Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

Sumář 3/2007

 

 

STONE TRADE s.r.o., Basalt Design – spojení elegance a geometrické logiky

Firma je známá jako dlouholetý dodavatel dlažeb, obkladů a střech z přírodního kamene, především ze štípaných vápenců, pískovců a břidlic. Jejím posledním hitem je dlažba z litého čediče Basalt Design, která dosahuje vynikajících technických vlastností a je téměř nezničitelná. Pro svůj unikátní vzhled se hodí i pro interiéry restaurací, vináren, barů, ale také obytných domů, obchodních pasáží a památkově chráněných objektů.

 

Zdeněk Salzmann, O kamenu jako slovu (3)

Autor, význačný český lingvista a antropolog, žijící trvale v USA, se v posledním ze série krátkých příspěvků zabývá slovem kámen a jeho odvozeninami v zeměpisném kontextu. Zkoumá, jak se toto slovo vyskytuje v místních jménech sídlištních celků.

 

Jan Zavřel – Jaromír Žegklitz, Zlatý prsten s gemou

V letech 2003-4 se uskutečnil záchranný archeologický výzkum v prostoru bývalých kasáren na náměstí Republiky v Praze. Nejstarší fáze osídlení (vč. zbytků dvou kamenných románských domů), které se v jeho průběhu podařilo odkrýt, je datovaná do 2. pol. 12. až 1. pol. 13. století. V jedné z vrstev nejstaršího sídlištního horizontu byl nalezen masivní zlatý prsten s rytou antickou gemou z tmavě zeleného kamene uprostřed a hebrejským nápisem po obvodu oválného lůžka. Zrcadlově obrácené provedení nápisu dokazuje, že šlo o prsten pečetní, jeho obsah pak uvádí s nejvyšší pravděpodobností jméno majitele – Mojžíše, syna Šalamounova. Gema, kterou lze podle analogií zařadit do pozdně římského období, je opatřena do negativu řezanou postavou římské bohyně vítězství Victorie. Jedná se o jednu z nejstarších židovských památek v ČR, ne-li vůbec nejstarší.

 

Jiří Blahota, Básník z kamenné věže

Článek je vzpomínkou na amerického básníka Robinsona Jefferse, který si vlastníma rukama postavil svoje kamenné sídlo – Dům na útesu (Tor House) a proslulou Jestřábí věž (Hawk Tower) na skalnatém útesu na jih od San Franciska. Zde, v malé místnosti s výhledem na oceán a maják na mysu Sur, pak vznikly všechny jeho nejznámější básnické eposy (Mara, Hungerfield, Cawdor aj.). Jeffers, za totality mimořádně oblíbený mezi českými čtenáři, se narodil před 120 lety.

 

Petr Štěpánek, Kámen v Tule – sídle Rákosových lidí

Toltékové (tolteca znamená rákosoví lidé) byli původně směsicí středoamerických barbarských národů, kteří se později stali dědici teotihuacánské kultury. Rozkvětu dosáhli v letech 856-1250 po Kr., kdy měli čilé styky s celou střední Amerikou. Hlavní město Tula (Tollán) bylo založeno roku 752 a vzkvétalo až do 12. stol. Protože bylo později násilně zničeno, zachovaly se jen zbytky impozantních obřadních staveb – především severní pyramida, korunovaná tzv. Chrámem Jitřenky. Zde je řada bazaltových pilířů, reliéfů – a hlavně pověstná socha boha deště Chacmoola s mísou na obětiny, která svým tvarovým napětím ovlivnila Henryho Moora.

 

K sedmdesátinám Václava Rybaříka

Článek je věnován jubileu předního českého odborníka na dekorační kameny Ing. Václava Rybaříka, který je mj. členem redakční rady časopisu KÁMEN a v tomto časopise uveřejnil již víc než dvacet příspěvků. Medailon doprovází Seznam odborných publikací autora z let 1969-2007.

 

Petr Pauliš, Korsika – království děravých skal

Korsika je po Sicílii, Sardinii a Kypru čtvrtým největším ostrovem Středomoří. V tamních horách se můžeme  setkat s mnoha stopami po činnosti ledovců; k vidění jsou kary, morény a ledovcová jezera. Západní část Korsiky je tvořena žulami, které na mnoha místech podlehly intenzivnímu zvětrávání. Díky tomu vznikly působivé skalní útvary, které nalezneme např. v přírodní rezervaci Scandola. Ta byla v roce 1983 zařazena do světového dědictví UNESCO.

 

Hilario Košťál, Neříkám, že se mi nestýská

Pedagog na odpočinku pan Hilario Košťál, který loni oslavil osmdesátiny, strávil ve školství 50 let a z toho plných třicet let v kamenickém učilišti v Lipnici nad Sázavou, kde vyučoval technické předměty. Rozhovor připomíná milníky jeho života a přináší vzpomínky na generace kameníků, které prošly jeho vyučováním.

 

GESTRA, s.r.o., O dlažební kostce a širokém sortimentu štípaček, dopravníků a manipulátorů

Gestra, s.r.o. má ve výrobním programu 40 typů štípaček na kámen od těch nejběžnějších, jako je HSM200x280/43t až po velké, např. HSM2000x1200/850t, dále 10 manipulátorů, které usnadňují práci s kamennými bloky a rovněž 70 druhů dopravníků kamene. Většinu svých výrobků dodává firma na zahraniční trhy – do Německa, Polska apod.

 

LIGRANIT a.s., Přírodní kámen není záležitostí jedné generace

Společnost Ligranit a.s. těží a zpracovává dvě zajímavě probarvené a tradiční žuly – železnobrodskou a libereckou. Obě se používaly v exteriérech měst na severu Čech už před sto lety – a jsou v oblibě dodnes. Z železnobrodské i liberecké žuly se vyrábějí haklíky, podezdívky, schody, ploty, parapety, dlažba, ale také kostky a rovněž výrobky ušlechtilé kamenické výroby, určené pro interiér. Lidé na Liberecku, především soukromí investoři, se naštěstí odvracejí od betonu a nacházejí znovu cestu k přírodnímu kameni.

 

PARIO s.r.o., Břidlicové krytiny patří k nejnáročnějším realizacím

Společnost Pario s.r.o. je jednou z mála českých pokrývačských firem, které se na vysoké profesionální úrovni věnují pokrývání střech přírodní břidlicí. Podílela se i na tvorbě Pravidel pokrývání břidlicí, která vydal Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Firma se zúčastnila mnoha rekonstrukcí památkově chráněných objektů a je mj. v pracovním kontaktu s německou firmou Rathscheck Schiefer u. Dach-Systeme.

 

JIŘÍ SRŠEŇ – TEKAM, Tajemství zeleného pískovce

Nazelenalý druhohorní glaukonitický pískovec těží v nevelkém lomu na východě Čech a nedaleko odtud i zpracovává firma TEKAM pana Jiřího Sršně ze Zámělu. Přítomné oxidy železa pak přírodnímu kameni dodávají zajímavou žlutohnědou kresbu, pro kterou je tento dekorativní kámen oblíbený v kamenické i kamenosochařské práci, stejně jako v zahradní architektuře. Novinkou firmy je program lepených pískovcových plotů.

 

Václav Rybařík, 130. výročí založení Spolku kameníků v Újezdě Podhorním

80. léta 19. století přinesla nebývalý rozkvět lomařství a kamenictví na Hořicku. Tamní pískovec si nacházel cestu na nejvýznamnější české stavby – Národní divadlo, chrám sv. Víta atd. Jedním z důsledků bouřlivého rozvoje bylo založení Spolku kameníků v Újezdě Podhorním roku 1887; byl nejspíš prvním podobným spolkem v českých zemích.

 

Bohumil Teplý, Pozoruhodné osudy kameníka Pavla Švardaly

Na jaře 2007 zemřel v Olomouci jeden z významných českých kameníků, pan Pavel Švardala (nar. 1944). Ze studia na stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně ho vyloučili jako „nepřítele socialistické společnosti“, protože se zúčastnil nepovolené studentské demonstrace. Skončil v ostravsko-karvinských dolech, později pracoval v olomoucké památkářské huti a dálkově vystudoval hořickou kamenickou a sochařskou školu. Mezi kolegy vzbuzoval respekt šíří svých znalostí a dovedností.

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007