Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

Sumář 2/2008

Václav Rybařík, Kamenné památky královského Vyšehradu

Autor zkoumal historické objekty jednoho z nejpamátnějších míst české historie – národní kulturní památky Vyšehrad v Praze. Zabývá se kaplemi a kostely v čele s románskou bazilikou sv. Martina z přelomu 11. a 12. století a s kapitulním chrámem sv. Petra a Pavla z r. 1070, který byl před čtyřmi lety povýšen na papežskou baziliku minor. Článek si všímá i všech zdejších soch a památníků, na něž je Vyšehrad mimořádně bohatý, a také ostatních kamenných objektů včetně pověstmi opředeného tzv. Čertova sloupu. V poslední části je popsáno vyšehradské opevnění a vyšehradský hřbitov včetně části zvané Slavín, zbudované pro národní velikány.

Zdeněk Salzmann, Slovo kámen v českých příslovích                                                             

Příspěvek světoznámého českého antropologa a lingvisty, žijícího v USA, si všímá ohlasu slova kámen a jeho odvozenin kamení a kamenný v českých příslovích. Přísloví (která vyjadřují celou větou ponaučení získané lidskou zkušeností) jsou velmi stará. Vždyť už Jan Amos Komenský nasbíral víc než 2000 českých přísloví a pořekadel. Autor komentuje 12 přísloví, které z celkového počtu 5738 se týkají kamene a uvádí je 2. vydání knížky Česká přísloví. Soudobý stav konce 20. století od Dany Bittnerové a Franze Schindlera (2003).

Oldřich Kašpar, Symbolika drahých kamenů v mytologii a léčitelství mexických Aztéků 

Předkolumbovská civilizace Aztéků, jedna ze tří tzv. vrcholných kultur staré Ameriky (vedle Mayů a Inků), využívala opracovaný kámen nejen na výrobu zbraní a v architektuře (o obojím psal u nás autor již dříve), ale i k rituálním účelům. Takový význam měl např. obsidián (tzv. sopečné sklo), z drahokamů pak nefrit, postavený v hierarchii hodnot výš než zlato, tyrkys zvaný božský kámen, smaragd nebo ametyst. Autor dokládá význam drahých kamenů pro Aztéky úryvky z jejich lyriky.

Zdeňka Petáková, Drahokamy jako dekorační kámen posvátných prostor doby Karla IV. 

Použití drahokamů pro obklady stěn je ve středoevropském prostoru výjimečné a můžeme je obdivovat pouze na hradě Karlštejn a v Praze. Výzdoba dalších míst, která rovněž vznikla na popud Karla IV. (kostel Všech Svatých na Pražském hradě, kaple P. Marie na hradě Tangerműnde v Německu atd.) byla bohužel v průběhu věků zničena. Autorka se proto věnuje především unikátní výzdobě kaple sv. Kříže na Karlštejně, jež byla v době svého vzniku pokládána za duchovní centrum celé Říše římské, a dále pak kapli sv. Václava v pražské katedrále sv. Víta. Článek se zabývá i dobovými souvislostmi a symbolikou drahokamové výzdoby.

Mramor Slivenec a.s.: Zásoby v lomu na sto let, výroba zabezpečená

Článek o obnovení těžby a zpracování sliveneckého mramoru, tradičního českého dekorativního kamene, který jsme otiskli v minulém čísle časopisu KÁMEN, vzbudil značnou pozornost odborníků. Rozhovor se zástupci firmy v tomto čísle navazuje na tento tiskový materiál a detailně se zabývá zásobami kamene různých barevností v lomu, rozsahem výroby v provozovně, sortimentem i uvažovaným využitím sliveneckého mramoru především v hlavním městě Praze, na jejíž tvářnosti se podílí už několik set let (barokní interiéry kostelů a klášterů, tradiční červeno-šedá chodníková mozaika ze sekaných kostek atd.).

Veletrh EXPO Mokrá 2008 je téměř zde!                                                                                    

Od 10. do 12. června se uskuteční 7. ročník Mezinárodního demonstračního veletrhu strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví a stavebnictví EXPO Mokrá. Veletrh pořádá Těžební unie Brno v kamenolomu Mokrá u Brna, který opět zapůjčila společnost Českomoravský cement. Veletrh se koná každé dva roky od roku 1995; toho posledního se zúčastnilo 166 vystavovatelů z celé Evropy a během čtyř dnů jej navštívilo 11 tisíc návštěvníků z řad odborné veřejnosti.

Anroechter Stone Group GmbH: Nabídka exkluzivního nazelenalého a šedomodrého vápence                                                                                                                                           

Lom u městečka Anröchte ve Vestfálsku, v němž se těží už tisíc let, vlastní sdružení pěti kamenických firem. Teď se rozhodly dodávat svůj zajímavý přírodní kámen do ČR, a to prostřednictvím firmy Kamenoprůmysl Plzeň s.r.o. Článek vznikl na základě naší návštěvy, během níž se nám věnovali pan Reinhard Schulte z firmy Schulte Naturstein a pan Joachim Wowtscherk, obchodní zástupce a majitel vlastního obchodu s přírodním kamenem. Anröchtský kámen obsahuje jako každá usazenina fosilie, v horních vrstvách je namodralý, ve spodních nazelenalý, má vynikající vlastnosti a v okolí Anröchte je z něho vytvořeno mnoho kamenných plášťů historických budov i obkladů moderních staveb.

Remmers CZ s.r.o. a Negebu s.r.o.: Restaurování trachytu v klášteře Teplá

Rozhovor s restaurátory akad. malířem Jaroslavem Šindelářem sen. a Mgr. Jaroslavem Šindelářem jun. hodnotí výsledky více než tříletého projektu Teplá-Trachyt, který se týkal výzkumu původu, použití, zvětrávání a konzervování trachytu v areálu kláštera Teplá v západních Čechách, stejně jako následného restaurování vybraných částí architektonického a sochařského odkazu tvůrců kláštera. Na projektu se podílely Ministerstvo kultury ČR, Německý spolkový fond životního prostředí, Spolek přátel kláštera Teplá z Esslingenu/Německo, Technická univerzita v Mnichově, restaurátorská firma Negebu s.r.o. z Plzně a společnost Max Bögl & Josef Krýsl, která trachyt nedaleko kláštera těží. Většinu produktů pro zpevnění a doplnění destruovaného kamene dodala firma Remmers.

Burkhardt GmbH: Výkon, který má jméno                                                                         

Čtenářům se představuje německá firma Burkhardt GmbH, která se po převzetí značek Hensel Maschinen, CM Carl Mayer, Robert Schaffer GmbH a Arbes Maschinen stala jedním z předních světových výrobců strojů pro obrábění kamene. Již v roce 1957 vyrobila tato firma první brousicí automat s plně automatickou výměnou brousicích hlav na světě, zatímco dnes je známá především novou generací mostových pil a výrobou CNC obráběcích center.

Jindřišská věž s.r.o. a Kámen Ostroměř s.r.o.: Karlův most v Jindřišské věži                

Jindřišská věž v Praze, původně zvonice farního kostela sv. Jindřicha, pochází z let 1472-76, její kamenná podoba pak z roku 1599. Před osmi lety ji společnost Jindřišská věž s.r.o. nákladně zrekonstruovala, vestavěla do historické stavby nový samostatný skelet s deseti podlažími – a otevřela tento exkluzivní prostor veřejnosti. Vedle restauračních a kavárenských prostor je zde místo na divadelní a hudební umění – a rovněž čtyři patra věnovaná výstavám. V jedné síni je až do konce července vystaven originální model části Karlova mostu s jednou věží, vytvořený v měřítku 1 : 45 z tisíců drobných pískovcových kostiček. Model k loňskému 650. výročí Karlova mostu zrealizovala a záštitu nad výstavou převzala firma Kámen Ostroměř s.r.o., tradiční těžař a zpracovatel hořického pískovce.

Kamenictví Honzík: O kraji, kde narazíte na kámen na každém kroku                        

Kamenictví Honzík v obci Chrást nedaleko historického města Březnice na rozhraní středních a jižních Čech vyrábí široký sortiment kamenických výrobků, který má základ v pomníkové tvorbě (urnové hroby, jednohroby a dvojhroby, krycí desky) a přesahuje do produkce tryskaných pamětních a firemních desek, památníků, upomínkových nápisů v dlažbě a podobně. Firma vyrábí především z kvalitních a tradičních českých žul (Vahlovice, Slatina) a její sídlo zdobí monumentální sluneční hodiny na žulové desce se zlaceným reliéfem a s  vyměnitelnými číslicemi pro letní a zimní čas.

Petr Pauliš, Do Královské hory za nejkrásnějším stříbrem světa                                                  

Autor nás přivádí do norského Kongsbergu, kde tamní Norské hornické muzeum nabízí vzpomínku na jedny z nejslavnějších stříbrných dolů na světě, v nichž hlavní těženou stříbrnou rudou byl ryzí kov. V dobách největší slávy se zde těžilo i 5100 kg stříbra za rok (1717), o něco později dokonce 8263 kg (1768). Postupem času ale ruda ztrácela výtěžnost, musela nastoupit kyanidizace, až v roce 1957 byly doly zavřeny úplně.

Radek Mikuláš, Krása mramorů východního Pobaltí: barvy a stopy živočichů                            

Autor se zabývá ordovickými (prvohorními) mramory, které se získávají ve středním a východním Pobaltí – v širokém pásu od švédského ostrova Őland přes Estonsko až k Ladožskému jezeru v Rusku. Tam jsou mramory těženy od r. 1703. V Rusku, Švédsku i Estonsku byly používány jako stavební kámen (celá historická část Sankt Peterburgu) nebo řezány a leštěny jako obkladový materiál (např. hala univerzity v Kodani). Článek hodnotí současnou těžbu i využití na rekonstrukce petrohradských historických domů a paláců.

Michal Blažek, Kamenná poselství

Akademický sochař a restaurátor Michal Blažek se zabývá způsoby restaurování světoznámého kambodžského komplexu Angkor a srovnává restaurátorské postupy Číňanů, Japonců, Němců a Francouzů. Sám autor se v Kambodži podílí na restaurování a sestavování fragmentů kamenných soch lvů a slonů v okolí slavného chrámu Phimeanakos.

Kamenictví Kopal & syn: Funkční spojení pohřební služby a výroby náhrobních pomníků 

Rodinná firma, která působí v severočeských městech Jablonci nad Nisou a Liberci, je zakládajícím členem Sdružení pohřebnictví a zároveň provozuje významnou kamenickou firmu; ta se specializuje na výrobu a montáž náhrobních pomníků.

Studio Net Work, Kamenná rozhledna Brdo – Chřiby

Článek informuje o způsobu stavby kamenné turistické rozhledny v moravském pohoří Chřiby, která obdržela čestné uznání Grand Prix 2005. Při návrhu i realizaci stavby byl kladen důraz na použití místních přírodních materiálů – šedého pískovce z lomu u nedaleké obce Žlutava a dubového dřeva z okolních lesů.

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007