Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

Sumář 2/2009

 

Jiří Blahota, Za Miloslavem Chlupáčem

8. listopadu 2008 zemřel ve věku 88 let nestor českých sochařů pevně spjatých s přírodním kamenem, přítel časopisu KÁMEN, akademický sochař Miloslav Chlupáč. Po maturitě začal studovat medicínu, když ale Němci uzavřeli české vysoké školy, vyučil se kamenosochařem a po válce vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (UMPRUM). Proslul účastí na desítkách kamenosochařských sympozií od rakouského St. Margarethen přes Mexiko City, Salzburg, Hořice až k čínskému Yu-Zi Gulin. S přítelem Karlem Prantlem vyučoval ještě nedávno na tzv. Letních akademiích v lomu Untersberg u Salzburgu.

 

Václav Rybařík, Pražské kamenné sochy svatého Václava

V loňském roce jsme si připomínali 1100. výročí narození sv. Václava, patrona české země. Symbolické výročí bylo spojeno s řadou církevních a kulturních akcí – a autorovi posloužilo jako důvod k sepsání článku o pražských sochách, bustách a reliéfech z kamene, věnovaných sv. Václavovi. Vždyť jen na území hlavního města ČR se jich nachází téměř třicet.

 

Bohumila Tinzová, Sochař Josef Obeth se dočkal monografie  

Dílo nejznámějšího sochaře Jesenicka první poloviny 20. století Josefa Obetha (1874-1961) se dočkalo prozatím nejucelenějšího zpracování – monografie autorů Bohumily Tinzové a Mariana Čepa. Obeth absolvoval odbornou kamenickou školu v Supíkovicích a ve Vídni pak Státní školu uměleckých řemesel a později i ateliér sochařství Akademie výtvarných umění. Mezi jeho nejznámější realizace patří monumentální pomník k uctění památky V. Priessnitze, zakladatele lázní v Jeseníku, tehdejším Gräfenbergu (1902). Sochař se vedle pomníkové tvorby věnoval i výzdobě veřejných a soukromých budov, stejně jako restaurátorství. V umělecké tvorbě pokračoval i za hranicemi po odsunu Němců v roce 1946, zemřel v německém Bad Säckingenu v roce 1961.

 

Milan a Tomáš Sušeňovi, Devět měsíců s prezidentem

Článek je téměř deníkovým záznamem devítiměsíční náročné práce na celkové obnově pomníku T. G. Masaryka v moravských Radslavicích, kde zhotovitel zakázky – Kamenosochařství MISU – působí. Cílem práce bylo navrátit pomník, poničený necitlivými zásahy totalitních režimů minulého století, do původního stavu. Článek popisuje zaměření, práce na hliněném modelu, odlití do sádry, zhotovení sochy 1. prezidenta ČSR v hořickém pískovci – a konečně její osazení na opravený, doplněný a zrenovovaný pomník. 17. listopadu 2008 byl pomník slavnostně odhalen.

 

STONE+TEC NORIMBERK 2009: Silný v bouřlivých dobách  

Ve dnech 20.-23. května se uskuteční 16. mezinárodní veletrh přírodního kamene a jeho opracování Stone+tec Norimberk 2009. Jeho organizátoři ubezpečují, že ani v době světové finanční a hypoteční krize neztrácí nic na svém významu, že celosvětový obchod s přírodním kamenem naopak roste a právě německý trh může v této souvislosti přesvědčit vysokou stabilitou. Největší zájem v Norimberku bývá o přírodní kámen pro interiérové i exteriérové použití, ale také o bohatou nabídku strojů, nástrojů a zařízení pro obrábění kamene. Stranou pozornosti nezůstane jistě ani tradiční expozice pomníků, sakrální tematiky, hřbitovní architektury a hrobového příslušenství.

 

Jaroslav Otčenášek, Zkamenělá žába aneb kámen a kamení ve folkloru

Pracovník Etnologického ústavu Akademie věd ČR se zabývá kameny i kamením, jak jsou zastoupeny v lidových pohádkách, pověstech a drobných folklorních žánrech. Častá je například proměna hříšného člověka v kámen, předmětem lidového zájmu bývají i různé otisky a stopy v kameni, přisuzované nejčastěji nadpřirozeným bytostem, stejně jako se těší pozornosti jeskyně s poklady. Autor se rovněž zabývá kamenem v příslovích, přirovnáních a anekdotách.

 

Pavel Štěpánek, Město ohrazené zdmi  

Aztécká civilizace, s níž se Španělé střetli na začátku 16. století, je nejznámější mexickou kulturou. Za prototyp aztécké stavební techniky se považuje pyramida v Tenayuce (což v jazyce náhuatl značí Město ohrazené zdmi) na severovýchodním okraji dnešní metropole Mexico City. Pro pyramidu je charakteristická prostota stavby, zvláště pak harmonie proporcí a hmot, ukazující navíc aztécký smysl pro vyhrocování staveb směrem vzhůru.

 

Jaroslav J. Jahn, O přirozených kamenech použitých ve velechrámu sv. Víta  

První část archivního článku z roku 1930, který byl otištěn v tehdejším časopise KÁMEN těsně po otevření dostavěné poslední části svatovítské katedrály na Pražském hradě. Autor při referování o použitých přírodních kamenech vycházel z podrobných informací stavitele chrámu architekta Kamila Hilberta a kamenického mistra Viléma Vitvara.

 

Petr Pauliš, Skalní svět Modrých hor

Nejnavštěvovanějším národním parkem Austrálie jsou Modré hory (Blue Mountains), které každý rok navštíví víc než tři milióny lidí. Řetězec nepříliš vysokých tabulových plošin z pískovce, protkaný mnoha údolími, kaňony a roklemi, se nachází necelých 100 km od Sydney. Nejvyšším vrcholem pohoří je Birds Rock (1.180 m n.m.).

 

Michal Blažek-Jiří Blahota, Restaurátorské aktivity v Angkoru

Rozhovor s akademickým sochařem a restaurátorem Michalem Blažkem navazuje na loňské články o restaurátorské části českého projektu rozvojové pomoci GOPURA. Ten se v letech 2006-2008 zabýval restaurováním soch slonů a lvů v kambodžském chrámovém komplexu Angkor, stejně jako souběžným pořádáním restaurátorských kurzů.

 

Ladislav Číp, Není obrubník jako obrubník  

Autor se ve svém krátkém příspěvku zamýšlí nad úlohou a původem dvou žulových chodníkových obrubníků o mimořádné délce 460 cm. Oba jsou zasazeny do chodníku před pražskou Staroměstskou radnicí a jejím orlojem. Pocházejí jistě z některého dnes pravděpodobně již zatopeného lomu v bezprostřední blízkosti řeky Vltavy a kdysi prodělaly dlouhou a dobrodružnou pouť na pramici (tzv. šífu) na pražskou náplavku a pak na místo určení.

 

Václav Rybařík, Dům Společenstva stavitelů, kameníků a zedníků v Praze  

Článek se věnuje historii spolkového domu na Starém městě pražském, který byl postaven v l. 1875-1876 podle projektu architektů Antonína Wiehla a Jana Zeyera, s následnými úpravami architekta Josefa Schulze. Novorenesanční fasáda domu, který už dávno neslouží svému původnímu účelu, nese v půlkruhových nikách busty významných stavitelů Beneše z Loun, Petra Parléře a Matyáše Rejska. Fasáda je bohatě zdobená pamětními tabulkami, sgrafity Petra Maixnera a štukovými prvky Antonína Poppa ml.

 

Zdeněk Salzmann, Kámen v lidové kultuře

Známý český antropolog a lingvista prof. Zdeněk Salzmann, žijící v USA, vybral z nedávno vydané Národopisné encyklopedie Čech, Moravy a Slezska Lidová kultura všechna zastoupení kamene, kamínků a slova kamenný. Dospěl k závěru, že zatímco ustáleným českým slovním spojením dala tvrdost kamenů druhotný význam necitelnosti, v lidové kultuře jsou naopak kameny užitečné a prospěšné.

 

IMESTA, spol. s r.o.: Sanace vlhkého zdiva v centru pozornosti

Společnost IMESTA, spol. s r.o. působí již 18 let na českém trhu a v současnosti nabízí přes 30 výrobků stavební chemie. Její sortiment sahá od fasádních barev ke zpevňovačům kamene, avšak v centru její pozornosti je hydrofobizace a sanace vlhkého zdiva včetně tlakové injektáže. Firma se zabývá i průzkumy vlhkosti, navrhuje možná řešení, je schopná vypracovat projekt a zajistit realizaci.

 

SEVERE spol. s r.o.: Nový prodejní sklad na Moravě

Firma SEVERE spol. s r.o., významný prodejce deskoviny z celého světa, působí úspěšné pátým rokem v prodejním areálu v Čestlicích při dálnici Praha-Brno nedaleko Průhonic. Nyní se rozhodla posílit své postavení na Moravě a vybudovat druhý prodejní sklad v Grygově u Olomouce při rychlostní komunikaci Olomouc-Přerov. Zdejší prodej je zaměřen především na potřeby pomníkové tvorby, ale samozřejmě i stavební výroby.

 

Jacek Olesiak, REMMERS: Výzkum vlastností a technologie románských cementů

Roman Zement  je přírodní cement s povrchovou strukturou a barvou připomínající přírodní kámen. Jeho použití bylo typické pro architekturu 19. a začátku 20. století. Výzkumný projekt ROCEM financovaný EU byl realizován deseti partnery z oblasti výzkumu, výroby materiálů a restaurátorství. Přispěl mj. k nálezu slibných zdrojů surovin pro výrobu románského cementu a k jeho celkovému „znovuobjevení“. Navazující program ROCARE bude letos pokračovat ve výzkumu a zdokonalování výrobků na bázi historického pojiva.

 

Jiří Blahota, Stone+tec Norimberk 2009: Veletrh je už za dveřmi

Článek před blížícím se 16. mezinárodním odborným veletrhem přírodního kamene a jeho zpracování (20. – 23. 5.) informuje především o chystané premiérové účasti Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, který – podobně jako loni v Carraře – představí živou práci studentů obou špičkových školských zařízení v oboru – Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích a Uměleckoprůmyslové akademie ve Světlé nad Sázavou. Potěšitelný je i vzrůstající počet českých firem, které se svými výstavními stánky veletrhu účastní.

 

FLADA s.r.o.: Prodej, servis a poradenství v oblasti kamenoprůmyslu

Firma FLADA s.r.o. zastupuje na českém a slovenském trhu francouzského výrobce stacionárních strojů na opracování kamene THIBAUT s.a. a německou firmu s kamenickým sortimentem KOENIG GmbH z Karlsruhe. Je rovněž dovozcem chemických prostředků na údržbu kamene AKEMI a diamantového nářadí pro kameníky značky KGS. Firma také  provozuje klasický i internetový obchod s elektrickým ručním nářadím FLEX, a to včetně záručního a pozáručního servisu.

 

DONÁT KÁMEN: Od cizokrajných kamenných solitérů ke zkamenělým stromům

Firma DONÁT KÁMEN z Dymokur nabízí bohatý výběr stavebních a dekoračních – výhradně kamenných – materiálů z celého světa. Lze je použít jak na zahradě, tak v reprezentačních interiérech. Jedná se o obklady, dlažby, valouny, štěrky, ale také jedinečné, několik metrů vysoké dekorační solitéry z jaspisu, onyxu a barevných žul – nebo rozměrné zcela unikátní kusy zkamenělého dřeva.

 

KAMENOSOCHAŘSTVÍ-RESTAURÁTORSTVÍ BOHUMIL PÁNEK: Konzervace historických povrchů Ludvíkova křídla Starého královského paláce na Pražském hradě

Śéf firmy Bohumil Pánek referuje o restaurátorském konzervačním zásahu v pozdně gotických interiérech Ludvíkova křídla, který se uskutečnil v závěru minulého roku. Součástí oprav bylo i laboratorní vyhodnocení středověkých malt, historický průzkum a mapování historických nápisů a kamenických značek.

 

KÁMEN ENGINEERING s.r.o.: Na nedostatek práce si nemůžeme stěžovat

Vlajková loď českého kamenoprůmyslu, firma KÁMEN ENGINEERING s.r.o. z Hradce Králové, má za sebou nové špičkové realizace v oblasti zadem větraných kamenných fasád, fládrovaných kamenických prací v interiérech nadstandardních administrativních budov i v oblasti rekonstrukcí historických objektů, například v německém Regensburgu. Nedávné a současné firemní aktivity hodnotí ředitel společnosti Dipl. Ing. Karel Dušek.

 

KÁMEN HUDČICE, s.r.o.: Úspěšný rozvoj a dobrý výhled do budoucna

Rozhovor s ředitelem firmy Dipl. Ing. Václavem Sláničkou hodnotí současné postavení tradiční těžařské a zpracovatelské kamenické firmy, která nabízí výrobky především ze své kvalitní šedomodré žuly – kostky, mozaiku, deskovou dlažbu, obrubníky, krajníky, kašny atd.  

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007