Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

Sumář 1/2005

  

Petr Martinec – Martin Vavro, Zelené pískovce východních Čech a jejich využití jako stavebního a sochařského kamene

Pískovce jsou jedněmi z nejrozšířenějších a v minulosti nejpoužívanějších stavebních a sochařských kamenů na území ČR. Kromě všeobecně známých oblastí těžby (Hořice a okolí, Dvůr Králové a okolí, Broumovský výběžek), byly a jsou pískovce lámány na mnoha dalších místech. Jedním z nich je území východně od Rychnova nad Kněžnou a Vamberka a oblast v okolí Prorub a Hájku, kde se od středověku těžily zelené cenomanské pískovce a slepence. Zdejší pískovce jsou podle místa současné těžby označovány též jako zámělské. Článek podává základní údaje o geologických poměrech, mineralogii, petrografii, vlastnostech, historii těžby a využití pískovce z dnes provozovaného lomu v Záměli firmou Jiří Sršeň – TEKAM.

 

Václav Rybařík, Z minulosti pražských lomů (4)

V závěrečném dílu svého seriálu o lomech na území hlavního města se autor věnuje opukovým lomům na Proseku, kde byl kámen lámán už ve 2. polovině 11. století, a dále proslavenému lomu v Přední Kopanině, jehož tzv. zlatá opuka patřila především v 19. a 20. století k nejoblíbenějším sochařským a dekoračním kamenům. Poslední ohlédnutí patří nejvýznamnějšímu lomu na území Prahy, kde se těží oblíbený červený slivenecký mramor. Leží nad samotou Cikánka u Slivence v Praze 5 a s největší pravděpodobností sloužil svým kamenem již k výrobě náhrobních desek na hrobech biskupů v chrámu sv. Víta (1374). Nyní patří společnosti Mramor Dobřichovice, s.r.o.

 

Miroslava Gregerová – Pavel Pospíšil, Petrografické a mineralogicko-geochemické zhodnocení stavebních materiálů historických kamenných konstrukcí

Autoři shrnují význam příslušných analýz pro studium vlastností stavebních materiálů a zdůrazňují, že materiál je nutné hodnotit v návaznosti na místa odběrů. Je třeba vést v patrnosti, že výsledky experimentálních studií nemohou nikdy zcela odpovídat přírodním poměrům a že k reálné interpretaci nestačí pouze jedno určení, nýbrž je nutné zhodnotit celý soubor navzájem relevantních vzorků, které reprezentují stavební objekt.

 

Bedřich Kocman, Kameny mluví

Málokterý kámen ovlivnil tolik evropskou i světovou vzdělanost jako vápenec, který se začal používat v 19. století jako litografický kámen. Objev pražského rodáka Aloise Senefeldera z roku 1796 později nejvíc proslavil jemnozrnný pórovitý vápenec z okolí bavorského Eichstättu, přesněji řečeno od vesnice Solnhofen. Kámen slavil svůj zlatý věk v 19. století, později byl nahrazen ofsetovou technologií. Dnes je využíván luxusní stavební výrobou, ale také výtvarníky k umělecké litografii.

 

Jiří Slouka – Zdenek Hanzl, Od horniny k soše

V současné době (od září 2004 do března 2005) je v Galerii plastik v Hořicích v Podkrkonoší otevřena výstava k 10. výročí našeho časopisu KÁMEN, nazvaná prostě Od horniny k soše. Jejím cílem je představit ušlechtilý kámen jako materiál, kterému se obdivujeme při prohlídce výtvarného díla, ale kolem kterého rovněž chodíme bez povšimnutí na ulicích a v interiérech budov. Výstavní koncepce se snažila o rovnováhu mezi složkou geologickou a kamenickou, respektive výtvarnou.

Robinia Group: Kámen a voda

Firma otce a syna – Čestmíra a Roberta Vymyslického z Tošovic u Oder – se věnuje vytváření náročných zahradních kompozic, v nichž hlavní slovo mají voda a kámen. Oba vytvářejí okrasná i koupací jezírka a budují zahradní vodopády a kaskády, kde se přírodní kámen uplatňuje hned v několika rolích.

 

Hatle-Uniklemp: Břidlice je věčná

Specialitou stavebního klempířství a pokrývačství Hatle-Uniklemp z Prahy-Libuše je přírodní krytina od firmy Richter-Pizarras z Vítkova, která se zabývá výrobou střešní krytiny z bloků španělské břidlice. Ta má vysokou mechanickou pevnost, pružnost, dobrou opracovatelnost a vynikající izolační vlastnosti. A také mrazuvzdornost. Firma Hatle-Uniklemp na střechách běžně využívá rozměrů 32 x 32 cm, ale její zaměstnanci pracovali u tzv. německého krytí i s rozměry 60 x 40 cm.

 

QUARELLA CZ, s.r.o.: Hledáme volné kamenické kapacity

Quarella je kompozitní materiál, vytvořený 95 % přírodního kamene a 5 % polyesterové pryskyřice. Italský výrobce má čtyři závody ve Veroně a jeden ve Španělsku. Quarella představuje světovou špičku v oblasti kompozitních materiálů a přichází do obliby i u českých projektantů a architektů, jak může potvrdit pražská firma Quarella CZ, s.r.o. Její vlastnosti jsou odvislé od toho, zda je k její výrobě použitý křemen, žula nebo mramor. Její výhodou je neomezená škála barevnosti. 

 

KAMENOSOCHAŘSTVÍ SMETANA s.r.o.: Deset let podnikání v přírodním kameni

Desetileté jubileum oslavila  úspěšná kamenická a kamenosochařská firma přestěhováním do nové provozní haly s navazující administrativní budovou. V březnu 2005 se pak chystá uvítat stovky zákazníků na další prodejní výstavě kamenických výrobků, strojů, brusiva, materiálů a diamantové techniky.

 

GRANIT LIPNICE s.r.o.: Žuly a pískovce máme dostatek

Rozhovor s ředitelem firmy Dipl. Ing. Zdeňkem Knedlou se týká žulových lomů v majetku či pronájmu společnosti (Lipnice, Horka, nově i Pavlov), lomů na pískovec (Božanov, Libná), i obou zpracovatelských provozů (na žulu v Lipnici a na pískovec v Teplicích nad Metují). Firma vložila v poslední době značné finanční prostředky do racionalizace těžby v lomech i do technologického vybavení zpracovatelských provozů; nyní má dostatek suroviny pro každého zájemce.

 

KAMENOSOCHAŘSTVÍ-RESTAURÁTORSTVÍ PÁNEK: Byl to dobrý rok

Po rozsáhlé rekonstrukci opukových věží baziliky sv. Jiří na Pražském hradě se restaurátorská firma Bohumil Pánek přesunula jen o pár set metrů dál – na severní věž západního průčelí katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Zde ji čekala šestiměsíční práce na kompletním zrestaurování kamenného pláště z hořického pískovce. Součástí prací bylo omytí tlakovou vodou, vysekání spár, aplikace biocidního prostředku proti nežádoucí zeleni, domodelování trhlin, hran a rohů, stejně jako zalití spár olovem.

 

CIDEMAT HRANICE, s.r.o.: Mistři teracové dlažby

Rozhovor s ředitelem společnosti Ing. Radkem Hlavinkou se zabývá rozmachem výroby teracové dlažby nejrůznějších barev a vzorů v souvislosti s nebývale rozsáhlou výstavbou obřích obchodních i společenských center a hypermarketů v České republice i na Slovensku.

 

Nový IVECO TRAKKER – nová nabídka stavebních vozidel

Článek představuje výhody nové řady stavebních vozidel Trakker, která navazuje na modelovou řadu EuroTrakker (1993-2004). Největší změnou jsou nové kabiny Stralis Active Time a Active Day ve variantách „krátká“, „dlouhá“ a „dlouhá s vysokou střechou“.

 

Stefan Stanev, Technologické aspekty obnovy teras

Technický poradce firmy REMMERS CZ s.r.o. Ing. Stefan Stanev se zabývá obnovou dvou význačných stavebních památek se všemi klady a zápory, jak je přinesla praxe – Glorietu v Růžové zahradě zámku v Děčíně a Terasní zdi zámku v Praze-Tróji. Obnovou přitom rozumí souhrn těsnicích, sanačních, restaurátorských a konzervačních opatření.

 

KASPE a.s. – KM Kámen a.s. – Kámen servis: Pelhřimovský trojlístek pro kamenickou obec

Ke společnosti KASPE, zabávající se vývojem a výrobou kamenických strojů (blokové pily, formátovací pily, brousicí ramena, brusky na boky atd.) a KM Kámen (výroba pomníků a stavebních dílů z přírodního kamene) přibyl loni Kámen servis, zabývající se odbytem výše zmíněných výrobků, stejně jako prodejem širokého sortimentu od brousicích materiálů až po drobné ruční nářadí.

 

LIBOR VČELIŠ: V teracu preferuji historické vzory

V rozhovoru s Jiřím Blahotou hodnotí pan Včeliš, jeden z mála kameníků, který se zabývá i teracem, zájem společnosti (soukromníků i památkových pracovníků) o historické teraco, jeho opravy i celkové rekonstrukce. Jako jeden z příkladů uvádí péči firmy RV TRADING s.r.o. o komplexní a historicky věrnou rekonstrukci obytného domu v Praze na Vinohradech, kde pan Včeliš prováděl obnovu dosavadních podest schodišť a vytvoření dvou podest nových, avšak v historickém vyznění. 

----------------------------

starší sumáře

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007