Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

 Sumář 1/2004

 

Miroslav Smetana – Jiří Blahota, O schopnosti myslet hlavou a dělat rukama

Vzkvétající kamenický provoz – Kamenosochařství Smetana s.r.o. z Černé Hory u Blanska, který je sponzorem tohoto čísla, proslul pořádáním každoročních kamenických výstav, ale také zajímavým sortimentem, který sahá od pomníkové výroby přes rotační předměty do průměru 50 cm až k restaurátorským zásahům na českých památkách. Od Nového roku firma působí v nové, moderně vybavené výrobní hale.

 

Oldřich Kašpar, Geoglyfy a petroglyfy v Novém Světě

Autor se v úvodu zaměřuje na petroglyfy – ryté, případně malované skalní obrazce, které patří k nejstarším výtvarným projevům lidstva. Hlavní pozornost však věnuje geoglyfům na obou polovinách amerického kontinentu. Za geoglyf bývá považována kresba, nacházející se na rozlehlé ploše zemského povrchu, takže bývá často viditelná jen z letadla nebo z vyvýšeného místa. Za typické jsou považovány obří zemní obrazce v peruánské poušti, vytvořené příslušníky kultury Nazca.

 

Jan Kovářík, Zastavení u hrobky Antonína Dvořáka

Na příkladu hrobky hudebního skladatele Antonína Dvořáka na Vyšehradském hřbitově v Praze autor dokazuje vhodnost užití prachatického dioritu jako jedinečného fenoménu české hřbitovní skulptury. Jediné známé ložisko tohoto kamene u Křišťanova na Šumavě je unikátní a nemá nikde v ČR protějšek. Hornina je snadno opracovatelná a lze ji sochařsky členit a tvarovat do jemných forem.

 

Václav Rybařík, Z minulosti pražských lomů (2)

V pokračování své studie se autor zabývá dalšími pražskými středověkými lomy, které byly v provozu již za posledních Přemyslovců. Historické lomy byly kromě Petřína (viz minulé číslo) také na Letné, za Koňskou branou, na Bílé Hoře, na Vidouli, v Hloubětíně a na Proseku. V tomto díle se autor zabývá především Letnou a Bílou Horou (pískovce, opuky).

 

Jan Hauk, Kámen Bruno Kralika

V souvislosti s nově vybudovaným památníkem Bruno Kralika z rozměrného bloku biotitického granitu v jeho rodné obci Žulová na Jesenicku autor připomíná  100. výročí narození tohoto významného evropského geologa, kamenického mistra a asi největšího znalce hospodářské geografie střední Evropy. Ing. Bruno Kralik (1901-1957) působil ve vedoucích funkcích v lomech, kamenických provozovnách i na dopravních stavbách z kamene ve Slezsku, Čechách, na Slovensku, v Maďarsku, Itálii, Horním i Dolním Bavorsku, na Salcbursku, ale také třeba v Chile. Je pochován v Neustadtu am Donau. Pozůstatky jeho bohatých sbírek kamene najdeme v Národním muzeu v Praze a v muzeích ve Vidnavě a v Jeseníku.

 

Jan Zavřel, Netradiční stavební kameny středověké Prahy

K horninám používaným ve stavebnictví již v románské periodě patřily – jak ukázal nedávný archeologický průzkum na Starém Městě pražském – ordovické sedimenty letenského souvrství, které se později, v gotice, staly rozšířeným stavebním materiálem české metropole. Kromě opuk, pískovců a břidlic byly nově identifikovány tři druhy vápenců. Autor článku je členem redakční rady časopisu KÁMEN.

 

Bohumil Teplý, Osudy památek

Autor je zkušeným restaurátorem a členem redakční rady časopisu KÁMEN. V článku se svěřuje se zkušenostmi z restaurátorského zásahu na soše sv. Jana Nepomuckého ve Vernířovicích na severní Moravě. Památka je složená z několika dílů různého stáří – jedna část nápisu je v latině, druhá část v němčině.

 

Mramos, spol. s r.o.: Víc než kámen

Firma Mramos, spol. s r.o., která sídlí ve Štěnovicích nedaleko Plzně, nenabízí pouze běžný kamenický sortiment, ale specializuje se na výrobu kamenné mozaiky a mozaikových pásků do obkladů a dlažeb.

 

Roka Granit s.r.o.: Prodáváme jen to, co dokonale známe

Společnost Roka Granit s.r.o. z Rožnova pod Radhoštěm se v minulém roce stala součástí mohutného komplexu M+Q, který je v tuto chvíli největším distributorem přírodního kamene v Evropě. Hlavní sídlo má ve Švýcarsku a jeho působnost sahá od Itálie, Španělska, Německa a Polska přes USA až k Brazílii, Číně a Taiwanu. Roka Granit se stal během několika málo let své existence jedním z nejvýznamnějších dovozců suroviny v blocích. Kromě toho zajišťuje marketing pro těžbu a prodej znamenitého českého kamene s dlouho tradicí – tzv. tiské žuly z Tisu u Blatna.

 

První Kamenia CZ, s.r.o.: Neskončit na polovině cesty

V Chrášťanech, obci na okraji Prahy při dálnici D5 do Plzně, sídlí První Kamenia CZ. Jejími specialitami  jsou složitě profilované parapety, obklady, schodiště, pracovní desky – a to jak v lesku, tak v matu a v poslední době především v tzv. antické úpravě, která budí dojem, že jde o materiál starý tisíce let. Tato moderní povrchová úprava si v ČR teprve hledá cestu k zákazníkům.

 

Art Stone – Kamil Hromádka & syn: S živnostenskou krví v žilách

Neobvykle širokým spektrem produkce z přírodního kamene se vyznačuje firma Art Stone z Hořic v Podkrkonoší. Kamil Hromádka starší, který firmu vybudoval se svým synem doslova na zelené louce, tak využívá svých bohatých celoživotních zkušeností. Prošel totiž praxí od těžby přes zpracování kamene až k sochařství. Plných 19 let pak vyučoval na sochařské a kamenické škole v Hořicích jako odborný učitel sochařství a opracování kamene. Firma se mj. zabývá restaurováním, výrobou rotačních těles, pomníkovou tvorbou včetně vlastních, autorsky chráněných vzorů, ale také zahradní architekturou a reprodukčním sochařstvím.

 

Zahradní architektura Tábor, s.r.o.: Kámen je kámen

Rozhovor přibližuje pracovní náplň společnosti, která se stala jakýmsi generálním dodavatelem povrchových úprav parkových a zahradních komunikací – především v historických zahradách a parcích hlavního města i českých zámeckých areálů. Firma dlouhodobě a úspěšně spolupracuje s architekty i památkáři a její hlavním trumfem je tzv. mlatový povrch, využívající směsi prosívek většinou v okrových barvách. Základem veškeré činnosti firmy, která se zabývá i kamenickými pracemi, je přírodní, nikoliv umělý kámen.

 

Josef Habart, Česká žula s.r.o. – tradiční surovina, mimořádné bloky i technologie

Kapacita kamenolomů ve Vápenici, které firma vlastní i kapacita jejího výrobního závodu umožňují dodávku výrobků, polotovarů nebo suroviny v nadstandardních rozměrech, množství a v krátkém čase.

 

DIA-NA HK spol. s r.o.: Beze změn by nebyl vývoj

Firma informuje o zavedení internetových stránek na adrese www.dianahk.cz  a o novém CNC stroji – víceúčelovém automatu Robotop firmy Marmoelletromeccanica, který má ve své nabídce.

 

První Kamenia CZ, s.r.o.: Neskončit na polovině cesty

Rozhovor s jednatelem společnosti panem Ivanem Todorovem se zabývá činností firmy s důrazem na speciální profily parapetů, schodišť a pracovních desek – a dále tzv. antickou úpravou povrchu v matu nebo podlesku, která budí dojem, že se jedná o materiál starý tisíce let.

 

Angkor – bájná Atlantida v džungli

Za pomoci výrobků ze stavebnicového systému Funcosil KSE® firmy Remmers jsou zachraňovány chrámové tanečnice, vytesané do kamene v Angkoru, proslulém chrámovém komplexu uprostřed kambodžské džungle.

Výběr veletrhů 2004

 

starší sumáře 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007