Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

Sumář 2/2010

 

Eva Pulkrtová, Z průzkumu jesenických hřbitovů 

   Článek informuje o zajímavém průzkumu, do kterého se vedle Státního okresního archivu v Jeseníku a občanského sdružení Příznivci kamenických a sochařských děl na Jesenicku zapojil i Národní památkový ústav. Zkoumány byly hřbitovy zachovalé i zpustlé, církevní i obecní. Průzkum přinesl poznání o umělecké náhrobní produkci zdejších kamenických a sochařských dílen v 19. a 20. století a mj. posoudil její památkovou hodnotu.

Zdeněk Salzmann, Kámen ve slovních spojeních 

Příspěvek stálého spolupracovníka časopisu prof. Zdeňka Salzmanna, žijícího v USA, se tentokrát zabývá spojením dvou slov, z nichž hlavní složkou je vždy slovo kámen (kamínek, kamének) a význam tohoto slova je pak blíže určen dalším slovem, zpravidla adjektivem.

Jiří Blahota, Díky, pane profesore

28. května si připomeneme 100. výročí narození oblíbeného hořického pedagoga, historika a autora řady knih o přírodním kameni Aloise Jilemnického. Pamatují si jej např. studenti hořické sochařské školy, kde vyučoval dějiny výtvarné kultury. Je mj. autorem obsáhlé knihy, vydané pod názvem Kámen jako událost k 100. výročí hořické sochařské a kamenické školy (1984). Obě jeho děti spojily život s hořickým pískovcem; Ellen a Ivan Jilemničtí se stali uznávanými sochaři, kteří právě v přírodním kameni dosahují nejpřesvědčivějších výsledků.

Alois Jilemnický, Co kronikáři nezapsali

Časopis KÁMEN připomíná 100. výročí narození Aloise Jilemnického publikováním několika humorných textů z jeho sbírky Usmívat se… teď, která byla připravena k tisku v roce 1969, ale nikdy nevyšla.

Václav Rybařík, Nová sochařská díla z prachatického dioritu

Přední český odborník na ušlechtilé stavební a sochařské kameny shrnuje novější realizace z prachatického dioritu, zvaného též prachatický, šumavský či křišťanovský (Christianberg) syenit. Počátky jeho lámání na vrchu Mühlberg se datují do konce 18. století. V poslední době vznikla z tohoto oblíbeného kamene řada pomníků v Praze, Liberci, Teplicích, Příbrami, Hradci Králové i jinde.

Jiří Slouka, Megality v díle Mikoláše Alše

Český malíř Mikoláš Aleš zachytil na svých obrazech z let 1877-1881 mj. kamenné objekty, které lze dát do souvislosti s megalitickou kulturou. Původ můžeme vidět v malířově zájmu o archeologii a v jeho dobově podmíněném romantickém vlastenectví. Část vyobrazených megalitických staveb však není zcela jistě českého původu. Je možné, že se do maleb dostaly prostřednictvím Alšova zcestovalého spolupracovníka, malíře Františka Ženíška.

GALERIE: Sochařský park v Hořicích

Druhý díl fotogalerie pískovcových objektů, vzniklých v rámci mezinárodních sochařských sympozií, se týká ročníku 1967. Tehdy se sympozia zúčastnili Zdena Fibichová (CZE), Vladimír Preclík (CZE), Jurij Vasiljev (RUS), Marcello Guasti (IT), Jiří Bradáček (CZE), Ko Murai (JAP), Branko Ružić (YUGO) a Karel Malich (CZE).

Jiří Traxler, A my páni kameníci…

Etnomuzikolog a hudební skladatel, člen redakční rady časopisu KÁMEN se zabývá motivy kamene a kameníka v českých lidových písních, které přibližuje osmi ukázkami kamenických písniček a popěvků. Z textů zaznívá hrdý stavovský tón, podávaný často s drsným humorem či sebeironií.

Petr Pauliš, Za minerály do New Yorku

Americké přírodovědné muzeum (American Museum of Natural History) v New Yorku je jedno z největších muzeí na světě. Sbírky obsahují přes 32 milionů exemplářů, z nichž bývá vystaven jen malý vzorek. Autor si všímá především minerálů a drahých kamenů, které jsou součástí expozice od otevření muzea v roce 1869. Zmiňuje se i o sbírce meteoritů a o cenných exponátech geologického charakteru.

Drahomíra Březinová – Barbora Dudíková Schulmannová, Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově (3)

Tentokrát se autorky zabývají uměleckým odkazem pražského architekta, absolventa německé techniky jménem Paul Albert Kopetzky. Jeho poněkud eklektická funerální tvorba z let 1913-1936 na Novém židovském hřbitově v Praze, poznamenaná pozdní secesí, kubismem, purismem, klasicismem nebo konstruktivismem, je prakticky neznámá, přestože se vyznačuje poměrnou stylovou čistotou.

Václav Rybařík, Artikule pro zednické a kamenické tovaryše (1686)

Autor přináší komentovaný přepis originálního dokumentu z konce 17. století. Na 11 pergamenech jsou česky a pak německy zapsány cechovní artikule pro zednické a kamenické tovaryše Starého Města pražského.

Jan Zavřel (Přečetli jsme), Přichystal, A.: Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy

Recenze obsáhlé publikace profesora Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jež shrnuje jeho mnohaletý výzkum kamenných surovin využívaných ve středoevropském regionu (Česko, Slovensko, Bavorsko, Sasko, Dolní a Horní Rakousko, Burgerland, Slezko, Malopolsko) od paleolitu po raný středověk.

Blanka Šreinová, Horninotvorný cyklus aneb Horniny na kolotoči

Další článek autorky při příležitosti velké výstavy Příběh planety Země v Národním muzeu v Praze, na jejíž přípravě se podílela. Zabývá se jednak místy výskytu původních nepřetvořených hornin na tzv. pevninských štítech, jednak horninami „v pohybu“, jinými slovy procesem nazývaným „horninotvorný cyklus“.

GRANIT LIPNICE s.r.o., Naše kvalitní pískovce chceme uplatňovat především doma

Rozhovor s ředitelem firmy Dipl. Ing. Zdeňkem Knedlou se zabývá částí produkce přední české společnosti, tvořené dvěma kvalitními pískovci – z Božanova a z Libné. Především božanovský pískovec je pro své vlastnosti a současné optimální roztěžení s úspěchem využíván pro vnější obklady budov, ale rovněž pro dláždění ploch v exteriéru, stejně jako pro restaurátorské účely (např. pravidelné dodávky pro Dóm v Kolíně nad Rýnem).

KAMENICKÝ ZÁVOD OLDŘICH SVOBODA NÁSTUPCI s.r.o., Chceme, aby zákazník utratil své peníze dobře

Kamenický závod v Pečkách má úctyhodnou tradici, sahající do roku 1894. Jeho specialitou je řezání pískovců včetně jeho tvrdých a houževnatých druhů, hřbitovní architektura výhradně na zakázku – a spolupráce s restaurátory a architekty. Výsledkem je řada nevšedních pomníků a památníků, kašny, kamenné mapy a další nezvyklé součásti městského mobiliáře.

BOHUMIL PÁNEK – KAMENOSOCHAŘSTVÍ-RESTAURÁTORSTVÍ, Konzervace a restaurování renesančních povrchů Sněmovny Starého královského paláce

Sněmovna Starého královského paláce na Pražském hradě je dalším pozoruhodným sálem z 16. století, který se pyšní odvážným klenutím stropu (Bonifác Wolmut 1567), ale také třeba zdobnou katedrou nejvyššího písaře Království českého. Je zhotovena z jemnozrnného světlého pískovce a zdobena jemnými reliéfy, které vznikly ručním prořezáváním za mokra pomocí jemných dlátek a nožíků.

LUČEBNÍ ZÁVODY a.s. KOLÍN, Tradiční výrobce stavební silikonové chemie

Článek předního odborníka firmy Ing. Vítězslava Šourka je vlastně zasvěceným návodem k použití osvědčeného jednosložkového silikonového tmelu Lukopren S při zpracování kamene – a současně varováním před levnými, ale nebezpečnými tmely s obsahem výše vroucích uhlovodíkových podílů.

KÁMEN DONÁT, Barevně i tvarově atraktivní kameny z celého světa

Firma nabízí jedinečný sortiment přírodního kamene od ručně opracovaného dolomitového vápence z Chorvatska přes rozměrné barevné solitérní kameny z Thajska, těžké často 15-20 tun – až k unikátním kusům zkamenělého dřeva, to vše vedle obvyklého exteriérového a interiérového sortimentu.

WILD STONE® trading s.r.o., Krása a výjimečnost kamenných obkladů

Firma zabývající se certifikovanou ruční výrobou kamenných obkladů a portlandských dlažeb zaznamenala v poslední době řadu úspěchů, stala se jedničkou mezi českými výrobci a uchytila se na trzích v Německu, Itálii, Polsku, Maďarsku, Rakousku a na Slovensku. Kromě několika řad kamenů a dlažeb nabízí i vlastní lepicí maltu, spárovací hmotu a hydrofobní nástřik.

STATI-CAL, Systém vysokopevnostních táhel z nerezové oceli

Technologie táhel šroubovitého tvaru z nerezové oceli znamená mj. velký přínos při opravě historicky cenných kamenných objektů, protože zaručuje jejich minimální poškození při opravě. Uplatňuje se například při vložení nového věnce, provázání celkové šířky zdiva – nebo třeba při zajištění poškozených kleneb. Firma má desítky referencí úspěšného použití této metody.

POWERSCREEN ČR s.r.o., Nabídka strojů v tradiční britské kvalitě

Firma se zabývá prodejem a servisem třídicích a drticích strojů pro kamenolomy a štěrkopískovny, nabízí semimobilní a mobilní stroje na zpracování lomového kamene a kameniva. Zastupuje tradiční a zavedené firmy POWERSCREEN, TESAB a PEGSON.

MRAMOR SLIVENEC a.s., Oblíbeného sliveneckého mramoru je dostatek

Rozhovor s předsedou představenstva panem Janem Slosiarikem vyvrací fámy o potížích firmy, informuje o dostatečných zásobách tradičního sliveneckého mramoru ve všech oblíbených barvách s výjimkou téměř vytěžené černé – a hodnotí využívání jejich kamene při restaurování historických památek, novodobé stavební výrobě – i při sochařském sympoziu žáků hořické školy, které se uskutečnilo loni na podzim na Pražském hradě.

KASPE a.s., Spolehlivé a osvědčené stroje na obrábění kamene

Stroji na obrábění kamene od firmy KASPE a.s. z Pelhřimova je vybavena řada kamenických firem v ČR i v zahraničí – především v Německu. Specialitou firmy jsou pojízdné mostové pily KBS, ale také brousicí a frézovací ramena BR a stoly pro oba výše uvedené typy výrobků. Stroje se vyznačují přesností řezu, minimálními vibracemi, nízkou hladinou hluku a dlouhou životností.

METAL GRANIT spol. s r.o., Klasický i nezvyklý rotační sortiment

Firma nabízí široké spektrum rotačních předmětů – váz, uren, svítilen, hřbitovních komplexů apod. – pro menší kamenické firmy i velké odběratele. Klasický rotační sortiment doplňuje nabídka tvarových žulových pomníků, výroba papírenských válců atd. Společnost exportuje své zboží především do Německa, Itálie, Belgie a Nizozemí.

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007