Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

Sumář 1-2011

 

BOHUMIL PÁNEK – KAMENOSOCHAŘSTVÍ-RESTAURÁTORSTVÍ, Ve stopách Mistra Petra Parléře                                                                                                                          Známá restaurátorská firma z Říčan u Prahy pracovala loni současně na dvou významných parléřovských stavbách. Již tradičně opravovala a restaurovala jeden z opěrných pilířů chrámu sv. Víta, Vojtěcha a Václava na Pražském hradě (šlo o opěrák č. 1 z parléřovské doby, ovšem se sochařskou výzdobou z 19. století) – a současně se věnovala opravě pískovcového zastřešení věnce parléřovských kaplí chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně.

Václav Rybařík, K životu a dílu Františka a Josefa Lauermannových

Bratři Lauermannové byli předními pražskými kameníky poloviny 18. století. Především Josef po sobě zanechal rozsáhlé dílo v podobě mnoha oltářů z mramoru; asi nejznámější a nejvelkolepější je hlavní mramorový oltář v bazilice Nanebevstoupení Panny Marie v Praze na Strahově z let 1765-1768.

Zdeněk Salzmann, O kamenech v pravěku

Článek připomíná důležitou úlohu kamenů v kulturním vývoji lidstva. Po statisíce let byly jednou z hlavních surovin pro výrobu nástrojů, jimiž se první lidé snažili adaptovat na přírodní prostředí. Autor pak rozebírá jednotlivé typy kamenných industrií v průběhu času.

Jiří Blahota – Miroslav Rybička, Vážím si hořické školy

Rozhovor s akademickým sochařem, absolventem hořické sochařské a kamenické školy z roku 1950. Miroslav Rybička později studoval na pražské Akademii výtvarných umění a z kamene tvoří po celý život většinu svých soch. Bydlí a pracuje v Jistebníku u Ostravy.

Jiří Traxler, Kameníci, pozor dejte

Autor se tentokrát zabývá motivy kamene a kameníka v historických, pololidových, kramářských, dělnických a společenských písních a dokládá je ukázkami třinácti písní, většinou i s notovým zápisem.

M. & H. GRANIT, spol. s r.o., Nabízíme rozměrné bloky vahlovické žuly 

Vahlovický lom společnosti M. & H. Granit je jedním z mála v českých zemích, jehož žula není tolik rozrušena tektonickými poruchami a kde proto dokážou vyrobit i bloky o délce 5 metrů. Zdejší žula má výborné vlastnosti – dobrou opracovatelnost, leštitelnost, pevnost i obrusnost. To vše ji předurčuje k ušlechtilé kamenické výrobě a k prakticky všestranné použitelnosti.

BOVA Březnice, spol. s r.o., Spolehlivé kotvy na kamenné konstrukce

Firma z Březnice, která v roce 2009 podstatně zvětšila své výrobní a skladové prostory, vyrábí kromě jiného sortimentu i kotvy na kamenné konstrukce, a to jak kotvy do malty, tak kotvy hmoždinkové, špaletové a lešenové. Společnost, založená v roce 1992, spolupracuje na vývoji a výrobě se Stavební fakultou ČVUT Praha a se softwarovou firmou FINE Praha.

REMMERS CZ s.r.o., Ceny Bernharda Remmerse

Časopis KÁMEN se pravidelně zúčastňuje slavnostních předání evropské ceny Bernharda Remmerse, určené pro oblast restaurování a péče o historické stavební památky. Cena je udělovaná každé dva roky při příležitosti evropského veletrhu památkové péče DENKMAL v Lipsku.

DLAŽBA VYSOKÉ MÝTO, s.r.o., Kámen jako městská dominanta

 Rozhovor s majitelem firmy DLAŽBA Vysoké Mýto panem Bedřichem Dudychou se točí kolem použití žulové dlažby při revitalizacích městských center především ve východních Čechách. Zabývá se výhodami žulové dlažby oproti zámkové dlažbě z betonu – a rovněž dalšími firemními realizacemi – výstavbou opěrných a nábřežních zdí z různých druhů kamene nebo montáží znaků měst a obcí z výrazně barevného kamene konglomerovaného.

SLEZSKÝ KÁMEN a.s., Chceme vrátit kameni místo, které mu náleží

Ředitel společnosti pan Vít Zátorský hovoří o současném postavení firmy, která je jedním z největších českých producentů stavebního, průmyslového a interiérového kamene. Firmě po obtížích z poloviny 90. let pomohlo začlenění do společnosti VOKD, a.s. Ostrava, která je součástí holdingu GEOFIN, a.s. Podstatná část zakázek firmy se teď realizuje prostřednictvím mateřské společnosti. Zajímavou součástí kamenické firmy z Jeseníku je už tradičně výroba litinových drtí a granulátů ve slévárně Písečná.

EUTIT s.r.o., Šedesát let výrobků z taveného čediče

Odlitky z taveného čediče se ve firmě vyrábějí od roku 1951. EUTIT s.r.o. je mezi zhruba 60 světovými výrobci největší, a to jak objemem výroby, tak šířkou sortimentu. V současnosti má v nabídce téměř 19 tisíc unikátních výrobků, mj. průmyslovou a interiérovou dlažbu; první typ se používá v továrních halách, chemických a zemědělských provozech, druhý v restauracích, barech, hotelech, prodejnách i obytných domech.

LEVEL ´92, spol. s r.o., Všestranná firma s výbornými referencemi 

Firma ze Zlína-Malenovic byla založena v roce 1990 a od té doby si vydobyla významné postavení na českém trhu. Spolupracuje s předními zahraničními firmami, jako jsou Silestone, Antolini Luigi, Alimonti atd., ale také s řadou tuzemských partnerů. Její zakázky zahrnují nákupní galerie, zábavní centra, administrativní budovy, kostely, galerie, dopravní stavby i obytné budovy a jejich kuchyně, koupelny, schodiště a podobně.

AXIOM REAL, spol. s r.o., Kompletní čisticí servis

Jeden z největších specialistů v oboru se zabývá čištěním a tryskáním povrchů, mytím fasád, odstraňováním graffiti a aplikací antigraffiti nátěrů. Dnes má firma na starosti celou Městskou část Praha 6, dceřinou firmu na Slovensku, stará se o pražské metro, čistí mosty, nábřeží a tunely pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy a má za sebou desítky vyčištěných fasád z přírodního kamene od Nové scény Národního divadla po památník na Vítkově.

Václav Rybařík, Kamenná díla sochaře Jana Štursy

Jan Štursa, zakladatelská osobnost moderního českého sochařství, vytvořil na krátké, jen čtvrtstoletí dlouhé tvůrčí dráze nespočet studií, skic a modelů různých plastik a skulptur. Některé modely byly odlité do bronzu, jiné vysekané do kamene. Právě těmi se zabývá článek našeho spolupracovníka.

Lenka Dědečková, Od pyramid k mostům

Charakteristiky geopolymerů a jejich rozdílné vlastnosti oproti betonům z portlandského cementu, přehled alkalicky aktivovaných materiálů, široké spektrum současného i budoucího využití těchto materiálů při stavbě silnic, mostů, letišť atd. – to je obsah autorčina článku.

GALERIE: Sochařský park na hořickém Gothardu (4), Zlatá šedesátá: 1969 

Rok 1969 v Československu příliš veselý nebyl. V lednu jsme pohřbili Jana Palacha, v dubnu padl Dubček. Sympoziu v Hořicích hrozilo zrušení, nakonec se ještě jeden, na dlouhá léta poslední ročník uskutečnil. Přijeli Gabrielle Perugini z Itálie, Šime Vulas z Jugoslávie a Gérard Vincent z Francie, z Československa se zúčastnili František Štorek, František Pacík – a neoficiálně i Vladimír Preclík.

Petr Pauliš, Za solí na Podkarpatskou Rus

Dnešní západní část Ukrajiny byla 20 let (1919-39) součástí Československé republiky. Území mělo výhradní postavení v těžbě dřeva, významná ale byla i těžba kamenné soli v okolí Marmarošského Sigetu. Autor přivádí čtenáře do obce Solotvina, kde se sice už netěží, ale ze soli žije celá obec; zdejší zatopené jámy využívají k léčivým koupelím ukrajinští turisté.

Drahomíra Březinová – Barbora Dudíková Schulmannová, Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově (5) 

Autorky se tentokrát zabývají hrobkami a náhrobky Adolfa Foehra, významného pražského architekta a stavebního rady, absolventa pražské německé techniky a mistrovské školy na Uměleckoprůmyslové škole u Jana Kotěry.

js, Hra s materiály v Galerii plastik

Galerie plastik v Hořicích hostila na podzim výstavu dvou sochařů – Michala Šaršeho a Jaroslava Urbánka. Zatímco Urbánek vystavoval díla z dioritu, mramoru, pískovce a dalších přírodních kamenů, Šarše se prezentoval objekty z nejrůznějších materiálů – dřeva, drátů, svítidel atd.

Zdeňka Petáková, Vítej, bratře!

Autorka popisuje svůj zážitek z indiánské potní chýše, za kterou však musela cestovat jen pár desítek kilometrů – do malé vesničky v jižních Čechách. Prostor potní chýše představuje pro účastníky setkání lůno Matky Země a celý potní rituál s rozžhavenými valouny, polévanými vodou, pak představuje znovuzrození.

Drahomíra Březinová – Barbora Dudíková Schulmannová, Jaroslav Jiljí Jahn (1865-1934)

Stručný portrét prof. PhDr. J. J. Jahna, který patřil ke generaci všestranně vzdělaných geologů a pedagogů. Jahn, od roku 1893 sekční geolog říšského geologického ústavu a od roku 1899 profesor mineralogie a geologie na české technice v Brně, se představil i článkem v našem časopise, přetištěném z časopisu Kámen ročník 1930. Portrét je doplněn výčtem Jahnových prací o ušlechtilých kamenech.

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007