Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

Sumář 1/2012

 

KAMENOPRŮMYSLOVÉ ZÁVODY, s.r.o. Šluknov, Jak preferovat kvalitní český materiál 

Firma s tradicí sahající do roku 1878 dobývá a zpracovává tmavý šluknovský syenit a světlou rožanskou žulu – dva tvrdé, trvanlivé a kvalitní přírodní kameny, které při exteriérové aplikaci v sekané a řezané dlažbě poskytují zajímavý estetický zážitek.

 

Jiří Blahota, Istanbul: Natural Stone 2011

Ve dnech 27.-30. října 2011 se konal turecký veletrh přírodního kamene a technologií jeho zpracování. Uspořádala jej společnost CNR EXPO na istanbulském výstavišti. Turecký trh s přírodním kamenem je zaměřen hlavně na země Středního Východu, severní Afriky a Asie. Přáním pořadatelů veletrhu je rozšířit pole působnosti na východní, střední a západní Evropu.

 

Václav Rybařík, K životu a dílu pražských kameníků Krannerů

Rod Krannerů se věnoval kamenickému řemeslu od konce 17. století. Někteří jeho představitelé, z nichž nejvýznamnější byl Josef Ondřej Kranner (1801-1871), významně zasáhli do výstavby světských i církevních staveb nejen v Praze, ale i v dalších českých městech, Vídni nebo Temešváru.

 

Jiří Blahota, Kamenická expozice ve Skutči

Expozice v Městském muzeu má dvě části – atraktivní venkovní nápodobu jámového a stěnového lomu včetně těžby, dopravy a ručního i strojového zpracování vytěženého kamene, a pak vnitřní sál s velkoplošnou obrazovkou a řadou výstavních panelů, přibližujících historii těžby na Skutečsku a místní geologické poměry.

 

Zdeněk Salzmann, Kamenná kultura na Nové Guineji

Známý česko-americký etnolog, lingvista a antropolog se zabývá hmotnou kulturou kmene Daniů, jejichž nářadí je vesměs vyrobeno z kamene. Není proto nadsázkou, mluví-li antropologové o tamní kultuře jako o kamenné.

 

Václav Rybařík, Osmdesát let Radegastovy sochy na Radhošti 

Autor se zabývá historií sochy boha pohanských Slovanů Radegasta na hřebeni Beskyd (1.108 m n. m.). Jejím autorem je v USA usazený moravský sochař Albín Polášek (1879-1965). V roce 1958 byla socha (původně z umělého kamene, dnes ze sedlčanské žuly) prohlášená za nemovitou kulturní památku.

 

Michal Hejna, Lom v Císařské rokli

Článek obsahuje geologickou charakteristiku, historii, popis lomu a technologii těžby karlštejnského mramoru, která sahá do 14. století, do doby výstavby hradu Karlštejn. Těžba zde skončila brzy po 2. světové válce a později byla Císařská rokle vyhlášená Národní přírodní rezervací.

 

REMMERS CZ s.r.o., Naučil jsem se žít po boku dávných sochařů (zkušenosti restaurátora Vojtěcha Paříka s produkty Remmers)

Akad. sochař V. Pařík vzpomíná na restaurátorské práce na kostele St. Thomaskirche v Lipsku, kde bylo nutné za pomoci Epoxi-Saniermörtel od firmy Remmers doplnit celé chybějící ozdobné prvky, např. fiály poničené válkou. K nim se ovšem nedochovala žádná dokumentace.

 

SLEZSKÝ KÁMEN, a.s., Ve stopách bohaté kamenické tradice

Jesenicko je spojeno s kvalitní žulou, a tak není divu, že firma vlastní tři žulové lomy, ale také dva mramorové a jeden pískovcový. Do mnoha měst včetně Prahy dodává mramorovou mozaiku a nedávno získala zakázku na mramorové a žulové výrobky pro pražský silniční tunel Blanka.

 

SCHLÜTER-SYSTEMS, Správná konstrukce dlažby balkonů a teras 

Článek pracovníků servisního střediska Schlüter-Systems Praha reaguje na nejčastější dotazy našich čtenářů, týkajících se optimálního řešení teras a balkonů, a to jak při konstrukci, tak při rekonstrukci.

 

GARANTKÁMEN s.r.o., Najít si cestu ke každému zákazníkovi 

Firma z jihočeských Křenovic mezi městy Písek a Tábor patří k menším, zato všestranným kamenickým firmám s obdivuhodnou šíří záběru. Díky kooperaci s řadou partnerů dovede splnit prakticky každé přání a vyhovět téměř všem požadavkům zákazníků.

 

ART STONE Hromádka Kamil & syn s.r.o., Historicky první robotizované pracoviště pro obrábění kamene v Česku a na Slovensku

Článek přibližuje období vzniku prvního robotizovaného pracoviště pro pětiosé obrábění kamene u nás – v tomto případě soch v kamenosochařské firmě ART STONE v Hořicích. Autor se v návaznosti na testování tohoto systému zúčastnil v New Yorku konference tvůrců software pro pětiosé obrábění na CNC strojích.

 

KÁMEN ENGINEERING s.r.o., Další v dlouhé řadě pozoruhodných realizací

Firma z Hradce Králové si po řadu let udržuje dominantní postavení v oblasti zaměřování, zpracování a montáží přírodního kamene na fasády. Ředitel firmy Ing. Karel Dušek informuje čtenáře o nových realizacích a připravovaných akcích.

 

SEVERE spol. s r.o., Nabídka přírodního kamene na Moravě

Velkoobchod s přírodním kamenem má moderní prodejní sklady na dvou místech – pro Čechy v Čestlicích u Prahy a pro Moravu, Slezsko a Slovensko v Grygově u Olomouce. Dováží a prodává žuly, mramory, pískovce, travertiny a onyxy. Článek se zabývá vzrůstajícím prodejem na Moravě.

 

ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK, a.s., O vodním koridoru Dunaj – Odra – Labe 

Generální ředitel a předseda představenstva firmy Českomoravský štěrk, a.s. z nadnárodní skupiny HeidelbergCement Ing. Marek Novotný je jedním ze zastánců vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe. Vodní cestě jsou nakloněni mnozí další včetně zástupců Evropské unie v rámci podpory udržitelného rozvoje, má však současně své nepřátele mezi ekology a environmentalisty.

 

Drahomíra Březinová – Barbora Dudíková Schulmannová, Kurt Gebauer a jeho kamenná díla v Praze

Kurt Gebauer (1941) je absolventem AVU v Praze a působí jako profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Je členem Skupiny 12/15 a proslul realizacemi soch z přírodních materiálů v přírodním prostředí.

 

Václav Rybařík, Nový pomník prezidentu Wilsonovi

V říjnu loňského roku byl před pražským Hlavním nádražím odhalen nový pomník americkému prezidentu Wilsonovi. Stojí jen pár desítek metrů od místa, kde byl podobný pomník už od roku 1928. Ten byl však v roce 1941 odstraněn německými okupanty.

 

Petr Štěpán, Posvátná krajina a posvátné kameny

Autor píše o problematice posvátných kamenů v českých zemích v konfrontaci s Bretaní a v souvislosti s tzv. novou keltománií, která u nás propukla v posledních desetiletích a dala vzniknout novodobým „menhirům“.

 

Petr Pauliš, Za serpentinitem do Bernartic

Autor se zabývá lomem u Bernartic (nedaleko Dolních Kralovic), který byl v nové podobě založen v roce 1939 a pod firmou SHB, s.r.o. se tam serpentinit těží dodnes. Kamenolom, sloužící k výrobě drceného kameniva, je zajímavý i z mineralogického hlediska (opál, chalcedon aj.).

 

Drahomíra Březinová – Barbora Dudíková Schulmannová, Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově (8)

Autorky představují významného architekta, absolventa pražské německé techniky Friedricha Lehmanna, autora některých pražských i mimopražských paláců a originálních hrobek z let 1926-1930.

 

Alexander Hejl, Stavba pomníků pro padlé československé vojáky na území Ruska (3)

Článek se zabývá stavbou pomníku padlým čs. dobrovolníkům v Nové Čartoryji u Zborova, který se stal prvním čs. válečným pomníkem, postaveným v průběhu první světové války – a dále sochou ruského zajatce, sochaře Františka Němce, nazvanou Dvacátý věk.

 

Jiří Traxler, Písně kamenného města (3)

Autor si všímá proměny původní lidové písně v tzv. píseň pololidovou a v městskou folklorní píseň, k níž docházelo pozvolna na přelomu 19. a 20. století. Nový útvar od té doby ovlivňuje vkus určité vrstvy posluchačů.

 

V. RADOŇ a spol. Strojírna VELIM, v.o.s., Novinka z Velimi

Ve vloženém prospektu představuje známá strojírenská firma novou brusku pro kameníky.

 

 

                                                                                                                

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@volny.cz, © Kámen 2001 - 2012