Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

 

Sumář 2/2011

 

 

SEVERE spol. s r.o., V Praze i v Olomouci v prověřené kvalitě

Sedm let se prodává kvalitní deskovina v Čestlicích u Prahy, více než rok pak i v Grygově u Olomouce. To je bilance úspěšného velkoobchodu s přírodním a umělým kamenem SEVERE spol. s r.o., který patří do světové skupiny firem Dalle Nogare. Firma se proto orientuje především na indické zdroje a prodává žuly, mramory, pískovce, travertiny a onyxy nevyšší kvality, navíc i umělý kámen Silestone od španělské firmy Cosentino.

Václav Rybařík, Kamenná sochařská díla Stanislava a Vojty Suchardových

Letos uplyne 145 let od narození a 95 let od úmrtí českého sochaře a medailéra Stanislava Suchardy. Pocházel z novopacké rodiny, kde se sochařské a řezbářské řemeslo dědilo od 18. století. Jedním z jejích představitelů byl i mladší Stanislavův bratr, sochař a řezbář Vojta Sucharda. Článek je ohlédnutím za díly obou bratří v kameni přírodním i umělém.

Zdeněk Salzmann, Užívání kamene v českých zemích

Hrady i městské stavby, zachované od 2. poloviny 13. století, svědčí o rozšířeném užívání přírodního kamene v českých zemích, ale také o značném rozvinutí tehdejší kamenické výroby. Svědčí o tom zbytky Juditina mostu, jeho nástupce Karlův most, ale také kamenný most přes Otavu v Písku a řada dalších kamenných staveb.

Hynek Gloser, O šutrácích a kantorech z let 1946-1950 (1)

Vzpomínky na město Hořice a sochařskou a kamenickou školu, kde autor studoval v letech 1946-1950, prožil krásné mládí a potkal řadu zajímavých lidí. Jádro článku tvoří vzpomínky na profesory, které autor dovede přiblížit s láskyplným pochopením i nezbytným humorem.

Petr Štěpán, Kámen: ne mrtvý, ale symbol života

Autor popisuje svůj vřelý vztah ke kameni. Pojímá ho jako svědka procesů, kterými prošel vesmír, planeta Země i každá konkrétní krajina. Autorovi učaroval Český ráj – jeho skály, terasy a nepřístupné plošiny, ale také zbytky dávných lidských útočišť.

Alexander Hejl, Stavba pomníků pro padlé československé vojáky na území Ruska

Pilotní díl rozsáhlého materiálu spolupracovníka časopisu Alexandra Hejla, který vytěžil z mnohaletého studia dějin československých legií včetně osudů mnoha sochařských dílen a vztyčení pomníků z přírodního kamene na cestě legionářů pláněmi Ruska, Uralu, Sibiře a Dálného Východu.

Jiří Traxler, Písně kamenného města aneb Jak si pražský lid zpíval o Praze (1)

První díl tiskového materiálu známého muzikanta, etnologa a člena redakční rady časopisu KÁMEN uvádí čtenáře do problematiky lidové písně od dob národního obrození. Zcela prozaicky nepřinášel pražskou, respektive českou lidovou píseň imaginární „lid“, vedený ušlechtilými zájmy, ale anonymní svérázní veršotepci, skladatelé, zpěváci a hudebníci.

Václav Rybařík, List kamenického cechu Starého Města pražského Kutnohorským z roku 1489

Text, dovolující nahlédnout do vztahů mezi českými kamenickými cechy na konci středověku, byl objeven historikem Františkem Palackým a poprvé otištěn roku 1860 v časopise Památky archeologické a místopisné. Časopis KÁMEN jej otiskuje po půldruhém století podruhé.

Petr Pauliš, Nejkrásnější pyrity světa

Patrně největší koncentraci pyritu na světě reprezentuje ložisko Rio Tinto ve Španělsku. V téže zemi se však nachází řada drobnějších výskytů, které nabízení skvostné velké krystaly pyritu, ceněné sběrateli minerálů. Známé naleziště najdeme u vesnice Navajún v severošpanělské provincii La Rioja.

Drahomíra Březinová – Barbora Dudíková Schulmannová, Umělecky cenné hrobky na Novém židovském hřbitově (6)  

Autorky seriálu se tentokrát zabývají funerálním dílem Josefa Zascheho, uznávaného a respektovaného architekta předválečného Československa, představitele secese a moderny, který je mj. autorem nejčistší ukázky secesní sakrální stavby na českém území – kostela Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou.

Václav Rybařík, ASORKD, Ještě jednou ke Karlovu mostu

Redakce dala ještě jednou prostor ohlasům na kontroverzní opravu Karlova mostu v Praze, jejíž 2. etapa byla dokončena v loňském roce. Geolog Václav Rybařík, který se 30 let zabývá užitím kamene v architektuře, sochařství a památkové péči, polemizuje s inzertním článkem Jana Vojty Karlův most – pohled z jiné strany, který jsme otiskli spolu s jinými texty v loňském roce (viz KÁMEN 16, 2010, č. 3, s. 80-81). Autorovu stať doplňuje stanovisko Asociace Sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví k promlčení správního deliktu ve věci znehodnocení Národní kulturní památky Karlův most.

Zdeňka Petáková, Jiří Slouka, Přečetli jsme

Rubrika tentokrát obsahuje recenzi monografie Petra Rajlicha Český kráter, kterou napsala Zdeňka Petáková – a rovněž recenzi knihy Pavla Kroupy Kameny krve a víry z pera Jiřího Slouky. 

CZECH STONE CLUSTER, družstvo, Kamenický klastr vstupuje do další fáze své činnosti

Článek informuje o způsobu financování projektu „Bílinský pískovec“ (Bílina, severní Čechy) prostřednictvím dotace ministerstva průmyslu a obchodu ČR a bankovního úvěru. Bílinský pískovec, který klastr bude nabízet zájemcům, je materiál s vynikajícími vlastnostmi; vyznačuje se výjimečnou tvrdostí a pevností a současně minimální nasákavostí a pórovitostí. Obecně se pak klastr zaměří v příštích letech na podporu reklamy, marketingu, inovací a nových zakázek svých členů. Časopis KÁMEN je akademickým členem uvedeného klastru.

BIRO-D s.r.o., Síť prodejen přírodního kamene

Zavedená firma s prodejnami přírodního kamene v Českých Budějovicích, Brně, Strakonicích, Táboře a Praze nabízí nejen formátovaný i neformátovaný kámen pro dlažby, obklady, suché zídky apod., ale i spárovací a lepicí hmoty, dopravu za zvýhodněnou sazbu a poradenské služby.

NANOBALA s.r.o., Nanotechnologie v impregnaci kamene a stavebních minerálních materiálů

Nanobala s.r.o. je dynamicky se rozvíjející firma z Moravy, která je zaměřená na vývoj, výrobu a prodej přípravků na základě nejnovějších poznatků z oboru nanotechnologií. Ošetřené povrchy vykazují po aplikaci nabízených produktů hydrofobní, oleofobní, nešpinivé a samočisticí vlastnosti.

STONE+TEC Norimberk 2011, Veletrh s jedinečnou atmosférou

Norimberk bude od 22. do 25. června hostit 17. mezinárodní veletrh přírodního kamene a jeho zpracování Stone+tec 2011. Díky dotacím z operačního programu OPPI se letos očekává rekordní účast firem z České republiky. Některé z nich budou vystavovat samostatně, jiné ve společné expozici ve výstavní hale č. 1.

PROFI KÁMEN, Dovedeme uspokojit i náročného zákazníka

Firma PROFI KÁMEN z Jesenice u Prahy byla založena v roce 1992, ale její historie sahá ještě dál do minulosti. Dováží zajímavé kameny z celého světa, dodává a montuje produkty ušlechtilé kamenické výroby, ale zabývá se i hrubou kamenickou výrobou a umělým kamenem včetně zahradních fontán.