Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

Sumář 3/2004

Zdenek Hanzl, Kodetův model pražského pomníku Jana Žižky z roku 1913 a Žižkův památník u Sudoměře

V roce 1913 se uskutečnila soutěž na Žižkův pomník na pražském vrchu Žižkově, které se zúčastnil i sochař Emanuel Maxmilián Kodet. Sochař se k modelu vrátil, když přijal zakázku na realizaci Žižkova památníku u Sudoměře (mezi Pískem a Strakonicemi). 15 metrů vysoká socha byla kvůli nedostatku finančních prostředků vyzděna z hrubě opracovaných syenitových kamenů.

 

Václav Rybařík, Z minulosti pražských lomů (3)

V další části svého seriálu se autor zabývá vrchem Vidoule, jehož křídové horniny mají ovšem podstatně menší rozsah než minule popsaná Bělohorská pláň, neboť tvoří jen výrazně omezený relikt na ordovickém podloží. Dalším popisovaným územím je Hloubětín, který poskytoval až do konce 17. století Praze nejbližší a nejkvalitnější pískovec pro stavební a sochařské účely.

 

Jan Kovářík: Prachatický diorit: Kámen mnoha jmen

Autor navazuje na svoji stať z čísla 1/2004 o hrobce skladatele Antonína Dvořáka na Vyšehradském hřbitově v Praze a podrobně+ si všímá kamene výjimečně vhodného pro funerální výzdobu – tmavé hlubinné horniny s obchodním názvem prachatický diorit. Jako stěžejní hodnotí v té souvislosti práci B. Hejtmana z roku 1975, která se zabývá třiceti výskyty netypických vyvřelin v okolí Prachatic. S jejími výsledky čtenáře podrobně seznamuje.

 

Zdeněk Salzmann, Skalní umění indiánů na západě severní Ameriky

Článek obsahuje krátkou informaci o skalním umění indiánů kulturní oblasti anglicky zvané Plateau (v západní Severní Americe na obou stranách hranice mezi Spojenými státy a Kanadou). Autor popisuje, jak indiánští umělci petroglyfy a piktogramy tvořili, zabývá se styly a funkcemi tohoto umění a hodnotí datování skalního umění podle tematických prvků.

 

Zdenek Hanzl – Jiří Blahota, Kámen jubilantem

Kulaté výročí bývá příležitostí k ohlédnutí se do minulosti. A protože časopis KÁMEN vstoupil letošním rokem do 10. ročníku, ohlížejí se dva z jeho tvůrců na uplynulé roky. Jeden ze zakladatelů a člen redakční rady Z. Hanzl hodnotí první tři ročníky, vydavatel a šéfredaktor J. Blahota se zabývá léty 1998-2004 a zamýšlí se nad dnešním posláním časopisu v nových podmínkách EU.

 

Miroslav Pacner, Kameny v přírodních reliéfech a zahradách

Jeden z předních výtvarníků Miroslav Pacner proslul už před lety specifickým vztahem k přírodninám – travám, listům, větvím, a především kamenům. Z nich začal v 70. letech minulého století skládat svoje reliéfy, objekty a kompozice, aby lety dospěl ke kompletní realizaci živých přírodních zahrad, dětských parků a hotelových exteriérů, kde kámen hraje první housle. Jak sám uvádí, cílem jeho přírodní tvorby je přirozenost, návrat k Matce Zemi.

 

Miroslava Gregerová – Pavel Pospíšil,  Příprava a realizace terénního průzkumu historických kamenných konstrukcí

Potřeba správného vedení terénního průzkumu před vlastním zahájením rekonstrukčních prací vede k efektivnímu využití finančních prostředků na rekonstrukci a k poskytnutí či zpřesnění popisu stávajícího stavu objektu. Tato etapa průzkumu zamezí rovněž užití nevhodných restauračních postupů, které by mohly být aplikovány (a to se skutečně mnohdy stává) bez znalosti chování dílčích materiálů a konstrukce jako celku.

 

Petr Kotlík, Projekt PROSTONE evropského programu Leonardo da Vinci

Součástí vzdělávacího programu Evropské unie Leonardo da Vinci je i projekt PROSTONE, jehož cílem je zvyšování kvalifikace kameníků, restaurátorů a konzervátorů kamene, tedy všech, zabývajících se opracováním přírodního kamene nebo obnovou a údržbou kamenných objektů.

 

MŠENSKÉ PÍSKOVCE, spol. s r.o.: Lepší kvalita suroviny, efektivnější těžba

Firma se po znovuotevření lomu v lokalitě Mšené-lázně a po několikaleté těžbě vodním paprskem dostala k vydatnému ložisku s čistým, kompaktním pískovcem, který dodává přímo v blocích – anebo jej zpracovává na výrobky. Úspěch mají především solitérní kameny a zahradní architektura, ale také dlažby, obklady a schody. Novinkou firmy je finální zpracování ve vlastní rozsáhlé provozovně v těsné blízkosti obce Mšené-lázně.

 

KAMENOPRŮMYSLOVÉ ZÁVODY s.r.o. ŠLUKNOV: Rukopis českého kamenického řemesla musí být zachován

Firma zpracovává vlastní tmavý syenit, ale také žulu prakticky z celého světa, kterou jí v rámci kooperace dodává v blocích společnost Roka Granit s.r.o., člen skupiny M+Q. Kamenoprůmyslové závody s.r.o. produkují výrobky hrubé i čisté kamenické výroby, pomníky, hřbitovní architekturu, stavební prvky, kuchyňské desky a zahradní architekturu.

 

Také FOR ARCH slaví jubileum

Nejen kamenická a sochařská škola v Hořicích a náš časopis KÁMEN, ale také mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH slaví letos jubileum. Společnost ABF, a.s. připravuje na dny 14.-18. září 2004 do Pražského veletržního areálu v Letňanech již 15. ročník veletrhu s rozsáhlým doprovodným programem (např. tradiční soutěž učňů stavebních oborů včetně kameníků).

 

DAHA NEHVIZDY s.r.o.: V Evropské unii jako doma

Kamenictví Václav Hausdorf v Nových Jirnech u Prahy patří mezi nejúspěšnější výrobce pomníků a hřbitovní architektury v České republice a již dlouho před vstupem ČR do EU kooperovalo s německými i rakouskými firmami a dodávalo své výrobky na tamní trhy. Vzhledem k novým náročným úkolům Václav Hausdorf  spolu se svou dcerou Dagmar Hausdorfovou postavili a vybavili novou výrobní halu v Nehvizdech u Prahy především pro výrobu polotovarů, zatímco finální výrobky jsou dál zpracovávány v Nových Jirnech.

 

TRIANGEL, s.r.o.:  Odvětrávané fasády z hliníkové konstrukce a obkladu z přírodního kamene

Pražská firma proslula především vlastním systémem zateplení fasády, skládajícím se z hliníkové konstrukce a obkladu z přírodního kamene či keramiky. Lze jej použít pro novou výstavbu i rekonstrukce a není bez zajímavosti, že v systému se využívají obkladové desky z přírodního kamene o tloušťce pouhých 20 mm.

--------

 další celé články v obsahu

--------

starší sumáře

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007