovanou zeleň, tekoucí i stojatou vodu – a také přírodní kámen v mnoha variantách.

 

Václav Rybařík, Povaha a původ kamenů v gotické části katedrály sv. Víta

Smyslem příspěvku je shrnutí všech dřívějších i nových poznatků o povaze a původu přírodních kamenů v nejstarší, gotické části katedrály. Dosud se o to pokusil J. J. Jahn v roce 1929 a také autor příspěvku V. Rybařík o 65 let později. Nové informace vycházejí z výzkumu a oprav katedrály, provedených v posledních desetiletích.

 

Zdeněk Salzmann, Jak se v češtině říká kamenům

Známý český lingvista a antropolog prof. Salzmann, žijící v USA, se tentokrát zabývá spisovnými, ale i dialektickými (nářečními) a expresivními (citově zabarvenými) výrazy pro kámen.

 

Hugo Maier, Kameníci na Národním divadle před třiceti lety

Vzpomínky dlouholetého vedoucího pracovníka v kamenoprůmyslu, který se v l. 1976-83 osobně podílel na rozsáhlé rekonstrukci historické budovy Národního divadla a dostavbě jejího okolí včetně Nové scény a dalších budov.

 

Jiří Blahota, KRÁKORKA, a.s.: Lom s dlouhou tradicí a výjimečným kamenem

Firma dobývá a zpracovává specifický triasový pískovec z vlastního lomu u Červeného Kostelce ve východních Čechách – a většinou také tento exkluzivní materiál sama montuje. V lomu se už 280 let těží pískovec téměř totožným způsobem s převahou ruční práce. Tu ulehčuje jinde nevídaná odlučnost jednotlivých na sobě nezávislých pískovcových desek s tvrdým přírodním povrchem.

 

BOHUMIL PÁNEK – KAMENOSOCHAŘSTVÍ-RESTAURÁTORSTVÍ, Nahoře na lešení na nás čeká odměna

Šest letošních měsíců pokračuje firma v komplexní opravě kamenného pláště gotické katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Tým restaurátorů tentokrát pracuje na opěrném pilíři číslo 3, který se vyznačuje množstvím původních gotických prvků z dílny Petra Parléře, mj. unikátním točitým vřetenovitým schodištěm.

 

VAŇKÁT CZ, s.r.o., Péče o brusné a řezací nástroje značky WINTER

Firma se zabývá především renovací diamantových pil firmy WINTER, která působí na německém a později světovém trhu už víc než 160 let. WINTERSTONE patří od roku 2003 do skupiny Wheel Abrator Allevard Group a dodává zákazníkům sady diamantových listů na řezání mramorů, sady kotoučových pil 800-1600 mm pro vícekotoučové stroje typu multiblade a další zboží.

 

PRVNÍ KAMENIA CZ, s.r.o., Preferujeme kvalitu, účelnost a krásu

Firma z Chrášťan u Prahy je na trhu již 21 let. S profesionalitou a invencí zpracovává přírodní i umělý kámen především pro interiérové užití. Na špičkové úrovni provádí zakázkovou kamenickou výrobu od zaměření až po montáž.

 

ART STONE Hromádka Kamil&syn s.r.o., Přelomová technologie pětiosého obrábění

Nejdůležitější novinkou firmy z Hořic je výstavba nového pracoviště pro pětiosé obrábění kamene, které usnadnilo těžkou práci a uplatnilo nové technologie, především zpracování virtuálních těles v CAD/CAM programech. Technologii lze s úspěchem použít při reprodukci sochařských děl podle malého modelu.

 

IMESTA, spol. s r.o., Dvacet let výroby a aplikace stavební chemie

Firma z Dubé u České Lípy vyrábí nejen oblíbenou silikonovou impregnaci a její vodou ředitelný ekvivalent pro hydrofobní úpravu povrchů, ale i oleofobní přípravky, zpevňovače, produkty pro sanaci vlhkých budov, fasádní barvy a ve spolupráci s firmou ERGAT s.r.o. nabízí i potřebnou injektážní a sanační techniku.

 

BIRO-D s.r.o., Úspěšná síť prodejen přírodního kamene

Firma z Českých Budějovic provozuje síť prodejen přírodního kamene – porfyrů, andezitů, kvarcitů, rul, pískovců a vápenců. Před dvěma lety otevřela už pátou svoji prodejnu, a sice v Praze na Zbraslavi. Nabízí nově i formátovaný kámen, stejně jako lepicí a spárovací hmoty firmy quick-mix.

 

REMMERS CZ, s.r.o., Restaurování a konzervace žulových, vápencových a pískovcových prvků

Přední čeští restaurátoři hodnotí s odstupem času užití přípravků REMMERS při restaurování českých památkových objektů. Sochař a restaurátor kamene Richard Rudovský pracoval před deseti lety na štítu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně, akademický sochař Jan Bradna se v l. 2001-04 podílel na obnově kamenného pláště katedrály sv. Petra a Pavla v Brně.

 

ALGON, a.s., Gabionové konstrukce přispívají k ochraně životního prostředí

Firma se sídlem v Loděnici u Berouna je jedním z lídrů výstavby drátokamenných neboli gabionových konstrukcí, které v posledních letech nacházejí stále širší uplatnění a oblibu nejen ve veřejné, ale i soukromé sféře. V souvislosti s použitím přírodního kamene přispívají gabiony ke zkvalitnění a ochraně životního prostředí.

 

KAMONO GRANIT s.r.o., Snad opět vyjde kamenické slunce

Dodnes nejznámější vizitkou firmy je červeným kamenem obložená štíhlá budova Danube House v Praze, která se už dávno zabydlela ve světových architektonických publikacích. Ve skutečnosti má ale firma majitelů Michaela Nedvěda a Milana Hrušky za sebou desítky podobných, i když možná ne tak slavných realizací.

 

JIŘÍ SRŠEŇ – TEKAM, Zámělský pískovec v nových probarveních

I české přírodní kameny nabízení zajímavá probarvení, i když ne tak křiklavá jako dovozové exotické materiály z Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Jedním z nich je decentně nazelenalý glaukonitický pískovec, který těží a zpracovává firma TEKAM Jiřího Sršně z obce Záměl nedaleko Potštejna. Firma má za sebou realizace nejen v zahradní architektuře, ale například i v obkladech mostních konstrukcí.

 

Hynek Gloser, O šutrácích a kantorech z let 1946-50 (2)

Vzpomínky na město Hořice a sochařsko-kamenickou školu, kde autor studoval, prožil krásné mládí a potkal řadu zajímavých lidí. Jádro článku tvoří vzpomínky na profesory, která autor dovede přiblížit s láskyplným pochopením i nezbytným humorem.

 

Jiří Blahota, Stone+tec 2011: Viditelnější účast českých firem

Prostřednictvím dotací v rámci operačního programu OPPI se mezinárodního veletrhu přírodního kamene v Norimberku zúčastnilo víc českých firem než v předchozích letech – některé ve společné expozici České republiky, jiné samostatně. Článek si všímá i letos udílených cen, k nimž přibyla nová – Stone+more Innovation Award.

 

GALERIE: Sochařský park v Hořicích (5)

Mezi 4. a 5. ročníkem mezinárodního sochařského sympozia ve východočeských Hořicích uběhlo dlouhých 20 let, po které byla sympozia v souvislosti se sovětskou okupací zakázaná. Poprvé po tak dlouhé době se sešlo šest odvážných sochařů ke společné práci v létě 1989, pouhé tři měsíce před pádem komunismu.

 

Václav Rybařík, Kamenná díla sochaře Františka Bílka

Galerie hl. m. Prahy otevřela po několikaleté rekonstrukci pražskou vilu s ateliérem sochaře Františka Bílka, v níž je nově uspořádaná expozice jeho díla. Článek se zabývá jak přírodním kamenem na Bílkově vile, kterou si umělec sám navrhl, tak jeho sochami z přírodního i umělého kamene.

 

Jiří Traxler, Písně kamenného města (2)

V 2. díle autor popisuje především formu kupletu – zprvu divadelní, později šantánovou a kabaretní píseň s aktuálním obsahem a vtipnou pointou. Připomíná v té souvislosti osobnosti V. Svobody, V. Tháma, F. Škroupa a dalších, stejně jako první pražské tingl-tangly.

 

Alexander Hejl, Stavba pomníků pro padlé československé vojáky na území Ruska (2)

2. díl seriálu se zabývá pomníkem praporčíka Václava Otty od sochaře Emila Meissnera, který byl postaven na jaře 1917 v Haliči po Ottově úmrtí v boji. Pomník byl spolu s ostatky převezen v r. 1926 do ČSR. Dalším popisovaným a fotograficky zdokumentovaným dílem je pomník ruskému vojínu, vztyčený jako poděkování ruské armádě v Osovci (Halič) v roce 1916. Jeho autory byli sochaři Václav Zunt a Vojtěch Holub.

 

Drahomíra Březinová – Barbora Dudíková Schulmannová, Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově (7)

Autorky popisují funerální díla kroměřížského rodáka a asistenta na pražské německé technice Maxe Spielmanna (1881-1970). Spielmann je autorem několika pražských vil, domů a paláců – a mezi lety 1913 a 1934 také několika originálních hrobek na Novém židovském hřbitově.

 

Jiří Slouka, Pyramidy na Znojemsku

Autor reaguje ironicky na pochybnou publikaci Pyramidy, obři a zaniklé civilizace u nás, která mj. tvrdí, že ve Znojmě a jeho okolí „se nalézají pyramidy a právě tady asi ležela Atlantida“. Ostatně proslulá znojemská rotunda prý stojí na vrcholu jedné takové pyramidy. Co dodat?

 

Petr Pauliš, Na Kubu za mogoty

Mogoty jsou výrazné izolované vrchy o tvaru štíhlého kužele, věže nebo homole, které výrazně vystupují nad okolní krajinu. Často jsou prostoupeny krasovými dutinami a jejich povrch se vyznačuje jedinečnou flórou a faunou. Autor popisuje mogoty v kubánské provincii Pinar del Rio.

 

Petr Štěpán, Posvátná krajina a posvátné kameny

Autor píše o problematice posvátných kamenů v českých zemích v konfrontaci s Bretaní a v souvislosti s tzv. novou keltománií, která u nás propukla v posledních desetiletích a dala vzniknout novodobým „menhirům“. 

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@volny.cz, © Kámen 2001 - 2011