Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

Sumář 1/2008

GRANIT HOLEC, spol. s r.o., Předpokladem úspěchu je vzájemná spolupráce

Firma začala v roce 1991 jako první v ČR vyrábět žulové pracovní desky do kuchyní a dodnes jich vyrobila cca 3 tisíce. Proslula rovněž výrobou vyhřívaných pracovních desek z přírodního kamene – kancelářských a jídelních stolů, bankovních pultů apod. Jeden z majitelů firmy pan Ing. Jiří Holec, s kterým jsme hovořili, se jako předseda Svazu kameníků a kamenosochařů ČR vyjadřuje i k organizaci evropských kameníků EUROROC a k ochranné známce PŘÍRODNÍ KÁMEN/NATURSTEIN.

Jiří Slouka, Vzkříšení slávy sliveneckého mramoru

Slivenecký mramor (sedimentární vápenec devonského stáří, Slivenec u Prahy), převážně růžové až červené barvy, je jedním z významných českých ušlechtilých mramorů s bohatou historií, bez něhož je nemyslitelná obnova památek a za nějž se obtížně hledá náhrada. Přesto v poměrně nedávné době zájem o něj upadal, mj. v konfrontaci s importem zahraničních hornin. V současnosti opět dochází k oživení těžby a zpracování firmou Kámen Slivenec s.r.o. v Dobřichovicích. Mramor se znovu stává i oblíbeným sochařským materiálem (viz tzv. Cesta mramoru v Dobřichovicích). Stagnace těžby na dlouhou dobu nehrozí.

Zdeněk Salzmann, Mnoho životů slova kámen

Další z příspěvků světoznámého českého antropologa a lingvisty, žijícího v USA, si všímá ustálených českých slovních spojení (tzv. idiomů), v nichž se slovo „kámen“ používá. Idiomy jsou pro jednotlivé jazyky natolik charakteristické, že se zpravidla nedají doslovně přeložit a jejich význam se nedá přímo odvodit z významu členů spojení. Příkladem je český idiom padla kosa na kámen, jehož význam je „narazil na silný odpor“, německy „er ist an den Unrechten gekommen“.

Václav Rybařík, Božanovský pískovec

Okolí Broumova na severovýchodě Čech je tradiční oblastí těžby a zpracování kvalitních pískovců, které byly použity nejen v Praze, ale i v Berlíně a jinde. Z mnoha lomů, otevřených v 19. století, zbyly v současnosti dva – jeden u Božanova (Barzdorf), druhý u Libné (Liebenau). Oba pískovce dnes těží a zpracovává společnost Granit Lipnice s.r.o., přičemž článek se zabývá především proslulým božanovským pískovcem, který už dlouho nachází uplatnění ve stavebnictví, architektuře, sochařství i při obnově památek (mj. i Peterskirche v Lipsku a Dómu v Kolíně nad Rýnem).

Oldřich Kašpar, Symbolika drahých kamenů v mytologii a léčitelství mexických Aztéků

Předkolumbovská civilizace Aztéků, jedna ze tří tzv. vrcholných kultur staré Ameriky (vedle Mayů a Inků), využívala opracovaný kámen nejen na výrobu zbraní a v architektuře (o obojím psal u nás autor již dříve), ale i k rituálním účelům. Takový význam měl např. obsidián (tzv. sopečné sklo), z drahokamů pak nefrit, postavený v hierarchii hodnot výš než zlato, tyrkys zvaný božský kámen, smaragd nebo ametyst. Autor dokládá význam drahých kamenů pro Aztéky úryvky z jejich lyriky.

Jiří Blahota, Czech Stone Cluster – co je nového?

První český klastr v oboru zpracování kamene, který byl založen na ustavující členské schůzi 18. 10. 2006 v Bílých Poličanech, má mezi svými členy mj. tři těžaře a zpracovatele originálních českých pískovců – zámělského (Záměl), mšenského (Mšené-lázně) a bělohradského (Lázně Bělohrad), dále výrobce žulové dlažby Grano Skuteč s.r.o. a řadu dalších firem a podnikatelů. Mezi akademickými členy jsou vysoké a střední školy příbuzného zaměření, výzkumné ústavy, ale také třeba vydavatelství OTA SERVIS s časopisem KÁMEN. Klastr, který byl zapsán do obchodního rejstříku pod jménem CZECH STONE CLUSTER, družstvo, se nyní připravuje na vybudování informačního systému v projektu ICT a čeká na bruselské schválení operačního programu Podnikání a inovace a jeho programu Spolupráce, v němž se skrývají i klastry. V roce 2007 se klastr s úspěchem zúčastnil mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.

Pavel Štěpánek, Teotihuacán – město bohů

Článek se zabývá urbanistickým řešením a kamennými památkami města Teotihuacán na mexické náhorní plošině, které vzniklo na počátku našeho letopočtu a svým rozsahem i počtem obyvatel (uvádí se čtvrt milionu lidí) předčilo i soudobý císařský Řím. Autor referuje především o třech monumentálních kultovních stavbách Teotihuacánu: pyramidě Slunce, Měsíce a Quetzalcóatlově pyramidě.

Produkty REMMERS v rukou restaurátorů GEMA ART GROUP a.s.

Ing. Petr Justa, restaurátor a technolog společnosti GEMA ART GROUP a.s., hovoří o své zkušenosti s prostředky na kámen REMMERS při rozsáhlé a náročné rekonstrukci tzv. Petschkovy vily v Praze-Bubenči, která dnes slouží jako rezidence velvyslance USA v Praze. Před rekonstrukcí byl stav objektu havarijní, protože práce byly odkládány především kvůli problémům s originálním sádrovým štukem na fasádě. Pokud jde o kámen, největší zásahy provedli restaurátoři na prvcích z rakouského mušlového vápence (St. Marghareten) a českého mšenského pískovce (Mšené-lázně).

MAGICRETE spol. s r.o., Děláme život krásný

Výrobce odolného umělého kamene MAGICRETE® zahájil činnost v roce 2000. První dva roky vyplnila práce na modelech kamene podle přírodních zdrojů a na vytvoření věrných forem pro výrobu. Dnes jsou již v nabídce umělé břidlice, opuky, žuly, travertiny, pískovce i bazalty, a to ve formě obkladů nebo jako plotové systémy. Výrobci umělého kamene poskytují na materiál záruku 40 let, výrobci používaných barev 25 let.

SEVERE spol. s r.o., Nabídka adresovaná profesionálům

Po třech letech se ústy ředitele firmy pana Jiřího Hrbatsche vracíme k atraktivní a velmi široké nabídce desek přírodního kamene a formátované dlažby. Nabízí ji firma SEVERE spol. s r.o., která má velkorysé zázemí v mezinárodně působící mateřské firmě DALLE NOGARE GRANITI srl z Bolzana. Nabídka firmy se v poslední době rozšiřuje o nadstandardní mramory, travertiny a onyxy, určené zákazníkům, kteří nehledí na cenu a žádají luxus.

KAMENICTVÍ JINDŘICH  ŠPÍREK, Tradice zavazuje

Mezi lidmi oblíbené kamenictví s tradicí od roku 1930 a sídlem v Králově Dvoře u Berouna se zabývá především pomníkovou tvorbou a díky zakázkovým kancelářím v Hostivicích a v Praze 6-Dejvicích pokrývá rozsáhlé území na jihozápad od Prahy. Vedle urnových pomníčků staví i velké hrobky, neboť na venkově není taková nouze o místo jako na pražských hřbitovech a navíc tu přežívá statkářská tradice velkých hrobů. Je zajímavé, že Kamenictví Špírek realizuje dodnes 20 % pomníků v teracu.

Veronika Štědrá, Přípravy Mezinárodního roku planety Země 2008

Geologové si uvědomují problémy světa na poli nevyváženého a živelného využívání nerostného bohatství, vody, ropy a půdy. Nezbytná změna směrem k etičtějšímu využívání neživé přírody, které respektuje především její neobnovitelnost, je hlavním mottem mezinárodní vědecké iniciativy na vyhlášení Roku planety Země 2008 s podtitulem Geovědy pro společnost. OSN tuto iniciativu přijalo, aby probudilo ve veřejnosti zájem o neživou přírodu.

Jan Stempel – Karel Dušek, Rekonstrukce teras a zahrady vily Traub

Zahrada vily v pojetí architekta Bruno Paula byla plnohodnotným obytným prostorem, „zahradním pokojem“, který respektuje naprosté soukromí obyvatel. Při rekonstrukci byla citlivě pročištěna zeleň; kamenické práce se pak týkaly nového zadláždění dvora, rekonstrukce terasy za použití rýhovaných kamenných desek – a konečně dlažby na střeše nově přistavených garáží. Ve všech třech případech byl použit božanovský pískovec (Božanov).

Kamenoprůmyslové závody s.r.o. Šluknov, Exkluzivita v tmavém materiálu

Firma s dlouhou tradicí se zabývá blokovou těžbou a zpracováním přírodního kamene – jednak světlé rožanské žuly (Rožany), jednak atraktivního tmavého šluknovského syenitu (Šluknov). Vedení významné kamenoprůmyslové společnosti převzal nedávno Ing. Josef Bartoš, syn bývalého ředitele pana Ferdinanda Bartoše.

Kamenictví Kadlec Jiří, s.r.o.,  Služby pro náročného zákazníka

Moderní kancelářské, výstavní, výrobní i skladové prostory charakterizují kamenictví pana Jiřího Kadlece na okraji Českých Budějovic. Firma vsadila na vyšší úroveň služeb a kvalitní servis. Ze 30 % se zabývá výrobou pomníků, ze 70 % stavební výrobou ze široké škály žul a mramorů.

Omega 99, s.r.o., Kouzlo litých teracových podlah

Firma patří ke špičce tohoto tradičního odvětví, jehož kořeny v Čechách sahají do středověku. Společnost má za sebou rozsáhlé realizace v obchodních a administrativních centrech Prahy a Brna, ale i menší, výtvarně pojaté podlahy z litého teraca v brněnském divadle Reduta, v pražské pasáži Rokoko a mnohde jinde. Zabývá se rovněž repasemi a replikami historického teraca z přelomu 19. a 20. století.

Sopro CZ, s.r.o., Dobrá příprava je alfou a omegou správné pokládky přírodního kamene

Tradiční pokládka velkoformátových kamenných desek do silnovrstvého lože se stále častěji nahrazuje technologií podkladového potěru, na který se pokládá do tenkého nebo středněvrstvého maltového lože. Změna má dvě příčiny – za prvé tradiční silnovrstvé lože bylo při strojním čištění často poškozeno, za druhé toto lože dlouho vysychalo a byla proto nutná dlouhá přestávka mezi pokládkou a spárováním. Velké množství vody v silnovrstvém loži navíc vytvářelo větší nebezpečí zbarvení kamene. Pro kvalitu výsledného díla je rovněž důležitá správná volba šířky spáry; pro návrh spáry existuje tabulka doporučených šířek v závislosti na formátu desek.

Pětasedmdesátiny Petra Ťahana

Máme tu čest pogratulovat k životnímu jubileu členu redakční rady panu Petr Ťahanovi, který po absolvování kamenické a sochařské školy v Hořicích prošel řadou významných funkcí v československém kamenoprůmyslu. Byl mj. ředitelem závodu Liberec, ředitelem Strojního závodu v Havlíčkově Brodě, ředitelem Středočeských kamenolomů a štěrkopískoven – a před odchodem do důchodu ředitelem kamenoprůmyslu Skuteč.

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007