Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

Sumář 3/2008

Sebald s.r.o.: Jsme jedni z největších dodavatelů pro kameníky                                                

Firmu Sebald & Co. GmbH v Marktredwitz založil roku 1955 Hans Sebald, dnes ji vede jeho vnuk Hans-Peter. V roce 1991, kdy se ujal vedení, byla na druhé straně hranic, ve Skalné u Chebu, založena dceřiná firma Sebald s.r.o. Základ její nabídky tvoří stejně jako u mateřské firmy kvalitní brusivo na kámen, ale také další značkové produkty pro kameníky – elektrické ruční nářadí, diamantové nástroje, chemie pro kámen, plátkové zlato pro restaurátory, a rovněž velké, počítačově řízené stroje na opracování kamene.

Václav Rybařík, Pražské kamenné věže                                                                                      

V návaznosti na televizní seriál Praha, město věží připravil autor přehled všech nejdůležitějších kamenných věží v Praze, ať už charakteru opevňovacího, mostního, radničního, vodárenského nebo kostelního. Zabývá se i bývalými zvonicemi, jichž se v Praze zachovalo hned několik. Jako odborník na přírodní kameny věnuje samozřejmě pozornost materiálu, z něhož jsou věže postaveny, často i kamenickým mistrům, kteří se na stavbě věží podíleli.

ATHOS – Ing. Pavel Branžovský: V ideálním případě si vás lidé najdou sami                                  

Mezi Ostravou a Opavou, na dohled od upravené obce Velká Polom, působí kamenická firma ATHOS. Patří mezi menší provozovny, ale rozsah její činnosti je poměrně široký. Její specialitou jsou náhrobní pomníky, přičemž každý je originál alespoň částečně odlišný od toho minulého. Poměrně hodně zakázek tvoří i obklady krbů; každý rok firma opraví a zrestauruje několik křížků ze slezského mramoru v blízkém okolí.

Alois Barták, Vzpomínky nejen na Žulovou                                                                                 

Rozhovor s jedním z nestorů českého kamenoprůmyslu, panem Aloisem Bartákem (nar. 1926) přibližuje jeho životní dráhu, během níž jako nejmladší ředitel školského zařízení v Československu vedl kamenické učiliště v Žulové, ale působil také ve vedoucích funkcích v Českomoravském průmyslu kamene Hradec Králové i jinde. Po okupaci v roce 1968 byl sesazen a odklizen na post vedoucího osazování. Za jeho ředitelování prošlo učilištěm v Žulové 245 absolventů, z toho 22 sochařů.

Martin Vavro – Leona Vavro – Jiří Petrů – Petr Martinec – Jiří Ščuka, Bělohradský pískovec z lomu Javorka                                                                                                                  

Příspěvek odborníků z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava podává přehled o geologických poměrech, složení a fyzikálně-mechanických vlastnostech jednoho neobvyklého pískovce české křídy – narůžovělého bělohradského pískovce, který v současné době těží společnost Kamenolom Javorka s.r.o. v Horní Nové Vsi u Lázní Bělohrad.

Jiří Blahota, Cesta přátelství                                                                                                                   

Krátký příspěvek referuje o česko-německém projektu, jehož výsledkem je 14 sochařských objektů, umístěných v okolí severočeské obce Bílka pod Milešovkou. Iniciátorem projektu z roku 2002 byl známý český sochař a profesor Akademie Jan Koblasa, účastníky on a jeho bývalí němečtí a čeští žáci ze sochařského oddělení Vysoké umělecké školy Muthesius-Hochschule v Kielu. Projekt finančně podpořily Nadace VIA a Česko-německý fond budoucnosti, kvalitním kamenem (anröchtským vápencem) jej sponzorovaly firmy Schulte z Anröchte a Rinsche z Klieve.

Memory In Memory s.r.o.: Držíme se hesla solidnost – úcta – spolehlivost                                

Kamenická firma při krematoriu v Ústí nad Labem se věnuje výrobě pomníků, rozhovor s jednatelkou Vítězslavou Cíchovou se však týká i poměrů v severních Čechách obecně – pohřebnictvím počínaje a podnikáním a příhraniční spoluprací konče. Ústecko je specifický region, který mimořádně utrpěl světovou válkou a pozdějšími transfery obyvatelstva.

Bohumil Pánek – Kamenosochařství a restaurátorství: Od Pražského hradu ke kladrubskému klášteru                                                                                                                                     

Rok 2008 je pro restaurátorskou firmu Bohumila Pánka mimořádně náročný. Jen v areálu Pražského hradu provádí konzervační a restaurátorské zásahy na Starém královském paláci a kapitulním kostele Všech svatých, konzervuje kamenné prvky proslulé Zlaté brány na chrámu sv. Víta, stejně jako jeho opěrný pilíř č. 13 a vnější šnekovité tzv. Parléřovské schodiště. Firma pracuje rovněž v tzv. Ludvíkově křídle a chystá se na tzv. Bránu gigantů. Mimo Prahu jsou její restaurátoři na zámku v Kostelci nad Černými lesy a v klášteře v Kladrubech.

Kamenictví Václav Chlupsa: Síla a krása v jednoduchosti                                                     

Výrobky kamenictví, působícího v Třemošné na Plzeňsku, se vyznačují vysokou kvalitou opracování, smyslem pro detail, invencí při tvorbě náhrobních pomníků a dokonalou řemeslnou prací. Vedle hřbitovní architektury se kamenictví pana Chlupsy věnuje pamětním deskám a památníkům; žulovými pulty firma průběžně vybavuje celorepublikový řetězec restaurací Švejk.

A-Z Granit spol. s r.o.: Nekonečný příběh opracování kamene                                          

Rozhovor popisuje osudy pana Pavla Hájka a jeho firmy A-Z Granit. Pan Hájek působí v pohraniční obci Mikulovice nedaleko Jeseníku, která se může pochlubit kamenickou výrobou s dlouhou tradicí. Také pan Hájek navázal na práci svého otce, který se opracováním kamene zabývá rovných 60 let. Firma má za sebou řadu úspěšných realizací, ale také krizových situací, která však Pavla Hájka nedokázaly zlomit.

Max Bögl a Josef Krýsl: Trachyt je jedinečný přírodní kámen                                              

Stavební a lomařská společnost Bögl a Krýsl z Dobřan u Plzně je jedinou firmou v ČR, která těží trachyt – pozoruhodný kámen vulkanického původu, z něhož byl vybudován např. Klášter Teplá v západních Čechách. Trachyt má vynikající vlastnosti, které ho předurčují nejen pro stavební výrobu, ale i pro sochařskou tvorbu. Těžba trachytových bloků v lomu Štenská (také pod jménem Špičák – Spitzberg) je dnes prováděna pomocí řetězových a lanových pil; část produkce je následně řezána na desky, případně povrchově upravována.

Kamenosochařství Dušan Šurýn: Lidé na Hodonínsku přišli kameni na chuť                            

Pan Šurýn převzal firmu po panu Kocourkovi, jehož předkové působili v Hodoníně od roku 1918. Vedle pomníků vyrábí firma i kuchyně, a to ve spolupráci s několika partnery v okolí. Podobným způsobem kooperuje s několika výrobci krbů, kterým dodává krbové obklady z přírodního kamene. V poslední době zaznamenává pan Šurýn zvýšený zájem o schody a schodové obklady, související s rekonstrukcemi rodinných domů v širokém okolí Hodonína.

Produkty REMMERS v rukou restaurátorů Gema Art Group a.s.: Restaurování barokního mostu ve Žďáru nad Sázavou                                                                                

Restaurátor a technolog Gema Art Group a.s. Ing. Petr Justa přibližuje zajímavé restaurátorské zásahy na rozebraném barokním mostě, a to za použití prostředků firmy REMMERS (zpevňovače KSE 300 a KSE 510, univerzální hydrofobizátor Funcosil SNL atd.).  Těžká nákladní doprava včetně kamionové a letitá aplikace posypových solí narušily některé z mostních žulových kvádrů, které teď musejí být nahrazeny žulou z lomu v Panských Dubenkách, protože původní zdroj z lokality Ořechovec u Dolního Města je již nepoužitelný.          

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007