Kámenrevuekamen.cz         homepage    časopis    vzorník    redakce

 Exkluzivní časopis pro všechny přátele kamene   

 

 

Sumář 1-09

 

Bohumila Tinzová, Sochař Josef Obeth se dočkal monografie

Dílo nejznámějšího sochaře Jesenicka první poloviny 20. století Josefa Obetha (1874-1961) se dočkalo prozatím nejucelenějšího zpracování – monografie autorů Bohumily Tinzové a Mariana Čepa. Obeth absolvoval odbornou kamenickou školu v Supíkovicích a ve Vídni pak Státní školu uměleckých řemesel a později i ateliér sochařství Akademie výtvarných umění. Mezi jeho nejznámější realizace patří monumentální pomník k uctění památky V. Priessnitze, zakladatele lázní v Jeseníku, tehdejším Gräfenbergu (1902). Sochař se vedle pomníkové tvorby věnoval i výzdobě veřejných a soukromých budov, stejně jako restaurátorství. V umělecké tvorbě pokračoval i za hranicemi po odsunu Němců v roce 1946, zemřel v německém Bad Säckingenu v roce 1961.

 

Zdeněk Salzmann, Jak je to s kameny v cizích jazycích

Pravidelný přispěvatel časopisu KÁMEN, známý český antropolog a lingvista prof. Zdeněk Salzmann, žijící v USA, se tentokrát zamýšlí nad pojmem kámen v ekvivalentech tohoto slova v angličtině a v němčině. Dochází k závěru, že slovo stone se používá v podobných textových souvislostech jako v češtině. Podobné je to i s německým Stein. Vyplývá z toho, že česky, německy i anglicky mluvící lidé vidí kameny v podstatě stejnýma očima a přikládají jim stejný význam.   

 

Pavel Štěpánek, Město ohrazené zdmi

Aztécká civilizace, s níž se Španělé střetli na začátku 16. století, je nejznámější mexickou kulturou. Za prototyp aztécké stavební techniky se považuje pyramida v Tenayuce (což v jazyce náhuatl značí Město ohrazené zdmi) na severovýchodním okraji dnešní metropole Mexico City. Pro pyramidu je charakteristická prostota stavby, zvláště pak harmonie proporcí a hmot, ukazující navíc aztécký smysl pro vyhrocování staveb směrem vzhůru.

 

Jaroslav J. Jahn, O přirozených kamenech použitých ve velechrámu sv. Víta

První část archivního článku z roku 1930, který byl otištěn v tehdejším časopise KÁMEN těsně po otevření dostavěné poslední části svatovítské katedrály na Pražském hradě. Autor při referování o použitých přírodních kamenech vycházel z podrobných informací stavitele chrámu architekta Kamila Hilberta a kamenického mistra Viléma Vitvara.

 

Jan Tesař, Pomocná ruka studentům architektury

Příspěvek nedávno ještě studenta architektury ČVUT v Praze je současně poděkováním firmě Kámen Engineering s.r.o. z Hradce Králové, která se sponzorsky i realizačně podílela na výrobě modelu informačního centra Prahy 7 v měřítku 1:100. Model z travertinu byl součástí autorova diplomního projektu a ukázal, jak záslužné je sponzorování podobných aktivit nastupující odborné generace. Je zároveň důkazem, že mladí architekti nezavrhují přírodní kámen a dovedou ocenit jeho jedinečné technické a estetické vlastnosti.

 

Bohuslav Machek, Lépe jednou vidět, než dvakrát slyšet

Externí učitel Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Příbrami Ing. Bohuslav Machek referuje o exkurzi ročníku dálkového studia oboru Hornictví a hornická geologie ve firmě Česká žula s.r.o. Studenti se díky jednateli firmy Ing. Josefu Habartovi seznámili s problematikou blokového dobývání granodioritu a s tím související hrubou, čistou a ušlechtilou kamenickou výrobou.

 

 

REMMERS: Konzervace pinčovského vápence v Polsku

Lehký pinčovský (také litavský nebo lithothamniový) vápenec z okolí polského Pińczowa odedávna slouží jako konstrukční materiál i tvárná surovina pro sochařské účely. Je lehce opracovatelný, časem ovšem tvrdne a tak není divu, že od 11. století patří k nejpoužívanějším stavebním materiálům na polském území. Firma Remmers už několik let soustřeďuje pozornost na opětovné široké využití tradičního vápna jako materiálu pro konzervaci a renovaci památek. Přípravky Remmers na bázi dispergovaného vápna se používají i v případě stavebních památek z pinčovského vápence; jedná se o řadu materiálů s obchodním názvem Historic.

 

MRAMOR TRADING s.r.o.: Vycházíme vstříc architektům

Ostravská firma, založená v roce 1993, se specializuje na realizaci projektů spřízněného okruhu architektů a má za sebou desítky úkolů tohoto typu. Vedle kamenických prací na nových budovách se ráda věnuje i rekonstrukci historických budov, pro které neváhá shánět původní kámen po celé Evropě.

 

Ladislav Číp, Není obrubník jako obrubník

Autor se ve svém krátkém příspěvku zamýšlí nad úlohou a původem dvou žulových chodníkových obrubníků o mimořádné délce 460 cm. Oba jsou zasazeny do chodníku před pražskou Staroměstskou radnicí a jejím orlojem. Pocházejí jistě z některého dnes pravděpodobně již zatopeného lomu v bezprostřední blízkosti řeky Vltavy a kdysi prodělaly dlouhou a dobrodružnou pouť na pramici (tzv. šífu) na pražskou náplavku a pak na místo určení. 

 

GEMA ART GROUP a.s.: Restaurátorské práce v povodí řek Eufrat a Tigris

Rozhovor přibližuje činnost společnosti GEMA ART GROUP a.s., která působí nejen na území ČR, ale realizovala významné zakázky i ve Francii, Irsku, Jordánsku, Sýrii – a v posledních letech se stala realizátorem vládní pomoci ČR v rámci poválečné obnovy Iráku, a to na poli záchrany kulturního dědictví. Vzhledem ke zhoršené bezpečnostní situaci v Iráku se teď aktivity společnosti přesunuly na sever země, do provincie Kurdistán. Pracuje zde např. na projektech Citadely a minaretu Choli ve městě Erbil a chystá se na záchranu kamenného mostu Dalal ve městě Zakho.

 

Václav Rybařík, Dům Společenstva stavitelů, kameníků a zedníků v Praze

Článek se věnuje historii spolkového domu na Starém Městě pražském, který byl postaven v l. 1875-76 podle projektu architektů Antonína Wiehla a Jana Zeyera, s následnými úpravami architekta Josefa Schulze. Novorenesanční fasáda domu, který už dávno neslouží svému původnímu účelu, nese v půlkruhových nikách busty významných stavitelů Beneše z Loun, Petra Parléře a Matyáše Rejska. Fasáda je bohatě zdobená pamětními tabulkami, sgrafity Petra Maixnera a štukovými prvky Antonína Poppa ml.

 

Jiří Blahota, Marmomacc Verona 2008: Slavnost kamene ve městě Romea a Julie

Novinky ze světa mramoru a dalších přírodních kamenů a jejich zpracování viděli návštěvníci 43. mezinárodního veletrhu Marmomacc 2008 v italské Veroně. Referát hodnotí veletrh, avšak zaměřuje se především na výstavu Lehkost mramoru, představující díla devíti špičkových designérů; z oblasti technologie zpracování si pak všímá především francouzské firmy THIBAUT S.A., které vyrábí špičkové stroje na opracování kamene.

 

CENTRUM KÁMEN s.r.o.: Zákazník se musí ve firmě cítit jako doma

Specialitou kamenické firmy CENTRUM KÁMEN s.r.o., která má sídlo na okraji metropole v Praze 9-Kyjích, jsou opracované a osazené velkoformátové kamenné desky z jednoho kusu, ať už slouží jako obklady krbu, nebo jako architekty žádané bezespárové desky na pracovní ostrůvky velkoryse řešených kuchyní. Firma spolupracuje s řadou architektů a má za sebou náročné práce v pražských hotelech Ambassador a Zlatá Husa, v hotelu Esplanade Mariánské Lázně, ale třeba také dlažby, schodišťové stupně a obklady Lanové dráhy na pražský Petřín. Průběžně realizuje kamenné prvky v prodejnách SALAMANDER v ČR, Vídni a Budapešti.

 

Jiří Blahota, Křížová cesta u Kuksu

Nedaleko Kuksu ve východních Čechách, který je proslulý souborem sochařských děl Matyáše Bernarda Brauna a jeho dílny, byl 4. října 2008 odhalen cyklus 15 novodobých sochařských prací z hořického pískovce. Iniciátorem velkorysého projektu byl sochař Vladimír Preclík (1929-2008), který se bohužel slavnostního odhalení nedočkal. Právě on oslovil 14 sochařů, spjatých s hořickou školou nebo východními Čechami a během čtyřletého zápasu s byrokracií vydupal ze země výslednou realizaci. Novodobá Křížová cesta navazuje na nejlepší tradice českého barokního sochařství a najdete ji na louce u Nového lesa nad obcí Stanovice.

 

Václav Rybařík, Znárodnění kamenoprůmyslu v roce 1948

K řadě méně šťastných výročí loňského roku s letopočtem končícím osmičkou patří znárodnění čs. kamenoprůmyslu pouhé dva měsíce po únorovém převratu. Zákon z 28. 4. 1948 dokonce se zpětnou platností (od 1. 1. 1948) znárodňoval nejen nemovitosti, budovy a zařízení, ale i ložiska a naleziště surovin. O dva měsíce později, 28. 6. 1948, bylo vyhláškou zřízeno pět nových národních podniků, pod něž byly znárodněné firmy zcela nerovnoměrně zařazeny. Národní podniky byly ovšem v dalších letech mnohokrát přeskupovány, rušeny, zakládány, slučovány a zase rozdělovány.

 

Blanka Šreinová – Vladimír Šrein, Vnitřní svět kamene

Součástí práce každého petrologa i mineraloga je studium hornin a minerálů v polarizačním mikroskopu. Každý minerál má v obyčejném a polarizovaném světle své specifické vlastnosti, jejichž kombinace pomáhá stanovit, o jaký minerál se jedná, případně pozorovat různé přeměny minerálů a další jevy, kterými studovaná hornina prošla. Vybrané mikrofotografie hornin a minerálů ukazují, že i zdánlivě strohá vědecká dokumentace může přinést nečekané výsledky a že i zdánlivě nezajímavý kámen v sobě skrývá překvapující výtvarný obraz podněcující fantazii a blížící se abstraktnímu umění.

 

KAMENICTVÍ ZDENĚK OŠKRDAL: Nejlepší reklamou je vlastní práce

Kamenická firma z Tetčic nedaleko Brna budí v zákazníkovi důvěru na první pohled. Dobře vybavená výrobní hala i vzorně udržovaná bohatá nabídka kamenných desek na dvoře svědčí o podnikatelské solidnosti a serióznosti. Firma se zabývá jak pomníkovou tvorbou, tak stavebními zakázkami, mezi kterými vyniká nedávný obklad fasády jedné administrativní budovy v Brně.

 

STANDARD GRANITE s.r.o.: Dodavatel přírodního kamene za výhodné ceny

Nově založená firma s výhodnou polohou uprostřed republiky při dálnici D1 v Humpolci se zaměřuje na výhodné přímé dodávky přírodního kamene z Indie, kde vlastní podíly v několika tamních lomech. Jejím cílem je zásobovat kameníky a ostatní zájemce kvalitní a cenově výhodnou deskovinou, určenou pro další zpracování.

 

ČESKÁ ŽULA spol. s r.o.: Domácí přírodní kámen je součástí naší tradice a kultury

Soukromá společnost ČESKÁ ŽULA spol. s r.o. byla založena v roce 1992 a během let se dostala na špičku tuzemských těžařských a zpracovatelských firem v oblasti přírodního kamene. Vlastní těžební a výrobní závod ve Vápenici u Sedlčan, kde těží oblíbenou Vápenickou žulu – jednu z nejkvalitnějších a nejelegantnějších českých žul s vynikajícími vlastnostmi a mimořádným rozměrem vytěžených bloků. Firma proslula např. 10,5 metru vysokým monolitickým pylonem na znovuobnoveném Pomníku legionářům v Praze (1998).

 

SILNICE ČÁSLAV-HOLDING, a.s. / LOM A KAMENICTVÍ MARKOVICE: Od drceného kameniva až k ušlechtilé kamenické výrobě

Tříetážový jámový lom v Markovicích u Čáslavi má jako hlavní pracovní náplň výrobu drceného kameniva z místního amfibolitu, ale jeho součástí je i kamenická dílna; specializuje se na výrobu pomníků, které mj. dodává i do Německa. Pracoviště dosáhlo výrazných úspěchů v leštění černozeleného amfibolitu a jeho specialitou jsou přírodně vyhlížející štípané pomníky a pamětní kameny. Kamenictví se ovšem zabývá celou škálou jemné a ušlechtilé kamenické výroby z tuzemských i dovozových žul.

 

STONE+TEC NORIMBERK 2009: Silný v bouřlivých dobách

Ve dnech 20.-23. května se uskuteční 16. mezinárodní veletrh přírodního kamene a jeho opracování Stone+tec Norimberk 2009. Jeho organizátoři ubezpečují, že ani v době světové finanční a hypoteční krize neztrácí nic na svém významu, že celosvětový obchod s přírodním kamenem naopak roste a právě německý trh může v této souvislosti přesvědčit vysokou stabilitou. Největší zájem v Norimberku bývá o přírodní kámen pro interiérové i exteriérové použití, ale také o bohatou nabídku strojů, nástrojů a zařízení pro obrábění kamene. Stranou pozornosti nezůstane jistě ani tradiční expozice pomníků, sakrální tematiky, hřbitovní architektury a hrobového příslušenství.

 

Jiří Blahota, Veletrh DENKMAL a ceny Bernharda Remmerse

Při příležitosti evropského veletrhu restaurování, památkové péče a rekonstrukce měst DENKMAL 2008, který se konal v Lipsku od 20. do 22. listopadu, předali zástupci Akademie Bernharda Remmerse z německého Löningenu tradiční Cenu Bernharda Remmerse za vynikající provedení řemeslných prací v oblasti péče o stavební památky. Cena byla tentokrát udělena všem, kdo se zasloužil o opravu a restaurování zámeckého areálu Caricyno v Moskvě.

 

Zdeněk Knedla, Božanovský pískovec na Dómu v Kolíně nad Rýnem

Na základě rozborů, provedených ve Státní zkušebně stavebních materiálů v Neuwied / SRN, byl český pískovec z Božanova, těžený firmou Granit Lipnice s.r.o., vybrán jako nejvhodnější materiál pro provádění oprav Dómu v Kolíně nad Rýnem. Architektonické i konstrukčně stavební prvky z božanovského pískovce budou v příštích desetiletích postupně nahrazovat erozí poškozené části impozantní stavby.

 

GESTRA CZ s.r.o.: Nová malá štípačka určená kameníkům

Firma GESTRA CZ s.r.o. předvedla na veletrhu KAMIEŃ WROCŁAW 2008 malou štípačku na kámen SHS 150 x 150 / 14 t, která vzbudila mimořádnou pozornost. Ve zkušebním provozu s nadějí na brzký prodej jsou teď varianty se štípací silou 30 t a 14 t, do výroby se chystá i štípačka SHS 150 x 150 / 10t. Stroje uspokojí kameníky, kteří chtějí využít zbytkovou surovinu k výrobě kostek.

 

STONE TRADE s.r.o.: Indický štípaný pískovec v podloubích nového Jičína

Rozhovor s Ing. arch. Pavlem Pekárem z brněnského ateliéru P.P.Architects s.r.o. přibližuje projekt a realizaci dlažby ze štípaného indického pískovce, který pro účely zadláždění frekventovaného  podloubí Masarykova náměstí v Novém Jičíně dodala pražská firma STONE TRADE s.r.o. Pískovec v podloubí doplní na ploše náměstí řezaná žulová kostka od firmy Granit Lipnice s.r.o. a štípaná kostka z hlinecké žuly (Hlinsko v Čechách).

 

RICHARD VONDRÁŠEK – KAMENICKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE: Poselství kamene

Stavební odborník Richard Vondrášek propadl už v mládí kouzlu přírodního kamene. Není proto divu, že zpracování kamene si přibral jako svou druhou profesi a později proslul především opěrnými zdmi a venkovními krbovými komplexy z žulového zdiva, opracovaného tradičními, dnes už málo užívanými kamenickými postupy.

 

3M ČESKO, spol. s r.o.: V zájmu ochrany zdraví při práci

Firma 3M je mj. celosvětově proslulá vývojem a výrobou osobních ochranných prostředků, které pomáhají ochraně zdraví při práci v rizikových provozech, k nimž patří i kamenolomy a střediska kamenické výroby. Rozhovor se zabývá inovacemi firmy v posledních pěti letech a zaměřuje se především na ochranu dýchacích orgánů proti částicím, konkrétně proti prachu vznikajícím při těžbě a opracování kamene.

 

KAMENOATELIÉR HOŘICE s.r.o.:  Přírodní i umělý pískovec v centru pozornosti

Firma vznikla spojením společnosti KamenoCentrum Hořice s.r.o., zabývající se zakázkovými výrobky z přírodních pískovců – a firmy Atelier Alena, zaměřené na výrobu zahradní a bytové architektury a doplňků z umělého pískovce. Škála těchto výrobků dnes zahrnuje 800 položek od drobných upomínkových předmětů až po balustrády, sloupy, kašny a sochy. Současně prováděnou velkou zakázkou Kamenoateliéru Hořice jsou kopie osmi barokních soch z mostu ve Žďáru nad Sázavou. Výdusky z umělého pískovce nahradí po dokončení rekonstrukce mostu poničené originály.

 

PETR HABERZETTL – STAVEBNÍ A KAMENICKÁ FIRMA: Komplexnost realizací z přírodního i umělého kamene

Firma z Karlových Varů, která je držitelem ISO 9001, je zajímavá i rovnoměrným rozdělením svého profesionálního zájmu mezi přírodní kámen a konglomerovaný kámen od společnosti  Technistone a.s. Její všestranné zaměření umožňuje sdružování zakázek, návaznost stavebních a montážních prací i komplexnost kamenických realizací. Firma je nově vybavena nejmodernější CNC pilou, která podstatně zvýší efektivitu výroby.

 

 

[homepage] [časopis] [vzorník] [redakce]

Info: panota@mbox.vol.cz, © Kámen 2001 - 2007