Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

Sumář (1/2002)

V časopise mimo jiné naleznete: 


Jiří Blahota, Rodinná firma s důrazem na kvalitu, včasnost a pružnost výroby

Rozhovor s jednatelkou a majitelkou firmy METAL GRANIT spol. s r.o. Dipl. Ing. Marií Provazníkovou přibližuje desetileté úspěšné aktivity tohoto rodinného podniku na českém a evropském trhu. Firma z Letovic je prakticky jediným českým výrobcem rotačních předmětů z přírodního kamene, a to jak hřbitovních doplňků – váz, mís a uren, tak i fontán, dekoračních předmětů, sloupů, balustrád a koulí. Firma exportuje více než 50 % výrobků do Německa, Rakouska, Švýcarska, Belgie a Itálie. Od počátku své činnosti v roce 1992 úspěšně spolupracuje s německou firmou Kurz Natursteine GmbH Bensheim, která je jejím smluvním zahraničním partnerem. METAL GRANIT spol. s r.o. dováží a prodává tvarové pomníky z barevných žul, k nimž dodává tvarově vhodné hřbitovní doplňky ve stejném materiálovém odstínu.

 

Oldřich Kašpar, Kamenné misie českých jezuitů v Dolní Kalifornii

Článek se zabývá důležitou kapitolou činnosti jezuitů z České provincie Tovaryšstva Ježíšova v Novém Španělsku v letech 1678-1767, a sice jejich působením v Dolní Kalifornii. Všímá si konkrétních projevů kamenné architektury, budované českými jezuity. Jedná se o dvě dodnes zachované misie – Santa Gertrudis a San Francisco de Borja. Při jejich charakteristice a popisu současného stavu vychází autor nejen ze studia dobových dokumentů a odpovídající literatury, ale také z vlastního terénního výzkumu, realizovaného na sklonku roku 2000. Přínosem jeho práce je zachycení současného stavu obou misií včetně technických nákresů a uvedení do odpovídajícího historického kontextu.

 

Pavel Kudrnáč, Triasový pískovec z lomu Krákorka – jedinečný stavební kámen

V katastru obcí Havlovice a Červený Kostelec se nachází malý, téměř zapomenutý pískovcový lom. Privatizací se podařilo vrátit tento lom do těžby a znovuobjevit jedinečné vlastnosti místního pískovce, uloženého v deskovitě až lavicovitě odlučných vrstvách,  pro využití ve stavebnictví, především v zahradní architektuře. Zatímco v roce 1996 činila hrubá kamenická výroba 4 500 m², v roce 2000 již 15 000 m².

 

Kámen informuje: Charta ze Soestu – Evropské prohlášení ke vzdělávání a kultuře v řemesle kameníků a kamenosochařů

Sdružení dómských stavebních hutí Vestfálska (Westfälischer Dombauverein) se sídlem v Soestu u Dortmundu v Německu uspořádalo už čtvrté mezinárodní kolokvium k otázkám vzdělání a kultury kamenického řemesla v Evropě. Po diskusi byla přijata charta, která je doporučením společného postupu pro jednotlivé státy i orgány Evropské unie.

 

Jan Kryhut, Stavěl jsem Stalinův pomník

Vzpomínky kameníka Jana Kryhuta na léta 1953-1955, kdy se realizovala výstavba obřího Stalinova pomníku v Praze na hraně Letenské pláně. Na kamenosochařské a kamenické práce byl v lomech vylámáno 7000 m³ žuly, z nichž se zhotovilo 31 753 kusů kamenických výrobků o celkovém objemu 5392 m³ a váze přes 14 tun. Brzy po dokončení byl pomník rozebrán.

 

Ve znamení žuly a pískovce

Firma Granit Lipnice s.r.o. se sídlem v Dolním Městě zpracovává především lipnickou žulu z nedalekého ložiska. Německý a rakouský trh zásobuje zhruba 70-80 % své produkce žulových kostek, která zatím činí 15 000 tun ročně, výhledově až 20 000 tun ročně. Kostky i v atypických formátech dodává v šedé, žluté a míchané barevnosti. Od jara 2001 vlastní firma i dva významné lomy na vysoce kvalitní pískovec – Božanov a Libná ve východních Čechách. Tyto materiály zpracovává především ve své provozovně v Teplicích nad Metují. Servis pro stavby pak zajišťují obchodní a stavební střediska firmy v Praze a v Teplicích v Čechách.

 

Firma TESERA: Cokoli chcete

Firma TESERA v.o.s., zabývající se zpracováním přírodního a umělého kamene, je od roku 2000 držitelem certifikátu kvality ISO 9001 od firmy TÜV. V širokém rejstříku jejich realizací jsou schody, dlažby, obklady, kuchyňské, koupelnové a barové desky, venkovní a vnitřní krby, zahradní doplňky, dlaždičské práce, výroba a montáž náhrobních pomníků i práce z terazza. Pro firmu TESERA v.o.s. je kromě širokého záběru charakteristická i komplexnost dodávek od zaměření po montáž.

 

Firma SPONGILIT PP s.r.o.: Opuka ze „Džbánu“ pro sochaře, stavebníky i zahradníky

Firma SPONGILIT PPs.r.o. má za sebou sponzorování deseti ročníků mezinárodních sochařských sympozií s impozantní účastí českých i zahraničních sochařů i dobré výsledky v těžbě a zpracování opuky z ložiska „Džbán“ v Hředlích u Rakovníka. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro krajinu a okrasné zahradnictví se zabývá otázkou využití odpadního kamene a zbytkových drtí. Drcená opuka, přidaná do zahradního substrátu, zlepšuje hodnotu pH, ale příznivě ovlivňuje strukturu a fyzikální vlastnosti půdy – vylehčuje ji, váže na sebe vodu a tím zamezuje jejímu rychlému vysychání.

 

Jiří Záveský, Hadrianova zeď v Británii

Autor čtenáře seznamuje s jednou z nejvýznamnějších kamenných památek, vytvořených Římany na území Británie. Hadrianova zeď byla postavena během několika let, počínaje rokem 122 po Kr. a byla definitivně opuštěna v r. 383 po Kr. Její délka činila původně 117 km a její součástí byly velké pevnosti každou pátou a malé střelecké věžičky každou jednu římskou míli.

 

Jiří Blahota  - Jaroslav Šindelář – Jiří Tyml, Střední škola Zámeček: Pocit odpovědnosti za „dospívající dítě“

Rozhovor s ředitelem školy akademickým malířem Jaroslavem Šindelářem a vedoucím dílny oboru kamenosochařství Jiřím Tymlem přibližuje sedmiletou činnost Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček v Plzni, která byla v r. 1995 založena jako první umělecky založená střední škola v tomto regionu. V současnosti vychovává žáky v oboru kamenosochařství a v oboru užité malby, od školního roku 2003-04 plánuje otevřít obor propagační grafika. Článek se zaměřuje na problematiku studia kamenosochařství.

 

Jiří Blahota, Corian a žula: Setkání na půli cesty

Článek se zabývá možnostmi materiálu Corian v kontrastu s přírodní žulou a hledá možnosti koexistence obou materiálů v jednom výrobku nebo v zařízení jednoho společného prostoru – kuchyně, koupelny, pracovny apod.

 

Eva Petrová, Spanilý kámen

V srpnu roku 2001 se v opukovém lomu v Přední Kopanině na okraji Prahy uskutečnil 1. ročník sochařského sympozia, který navázal na tradici zdejších sympozií v letech 1981-1989. Na znovuoživení akce má zásluhu sochařské sdružení SCULPTURA, především sochařka Marie Šeborová. Loni se v opukovém lomu sešli Michaela Absolonová,  Miloš Fekar, Marie Šeborová, Jaromír Švaříček, Daniel Talavera, Šárka Radová, Karel Špindler a Zuzana Kačerová. 

 

Stefan Stanev – Richard Rudovský, Cílená konzervace přírodního kamene v systému Funcosil – příklady z praxe

Pracovník firmy Remmers CZ Stefan Stanev a restaurátor Richard Rudovský referují o příkladech praktického užití nejnovějších technologických systémů společnosti Remmers CZ. Pro ilustraci byly vybrány památkové objekty z různých přírodních kamenů: Dóm sv. Štěpána ve Vídni (pískovec), Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně (žula) a Dóm v Kolíně nad Rýnem spolu s klášterním chrámem v Kostnici (vápenec).    

 

Další články, které si můžete přečíst: 

Miloš Suchomel, O zaniklých a mizejících jelínkovských kamenosochařských dílech

Zdeněk Gába, Umělé barvení žuly

 

 

  

 

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007