Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

Sumář 2/2004

  

Ivan Jilemnický – Jiří Blahota, V kameni nejlépe vyjádřím to, co cítím

Sponzorem tohoto čísla časopisu KÁMEN je sochař Ivan Jilemnický, člen redakční rady a jeden ze zakladatelů časopisu, který se dožívá šedesáti let. Narodil se v Hořicích v Podkrkonoší, kde také absolvoval sochařskou a kamenickou školu a kde přes léto tvoří ve svém ateliéru. Pracuje v hořickém pískovci a v dubovém dřevě, inspiruje se přírodou, živly a biblickou tematikou.

 

zeh, Tajné dějiny hořické školy

Autor příspěvku poukazuje na mezery v dosavadních poznatcích historie sochařské a kamenické školy v Hořicích v Podkrkonoší a uvádí několik příkladů ze života studentů, kterými své tvrzení dokumentuje. Závěrem vyslovuje naději, že v budoucnosti se tato dosud opomíjená stránka dějin hořické školy stane předmětem systematického odborného studia.

 

 Jiří Blahota, Kamenické muzeum v Hunnebostrandu

Jihozápadní pobřeží Švédska proslulo v posledních dvou stoletích bouřlivým rozvojem kamenictví – a tak není divu, že v centru této oblasti – městečku Hunnebostrand – najdete kamenické muzeum. Šest kamenných reliéfů tam teď vytváří sochařka českého původu Ivana Macháčková. Kontaktům obou zemí v rámci Evropské unie napomůže smlouva o spolupráci mezi Středočeským krajem a krajem Västra Götaland.

 

Pavel Štěpánek, Isabelská tesaná průčelí

Autor se věnuje osobitému španělskému slohu konce 15. století, který je nazýván isabelský sloh podle královny Isabely Kastilské. Zdobná průčelí kostela sv. Pavla a kláštera sv. Řehoře ve Valladolidu předznamenávají španělskou renesanci – plateresco, o kterém psal týž autor nedávno.

 

Miloš Suchomel, K problematice záchrany Braunových kamenosochařských děl v Novém lese

Záchranná metoda přístřešků a střešních krytů nad kamenosochařskými památkami není nová, avšak její aplikace nad reliéfy a sochami Matyáše Bernarda Brauna a jeho spolupracovníků v Novém lese u Žírče není nejšťastnější. Brání nerušenému panoramatickému pozorování, nevylučuje však škodlivé usazování drobné vegetace na povrchu uměleckých děl.

 

Josef Borecký, O radostech i nástrahách práce v přírodním kameni

Kameník Josef Borecký z Dolních Počernic u Prahy vzpomíná na svoji práci a zabývá se rovněž příčinami, které ho přivedly do invalidního důchodu. Vedle problémů se zády a kloubového revmatismu to byla především kameníky často podceňovaná silikóza. Jako většina onemocnění dýchacích orgánů probíhá plíživě a bývá diagnostikovaná až po letech. Na rozhovor navazuje informace o ochranných prostředcích firmy 3M Česko s.r.o.

 

Kamenosochařství – Restaurátorství Pánek: Tradice, která sahá k našim dědečkům a pradědečkům

Tradice kamenického rodu Pánků sahá do 16. století, jiní hovoří dokonce o 14. století. Jádrem činnosti dnešní firmy jsou restaurátorské práce, např. na románské bazilice sv. Jiří na Pražském hradě, nově i na nedaleké katedrále sv. Víta.

 

 Přečetli jsme: Kámen v rukodělné výrobě českého venkova

Miroslav Válka pohledem etnografa a Jan Zavřel pohledem geologa hodnotí přelomovou knihu Kámen v rukodělné výrobě českého venkova, kterou napsal šestičlenný autorský kolektiv pod vedením Zdenka Hanzla, jinými slovy skupina odborníků, která je dobře známá i čtenářům časopisu KÁMEN. Kniha se zabývá venkovskými kameníky a kamenosochaři a jejich produkcí v historických českých zemích.

 

Pískovce s.r.o.: Budoucnosti se nebojíme

V ohnisku zájmu firmy s provozovnou v Broumově a kanceláří v Hradci Králové jsou tuzemské pískovce, kterým jednatel firmy Vladimír Zapletal přisuzuje růžovější budoucnost než například některým českým žulám. Ty by totiž mohl do jisté míry ohrozit levný asijský dovoz. Firma se nedávno vybavila automatickou mostovou pilou AXIA 38 od italské firmy GMM.

 

Kamenosochařství Mgr. Milan Dlabaja: Jsme schopni realizovat jakoukoliv zakázku

Mgr. Dlabaja je absolventem sochařství na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a jeho kamenosochařství. které sídlí v historickém centru Opavy, je schopné realizovat zakázky od běžné kameničiny, například výroby pomníků, přes restaurátorské práce až k volné sochařské tvorbě.

 

SEBALD s.r.o.: Ruku v ruce s cenou a kvalitou musí jít servis

Firma SEBALD s.r.o. ze Skalné u Chebu v západních Čechách rozšířila nabídku kamenických strojů FICKERT&WINERLING o CNC stroje francouzské firmy THIBAUT. Nově SEBALD nabízí i chemii pro kámen AKEMI, vakuovou zdvihací techniku Jan REEK a zařízení pro pískování kamene GOLDMANN.

 

IMESTA s.r.o.: Konkurence je zdravá

Firma IMESTA, známá mezi kameníky a především restaurátory, pracuje již pátým rokem v certifikovaném systému řízení jakosti ISO 9001. Také díky jejímu působení se zkvalitnily požadavky na průzkum kamene a hodnocení vzorků při restaurátorské práci.

 

Bohumil Vašíček, GESTRA, s.r.o.: Kámen, dlažební kostka a její originalita

Ředitel firmy GESTRA, s.r.o. se zamýšlí nad dlažební kostkou z pohledu výrobce strojů na dělení kamene štípáním. Zabývá se historií štípaček a rovněž sortimentem, který v současné době společnost se Sedloňova v Orlických horách vyrábí. 

------------------------------              

starší sumáře

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007